Hjem
Kjersti Gravelsæter Bergs bilde

Kjersti Gravelsæter Berg

Seniorkonsulent, Bergen ressurssenter
Det medisinske fakultet, sekretariatet
 • E-postKjersti.Berg@uib.no
 • Telefon+47 992 52 624
 • Besøksadresse
  Jekteviksbakken 31
  Rom 
  230
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 BERGEN

Phd dissertation: ”The unending temporary. United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and the politics of humanitarian assistance to Palestinian refugee camps 1949–2012”

UNWRA sitt mandat definert som apolitisk, midlertidig humanitær nødhjelp. Avhandlinga undersøker  spenningar mellom det humanitære mandatet til United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) og lokal, regional og internasjonal politikk gjennom ein studie av korleis palestinske flyktningleirar blir bygd. Case studiar frå 1950 til 2012 viser korleis UNRWA, vertslanda i regionen, internasjonale donorar og flyktningane har påverka desse prosessane. Studien viser ulike dilemma som resultat av midlertidig bistand til midlertidige flyktningleirar frå ein midlertidig FN-organisasjon over meir enn 60 år. Utan politiske løysingar har humanitær bistand blitt ein integrert del av Palestinakonflikten. UNRWA sine intervensjonar har vore pragmatiske, men har også fått politiske konsekvensar. Bistanden har vore nødvendig, men har også bidratt til ein permanent politisk limbo. Studien er eit nybrottsarbeid, og den første som er basert på UNRWA sine arkiv om dei palestinske flyktningleirane.

 

0 0 1 21 112 Universitetet i Bergen 1 1 132 14.0

 

Kronikk i Dagbladet med Maja Janmyr, Erling Lorentzen Sogge og Jørgen Jensehagen: Trump straffer de svakeste palestinerne

Bokbad med Marte Heian Engdal på Litteraturhuset i Bergen/Ressurssenteret CMI/UiB: Israel forklart

Intervju med Raja Shehadeh på Litteraturhuset i Bergen: Et okkupert liv

Kronikk i Infofada: Ingen trygg havn for palestinske flyktninger

Kronikk: Raseri i Jerusalem

Kronikk: Det humanitære paradokset 

Kronikk: Bistand til Hamas?

Kronikk: Ingen palestinsk stat

Kronikk med Berit Angelskår: Palestina i limbo

Intervju: 60 år utan land

 

 

 

Palestinakonflikten HIM 102

Midtaustenhistorie HIM 101

Akademisk skriving

Bergen Summer Research School

 

Tidsskriftartikler
 • Janmyr, Maja; Sogge, Erling Lorentzen; Jensehaugen, Jørgen; Berg, Kjersti Gravelsæter. 2018. Trump straffer de svakeste palestinerne. Dagbladet. Publisert 2018-09-21.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter. 2015. Ingen trygg havn for palestinske flyktninger. Infofada. Publisert 2015-11-20.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter. 2014. Raseri i Jerusalem. Bergens Tidende. Publisert 2014-12-27.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter. 2014. "Palestinske utfordringer" Bokmelding av Dag Henrik Tuastad: Palestinske utfordringer. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 04: 289-293.
 • Angelskår, Berit; Berg, Kjersti Gravelsæter. 2011. Palestina i Limbo. Bergens Tidende. Publisert 2011-06-01.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter. 2009. det humanitære paradokset. Bergens Tidende. Publisert 2009-09-14.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter; Bøe, Janne Bjorheim. 2006. "Koloniseringen av Nil-vannet. Intervju med Terje Tvedt". Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 3.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter. 2004. "Vatn og Palestinakonflikten". Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 2.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter; Bøe, Janne Bjorheim. 2004. "Fra Yeshiva til det israelske militæret. Det ultraortodokse samfunnet i Israel i endring". Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 1.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter. 2003. "Islam, kvinner og menneskerettar i Iran". Hvor hender det?. 11.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter. 2000. Vi skulle bygge et nytt Jerusalem. Intervju med Håkon Lie. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 10.
Rapporter/avhandlinger
 • Berg, Kjersti Gravelsæter. 2015. The unending temporary. United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and the politics of humanitarian assistance to Palestinian refugee camps 1950–2012. University of Bergen.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter; Tvedt, Terje. 2001. Utenrikspolitikk og vann i Midtøsten. Centre for Development Studies Series, University of Bergen.
Bokkapitler
 • Berg, Kjersti Gravelsæter. 2014. From chaos to order and back: the construction of UNRWA shelters and camps, 1950–1970. 3, sider 109-128. I:
  • Hanafi, Sari; Takkenberg, Lex; Hilal, Leila. 2014. UNRWA and Palestinian Refugees. From relief and works to human development. Routledge. 293 sider. ISBN: 978-0415715041.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter. 2008. "Gendering Refugees. The United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and the Politics of Relief". artikkel, sider 149-174. I:
  • Naguib, Nefissa; Okkenhaug, Inger Marie. 2008. Interpreting Welfare and Relief in the Middle East. Brill Academic Publishers. 239 sider. ISBN: 978-90-04-16436-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

"Palestinske utfordringer" Bokmelding av Dag Henrik Tuastad: Palestinske utfordringer, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 2014, Vol.(04), pp.289-293

Berg K. and Sheikh Hassan I.: “Construction, Destruction and Reconstruction of Palestinian Refugee Camps” in Hassan (ed.): Reconstructing Oxymorons. Palestinian Refugee Camps and the case of Nahr el Bared. SUN Academia, Exploration series (forthcoming)

Kjersti G. Berg: "From chaos to order and back: the construction of UNRWA shelters and camps, 1950-1970 in Sari Hanafi, Leila Hilal and Lex Takkenberg (2014): UNRWA and Palestinian Refugees. From relief and works to human development, Routledge studies on the Arab-Israeli conflict, London and New York: Routledge (109-128)

Kjersti G. Berg: "Gendering Refugees. The United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and the Politics of Relief" in Nefissa Naguib and Inger Marie Okkenhaug (eds) (2007) Interpreting Welfare and Relief in the Middle East, Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia, Leiden: Brill.

Kjersti G. Berg: "Vatn og Palestinakonflikten" i Babylon, Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika no 2, Oslo 2004.

Kjersti G. Berg og Janne B. Bøe: "Fra Yeshiva til det israelske militæret. Det ultraortodokse samfunnet i Israel i endring" i Babylon, Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika no 1, Oslo 2004.

Kjersti G. Berg: Fredsbygging i krigstid. Palestinarane og det norske people-to-people-programmet 1995–2002. Bergen skrifter i Midtausten- og Afrikaforsking no. 5, SMI Bergen 2003.

Berg: “Islam, kvinner og menneskerettar i Iran” i Hvor Hender Det, 11 NUPI, 1-4, 2003. 

Kjersti G. Berg og Terje Tvedt: “Utenrikspolitikk og vann i Midtøsten” Centre for Development Studies, University of Bergen 2001.

Kjersti G. Berg: "Vi skulle bygge et nytt Jerusalem. Intervju med Håkon Lie" i Replikk, Tidsskrift for human- og samfunnsvitskap nr. 10, årgang 6, vår 2000.