Hjem
Knut Andreas Bergsviks bilde

Knut Andreas Bergsvik

Professor, arkeologi
 • E-postKnut.Bergsvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 36
 • Besøksadresse
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Mine akademiske interesser er innenfor både økonomiske, sosiale og ideologiske aspekter av forhistoriske samfunn. Min forskning er for tiden konsentrert om to ulike tema: (1) jeger- og fiskerfolk på kysten av Norge i steinalder, og (2) bruken av huler og hellere. Mitt arbeid innenfor temaområdene er primært basert på eget feltarbeid på mange ulike lokaliteter i Vest-Norge, på generering og analyse av arkeologiske "stordata" og på omfattende internasjonalt samarbeid med andre arkeologer så vel som med botanikere, zoologer og geologer. Jeg er spesielt opptatt av å drøfte den demografiske utviklingen i løpet av steinalder i regionen, framveksten av bofaste marine jeger og fiskerfolk og av introduksjonen av jordbruksøkonomi. Min forskning om huler og hellere tar for seg en lengre tidsperiode og har en vid geografisk ramme. Deres spesielle karakter som «naturlige steder» og gode bevaringsforhold for organisk materiale gjør dem helt unike som arkeologiske kontekster og for tverrfaglige tilnærminger omkring betydning og bruk.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Transport Patterns as Heuristic Testing Variables for the Social Coherence of Taxonomic Units at Different Spatial Scales. Journal of Paleolithic Archaeology.
 • Vis forfatter(e) (2021). Demographic developments in Stone Age coastal western Norway by proxy of radiocarbon dates, stray finds and palynological data. Quaternary Science Reviews. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2020). Knowledge from the ancient sea - a long-term perspective of human impact on aquatic life in Mesolithic Scandinavia. The Holocene. 632-645.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fjord fishing in Mesolithic Western Norway. Environmental Archaeology. 309-316.
 • Vis forfatter(e) (2015). Crafting bone tools in Mesolithic Norway: A regional eastern-related know-how. European Journal of Archaeology. 190-221.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hesitant hunters: a review of the introduction of agriculture in western Norway. Environmental Archaeology. 147-170.
 • Vis forfatter(e) (2006). Førromersk jernalder ved Skatestraumen - sosiale og økonomiske implikasjoner. Viking. 107-130.
 • Vis forfatter(e) (2005). En etnisk grense ved Stad i steinalderen. Primitive tider. 7-27.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Landscapes of action in the Neolithic periphery of the North: Understanding social processes, encounters and economic change in coastal and hinterland areas in the 4th and 3rd millenium BC.
 • Vis forfatter(e) (2016). Milepæl: C14-metoden.
 • Vis forfatter(e) (2014). Arkeologi og religion.
 • Vis forfatter(e) (2013). Jegerne og fiskerne i MNB - Vestlandets siste Mohikanere?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Herand i forhistorisk tid.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bømlogrønnstein - merkevare i 6000 år.
 • Vis forfatter(e) (2010). Herandshellarane i eldre steinalder, boplassar eller rituelle stader.
 • Vis forfatter(e) (2009). Holer og hellarar i førhistorisk tid – buplassar eller rituelle stader?
 • Vis forfatter(e) (2009). Forhistorisk bosetning i Lurefjorden.
 • Vis forfatter(e) (2007). Det vestnorske hellerprosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Utgravninger i Herand i 2005.
 • Vis forfatter(e) (2006). Steinalderlandsbyen ved Fosnstraumen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Arkeologiske utgravninger i Herandshellerne i 2005.
 • Vis forfatter(e) (2005). Isotopanalyser av steinøkser på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Feltkurset på Stend i 2003 og 2004 - resultater og videre planer.
 • Vis forfatter(e) (2005). Arkeologiske utgravninger i Herand 2005.
 • Vis forfatter(e) (2004). Åpning av utstilling om ismannen Ötzi.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kronikkskriving - egne erfaringer.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fosnstraumen i steinalderen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Steinalderen ved Fosnstraumen i Nordhordland.
 • Vis forfatter(e) (2000). Pragmatisme og arkeologi.
 • Vis forfatter(e) (2000). Pragmatisme og arkeologi.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). The importance of boats in Mesolithic western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). Stone Age stray-finds in western Norway: potential for research and cultural heritage management.
 • Vis forfatter(e) (2022). Stone Age stray finds and how to use them (session introduction).
 • Vis forfatter(e) (2022). Settlement patterns and demographic developments in Mesolithic western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). Marking the land in the Neolithic. Case studies from western and eastern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). Continuity and change at the Mesolithic-Neolithic transition: Insights gained from prehistoric demography and cultural evolution.
 • Vis forfatter(e) (2022). Continuity and change at the Mesolithic Neolithic transition at the Norwegian west coast: Insights gained from prehistoric demography and cultural evolution.
 • Vis forfatter(e) (2020). Portable soapstone animal figures in Mesolithic western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). The perception and use of caves and rockshelters in Late Iron Age and medieval western Norway, c. AD 550-1550.
 • Vis forfatter(e) (2019). The known and unknown quarries in Neolithic western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Småskala jordbruk i Neolittisk tid på Vestlandet - en arkeologisk og botanisk analyse.
 • Vis forfatter(e) (2019). Neolithic transformations in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Neolithic cultures in Southern Norway – archaeological constructions or real social units?
