Hjem
Knut Andreas Bergsviks bilde

Knut Andreas Bergsvik

Professor, arkeologi
 • E-postKnut.Bergsvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 36
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligespl. 10
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5007 BERGEN

Mine akademiske interesser er innenfor både økonomiske, sosiale og ideologiske aspekter av forhistoriske samfunn. Min forskning er for tiden konsentrert om to ulike tema: (1) jeger- og fiskerfolk på kysten av Norge i steinalder, og (2) bruken av huler og hellere. Mitt arbeid innenfor temaområdene er primært basert på eget feltarbeid på mange ulike lokaliteter i Vest-Norge og på omfattende internasjonalt samarbeid med andre arkeologer så vel som med botanikere, zoologer og geologer. Jeg er spesielt opptatt av å drøfte den demografiske utviklingen i løpet av steinalder i regionen, framveksten av bofaste jeger og fiskerfolk og av introduksjonen av jordbruksøkonomi. Min forskning om huler og hellere tar for seg en lengre tidsperiode og har en vid geografisk ramme. Deres spesielle karakter som «naturlige steder» og gode bevaringsforhold for organisk materiale gjør dem helt unike som arkeologiske kontekster og for tverrfaglige tilnærminger. Jeg er interessert i å finne ut hva hulene og hellerne har vært brukt til (om det er religiøs eller sekulære bruk), hvordan de har vært oppfattet og hva de har betydd for folk i ulike perioder og regioner.

