Hjem
Kjell S. Johannessens bilde

Kjell S. Johannessen

Professor emeritus
 • E-postKjell.Johannessen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 86+47 00 00 00 00
 • Besøksadresse
  Sydnesplass 12-13
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Bøker
 • Johannessen, Kjell S. 1999. Praxis och tyst kunnande. 152 sider.
 • Johannessen, Kjell S.; Barrett, Cyril; Lewis, Peter; Hertzberg, Lars; Shusterman, Richard; Beardsmore, Richard W.; Wilde, Carolyn; Dilman, Ilham; Sharpe, Robert A. 1998. Wittgenstein and Aesthetics. 199 sider. ISBN: 82-90809-15-8.
 • Johannessen, Kjell S.; Gundersen, Karin; Wikshåland, Ståle. 1997. Kunst, verdi og filosofi. Noen kommentarer til Wittgensteins kunstsyn. 15 sider.
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1997. Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes his toriografi.
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1997. Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes his toriografi.
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1996. Wittgenstein and the Philosophy of Culture. 370 sider.
 • Nordenstam, Tore; Johannessen, Kjell S. 1996. Wittgenstein and the Philosophy of Culture. 380 sider.
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1995. Culture and Value. Philosophy and the Cultural Sciences. 800 sider.
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1995. Culture and Value. Philosophy and the Cultural Sciences. 796 sider.
 • Johannessen, Kjell S. 1994. Kunst, språk og estetisk praksis (gjenopptrykk). 61 sider.
 • Johannessen, Kjell S.; Larsen, R.; Åmås, Knut Olav. 1994. Wittgenstein and Norway. ISBN: 82-560-0936-5.
 • Johannessen, Kjell S.; Larsen, Rolf O.; Almås, Knut Olav. 1994. Wittgenstein and Norway. ISBN: 82-560-0936-5.
 • Johannessen, Kjell S.; Larsen, Rolf O.; Åmås, Knut Olav. 1994. Wittgenstein and Norway.
 • Johannessen, Kjell S.; Larsen, Rolf O.; Åmås, Knut Olav. 1994. Wittgenstein and Norway. 322 sider.
 • Johannessen, Kjell S. 1993. Wittgensteins senfilosofi. Et utkast til fortolkning.
Tidsskriftartikler
 • Gulbrandsen, Arild; Johannessen, Kjell S.; Sortland, Bjørn; Æsøy, Knut Ove. 2009. Hvordan kan universitetene skape gode yrkesutøvere? Del 2. UNIPED. 1.
 • Gulbrandsen, Arild; Johannessen, Kjell S.; Sortland, Bjørn; Æsøy, Knut Ove. 2008. Hvordan kan universitetene skape gode yrkesutøvere? UNIPED. 3.
 • Johannessen, Kjell S. 2002. Estetisk erfaring og kunst som erkjennelseskilde. Nordisk Estetisk Tidsskrift. 15. årgang: 117-131.
 • Johannessen, Kjell S. 2001. "Tyst kunskap - Et tilbakeblikk". Dialoger. 15. årgang: 81-90.
 • Johannessen, Kjell S. 2000. Kunnskapenes ulike artikulasjonsmodi. En skisse av visse grunntrekk ved vårt tause grep på virkeligheten. UNIPED (Tromsø). 22: 23-37.
 • Johannessen, Kjell S. 2000. Wittgenstein og det estetiske feltet. Nordisk Estetisk Tidsskrift. 12: 117-145.
 • Johannessen, Kjell S. 1999. Det analogiska tänkandet. Dialoger. 12.
 • Johannessen, Kjell S. 1999. Tause innslag i kunnskap og forståelse. Noen momenter i Wittgensteins diskusjon av forskjellige former for taus viten i senfilosofien. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 2. 23.
 • Johannessen, Kjell S. 1998. "Kunst og verdi i Wittgensteins filosofi". Nordisk Estetisk Tidsskrift. 17. 37-60.
