Hjem
 • E-postKnut.Agotnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 06
 • Besøksadresse
  Villaveien 1a
  Rom 
  125a
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2008. Vitenskapens språk: Mening, tolkning og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2007. Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2006. Språk og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2010. Filosofi og filosofihistorie: Et trøblete samliv :. Norsk Filosofisk tidsskrift. 291-303, 306-307.
 • Vis forfatter(e) 2008. Socrates knows even less than he claims to do in the Apology. Norsk Filosofisk tidsskrift. 148-161.
 • Vis forfatter(e) 2007. Daidalosstatuer verken technê eller diktning : filosofisk diskurs hos Platon. Norsk Filosofisk tidsskrift. 63-79.
 • Vis forfatter(e) 2004. "En lykkelig mann trenger dygdige venner" - om Aristoteles og vennskapet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 47-55.
 • Vis forfatter(e) 2001. "Jeg sidder rolig som Klintekongen." Refleksjon og pasjon hos Adam Smith, Friedrich Schlegel og Søren Kierkegaard. Norsk Filosofisk tidsskrift Nr. 4 2001, s. 242-255. MANGLER.
 • Vis forfatter(e) 1997. Vi må arbeide i hagen. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 7.
 • Vis forfatter(e) 1997. Etikken er over oss! Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 8.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2007. Non-Rhetorical Informal Argumentation.
 • Vis forfatter(e) 2007. Assessment of an Academic Writing Course at the University of Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2006. Akademisk skriving ved universitetetene i Norge; førstesemesterkurs og skriveopplæring ved HF-fakultetet; Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2000. Ekspressivismen og konstruksjonen av det romantiske naturbildet.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2007. Tekstens autoritet - tekstanalyse og skriving i akademia. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2004. Språk og argumentasjon i humaniora. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1994. Den retoriske vending? Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 1997. Det besværlige begrepet. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 4.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2017. Historieskrivningens strev .
 • Vis forfatter(e) 2015. The Intermediate Being of Socratic Philosophy and its Suppression in Plato's Theaetetus, Sophist, and Statesman.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Philotimia. On Rhetoric, Virtues and Honour in the Symposium.
 • Vis forfatter(e) 2017. Socrates'Sophisticated Attack on Protagoras. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Kap. 4: Generelt om argumentasjon Kap. 5: Deskriptiv argumentasjon i humaniora Kap. 6: Normativ argumentasjon. 116 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kapittel 4. Generelt om argumentasjon. Kapittel 5. Deskriptiv argumentasjon i humaniora. Kapittel 6. Normativ argumentasjon. 103 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Paradoks i konstruksjonen av nasjonal identitet. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Røtter eller ironi: Bataljene i vår romantiske sjel. Om Schlegel, Kinck og postmodernismen.
 • Vis forfatter(e) 2000. Anmeldelse av Isak Winkel Holm: "Tanken i billedet. Søren Kierkegaards poetik", Dansk Gyldendal 1998.
 • Vis forfatter(e) 2000. "I was lucky enough." Om Michael Polanyis vitenskapsfilosofi. (Etterord). 8 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.