Hjem
 • E-postkjetil.rommetveit@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 06
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Siden 2008 har jeg forsket på forvaltning av teknovitenskap og store digitale systemer, både i EU og i Norge. Jeg har vært hovedinitiativtaker og prosjektleder i to FP7-prosjekt (TECHNOLIFE, EPINET) og ett Horisont 2020-prosjekt (CANDID), der jeg har jobbet med teknologier som biometri, forbedring av den menneskelige kroppen, geografiske informasjonssystemer og autonom robotikk, og fra 2021 skal jeg lede det NFR-støttede prosjektet CoPol: Covid-19 contact tracing as Digital Politics.

Forskningen min baserer seg på filosofi (hermeneutikk, pragmatikk) og vitenskaps- og teknologistudier (STS), og har en fortolkende tilnærming til forvaltning av vitenskap og teknologi. Dette inkluderer følgende hovedelementer: Den offentlig-legitimerende rollen vitenskap og teknologi har som leverandører av offentlig mening, spesielt med tanke på at vitenskapen i økende grad ser ut til å blandes med store politiske agendaer (fra klimaendringer og energi til sikkerhet og helsevesen); relasjonene mellom teknovitenskapelige politiske agendaer og deres forestilte offentlighet, som i økende grad presses til å skape innovasjon og imøtekomme samfunnsutfordringer; og, til slutt, et fokus på rollen ulike typer ekspertiser, som etikk, juss, teknologivurdering, ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), spiller inn mot en tverrfaglig forskning som i økende grad er politikkdrevet og orientert mot ('store') samfunnsutfordringer.

Mange av publikasjonene mine dreier seg om konsepter som autonomi, personvern, ansvar og demokrati, og måtene disse i gjensidig grad forvandles og samproduseres med endringer i teknovitenskapene. I det siste har dette også inkludert en interesse for hvordan slike etisk-juridisk-politiske konsepter blir til spørsmål om risikohåndering i felt som databeskyttelse og sosial robotikk.

Jeg har praktisk erfaring med en rekke deliberative formater; som nettforum, workshop-metodologier og offentlige opptredener. Jeg har bred erfaring med å samhandle med beslutningstakere, publikum, sivilsamfunn, forskere og reguleringsmyndigheter, og jeg har også bred mediaerfaring.

2022

2021

2020

Tidligere formidling

Video: Personvern i biobank og helseregisterforskning, norsk lovgivning og forskningsetikk i lys av lovgivningspraksis og forskningsetikk i andre land. Åpent møte i Bioteknologirådet, 10.12.2013

Master i bærekraft, Senter for vitenskapsteori

Vitenskapsteori og etikk, PhD-nivå, Humanistisk fakultet

Vitenskapsteori og etikk, medisin, humanistisk, psykologi, juridisk.

Forberedende, juridisk fak.

På engelsk

Rommetveit, Kjetil & van Dijk, Niels (2022) Privacy engineering and the techno-regulatory imaginary. Social Studies of Science

Rommetveit, Kjetil; Ballo, Ingrid Foss & Sareen, Siddharth (2021) Extracting Users: Regimes of Engagement in Norwegian Smart Electricity Transition. Science, Technology, & Human Values.

Rommetveit, Kjetil (ed.) (forthcoming) Post-Truth Imaginations - New Starting Points for Critique of Politics and Technoscience. Routledge, 2021.

Sareen, Siddharth; Saltelli, Andrea & Rommetveit, Kjetil (2020) Ethics of quantification: illumination, obfuscation and performative legitimation. Palgrave Commun 6, 20.

Rommetveit, K., van Dijk, N., Gunnarsdottír, K. (2019) Make Way for the Robots! Human- and Machine-Centricity in Constituting a European Public–Private Partnership. Minerva: A Review of Science, Learning and Policy.

Rommetveit, Kjetil; van Dijk, N.; Gunnarsdóttir, O’Riordan, K.; Gutwirth, S.; Strand, Roger & Wynne, Brian (2019) Working Responsibly Across Boundaries? Some Practical and Theoretical Lessons in International Handbook on Responsible Innovation. A Global Resource, Schomberg and Hankins (eds.). Edward Elgar publishing

Silvast, A., Williams, R. A., Hyysalo, S., Rommetveit, K. and Raab, C. (2018) Who 'uses' smart grids? The evolving nature of user representations in layered infrastructures. Sustainability. Volume 10 (10), 1-21

Strand, R., Saltelli, A., Giampietro. M., Rommetveit, K. & Funtowicz, S. (2018) “New Narratives for Innovation”. The Journal of Cleaner Production, 197(2), 1849-1853.