 • Johannessen, Kjell S. 1997. Action Research and Epistemology. Some Remarks Concerning the Activity-Relatedness and Contextuality of Human Language. Concepts and Transformation. 1: 15.
 • Johannessen, Kjell S. 1997. "Teoretisk hybris i de estetiske disipliner". Nordisk Estetisk Tidsskrift. 16: 20.
 • Johannessen, Kjell S. 1997. Tysta inslag i kunskap och förståelse. Dialoger. 43: 9.
 • Johannessen, Kjell S. 1995. Konst, filosofi och intransitiv f#"orståelse. Dialoger. 24-35.
 • Johannessen, Kjell S. 1994. "Bryson og kunsthistoriens grunnlagsdebatt". Nordisk Estetisk Tidsskrift. nr. 10: 14.
 • Johannessen, Kjell S. 1993. "Kunnskapsbegrepet i vitenskapsfilosofi og estetikk". Nordisk Estetisk Tidsskrift. nr. 9.
 • Johannessen, Kjell S. 1992. "Wittgenstein om filosofi og kunst". Billedkunstneren : fagblad for norske billedkunstnere. nr. 4.
 • Johannessen, Kjell S. 1992. "Polyani och den tysta kunskapen". Dialoger. nr. 22.
 • Johannessen, Kjell S. 1992. "Den umiddelbare kunstopplevelsen og dens forutsetninger". Nordisk arkitekturforskning. nr. 1.
 • Johannessen, Kjell S. 1992. "Billedforståelsens kompleksitet". Nordisk Estetisk Tidsskrift. nr. 7.
 • Johannessen, Kjell S. 1992. "Arbeidsmåte og filosofisyn i Wittgensteins senfilosofi". Uten tittel. nr. 1.
Rapporter/avhandlinger
 • Johannessen, Kjell S. 1999. Noen aspekter ved taus kunnskap. Skriftserie ved Program for læringsforskning, Bergen. 21 sider.
 • Johannessen, Kjell S. 1998. "Begrepsdannelsens uhåndgripelige mangfold". Filosofisk institutts skriftserie. x. Filosofisk institutt, Universiteteti Bergen. 39 sider.
 • Johannessen, Kjell S.; Habberstad, Dagfinn. 1998. "Kunnskapens ulike artikulasjonsmodi. En skisse av visse grunntrekk ved vårt tause grep på virkeligheten". Konferanserapport. x. Norsk Arbeidslivsforum. 28 sider.
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1997. Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes historiografi. Filosofisk institutts skriftserie. 13. Filosofisk institutt, UiB. 130 sider.
 • Johannessen, Kjell S. 1985. Kunstverket som estetisk objekt : en studie av Monroe C. Beardsleys kunstfilosofi og dens positivistiske forutsetninger ; Kunst og kunstforståelse : en analyse av sentrale begreper i estetisk teori.
Bokkapitler
 • Johannessen, Kjell S. 2009. Praktiske kunnskaper og epistemologiens arroganse. Kunnskapsteori, sider 25-38. I:
  • Måseide, Atle; Skirbekk, Gunnar. 2009. Filosofi i vår tid : festskrift til Jon Hellesnes. Det Norske Samlaget. 204 sider. ISBN: 978-82-521-7516-5.
 • Johannessen, Kjell S. 2005. Rule Following, Intransitive Understanding and Tacit Knowledge: An Investigation of the Wittgensteinian Concept of Practice as Regards Tacit Knowing. kapittel 17, sider 269-294. I:
  • Göranzon, Bo; Hammarén, Maria; Ennals, Richard. 2005. Dialogue, Skill and Tacit Knowledge. John Wiley & Sons. 358 sider. ISBN: 0-470-01921-2.
 • Johannessen, Kjell S. 2005. Knowledge and Reflective Practice. kapittel 15, sider 229-242. I:
  • Göranzon, Bo; Hammarén, Maria; Ennals, Richard. 2005. Dialogue, Skill and Tacit Knowledge. John Wiley & Sons. 358 sider. ISBN: 0-470-01921-2.
