Hjem
 • E-postKnut.Agotnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 06
 • Besøksadresse
  Villaveien 1a
  Rom 
  125a
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Bøker
 • Johnsen, Kåre Odd; Slaattelid, Rasmus Tore; Ågotnes, Knut. 2008. Vitenskapens språk: Mening, tolkning og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget. 243 sider. ISBN: 978-82-450-0766-4.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Bråten Jebsen, Fredrik; Reiersgaard, Anders; Slethei, Kolbjørn; Ågotnes, Knut. 2007. Tekstens autoritet - tekstanalyse og skriving i akademia. Universitetsforlaget. 174 sider. ISBN: 978-82-15-01177-6.
 • Ågotnes, Knut; Brodersen, Randi Benedikte; Bråten, Fredrik Jebsen; Reiersgaard, Anders; Slethei, Kolbjørn. 2007. Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia. Universitetsforlaget. 177 sider. ISBN: 978-82-15-01177-6.
 • Johnsen, Kåre Odd; Slaattelid, Rasmus Tore; Ågotnes, Knut. 2006. Språk og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget. 206 sider. ISBN: 978-82-450-0505-9.
 • Slaattelid, Rasmus Tore; Johnsen, Kåre Odd; Ågotnes, Knut. 2004. Språk og argumentasjon i humaniora. Universitetet i Bergen. 199 sider.
 • Meyer, Siri; Ågotnes, Knut. 1994. Den retoriske vending? ISBN: 82-91320-03-9.
Tidsskriftartikler
 • Ågotnes, Knut. 2010. Filosofi og filosofihistorie: Et trøblete samliv :. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 45: 291-303, 306-307.
 • Ågotnes, Knut. 2008. Socrates knows even less than he claims to do in the Apology. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 43: 148-161.
 • Ågotnes, Knut. 2007. Daidalosstatuer verken technê eller diktning : filosofisk diskurs hos Platon. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 42: 63-79.
 • Ågotnes, Knut. 2004. "En lykkelig mann trenger dygdige venner" - om Aristoteles og vennskapet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. Årg. 16, nr 1. 47-55.
 • Ågotnes, Knut. 2001. "Jeg sidder rolig som Klintekongen." Refleksjon og pasjon hos Adam Smith, Friedrich Schlegel og Søren Kierkegaard. Norsk Filosofisk tidsskrift Nr. 4 2001, s. 242-255. MANGLER.
 • Ågotnes, Knut. 1997. Etikken er over oss! Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 15: 8.
 • Ågotnes, Knut. 1997. Vi må arbeide i hagen. Replikk. 3: 7.
 • Ågotnes, Knut. 1997. Det besværlige begrepet. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 2. 4.
Bokkapitler
 • Ågotnes, Knut. 2017. Socrates'Sophisticated Attack on Protagoras. artikkel, sider 23-42. I:
  • Songe-Møller, Vigdis; Pettersson, Olof. 2017. Plato’s Protagoras. Essays on the Confrontation of Philosophy and Sophistry. Springer. 234 sider. ISBN: 978-3-319-45583-9.
 • Ågotnes, Knut. 2006. Kap. 4: Generelt om argumentasjon Kap. 5: Deskriptiv argumentasjon i humaniora Kap. 6: Normativ argumentasjon. 4, 5, 6, sider 73-188. I:
  • Johnsen, Kåre Odd; Slaattelid, Rasmus Tore; Ågotnes, Knut. 2006. Språk og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget. 206 sider. ISBN: 978-82-450-0505-9.
 • Ågotnes, Knut. 2004. Kapittel 4. Generelt om argumentasjon. Kapittel 5. Deskriptiv argumentasjon i humaniora. Kapittel 6. Normativ argumentasjon. Argumentasjon, sider 65-168. I:
  • Slaattelid, Rasmus Tore; Johnsen, Kåre Odd; Ågotnes, Knut. 2004. Språk og argumentasjon i humaniora. Universitetet i Bergen. 199 sider.
 • Høystad, Ole Martin; Ågotnes, Knut; Molven, Frode. 2001. Paradoks i konstruksjonen av nasjonal identitet. 114-130. I:
  • 2001. Vi har alltid vært romantiske. ISBN: 82-90477-44-9.
 • Ågotnes, Knut. 2000. Anmeldelse av Isak Winkel Holm: "Tanken i billedet. Søren Kierkegaards poetik", Dansk Gyldendal 1998. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. MANGLER.
 • Ågotnes, Knut. 2000. "I was lucky enough." Om Michael Polanyis vitenskapsfilosofi. (Etterord). 101-108. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Michel Polanyi: Den tause dimensjonen : en innføring i taus kunnskap. ISBN: 82-430-0161-1.
 • Ågotnes, Knut. 2000. Røtter eller ironi: Bataljene i vår romantiske sjel. Om Schlegel, Kinck og postmodernismen. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Vi har alltid vært romantiske. En bok om det moderne.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.