Bøker
 • Bergsvik, Knut Andreas; Dowd, Marion. 2018. Caves and Ritual in Medieval Europe. Oxbow Books. 314 sider. ISBN: 978-1-78570-832-9.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Skeates, Robin. 2012. Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe. Oxbow Books. 271 sider. ISBN: 978-1-84217-474-6.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2007. Humaniora i nasjonen. Nasjonen i humaniora. 100 sider. ISBN: 9788271284565.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Johannesen, Ole-Jørgen; Losnedahl, Kari Gaarder; Sveen, Hans Knut; Ågotnes, Hans-Jakob; Johannessen, Ole-Jørgen. 2007. Humaniora i nasjonen – nasjonen i humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905 – 2005. 100 sider. ISBN: 978-82-7128-456-5.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Ethnic Boundaries in Neolithic Norway. Archaeopress. 282 sider. ISBN: 1-84171-983-8.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn. 2005. Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. 426 sider. ISBN: 82-90273-78-9.
Tidsskriftartikler
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Feltarkeolog i 48 år - Asle Bruen Olsen (1951-2018). Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 2018: 144-151.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Hva gjorde Kale i Dollsteinhola? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 2018: 112-119.
 • Anfinset, Nils; Bergsvik, Knut Andreas; Dommasnes, Liv Helga; Hansen, Gitte; Hommedal, Alf Tore. 2017. Svart natt på Universitetsmuseet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 7-16.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hansen, Gitte; Anfinset, Nils; Dommasnes, Liv Helga; Hommedal, Alf Tore. 2017. Ingen pengesum vil kunne erstatte det tapte. Bergens Tidende. Publisert 2017-08-26.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2016. Fiske i eldre steinalder på Vestlandet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 2016: 6-14.
 • Ritchie, Kenneth; Hufthammer, Anne Karin; Bergsvik, Knut Andreas. 2016. Fjord fishing in Mesolithic Western Norway. Environmental Archaeology. 21: 309-316. doi: 10.1080/14614103.2015.1118212
 • Bergsvik, Knut Andreas; David, Éva. 2015. Crafting bone tools in Mesolithic Norway: A regional eastern-related know-how. European Journal of Archaeology. 18: 190-221. doi: 10.1179/1461957114Y.0000000073
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2012. Huler og hellere fra eldre steinalder - betydning og forskningspotensial. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 2012: 12-24.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2011. Bevar Fosnstraumen! Bergens Tidende. 11-11. Publisert 2011-05-30.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2011. Den arkeologiske feltudannelsen i Bergen. Studvest. Publisert 2011-01-26.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. "Forskerverksted" om huler og hellere i Herand. Herand Bygdeblad. 17: 14-15.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2009. Beinredskaper fra Sævarhelleren og Olsteinhelleren. Herand Bygdeblad. 16: 17-19.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin. 2008. Sævarhelleren og Olsteinhelleren i Herand - sommarhus i 3000 år. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 100: 33-50.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Førromersk jernalder ved Skatestraumen - sosiale og økonomiske implikasjoner. Viking. LXIX: 107-130.
 • Hjelle, Kari Loe; Hufthammer, Anne Karin; Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Hesitant hunters: a review of the introduction of agriculture in western Norway. Environmental Archaeology. 11: 147-170. doi: 10.1179/174963106x123188
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Myten om vestlendingen. NAM-nytt. 2005: 45-50.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. En etnisk grense ved Stad i steinalderen. Primitive tider. 2004 7: 7-27.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin. 2005. Arkeologiske utgravninger i Herandhellerne i 2005. Herand Bygdeblad. 12: 6-9.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Myten om Vestlendingen. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2004-06-18.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Pedersen, Rolf Birger. 2004. Gamle handelsfolk på Vestlandet. Bergens Tidende. Publisert 2004-09-20.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2000. Bergartsbrudd og mening i steinalderen. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 5: 44-49.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1991. Nordlendingen som forandret Bergen bys historie. Arkeo. 2. 26-31.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1989. Anders Hagen - professor og samfunnsmenneske. Arkeo. 1. 23-28.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1988. Vestnorske graver fra steinalderen - som sunket i jorden. Arkeo. 1. 9-13.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1988. Eva og Per Fett - to veteraner i vestnorsk arkeologi. Arkeo. 1. 20-25.
Rapporter/avhandlinger
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Rapport fra feltkurset for master- og hovedfagsstudenter i arkeologi på Hordamuseet, Stend i 2004. Bergen Museum, Bergen. 24 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Innberetning fra utgravningene i 2004 av Bjorvollen og Steinringen på Hordamuseet, Stend, Bergen k., Hordaland. Bergen Museum, Bergen. 52 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Holm, Ingunn. 2005. Registrering av steinalderboplassene Stendavika 2, 3 og 4 på Stend, Bergen k., Hordaland. Bergen Museum, Bergen. 15 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Ethnic Boundaries in Neolithic Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Registrering av heller på Sævarhagen i Herand, Jondal k., Hordaland. Bergen Museum, Bergen. 11 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1998. Lok. 17 Havnen. Rapport fra utgravningen av lok. 17 Havnen, Skatestraumen, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane. Arkeologisk institutt, Universitet i Bergen, Bergen. 500 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1998. Lok. 1 Haukedal. Rapport fra utgravningen av lok. 1 Haukedal, Skatestraumen, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane. Arkeologisk institutt, Universitet i Bergen, Bergen. 200 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Nygård, S.; Nærøy, Arne Johan. 1995. Steinalderkonferansen i Bergen 1993. Arkeologiske Skrifter. 8: 1. 150 sider.
Bokkapitler
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. The perception and use of caves and rockshelters in Late Iron Age and medieval western Norway c. AD 550-1550. 3, sider 32-62. I:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Dowd, Marion. 2018. Caves and Ritual in Medieval Europe. Oxbow Books. 314 sider. ISBN: 978-1-78570-832-9.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Dowd, Marion. 2018. Caves and rockshelters in medieval Europe - religious and secular use. 1, sider 1-9. I:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Dowd, Marion. 2018. Caves and Ritual in Medieval Europe. Oxbow Books. 314 sider. ISBN: 978-1-78570-832-9.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Ritchie, Kenneth. 2018. Mesolithic fishing in western Norway. Chapter 7, sider 35-36. I:
  • Lozovskaya, Olga. 2018. Subsistence strategies in the Stone Age, direct and indirect evidence of fishing and gathering. Russian Academy of Sciences. 266 sider. ISBN: 978-5-907053-00-7.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2017. Caves and Rockshelters in Iron-Age Coastal Norway: At the Margins of the Society? 28, sider 317-334. I:
  • Semple, Sarah; Orsini, Celia; Mui, Sian. 2017. Life on the Edge: Social, Political and Religious Frontiers in Early Medieval Europe. ISBN: 978-3-932030-77-2.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2017. Mesolithic Soapstone Line-sinkers in Western Norway: Chronology, Acquisition, Distribution, Function and Decoration. 5, sider 73-92. I:
  • Hansen, Gitte; Storemyr, Per. 2017. Soapstone in the North. Quarries, Products and People. 7000 BC - AD 1700. 408 sider. ISBN: 978-82-90273-90-8.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin; Ritchie, Kenneth. 2016. The Emergence of Sedentism in Mesolithic Western Norway. A Case-study from the Rockshelters of Sævarhelleren and Olsteinhelleren by the Hardanger Fjord. Chapter 3, sider 33-51. I:
  • Bjerck, Hein Bjartmann; Breivik, Heidi Mjelva; Fretheim, Silje Elisabeth; Piana, Ernesto; Skar, Birgitte; Tivoli, Angélica M.; Zangrando, Atilio Francisco. 2016. Marine Ventures - Archaeological perspectives on Human-Sea relations. Equinox Publishing. 428 sider. ISBN: 9781781791363.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hansen, Gitte. 2015. Medieval Rockshelters in Western Norway - Activities, Functions and Social Identities. Kap. 4, sider 49-76. I:
  • Baug, Irene; Mygland, Sigrid Samset; Larsen, Janicke. 2015. Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday. 341 sider. ISBN: 978-82-90273-89-2.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Skeates, Robin. 2012. Caves in Context: an introduction. Chapter 1, sider 1-9. I:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Skeates, Robin. 2012. Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe. Oxbow Books. 271 sider. ISBN: 978-1-84217-474-6.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Storvik, Ingebjørg Njøs. 2012. Mesolithic caves and rockshelters in Western Norway. Chapter 3, sider 22-38. I:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Skeates, Robin. 2012. Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe. Oxbow Books. 271 sider. ISBN: 978-1-84217-474-6.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2011. The last hunter-fishers in western Norway. Chapter 9, sider 100-114. I:
  • Prescott, Christopher; Glørstad, Håkon. 2011. Becoming European: The transformation of third millennium Northern and Western Europe. Oxbow Books. 208 sider. ISBN: 1-84217-450-9.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2011. East is east and west is west: On regional differences in Neolithic Norway. Chapter 7, sider 133-159. I:
  • Olofsson, Anders. 2011. Archaeology of Indigenous Peoples in the North. 196 sider. ISBN: 978-91-7459-244-3.
 • Østmo, Einar; Bergsvik, Knut Andreas. 2011. The experienced axe. Chronology, condition and context of TRB-axes in western Norway. Kap. 1, sider 7-20. I:
  • Davis, Vin; Edmonds, Mark. 2011. Stone Axe Studies III. Oxbow Books. 448 sider. ISBN: 978-1-84217-421-0.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. Marrying the enemy: Technology and regions in Early Neolithic Norway. Chapter 7, sider 109-126. I:
  • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Øye, Ingvild. 2010. The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press. 287 sider. ISBN: 978-0-7734-3686-2.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. The Importance of Landscape Perceptions to In-group and Between-group Relations among Hunter-Fishers of Neolithic Western Norway. 5, sider 105-168. I:
  • Glørstad, Håkon; Prescott, Christopher. 2010. Neolithisation as if history mattered : processes of Neolithisation in North-Western Europe. Bricoleur Press. 331 sider. ISBN: 978-91-85411-09-2.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. The importance of landscape perceptions to in-group and between-group relations among hunter-fishers of neolithic Western Norway. I:
  • Glørstad, Håkon; Prescott, Christopher. 2010. Neolithisation as if history mattered : processes of Neolithisation in North-Western Europe. Bricoleur Press. 331 sider. ISBN: 978-91-85411-09-2.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2009. Caught in the middle: functional and ideological aspects of Mesolithic shores in Norway. 90, sider 602-609. I:
  • McCartan, Sinéad B.; Schulting, Rick; Warren, Graeme; Woodman, Peter. 2009. Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. Volume I and II. Oxbow Books. 1007 sider. ISBN: 978-1-84217-311-4.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin. 2009. Stability and Change Among Marine Hunter-Fishers in Western Norway 7000-4500 cal BC. Results from the Excavations of Two Rockshelters in Hardanger. Chapter 22, sider 435-450. I:
  • Crombé, Philippe; Van Strydonck, Marc; Sergant, Joris; Bouduin, Mathieu; Bats, Machteld. 2009. Chronology and Evolution within the Mesolithic of North-West Europe. Proceedings of an International Meeting, Brussels, May 30th-June 1st 2007. Cambridge Scholars Publishing. 801 sider. ISBN: 978-1-4438-1421-8.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2008. Fagleg føreord. Forord, sider . I:
  • Hageland, Torfinn. 2008. Den store hellerboka for Agder og Rogaland. 347 sider. ISBN: 978-82-91869-15-5.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2008. Sævarhelleren i Herand. Kapittel, sider . I:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 sider. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Wrigglesworth, Melanie. 2008. Fangstfolk og jordbrukere ved den lange fjorden. Kapittel, sider 136-145. I:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 sider. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Båtene ved Mostraumen: Bergkunst i grenseland. 1, sider 53-66. I:
  • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. 576 sider. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Kulturdualisme i vestnorsk jernalder. Kap. 13, sider 229-259. I:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn. 2005. Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. 426 sider. ISBN: 82-90273-78-9.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Bofaste jeger- og fiskerfolk på Vestlandet. 4, sider 30-41. I:
  • Østmo, Einar. 2004. Før Norge ble Norge. 128 sider. ISBN: 82-516-2015-5.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1999. A new reference system for classification of lithic raw materials: A case study from Skatestraumen, Western Norway. 283-298. I:
  • Boaz, Joel. 1999. The Mesolithic of Central Scandinavia. Universitetets Oldsaksamlings skrifter. Ny Rekke nr 22. ISBN: 82-7181-152-5.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1999. Steinalderundersøkelsene ved Skatestraumen, Sogn og Fjordane. 5-26. I:
  • Mandt, Gro; Dommasnes, Liv Helga. 1999. Arkeologiske Skrifter fra Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1998. A new reference system for classification of lithic raw materials: A case study from Skatestraumen, western Norway. I:
  • Boaz, Joel. 1998. The Mesolithic of Middle Scandinavia.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1994. Lokaliseriingsanalyse av stein- og bronsealderbosetningen på Kollsnes i Øygarden, Hordaland. 239-262. I:
  • Nærøy, Arne Johan. 1994. Arkeologiske Rapporter fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Følg mitt arbeid på : http://academia.edu