 • Johannessen, Kjell S. 2005. Utsagnsforståelse og kunstforståelse. kapittel 11, sider 159-174. I:
  • Säätelä, Simo T S; Entzenberg, Claes. 2005. Perspectives on aesthetics, art and culture: Essays in honour of Lars-Olof Åhlberg. Thales. 351 sider. ISBN: 91-7235-062-8.
 • Johannessen, Kjell S. 2005. Wittgenstein og Norge. Katalogartikkel, sider . I:
  • Stuhl, Frauke; Hecker-Stampehl, Jan. 2005. Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år - ikke bare laks og pølser. ISBN: 3-8305-1074-8.
 • Johannessen, Kjell S. 2004. Wittgenstein and the Aesthetic Domain. Kapittel 1, sider 11-36. I:
  • Lewis, Peter B. 2004. Wittgenstein, Aesthetics and Philosophy. Ashgate. 255 sider. ISBN: 0-7546-0517-5.
 • Johannessen, Kjell S. 2004. Praksis, kunnskapssyn og analogisk tenkning. kapittel 6, sider 75-96. I:
  • Gulbrandsen, Arild. 2004. Om Skapende yrkesutøvelse - en nyskapning innen akademia. 211 sider.
 • Johannessen, Kjell S. 2002. Art, philosophy, and intransitive understanding. 196-216. I:
  • Skirbekk, Gunnar. 2002. On Pragmatics --- Contributions to current debates. Auseinandersetzungen über die Pragmatik. 270 sider. ISBN: 82-90809-39-5.
 • Johannessen, Kjell S. 1997. "Rule Following, Intransitive Understanding and Tacit Knowledge". 205-227. I:
  • Fjelland, Ragnar; Gilje, Nils; Grimen, Harald; Skirbekk, Gunnar. 1997. Philosophy Beyond Borders. ISBN: 82-7907-000-1.
 • Johannessen, Kjell S. 1997. "Historie, vitenskap og samfunn". 23. I:
  • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1997. Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes his toriografi.
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1997. "Vitenskapssyn og vitenskapshistorie". 10. I:
  • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1997. Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes his toriografi.
 • Johannessen, Kjell S. 1994. "Om grunnlagsproblemer i teatervitenskapen". 15. I:
  • Hov, Live. 1994. Teatervitenskapelige grunnlagsproblemer.
 • Johannessen, Kjell S. 1994. "Metafor og vitenskap". 18. I:
  • Meyer, Siri. 1994. Fra estetikk til vitenskap - Fra vitenskap til estetikk.
 • Johannessen, Kjell S. 1994. "Philosophy, Art and Intransitive Understanding". 30. I:
  • Johannessen, Kjell S.; Larsen, Rolf O.; Åmås, Knut Olav. 1994. Wittgenstein and Norway.
 • Johannessen, Kjell S. 1994. "Begrepet om praksis - senfilosofiens akse". 15. I:
  • Bergsland, A.; Michelet, S. 1994. Å forske på praksis. Rapport fra lørdagsseminarene til teori/praksis gruppen.
 • Johannessen, Kjell S. 1994. "Metaphor and Science". I:
  • Åhlberg, Lars-Olof; Zaine, Tommie. 1994. Aesthetic Matters. Essays presented to G#"oran S#"orbom on his 60th birthday.
 • Johannessen, Kjell S. 1993. "Language, Computer Science and Tacit Knowledge". I:
  • Henry, Paul; Uthaug, Arve Kjell. 1993. Wittgenstein and Contemporary Theories of Language.
 • Johannessen, Kjell S. 1992. "Rule Following, Intransitive Understanding and Tacit Knowledge". 21. I:
  • Florin, Magnus; Göranzon, Bo. 1992. Skill and Education. Reflection and Experience.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.