Van Dijk, N., Tanas, A., Rommetveit, K., Raab., C. (online 10 Apr 2018) Right engineering - The redesign of privacy and personal data protection. International review of law computers & technology. Volume 32 (2-3), 230-256

Rommetveit, K. Tanas, A., van Dijk, N. (2018) Data Protection by Design: Promises and Perils in Crossing the Rubicon Between Law and Engineering. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Volume 526, 25-37

Rommetveit, K., Wynne, B. (2017) “Technoscience, imagined publics and public imaginations”. Public Understanding of Science, 26(2): 133–147.

Rommetveit, K., Wynne, B. (2017) “Editorial: Imagining public issues in the technosciences”. Special Issue Public Understanding of Science, 26(2), 128-132.

Gunnarsdottír, K. and Rommetveit, K. (2017) “Biometry and the securitization agenda. (Dis)trust in a policy vacuum”. Public Understanding of Science. 26(2): 26(2), 195–211.

Rommetveit, K. Guimares-Pereira, A., Pedrosa, T. (2016) ”Digital Globes: Layers of meaning and technology, redefining geographies and communities”. In: Delgado, A. (Ed. 2016) Technoscience, Citizenship, Ethics and Governance in the Digital Society. New York: Springer.

Rommetveit, K. (2016) “Introducing biometrics in the European Union: practice and imagination”. In: Delgado, A. (Ed. 2016) Technoscience, Citizenship, Ethics and Governance in the Digital Society. New York: Springer.

Van Dijk, N., Gellert, R., Rommetveit, K. (2016) “A Risk to a Right? Beyond Data Protection Risk Assessments”. Computer Law Security Review. 32(2), 286-307.

Rommetveit, K. (2015) "Biometrics". The Norwegian National Research Ethics Committees. Online resource available here. 

Rommetveit, K., Gunnarsdóttir, K., Jepsen, K. S., Bertilsson, M., Verrax, F. and Strand, R. (2013): “The Technolife Project: An experimental approach to new ethical frameworks for emerging science and technology”, The International Journal of Sustainable Development, 16(1-2), 23–45.

Rommetveit, K. (2013) ”Who’s Autonomous now?” Bioethica Forum, 6 (3), 107-109.

Rommetveit, K. Scully, J. L., Porz, R. (2013) “The Role of Moral Imagination in Patients’s Decision-Making”. J Med Philos. Apr; 38(2),160-72.

Rommetveit, K. ”Immortality”. In Øyen, Olsen & Vaage (Eds. 2012) Sacred Science? On Science and its interrelations with religious worldviews. Wageningen Academic Publishers.

Delgado, A., Rommetveit, K. (2012) “’Our strength is diversity’: imaginaries of nature and community in a Brazilian social movement". International Journal of Sustainable Development 15 (4), 353-373.

Delgado, A., Rommetveit, K., Lemkow, L, Barcelo, M. (2012): “Imagining high-tech bodies: Science fiction and the ethics of enhancement”, Science Communication, 34(2), 200-240.

Rommetveit, K. (2011). “ICTs and responsible innovation: imaginaries of information and community”. In von Schomberg (ed.), “Governance and Ethics of Emerging ICT and Security Technologies”. Publication series Governance and Ethics, DG Research, European Commission.

Rommetveit, K. (2011). “Tackling epistemological naivety: large-scale information systems and the complexities of the common good”, Cambridge Quartely of Healthcare Ethics, 20, 1–12.

Rommetveit, K., “Genetic enhancement, futures tense” (2011) Futures, 76–85.

Rommetveit, K., Funtowicz, S. and Strand, R. (2010): “Knowledge, Democracy and Action in Response to Climate Change” in Roy Bhaskar et. al, "Interdisciplinarity and Global Warming", London and New York: Routledge, 149-165.

Rommetveit, K. (2009): “Bioethics, biopower and the post-genomic challenge”. In: Gunning, J., Holm, S. Kenway, I., "Ethics, Law and Society" Vol VI book series, Ashgate Publishers, 165-186.

Rommetveit, K., Porz, R. (2009) "Tragedy and boundary situations in predictive genetic testing", Medicine, Health Care and Philosophy, 12(1), 9–16.

Rommetveit, K. (2008). "Towards a hermeneutic of technomedical objects", Theoretical Medicine and Bioethics, 29:2, 103-120.

Rommetveit, K. (2007): "Biotechnology: Action and choice in second modernity", PhD

Thesis, Faculty of Arts, University of Bergen.