Publiserte bøker

Bergsvik, K.A. 2006. Ethnic Boundaries in Neolithic Norway. BAR International Series 1554. Oxford: Archaeopress.

Bergsvik, K.A.  2002. Arkeologiske undersøkelser ved Skatestraumen. Bind 1. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. Bergen Museum, Universitetet i Bergen.

 

Redigerte bøker

Bergsvik, K.A. and Dowd, M. (eds.) 2018. Caves and Ritual in Medieval Europe, AD 500-1500. Oxbow Books.

Bergsvik, K.A. and Skeates, R. (eds.) 2012. Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe . Oxford, Oxbow Books.

Bergsvik, K.A., Johannessen, O.-J., Losnedahl, K. G., Sveen, H.K. and Ågotnes, H.-J. (eds.) 2007. Humaniora i Nasjonen, Nasjonen i Humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905-2005. Bergen, University of Bergen.

Bergsvik, K.A. and Engevik, jr. A., (eds.) 2005.  Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. UBAS Nordisk 1. Department of Archaeology, University Bergen.

 

Artikler og tidsskrifter og bøker

Bergsvik, K.A. and Dowd, M. 2018. Caves and rockshelters in medieval Europe: religious and secular use In K. A. Bergsvik and M. Dowd (eds.). Cave Rituals in Medieval Europe 400-1200 AD. Oxford: Oxbow Books, pp. 1-9.

Bergsvik, K.A. 2018. The perception and use of caves and rockshelters in late Iron Age and medieval Western Norway c. 550-1550 AD. In K. A. Bergsvik and M. Dowd (eds.). Cave Rituals in Medieval Europe 400-1200 AD. Oxford: Oxbow Books, pp. 32-62.

Bergsvik, K.A., 2017. Mesolithic soapstone line-sinkers in western Norway: chronology, acquisition, distribution, function, and decoration. In G. Hansen and P. Storemyr (eds.). Soapstone in the North – Quarries, Products and People 7000 BC – Ad 1700. UBAS vol. 9. University of Bergen: Bergen. 73-92.

Bergsvik, K. A. 2017. Caves and Rockshelters in Iron Age Coastal Norway – At the Margins of the Society? In S. Semple and C. Orsini (eds.) Life on the Edge. Neue Studien zur Sachsenforschung. Hannover Museum Press: Hannover, pp 317-334.
 

Bergsvik, K.A., Hufthammer, A.K., and Ritchie, K., 2016. The emergence of sedentism in Mesolithic western Norway. A case-study from the rockshelters of Sævarhelleren and Olsteinhelleren by the Hardanger fjord. In Hein Bjerck et al. (eds.) Marine Ventures: Archaeological Perspectives on Human-Sea Relations. Proceedings from the Marine Ventures International Symposium in Trondheim 2013.  Sheffield: Equinox.