 • Vis forfatter(e) (2018). Stray finds as big data. A pilot study from Hordaland, Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Stone Age stray finds as big data. A pilot study from Hordaland, Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Rockshelters in western Norway - suitable places for 11th to 16th century folks?
 • Vis forfatter(e) (2018). Project application: Coastal demography in Stone Age western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mesolithic fishing in western Norway. Implications for subsistence, settlement and population.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mesolithic fishing in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Demographic developments in Stone Age western Norway (11.500-3800 cal BP) by proxy of radiocarbon dates, site counts and stray-finds.
 • Vis forfatter(e) (2018). DEMOGRAPHIC DEVELOPMENTS IN STONE AGE WESTERN NORWAY (11.500-3800 CAL BP) BY PROXY OF RADIOCARBON DATES, SITE COUNTS AND STRAY-FINDS.
 • Vis forfatter(e) (2018). Coast-fjord relations in Mesolithic western Norway: a case-study from two rockshelters in Hardanger.
 • Vis forfatter(e) (2017). To mesolittiske skjeletter på Vestlandet - nye undersøkelser og resultater.
 • Vis forfatter(e) (2017). The slow neolithization: a case-study from Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). The ambivalence of caves and rockshelters in medieval Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Marin bærbar kunst i eldre steinalder på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bruk og oppfattelse av huler og hellere i yngre jernalder og middelalder på Vestlandet. En analyse basert på arkeologisk materiale og skriftlige kilder.
 • Vis forfatter(e) (2016). The emergence of sedentism in Mesolithic western Norway: a case-study from the rockshelters of Sævarhelleren and Olsteinhelleren by the Hardanger fjord.
 • Vis forfatter(e) (2016). The cultural, social and demographic (?) transformations of the last hunter-fishers in western Norway (Middle Neolithic B 2600-2300 cal BC).
 • Vis forfatter(e) (2016). Project application: coastal demography in Stone Age western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mesolithic fishing landscapes in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Landscapes of comfort and landscapes of fear in the coastal Mesolithic of Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Comfortable fishers in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mesolittiske klebergjenstander i Vest-Norge. Kronologi, dritribusjon, funksjon.
 • Vis forfatter(e) (2015). Line Fishing in Mesolithic Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Huler og hellere fra eldre jernalder på Vestlandet: Marginale steder for marginale folk?
 • Vis forfatter(e) (2014). Overgangen til Neolittisk tid på Vestlandet: Endringsprosesser og årsaker.
 • Vis forfatter(e) (2014). Land, strand og sjø: Kyst- og innlandsrelasjoner i vestnorsk steinalder.
 • Vis forfatter(e) (2014). Huler og hellere i eldre jernalder på Vestlandet - marginale steder brukt av marginale folk?
 • Vis forfatter(e) (2014). From stone shelters to wooden shielings. The use and abandonment of early medieval caves and rockshelters at the west coast of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Early Iron Age Cave Burials in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). The emergence of sedentism in Mesolithic western Norway: A case-study from the rockshelters of Sævarhelleren and Olsteinhelleren by the Hardanger fjord.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Mesolithic Rockshelters in Herand.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Bronze Age and Iron Age Rockshelters in Herand.
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduction to the workshop.
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduction to the session "The use and perception of caves and rockshelters in Early Medieval Europe (400-1200 AD)".
 • Vis forfatter(e) (2013). Fjord Fishing in Mesolithic Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Early Medieval Caves and Rockshelters at the west coast of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Crafting tools during the 7th mill. BC. A regional know-how.
 • Vis forfatter(e) (2012). Huler og hellere i Norge i eldre jernalder. Boliger for dverger, jotner og mennesker.
 • Vis forfatter(e) (2012). Huler og hellere i Eldre Jernalder i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2011). The social and economic significance of rockshelters in Iron Age Norway.
 • Vis forfatter(e) (2011). Iron Age caves and rockshelters - dwellings for dwarfs, giants, and humans.
 • Vis forfatter(e) (2011). Iron Age Caves and Rockshelters in Norway. Dwellings for dwarfs, giants, and humans.
 • Vis forfatter(e) (2010). The role of Mesolithic caves and rockshelters in Norway: seasonal camps or ritual sites?
 • Vis forfatter(e) (2010). Rock-art, burials, and residences in Bronze Age caves in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2010). Iron-Age caves and rockshelters in Norway - dwellings for dwarfs, giants, and humans.
 • Vis forfatter(e) (2010). Introduksjon til workshoppen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Introduksjon til sesjonen "De store fortellingene - resirkulering eller nyskaping".
 • Vis forfatter(e) (2010). Introduction to the seminar "Contemporary Archaeology".
 • Vis forfatter(e) (2010). Into the wild: the social and economic significance of Rockshelters in Iron Age Norway.
 • Vis forfatter(e) (2010). Huler og hellere på Vestlandet. Kartlegging og kronologi.
 • Vis forfatter(e) (2010). Eldre steinalders fiske ut fra materialet i Herandshellerne.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fysiske og mentale trusler i kulturminneforvaltningen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Bronsealderhellerne i Herand, Hardanger.
