Hjem
Kjersti Elisabet Leas bilde

Kjersti Elisabet Lea

Instituttleder, programansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning, deltid, og leder for programrådet for lektorutdanningen
 • E-postkjersti.lea@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 33
 • Besøksadresse
  Christies gate 13, Vektergården, 4.etg.
  Kalfarveien 31
  5015 Bergen
  Rom 
  424
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Omfattende undervisningserfaring innen et bredt spekter av emner, særlig innen språk, kommunikasjon, litteratur og utdanning.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Digital Consumer Health: Negotiating Multiple Voices in the Clinical Consultation. Professions and Professionalism.
 • Vis forfatter(e) (2019). Teacher professionalism in changing times. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 81-100.
 • Vis forfatter(e) (2019). Reflections on interviews: Official accounts and social assymmetry. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 207-220.
 • Vis forfatter(e) (2012). On teachers knowledge, skills, and wisdom - and the inevitability of language. L1-Educational Studies in Language and Literature. 1-29.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). Utvikling og gjennomføring av veiledningen i ALIS-Vest. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Variert undervisning for alle.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fortid og samtid i fremtidens skole: Fagfornyelse i historie og samfunnsfag.
 • Vis forfatter(e) (2018). Skriveverksted for tidsskriftene "Praxeologi - et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker" og "Af praktiske grunde".
 • Vis forfatter(e) (2018). Profesjonsveiledning for helsepersonell. Fagkultur, (ut)dannelse, fellesskap, dømmekraft og praksis.
 • Vis forfatter(e) (2018). Gjennomgang av George Canguilhems "The Normal and the Pathological" og "The Question of Normality in the History of Biological Thought".
 • Vis forfatter(e) (2018). Aspekter ved god praksis i helsefagene: mening, menneskelighet, utdanning og fellesskap.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktiv undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tekstarbeid og tekstvurdering.
 • Vis forfatter(e) (2011). Om ordklasser.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den elektroniske islandsk + norsk/dansk/svenske ordboken ISLEX og mulighetene den åpner i nabospråksutdannelsen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Professional Judgement Formation in Student Teachers’ Discussions of Ethically Themed Case Stories.
 • Vis forfatter(e) (2023). Læreryrkets kunnskapsgrunnlag og profesjonalitet.
 • Vis forfatter(e) (2023). Discerning phronesis and pedagogical tact in teaching.
 • Vis forfatter(e) (2023). Bildung, Place and Authencity. Double Symposium; Bildung: Between the Familiar and the Unknown.
 • Vis forfatter(e) (2022). Yrke eller profesjon?
 • Vis forfatter(e) (2022). Teachers as companions on the pathway to agency.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hva er en kyndig lærer?
 • Vis forfatter(e) (2021). What hope is there in education?
 • Vis forfatter(e) (2021). Kropp, helse og samfunn i sosiologisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2021). Exemplary Science Teacher Education.
 • Vis forfatter(e) (2019). Integrert og eksemplarisk - en suksesshistorie om samarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2018). Digital consumer health; whose voices, what responsibilities?
 • Vis forfatter(e) (2018). Auditorium Activities in Biology Education.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kropp, helse og sykdom i sosialt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2015). Like mixing monkeys with fridges? On the possibility of combining the theoretical perspectives of Pierre Bourdieu and those of Charles Taylor.
 • Vis forfatter(e) (2015). Intellectual Practitioners - possible sociological and philosophical-anthropological understandings of upper secondary school teachers' self-images and of their understandings of their professional practice.
 • Vis forfatter(e) (2014). Mellom theoria og praxis; profesjonsidentitet hos lærere i videregående opplæring.
 • Vis forfatter(e) (2014). Exploring the practice and professional aims of Icelandic teachers in upper secondary school.
 • Vis forfatter(e) (2014). Between Theoria and Praxis.
 • Vis forfatter(e) (2013). What are the Aims of Icelandic Teachers in Upper Secondary Shool?
 • Vis forfatter(e) (2013). Exploring the practice of Icelandic teachers in upper secondary school and their professional aims.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Bare foreldrerollen er viktigere enn læreryrket!".
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvorfor snakker de bare om undervisning? En diskursiv-praxeologisk drøfting av måten islandske morsmålslæreres snakker om fag og yrke.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvað felst í starfi íslenskukennarans?
 • Vis forfatter(e) (2012). Fagdidaktikk - mer enn fag + didaktikk.
 • Vis forfatter(e) (2011). The culture of the mother tongue subject. A study of Icelandic mother tongue teachers' professional knowledge and identity, and of their management of the subject.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tekstkunnskap i et normativt perspektiv. En kasusstudie fra Island.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mother Tongue Teachers Need Wisdom - An Aristotelian View on the Professional Knowledge and Identity of L1 Teachers in Upper Secondary School.