     Helland, T., Rommetveit, K. (2006. "Current dyslexia research seen in the light of I.

Lakatos philosophy of research programmes", in C. B. Haies (ed.), Dyslexia in Children:

New Research. New York: Nova Sciences Publishers Inc.

På norsk

Rommetveit, Kjetil (2021). Digital? Suverenitet? Nytt Norsk Tidsskrift. 38(01): 111-123

Rommetveit, K. (2015) ”Den Lange Marsjen ved et veiskille”. Vagant 2/2015.

Strand, R., & Rommetveit, K. (2013) “Hva har verden lært av klimavitenskapen?”. 2°C. 02.2013.

Rommetveit, K. (2012) “Anmeldelse av Regjerningens Nasjonale strategi for bioteknologi 2011-2020”. Salongen – Nettstedet for filosofi og idehitsorie. http://salongen.no/

Rommetveit, K. (2011). ”Biometri: forskningsetiske utfordringer” Online resource, Norwegian Committee for research-ethics in science and technology. http://www.etikkom.no/In-English/Committee-for-Research-Ethics-in-Scienc...

Strand, R. & Rommetveit, K. “Avstand og Avmakt”. Nytt Norsk Tidsskrift 1/2012.

Strand, R. & Rommetveit, K. (2011) “Trond, Tora og Askeladden – et forskningspolitisk eventyr”. Nytt Norsk Tidsskrift 3/2011.

Rapporter

Rommetveit, K, Dunajcsik, M. Tanas, A. Silvast, A. and Gunnarsdóttir, K. (2017). The CANDID Primer: Including Social Sciences and Humanities scholarship in the making and use of smart ICT technologies (edited by K Gunnarsdóttir). CANDID (H2020-ICT-35- 2016) D5.4, available at http://candid.no/progress

Rommetveit, K. Gunnarsdóttir, K., van Dijk, N., Smits, M.  Making robotic autonomy through science and law? EPINET project report. April 2015. Available at goo.gl/7XXfEb

Van Dijk, N, Rommetveit, K. A Risk to a Right? Cross-Cutting Lessons for Data Protection Impact Assessments Summary of findings and policy recommendations. April 2015. Available at:  goo.gl/RxDaR9

Rommetveit, K., Strand, R., Fjelland, R., Funtowicz, S. (2013) “What can history teach us about the prospects of a European Research Area?”. European Commission, JRC scientific and policy reports. Available at http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/fileadmin/repository/eas/saia/docs/201310_Histera_final_ report.pdf

Oversikt over publikasjoner i Cristin:

 • Vis forfatter(e) (2022). Producing the ‘user’ in smart technologies: a framework for examining user representations in smart grids and smart metering infrastructure.
 • Vis forfatter(e) (2022). Privacy engineering and the techno-regulatory imaginary. Social Studies of Science.
 • Vis forfatter(e) (2022). Can medical algorithms be fair? Three ethical quandaries and one dilemma. BMJ Health & Care Informatics. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2021). Post-truth – another fork in modernity’s path. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Post-Truth Imaginations: New Starting Points for Critique of Politics and Technoscience. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2021). Governing the Median Estate: hyper-truth and post-truth in the regulation of digital innovations. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Extracting Users: Regimes of Engagement in Norwegian Smart Electricity Transition. Science, Technology and Human Values. 1-28.
 • Vis forfatter(e) (2021). DIGITAL? SUVERENITET? – et politisk grunnspørsmål, ti år senere. Nytt Norsk Tidsskrift. 111-123.
 • Vis forfatter(e) (2020). Make Way for the Robots! Human-and Machine-Centricity in Constituting a European Public–Private Partnership. Minerva. 47-69.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ethics of quantification: illumination, obfuscation and performative legitimation. Humanities & Social Sciences Communications.
 • Vis forfatter(e) (2019). Working responsibly across boundaries? Some practical and theoretical lessons. 83-100. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). INTERNATIONAL HANDBOOK ON RESPONSIBLE INNOVATION A Global Resource. Edward Elgar Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2019). Smart gridlock? Challenging hegemonic framings of mitigation solutions and scalability. Environmental Research Letters.
 • Vis forfatter(e) (2019). Make Way for the Robots! Human‑ and Machine‑ Centricity in Constituting a European Public–Private Partnership. Minerva. 1-23.
 • Vis forfatter(e) (2018). Who 'uses' smart grids? The evolving nature of user representations in layered infrastructures. Sustainability. 1-21.
 • Vis forfatter(e) (2018). Right engineering - The redesign of privacy and personal data protection. International review of law computers & technology. 230-256.
 • Vis forfatter(e) (2018). Data Protection by Design: Promises and Perils in Crossing the Rubicon Between Law and Engineering . IFIP Advances in Information and Communication Technology. 25-37.
 • Vis forfatter(e) (2017). The biometric imaginary: (Dis)trust in a policy vacuum. Public Understanding of Science. 195-211.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tekno-politiske visjoner: løsning eller problem? ingeniørens stemme.
 • Vis forfatter(e) (2017). Technoscience, imagined publics and public imaginations. Public Understanding of Science. 133-147.
 • Vis forfatter(e) (2017). Editorial. Public Understanding of Science. 128-132.
 • Vis forfatter(e) (2017). CANDID PRIMER: Including Social Sciences and Humanities scholarship in the making and use of smart ICT technologies. .
 • Vis forfatter(e) (2016). New narratives for innovation. Journal of Cleaner Production. 1849-1853.
 • Vis forfatter(e) (2016). Introducing biometrics in the European Union: practice and imagination. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital Globes: Layers of meaning and technology, redefining geographies and communities. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). A risk to a right? beyond data protection risk assessments. Computer Law and Security Review. 286-306.
 • Vis forfatter(e) (2015). ”Genetikk og etikk i resten av Europa” eller: Hva som skjedde da genetikk møtte etikk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Working Paper The future social robustness of smart electricity networks in Europe. .
 • Vis forfatter(e) (2015). The Median Estate: Breaking down boundaries & reconstituting rights.
 • Vis forfatter(e) (2015). Report from workshop: Making robotic autonomy through science and law? .
 • Vis forfatter(e) (2015). Policy recommendations: “Making autonomy in robotics and law”. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Policy recommendations: Towards socially robust smart grids. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Overvåkning og Offentlig Meningsdannelse.
 • Vis forfatter(e) (2015). Impact assessments: Quality issues in the policy making process.
 • Vis forfatter(e) (2015). Gadgets on the move and in stasis Consumer and medical electronics, what's the difference? .
 • Vis forfatter(e) (2015). EPINET conceptual analysis: Integrated assessments in technoepistemic networks. .
 • Vis forfatter(e) (2015). EPINET and Responsible Research and Innovation (RRI) – observations and reflections. .
 • Vis forfatter(e) (2015). EPINET Final report. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Den Lange Marsjen ved et veiskille. Vagant.
 • Vis forfatter(e) (2015). Case study of autonomous robotics. A summary of case study results and policy recommendations.
 • Vis forfatter(e) (2015). Case Study on In-Vitro Meat Policy Report, March/April 2015 Summary of findings and policy considerations. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Assessments as governance: From Epistemic Networks to Techno-epistemic networks.
 • Vis forfatter(e) (2015). Application, Innovation and Two More Technomoral Scenarios. .
 • Vis forfatter(e) (2015). A report on the networking/embedding event, 'Making sense of wearables: New-emerging markets and mediascapes'. .
 • Vis forfatter(e) (2015). A Risk to a Right? Cross-Cutting Lessons for Data Protection Impact Assessments Summary of findings and policy recommendations. .
 • Vis forfatter(e) (2014). The future social robustness of smart electricity networks in Europe. .
 • Vis forfatter(e) (2013). What can history teach us about the prospects of a European Research Area? .
 • Vis forfatter(e) (2013). The role of moral imagination in patients decision-making. Journal of Medicine and Philosophy. 160-172.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Technolife Project: An experimental approach to new ethical frameworks for emerging science and technology. International Journal of Sustainable Development. 23-44.
 • Vis forfatter(e) (2013). The TECHNOLIFE Project.