 • Vis forfatter(e) (2008). Regionalisering i et langtidsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2008). Marrying the enemy- Mobility across social boundaries in Neolithic Norway.
 • Vis forfatter(e) (2008). Introduction to the session Caves in context: The economical, social, and ritual importance of caves and rockshelters.
 • Vis forfatter(e) (2007). The importance of landscape and landscape perceptions to in-group and between-group relations among hunter-fishers of Neolithic western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2007). Stone Age human bones in Norwegian caves and rockshelters.
 • Vis forfatter(e) (2007). Stability and change among marine hunter-fishers in western Norway 7000-4500 BC. Results from the excavations of two rockshelters in Hardanger.
 • Vis forfatter(e) (2007). Stability and change among marine hunter-fishers in western Norway 7000-4500 BC. Results from recent excavations of rock-shelters.
 • Vis forfatter(e) (2007). Referansesystem for råmaterialer av stein. Bakgrunn, metode og forskningspotensiale.
 • Vis forfatter(e) (2007). Lithic technology and social boundaries.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fangstsamfunn og busetnad i steinalderen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Webformidlingen av Hellerprosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Uttak og spredning av råmaterialer i steinalderen i Vest-Norge.
 • Vis forfatter(e) (2005). East is east and west is west - on cultural differences in Neolithic Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Det vestnorske hellerprosjektet - resultater og perspektiver.
 • Vis forfatter(e) (2005). Det vestnorske hellerprosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Caught in the middle - between land and sea in the Norwegian Mesolithic.
 • Vis forfatter(e) (2004). Myten om vestlendingen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Myten om Vestlendingen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hesitating hunters: the introduction of agriculture in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2004). Etniske grenser i Vest-Norge i tidligneolittisk tid.
 • Vis forfatter(e) (2004). Det vestnorske hellerprosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Arkeologiske kommentarer til Theo Vennemanns teorier om språkutvikling i Europeisk forhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2001). Innledning til sesjonen etnisitet og materiell kultur i Nordens steinalder.
 • Vis forfatter(e) (2000). Steinalderens etnisitet - for vanskelig for arkeologer?
 • Vis forfatter(e) (2000). Mesolithic Ethnicity - too hard to handle?
 • Vis forfatter(e) (1961). Coastal demography in stone age western Norway. A cross-disciplinary approach.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Cultural taxonomies in the Paleolithic—Old questions, novel perspectives. Evolutionary Anthropology (print). 49-52.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2018). Caves and Ritual in Medieval Europe. Oxbow Books.
 • Vis forfatter(e) (2012). Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe. Oxbow Books.
 • Vis forfatter(e) (2007). Humaniora i nasjonen. Nasjonen i humaniora. Historisk-filosofisk fakultet Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Humaniora i nasjonen – nasjonen i humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905 – 2005. Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1998). Lok. 17 Havnen. Rapport fra utgravningen av lok. 17 Havnen, Skatestraumen, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane.
 • Vis forfatter(e) (1998). Lok. 1 Haukedal. Rapport fra utgravningen av lok. 1 Haukedal, Skatestraumen, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Steinalder på Hjartøy i Øygarden - resultater fra Universitetets arkeologiske feltkurs 2020-2022. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 69-80.
 • Vis forfatter(e) (2020). Uventede funn med konsekvenser - småskalajordbruk i yngre steinalder på Vestlandet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 7-18.
 • Vis forfatter(e) (2020). Demografiske endringer i steinalderen på Vestlandet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 192-193.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fra enkeltgjenstander til stordata – løsfunn fra steinalder i Hordaland. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 121-132.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva gjorde Kale i Dollsteinhola? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 112-119.
 • Vis forfatter(e) (2018). Feltarkeolog i 48 år - Asle Bruen Olsen (1951-2018). Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 144-151.
 • Vis forfatter(e) (2017). Svart natt på Universitetsmuseet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 7-16.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fiske i eldre steinalder på Vestlandet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 6-14.
 • Vis forfatter(e) (2012). Huler og hellere fra eldre steinalder - betydning og forskningspotensial. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 12-24.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Forskerverksted" om huler og hellere i Herand. Herand Bygdeblad. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2009). Beinredskaper fra Sævarhelleren og Olsteinhelleren. Herand Bygdeblad. 17-19.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sævarhelleren og Olsteinhelleren i Herand - sommarhus i 3000 år. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 33-50.
 • Vis forfatter(e) (2005). Myten om vestlendingen. NAM-nytt. 45-50.
 • Vis forfatter(e) (2005). Arkeologiske utgravninger i Herandhellerne i 2005. Herand Bygdeblad. 6-9.
 • Vis forfatter(e) (2000). Bergartsbrudd og mening i steinalderen. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 44-49.
 • Vis forfatter(e) (1991). Nordlendingen som forandret Bergen bys historie. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 26-31.
