Hjem
Kjersti Leas bilde

Kjersti Lea

Førsteamanuensis, programansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning, deltid, og leder for programrådet for lektorutdanningen
 • E-postKjersti.Lea@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 33
 • Besøksadresse
  Christies gate 13, Vektergården, 4.etg.
  Kalfarveien 31
  5015 Bergen
  Rom 
  424
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Omfattende undervisningserfaring innen et bredt spekter av emner, særlig innen språk, kommunikasjon, litteratur og utdanning.

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Teacher professionalism in changing times. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 81-100.
 • 2019. Reflections on interviews: Official accounts and social assymmetry. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 207-220.
 • 2012. On teachers knowledge, skills, and wisdom - and the inevitability of language. L1-Educational Studies in Language and Literature. 1-29.
Rapport
 • 2019. Utvikling og gjennomføring av veiledningen i ALIS-Vest. .
Faglig foredrag
 • 2020. Variert undervisning for alle.
 • 2018. Skriveverksted for tidsskriftene "Praxeologi - et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker" og "Af praktiske grunde".
 • 2018. Profesjonsveiledning for helsepersonell. Fagkultur, (ut)dannelse, fellesskap, dømmekraft og praksis.
 • 2018. Gjennomgang av George Canguilhems "The Normal and the Pathological" og "The Question of Normality in the History of Biological Thought".
 • 2018. Aspekter ved god praksis i helsefagene: mening, menneskelighet, utdanning og fellesskap.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Aktiv undervisning.
 • 2011. Tekstarbeid og tekstvurdering.
 • 2011. Om ordklasser.
 • 2010. Den elektroniske islandsk + norsk/dansk/svenske ordboken ISLEX og mulighetene den åpner i nabospråksutdannelsen.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Integrert og eksemplarisk - en suksesshistorie om samarbeid.
 • 2018. Digital consumer health; whose voices, what responsibilities?
 • 2018. Auditorium Activities in Biology Education.
 • 2015. Like mixing monkeys with fridges? On the possibility of combining the theoretical perspectives of Pierre Bourdieu and those of Charles Taylor.
 • 2015. Intellectual Practitioners - possible sociological and philosophical-anthropological understandings of upper secondary school teachers' self-images and of their understandings of their professional practice.
 • 2014. Mellom theoria og praxis; profesjonsidentitet hos lærere i videregående opplæring.
 • 2014. Exploring the practice and professional aims of Icelandic teachers in upper secondary school.
 • 2014. Between Theoria and Praxis.
 • 2013. What are the Aims of Icelandic Teachers in Upper Secondary Shool?
 • 2013. Exploring the practice of Icelandic teachers in upper secondary school and their professional aims.
 • 2013. "Bare foreldrerollen er viktigere enn læreryrket!".
 • 2012. Hvorfor snakker de bare om undervisning? En diskursiv-praxeologisk drøfting av måten islandske morsmålslæreres snakker om fag og yrke.
 • 2012. Hvað felst í starfi íslenskukennarans?
 • 2012. Fagdidaktikk - mer enn fag + didaktikk.
 • 2011. The culture of the mother tongue subject. A study of Icelandic mother tongue teachers' professional knowledge and identity, and of their management of the subject.
 • 2011. Tekstkunnskap i et normativt perspektiv. En kasusstudie fra Island.
 • 2011. Mother Tongue Teachers Need Wisdom - An Aristotelian View on the Professional Knowledge and Identity of L1 Teachers in Upper Secondary School.
 • 2010. Litterær gullalder og postmoderne lesere - om arbeid med norrøn litteratur i islandske klasserom.
 • 2010. Hva har Aristoteles med gymnaslærer Pedersen å gjøre? Noen tanker om læreres profesjonsetikk i et fagdidaktisk perspektiv.
 • 2007. Hvilken virkelighet speiler ordbøkene?
 • 2006. Det islandsk-skandinaviske ordboksprosjektet ISLEX.
Leserinnlegg
 • 2010. NAV som hinder for PhD-fullføring. På Høyden ( UiBs nettavis).
Fagbok
 • 2017. God praksis. Om medisin og etikk. Fagbokforlaget.
 • 2017. God praksis – om medisin og etikk. Fagbokforlaget.
Kompendium
 • 2012. Grammatikk for 7. og 8. klasse.
Hovedfagsoppgave
 • 1993. Jóhann Sigurjónssons historiske dramaer.
Mastergradsoppgave
 • 2020. Spillerom i videregående skole? En diskursanalytisk studie av musikk programfag.
 • 2020. Mot alle odds. En analyse av mannlige sykepleieres habitusdannelse som begrunnelse for å arbeide i medisinsk sengepost over lengre tid.
 • 2020. Mellom barken og veden… En praxeologisk studie av norske fastlegers helsevurdering i førerkortsaker.
 • 2019. Development of upper secondary school teachers' professional competency.
 • 2016. Symbolic violence and use of force in Norwegian psychiatry. A praxeologisk analysis. A praxeologisk analysis that describes and explains the use of force - with Pierre Bourdieu practice- and field theory as analytical tools.
Kronikk
 • 2016. Økende byråkratisering er en trussel mot norsk skole. Bergens Tidende.
 • 2016. Når læreren stråler. Bergens Tidende.
 • 2015. Papirarbeid knekker lærerne. Bergens Tidende.
 • 2015. Like mye oppdrager som lærer. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2015. Intellectual Practicians. An Exploration of Professionalism among Upper Secondary School Teachers with Icelandic Mother Tongue Teachers as a Contextualized Empirical Case.
Intervju
 • 2011. Usikker framtid.
 • 2007. - Ordbøker ingen objektiv kilde.
 • 2007. - Ordbøker arena for språkpolitikk Når menn skriver ordbøkene, kan dameveskene plutselig bli fulle av ting som ikke eksisterer.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. Fortellinger, forståelse og forandring. 18 sider.
 • 2018. Mismanagement in General Practice. 30 sider.
Poster
 • 2013. PhD-prosjekter ved AL, Høgskolen i Bergen.
Oversatt bok
 • 2007. Flisen fra Argo.
 • 2000. En stavkirke til Island.
 • 1997. Kirkja ok kirkjuskruð/Kirker og kirkekunst på Island og i Norge i middelalderen.
Fagartikkel
 • 2010. Hvert stefnir móðurmálskennsla í Noregi? Skima, málgagn móðurmálskennara. 32-35.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Intellectual Practicians

Prosjektet Intellectual Practicians er en undersøkelse av en mulig felles utdanningskultur og yrkesidentitet blant islandsklærerne i den videregående skolen på Island. Sju lærere deltok prosjektet. På grunnlag av det innsamlede materialet ble det søkt å finne ut om lærernes faglige selvforståelse og deres oppfatninger om yrket er tuftet på den felles utdannelsen lærerne har, eller om den er nærmere knyttet til praksis, til arbeidsplass og erfaring. Utover det å belyse lærernes selvforståelse, kan undersøkelsen fortelle oss noe om danningsidealer og kulturelle og historiske faktorer i denne yrkesgruppen og i utdanningssystemet på Island.

Forskergrupper