Hjem
Kjersti Vetlejord Børøs bilde

Kjersti Vetlejord Børø

Overarkitekt, kulturminneansvarlig
 • E-postKjersti.Boro@uib.no
 • Telefon+4795701608
 • Besøksadresse
  Christies gate 13, 5. etg.
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Arbeider med restaurerings-, bygge- og vedlikeholdsprosjekter i UiBs fredete og vernede eiendommer, og øvrige kulturminnefaglige problemstillinger knyttet til bygningsmassen. Aktuell kompetanse: Kunnskap om relevant lov- og regelverk, fortolkning av verne- og fredningsbestemmelser og vurdering av mulighetsrom, vurdering av løsninger, prosessplanlegging, prosjektledelse, dialog med fagmyndighetene, vernevurderinger, tilstandsvurderinger, arkivstudier m.m.