 • Vis forfatter(e) (1989). Anders Hagen - professor og samfunnsmenneske. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 23-28.
 • Vis forfatter(e) (1988). Vestnorske graver fra steinalderen - som sunket i jorden. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 9-13.
 • Vis forfatter(e) (1988). Eva og Per Fett - to veteraner i vestnorsk arkeologi. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 20-25.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Forskningen ut med badevannet. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ingen pengesum vil kunne erstatte det tapte. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kulturlandskap i fare. Bergens Tidende. 31-31.
 • Vis forfatter(e) (2004). Myten om Vestlendingen. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Gamle handelsfolk på Vestlandet. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Rurale levesett, rural livsstil. Ei arkeologisk studie av fem mellomaldergardar på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Elite milieus and centres in Western Norway 200-550 AD.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ethnic Boundaries in Neolithic Norway.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2006). Hellernes Hemmeligheter.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Mesolithic fishing landscapes in western Norway. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Low-level agriculture in Neolithic western Norway. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). The perception and use of caves and rockshelters in Late Iron Age and medieval western Norway c. AD 550-1550. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mesolithic fishing in western Norway. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Caves and rockshelters in medieval Europe - religious and secular use. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Mesolithic Soapstone Line-sinkers in Western Norway: Chronology, Acquisition, Distribution, Function and Decoration. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Caves and Rockshelters in Iron-Age Coastal Norway: At the Margins of the Society? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Emergence of Sedentism in Mesolithic Western Norway. A Case-study from the Rockshelters of Sævarhelleren and Olsteinhelleren by the Hardanger Fjord. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Medieval Rockshelters in Western Norway - Activities, Functions and Social Identities. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mesolithic caves and rockshelters in Western Norway. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Caves in Context: an introduction. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). The last hunter-fishers in western Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). The experienced axe. Chronology, condition and context of TRB-axes in western Norway. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). East is east and west is west: On regional differences in Neolithic Norway. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). The importance of landscape perceptions to in-group and between-group relations among hunter-fishers of neolithic Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Importance of Landscape Perceptions to In-group and Between-group Relations among Hunter-Fishers of Neolithic Western Norway. 64 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Marrying the enemy: Technology and regions in Early Neolithic Norway. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Stability and Change Among Marine Hunter-Fishers in Western Norway 7000-4500 cal BC. Results from the Excavations of Two Rockshelters in Hardanger. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Caught in the middle: functional and ideological aspects of Mesolithic shores in Norway. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sævarhelleren i Herand. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Båtene ved Mostraumen: Bergkunst i grenseland. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kulturdualisme i vestnorsk jernalder. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bofaste jeger- og fiskerfolk på Vestlandet. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Steinalderundersøkelsene ved Skatestraumen, Sogn og Fjordane. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). A new reference system for classification of lithic raw materials: A case study from Skatestraumen, Western Norway. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). A new reference system for classification of lithic raw materials: A case study from Skatestraumen, western Norway.
 • Vis forfatter(e) (1994). Lokaliseriingsanalyse av stein- og bronsealderbosetningen på Kollsnes i Øygarden, Hordaland. 24 sider.
Webutstilling
 • Vis forfatter(e) (2018). Vasselhelleren.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sævarhelleren og Olsteinhelleren.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sætrehelleren.
 • Vis forfatter(e) (2018). Storsetehilleren.
 • Vis forfatter(e) (2018). Røvarhola.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ruskeneset.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ostrabakkjen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Klubbhelleren.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kjerringholet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Holmefjordhelleren.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hallgrimshelleren.
 • Vis forfatter(e) (2018). Geitalemen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Funna i Sævarhellaren og Olsteinhellaren.
 • Vis forfatter(e) (2006). Det vestnorske hellerprosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Det vestnorske hellerprosjektet.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2008). Fangstfolk og jordbrukere ved den lange fjorden. 136-145.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Følg mitt arbeid på : http://academia.edu