 • Vis forfatter(e) (2013). Personvernet ofres. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvem tjener på den genetiske nypaternalismen? Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2012). Immortality : An essay on science, technology and religion. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Imagining converging technologies.
 • Vis forfatter(e) (2012). Imagining High-Tech Bodies: Science Fiction and the Ethics of Enhancement. Science communication. 200-240.
 • Vis forfatter(e) (2012). Gode helseregistre på avveier. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2012). Beyond ELSA.
 • Vis forfatter(e) (2012). Betraktninger over et tiår med bioteknologi og ELSA.
 • Vis forfatter(e) (2012). Avstand og Avmakt. Nytt Norsk Tidsskrift. 106-110.
 • Vis forfatter(e) (2012). 'Our strength is diversity': imaginaries of nature and community in a Brazilian social movement. International Journal of Sustainable Development. 353-373.
 • Vis forfatter(e) (2011). trond, tora og askeladden – et forskningspolitisk eventyr. Nytt Norsk Tidsskrift. 263-272.
 • Vis forfatter(e) (2011). technolife: imaginarios de la sociedad digital.
 • Vis forfatter(e) (2011). Technolife: Films, Social Media, and Imaginaries in Emerging Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tackling epistemological naivety: large-scale information systems and the complexities of the common good. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. 584-595.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tackling Epistemological Naivety: Large-Scale Information Systems and the Complexities of the Common Good. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. 584-595.
 • Vis forfatter(e) (2011). Imagining high-tech bodies: Science fiction and the ethics of enhancement (published online). Science communication.
 • Vis forfatter(e) (2011). Genetic enhancement, futures tense. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 76-85.
 • Vis forfatter(e) (2011). Genetic enhancement, futures tense. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 76-85.
 • Vis forfatter(e) (2011). Biometri: forskningsetiske utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Technolife Project: Implications for policy.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Technolife Project.
 • Vis forfatter(e) (2010). Technolife: Digital Globes.
 • Vis forfatter(e) (2010). Technolife Biometrics and Mobility.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tackling epistemological naivety: understanding values, choices and the complexities of the greater good?
 • Vis forfatter(e) (2010). Overview of the policy process introducing biometrics in the EU.
 • Vis forfatter(e) (2010). Knowledge, democracy and action in response to climate change. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Irresponsible, Reckless and Deeply Immoral”—Knowledge, Democracy and Action in Response to Climate Change”. In. Bhaskar, R. et. al Interdisciplinarity and Climate Change Transforming Knowledge and Practice for Our Global Future. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2010). Imagining Enhanced Bodies: How Can Science Fiction Contribute to Ethics for the Governance of Emerging Technologies?
 • Vis forfatter(e) (2010). "Biometrics: Technology of (Dis)trust".
 • Vis forfatter(e) (2009). Tragedy and Grenzsituationen in genetic prediction. Medicine, Health care and Philosophy. 9-16.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lifeworld and imaginaries in foresight and ethics: a new transdisciplinary “frontier” for ecological economics? A GIS Case study.
 • Vis forfatter(e) (2009). Klimaforhandlinger og demokrati.
 • Vis forfatter(e) (2009). I pandemiens tidsalder. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Chair, session "Legitimacy, Ethics, and Trust", EIGHTH ANNUAL MEETING OF THE SCIENCE AND DEMOCRACY NETWORK, Harvard University, 01.07.2009.
 • Vis forfatter(e) (2009). Bioethics, biopower and the post-genomic challenge. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Viljen er ikke stor nok. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2008). Tragedy and boundary situations in predictive genetic testing. Medicine, Health care and Philosophy. 9-16.
 • Vis forfatter(e) (2008). Towards a hermeneutic of techno-medical objects. Theoretical Medicine and Bioethics. 103-120.
 • Vis forfatter(e) (2008). Moral imagination and decision making.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fremtidige utfordringer forbundet med genetisk testing av friske personer.
 • Vis forfatter(e) (2008). Dysleksi, et flerfaglig forskningsfelt. Aktuell dysleksiforskning sett i lys av Imre Lakatos' filosofi om forskningsprogram. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bioteknologi og bioetikk.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Teknologi, naturvitenskap og samfunn" for faget Teknologi og Forskningslære (ToF X/ToF 1).
 • Vis forfatter(e) (2007). Norway: unwritten rules and hidden hierarchies.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nanoparticles, IPRs and Strict Liability.
 • Vis forfatter(e) (2007). Institutions for Sustainable Governance of Nanotechnology: Ethics and Liability.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hermeneutics reloaded: Closing up gaps of theory and practice in bioethics.
 • Vis forfatter(e) (2007). Genomisk medisin: frie valg og informerte beslutninger?
 • Vis forfatter(e) (2007). Biotechnology: Action and choice in second modernity.
 • Vis forfatter(e) (2006). “ELSA research: the context of Norway”.
 • Vis forfatter(e) (2006). The virtuous patient.
 • Vis forfatter(e) (2006). The contextualisation of epistemic things.
 • Vis forfatter(e) (2006). ELSA research: the context of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). Current dyslexia research seen in the light of Imre Lakatos' philosophy of research programmes. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Middelalder og vitenskap. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Juridifisering av medisinen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bioteknologiloven i en helserettslig sammenheng. Kritisk juss. 168-183.
 • Vis forfatter(e) (2004). Autonomy, discourse ethics and the dimension of ontology.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD, vitenskapsteori

Master, vitenskapsfilosofi

Jus, 2. avdeling

Twitter

Tilknyttet innhold