Hjem
 • E-postKjersti.Blytt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 60 67+47 913 07 857
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. The association between shift work and immunological biomarkers in nurses. Frontiers In Public Health. 1-9.
 • Vis forfatter(e) 2020. Short sleep duration and high exposure to quick returns are associated with impaired everyday memory in shift workers. Nursing Outlook. 1-9.
 • Vis forfatter(e) 2020. New knowledge on the impact of sleep disturbances illustrates the urgent need to address sleep problems in nursing home residents. International Psychogeriatrics.
 • Vis forfatter(e) 2018. Long-term pain treatment did not improve sleep in nursing home patients with comorbid dementia and depression: A 13-week randomized placebo-controlled trial. Frontiers in Psychology. 1-10.
 • Vis forfatter(e) 2018. Effects of pain treatment on sleep in nursing home patients with dementia and depression: A multicenter placebo-controlled randomized clinical trial. International Journal of Geriatric Psychiatry. 663-670.
 • Vis forfatter(e) 2017. Comorbid dementia and cancer in residents of nursing homes: secondary analyses of a cross-sectional study. Cancer Nursing. E13-E20.
 • Vis forfatter(e) 2017. Clinically significant discrepancies between sleep problems assessed by standard clinical tools and actigraphy. BMC Geriatrics. 1-8.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Sleep in the hospital: The effects of a comprehensive sleep enhancing intervention on sleep and infection prevalence in inpatients .
 • Vis forfatter(e) 2015. Søvn på sykehjem - effekt av smertebehandling på søvn hos pasienter med demens.
 • Vis forfatter(e) 2015. SLEEP.PAIN.DEM - effekten av smertebehandling på søvn og depresjon hos pasienter med demens:En randomisert, dobbelblindet, placebokontrollert klinisk studie.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Effects of pain treatment on sleep in People With dementia and depression: a placebo-controlled randomised clinical trial.
 • Vis forfatter(e) 2016. «Ulike målemetoder for å studere søvn og søvnforstyrrelser hos sykehjemsbeboere - gir de sammenlignbare resultat?».
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Søvn og smerte hos mennesker med demens – mulige løsninger for fremtiden. Tidsskriftet SØVN.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2019. Sleep in Nursing Home Patients: Clinical Assessment and the Effects of Pain Treatment on Sleep.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2016. Sovner mange ganger i døgnet.
 • Vis forfatter(e) 2016. -Pleiere tenker lite på pasientens søvn.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2020. Gjest i programmet Radiokontakten på NRK P1; Søvn hos eldre. .
Poster
 • Vis forfatter(e) 2020. The association between shift work disorder and turnover intention among nurses.
 • Vis forfatter(e) 2019. Pain, depression and their association with sleep in nursing home patients with advanced dementia .
 • Vis forfatter(e) 2016. "Sleep in Nursing Home Patients: A Cross-sectional Study Using Actigraphic and Informant-observed Assessments of Sleep Disturbances" .
 • Vis forfatter(e) 2015. Prevalence of Cancer in Nursing Home Patients with and without Dementia.7 th Eur Con Pain Dementia. P 007.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ph.d-prosjekt: 
Efficacy of Pain Treatment on Sleep Problems in Patients with Dementia - A randomized Clinical trial of Efficacy - SLEEP.PAIN.DEM