Publiserte bøker

Bergsvik, K.A.; Åstveit, L. I,; Zinsli, C.; Olsen, T. B. 2020. Faglig program i arkeologi for Universitetsmuseet i Bergen 2020–2025. Steinalder til og med mellomneolittisk tid (9500–2350 f.Kr.). UBAS 11. Bergen: Universitetet i Bergen.
 

Bergsvik, K.A. 2006. Ethnic Boundaries in Neolithic Norway. BAR International Series 1554. Oxford: Archaeopress.

Bergsvik, K.A.  2002. Arkeologiske undersøkelser ved Skatestraumen. Bind 1. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. Bergen Museum, Universitetet i Bergen.

 

Redigerte bøker

Bergsvik, K.A. and Dowd, M. (eds.) 2018. Caves and Ritual in Medieval Europe, AD 500-1500. Oxbow Books.

Bergsvik, K.A. and Skeates, R. (eds.) 2012. Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe . Oxford, Oxbow Books.

Bergsvik, K.A., Johannessen, O.-J., Losnedahl, K. G., Sveen, H.K. and Ågotnes, H.-J. (eds.) 2007. Humaniora i Nasjonen, Nasjonen i Humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905-2005. Bergen, University of Bergen.

Bergsvik, K.A. and Engevik, jr. A., (eds.) 2005.  Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. UBAS Nordisk 1. Department of Archaeology, University Bergen.