 • Vis forfatter(e) (2010). Litterær gullalder og postmoderne lesere - om arbeid med norrøn litteratur i islandske klasserom.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hva har Aristoteles med gymnaslærer Pedersen å gjøre? Noen tanker om læreres profesjonsetikk i et fagdidaktisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hvilken virkelighet speiler ordbøkene?
 • Vis forfatter(e) (2006). Det islandsk-skandinaviske ordboksprosjektet ISLEX.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2010). NAV som hinder for PhD-fullføring. På Høyden ( UiBs nettavis).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Praxeologiske perspektiver. Professorens habitus og kampen for sykepleievitenskap som autonomt fag. Forlaget HEXIS.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2017). God praksis. Om medisin og etikk. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2017). God praksis – om medisin og etikk. Fagbokforlaget.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2012). Grammatikk for 7. og 8. klasse.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1993). Jóhann Sigurjónssons historiske dramaer.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2023). What are the experiences of pupils with ADHD with the PALS model? A qualitative investigation of the PALS model through teachers and PALS counselors.
 • Vis forfatter(e) (2023). Pedagogers erfaringer med barn som viser utagerende atferd En studie om barnehagelærere og læreres erfaringer med utagerende atferd, og hvordan pedagogene erfarer overgangen mellom barnehage og skole for disse barna .
 • Vis forfatter(e) (2023). Deviant behaviour - what is it and how do we act in relation to it?
 • Vis forfatter(e) (2020). Spillerom i videregående skole? En diskursanalytisk studie av musikk programfag.
 • Vis forfatter(e) (2020). Mot alle odds. En analyse av mannlige sykepleieres habitusdannelse som begrunnelse for å arbeide i medisinsk sengepost over lengre tid.
 • Vis forfatter(e) (2020). Mellom barken og veden… En praxeologisk studie av norske fastlegers helsevurdering i førerkortsaker.
 • Vis forfatter(e) (2019). Development of upper secondary school teachers' professional competency.
 • Vis forfatter(e) (2016). Symbolic violence and use of force in Norwegian psychiatry. A praxeologisk analysis. A praxeologisk analysis that describes and explains the use of force - with Pierre Bourdieu practice- and field theory as analytical tools.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2016). Økende byråkratisering er en trussel mot norsk skole. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). Når læreren stråler. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Papirarbeid knekker lærerne. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Like mye oppdrager som lærer. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). Intellectual Practicians. An Exploration of Professionalism among Upper Secondary School Teachers with Icelandic Mother Tongue Teachers as a Contextualized Empirical Case.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2011). Usikker framtid.
 • Vis forfatter(e) (2007). - Ordbøker ingen objektiv kilde.
 • Vis forfatter(e) (2007). - Ordbøker arena for språkpolitikk Når menn skriver ordbøkene, kan dameveskene plutselig bli fulle av ting som ikke eksisterer.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Læreren som følgesvenn.
 • Vis forfatter(e) (2023). Spesialpedagogikkens forståelse av atferdsvansker i et historisk perspektiv . 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Spesialpedagogikkens formål og kunnskapsbase. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Yrke eller profesjon - hva er forskjellen og hvilken betydning har den? 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lektorutdanningen og striden mellom fakultetene. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hva må en kyndig lærer kunne? 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fortellinger, forståelse og forandring. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mismanagement in General Practice. 30 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2013). PhD-prosjekter ved AL, Høgskolen i Bergen.
Oversatt bok
 • Vis forfatter(e) (2007). Flisen fra Argo.
 • Vis forfatter(e) (2000). En stavkirke til Island.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kirkja ok kirkjuskruð/Kirker og kirkekunst på Island og i Norge i middelalderen.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvert stefnir móðurmálskennsla í Noregi? Skima, málgagn móðurmálskennara. 32-35.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Intellectual Practicians

Prosjektet Intellectual Practicians er en undersøkelse av en mulig felles utdanningskultur og yrkesidentitet blant islandsklærerne i den videregående skolen på Island. Sju lærere deltok prosjektet. På grunnlag av det innsamlede materialet ble det søkt å finne ut om lærernes faglige selvforståelse og deres oppfatninger om yrket er tuftet på den felles utdannelsen lærerne har, eller om den er nærmere knyttet til praksis, til arbeidsplass og erfaring. Utover det å belyse lærernes selvforståelse, kan undersøkelsen fortelle oss noe om danningsidealer og kulturelle og historiske faktorer i denne yrkesgruppen og i utdanningssystemet på Island.

Forskergrupper