Hjem
Kjell Soleims bilde
Foto:
Krister Sørbø/BT
 • E-postkjell.soleim@uib.no
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kjell Roger Soleim var dr.art. og forskningsleder ved SKOK da senteret het Senter for humanistisk kvinneforskning ved Universitetet i Bergen. Han har drevet forskning og undervisning innen kjønnsfilosofi og psykoanalyse med særlig vekt på forholdet mellom språk og kroppslige emosjoner.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Refleksjoner over subjektkonstitusjon og selvmord - Descartes' tvil, Lacans ikke-viten og den paradigmatiske akt. Norsk Filosofisk tidsskrift. 140-157.
 • Vis forfatter(e) (2009). Psykoanalysens møte med selvmordet. Drift. 111-147.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1997). Kjærlighetssymposiet. [Mangler utgivernavn].
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (1997). Ain't no cure for love. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Ain't no cure for love. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Ain't no cure for love. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Ain't no cure for love. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Ain't no cure for love. 7 sider.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2021). Åpenhet – selvmordsforebyggende og omsorgsskapende? 97-116. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Nye perspektiver på selvmord. Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd. Cappelen Damm Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Et psykoanalytisk perspektiv på Breiviks tilregnelighet (se hjemmeside)