Ritchie, K., Hufthammer, A.K. and Bergsvik, K. A. 2016. Fjord Fishing in Mesolithic Western Norway. Environmental Archaeology: The Journal of Human Palaeoecology  21(4): 309-316. Publisert online: http://dx.doi.org/10.1080/14614103.2015.1118212

Bergsvik, K.A. and David, E. (2015) Crafting bone tools in Mesolithic Norway: a regional eastern-related Know-how. European Journal of Archaeology 18(2) 190-221.

Bergsvik, K.A. and Hansen, G. 2015. Medieval rockshelters in western Norway. Activities, functions, and social identities. In Baug, I., Larsen, J. and Mygland, S.S. Nordic Middle Ages – Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th birthday. UBAS 8.p. 49-76.

Bergsvik, K.A. and Skeates, R. 2012. Caves in Context: an introduction. In K.A. Bergsvik and R. Skeates (eds.) Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe . Oxford, Oxbow Books.

Bergsvik, K. A. and Storvik, I. 2012. Mesolithic caves and rockshelters in Western Norway.K.A. Bergsvik and R. Skeates (eds.) Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe . Oxford, Oxbow Books.

Bergsvik, K.A. 2011.The last hunter-fishers of western Norway. In Glørstad, H. and Prescott, C. (eds.) Becoming European? The Transformation of the third Millennium Europe and the Trajectory into the second Millennium BC, pp. 100-114. Oxbow books, Oxford.

Bergsvik, K.A. 2011. East is east and west is west: on regional differences in Neolithic Norway. In Olofsson, A. (ed.) Archaeology of indigenous peoples in the north. Archaeology and Environment 27. University of Umeå, pp. 133-160.

Bergsvik, K.A. and Østmo, E. 2011. The Experienced Axe. Chronology, Condition, and Context of the TRB-axes in Western Norway. In Edmonds, M. and Davis, Vin (eds.) Stone Axe Studies II. Council for British Archaeology, Oxbow Books, Oxford, pp. 7-20.

Bergsvik, K.A. 2010. Marrying the Enemy: Technology and Regions in Early Neolithic Norway. In Barndon, R., Engevik jr, A. and  Øye, I. (eds.) The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Mellen Press, New York, pp. 109-126.

Bergsvik, K.A. 2009. The importance of Landscape Perceptions to In-Group and Between-Group Relations among Hunter-Fishers of Neolithic Western Norway. In Glørstad, H. and Prescott (eds.) Neolithisation as if History mattered. Bricoleur Press, Lindome, pp. 105-134.

Bergsvik, K.A. and Hufthammer, A.K. 2009. Stability and change among marine hunter-fishers in western Norway 7000-4500 BC. Results from the excavations of two rockshelters. In Crombé, P. (ed.) Chronology and evolution in the Mesolithic of N(W) Europe. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, pp. 435-449.

Bergsvik, K.A. 2009Caught in the middle: functional and ideological aspects of Mesolithic shores in Norway. In McCartan, S., Woodman, P., Schulting, R. and Warren, G.  (eds.), Mesolithic Horizons: Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. Oxford, Oxbow Books, pp. 602-609.

 Bergsvik, K.A. 2006. Førromersk jernalder ved Skatestraumen. Sosiale og økonomiske implikasjoner. Viking LXIX, pp. 107-130.

Hjelle K.L. , Hufthammer, A.K. and Bergsvik, K.A. 2006. Hesitant hunters: a review of the introduction of agriculture in Western Norway. Journal of Environmental Archaeology, pp. 147-170.

 

 

 

 

 • Book project: "Cave Rituals in Medieval Europe. 500 - 1200 AD." In collaboration with Marion Dowd, School og Science, Institute of Technology Sligo, Ireland.
 • Research project: "Mesolithic portable soapstone figures in western Norway". A collaboration with David Simpson and Hanne Årskog
 • Research project: "Mesolithic human skeletons in western Norway". A collaboration with Anne Karin Hufthammer and David Simpson (both University museum of Bergen)
 • Research project: "Early agriculture in western Norway. Investigations at Straume, Radøy." Collaboration with Asle Bruen Olsen, Lene Synnøve Halvorsen, Peter Emil Kaland and Anne Karin Hufthammer (all University museum of Bergen)
 • The rockshelter project in western Norway. A cross-disciplinary investigation of subsistence, social identity and ritual activity in caves and rockshelters in western Norway from the Stone Age to the Iron Age (7000 BC - 1500 AD)".

Forskergrupper