 

Artikler og tidsskrifter og bøker

Boethius, A, Bergsvik, K.A. and Nilsson, B. 2020. Knowledge from the ancient sea – about offering a long-term perspective of human impact on subsurface life. The Holocene 30 (5), 632-645

Bergsvik, K.A., Hjelle, K. L., Halvorsen, L., Olsen, A.B. and Zinsli, C. 2020. Low-level agriculture in Neolithic western Norway. In Gron, K, Sørensen, L. and Rowley Conwy, P. (eds.) Farmers at the Frontier: A Pan-European Perspective on Neolithisation. Oxford: Oxbow Books, pp. 339-362

Bergsvik, K.A. and Ritchie, K. 2020. Mesolithic fishing landscapes in western Norway. In Schülke, A. (ed.) The Coastal Landscapes of the Mesolithic. London and New York: Routledge, pp. 229-262.

Bergsvik, K.A. and Dowd, M. 2018. Caves and rockshelters in medieval Europe: religious and secular use In K. A. Bergsvik and M. Dowd (eds.). Cave Rituals in Medieval Europe 400-1200 AD. Oxford: Oxbow Books, pp. 1-9.

Bergsvik, K.A. 2018. The perception and use of caves and rockshelters in late Iron Age and medieval Western Norway c. 550-1550 AD. In K. A. Bergsvik and M. Dowd (eds.). Cave Rituals in Medieval Europe 400-1200 AD. Oxford: Oxbow Books, pp. 32-62.

Bergsvik, K.A., 2017. Mesolithic soapstone line-sinkers in western Norway: chronology, acquisition, distribution, function, and decoration. In G. Hansen and P. Storemyr (eds.). Soapstone in the North – Quarries, Products and People 7000 BC – Ad 1700. UBAS vol. 9. University of Bergen: Bergen. 73-92.

Bergsvik, K. A. 2017. Caves and Rockshelters in Iron Age Coastal Norway – At the Margins of the Society? In S. Semple and C. Orsini (eds.) Life on the Edge. Neue Studien zur Sachsenforschung. Hannover Museum Press: Hannover, pp 317-334.
 

Bergsvik, K.A., Hufthammer, A.K., and Ritchie, K., 2016. The emergence of sedentism in Mesolithic western Norway. A case-study from the rockshelters of Sævarhelleren and Olsteinhelleren by the Hardanger fjord. In Hein Bjerck et al. (eds.) Marine Ventures: Archaeological Perspectives on Human-Sea Relations. Proceedings from the Marine Ventures International Symposium in Trondheim 2013.  Sheffield: Equinox.

Ritchie, K., Hufthammer, A.K. and Bergsvik, K. A. 2016. Fjord Fishing in Mesolithic Western Norway. Environmental Archaeology: The Journal of Human Palaeoecology  21(4): 309-316. Publisert online: http://dx.doi.org/10.1080/14614103.2015.1118212

Bergsvik, K.A. and David, E. (2015) Crafting bone tools in Mesolithic Norway: a regional eastern-related Know-how. European Journal of Archaeology 18(2) 190-221.

Bergsvik, K.A. and Hansen, G. 2015. Medieval rockshelters in western Norway. Activities, functions, and social identities. In Baug, I., Larsen, J. and Mygland, S.S. Nordic Middle Ages – Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th birthday. UBAS 8.p. 49-76.

Bergsvik, K.A. and Skeates, R. 2012. Caves in Context: an introduction. In K.A. Bergsvik and R. Skeates (eds.) Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe . Oxford, Oxbow Books.

Bergsvik, K. A. and Storvik, I. 2012. Mesolithic caves and rockshelters in Western Norway.K.A. Bergsvik and R. Skeates (eds.) Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe . Oxford, Oxbow Books.

Bergsvik, K.A. 2011.The last hunter-fishers of western Norway. In Glørstad, H. and Prescott, C. (eds.) Becoming European? The Transformation of the third Millennium Europe and the Trajectory into the second Millennium BC, pp. 100-114. Oxbow books, Oxford.

Bergsvik, K.A. 2011. East is east and west is west: on regional differences in Neolithic Norway. In Olofsson, A. (ed.) Archaeology of indigenous peoples in the north. Archaeology and Environment 27. University of Umeå, pp. 133-160.

Bergsvik, K.A. and Østmo, E. 2011. The Experienced Axe. Chronology, Condition, and Context of the TRB-axes in Western Norway. In Edmonds, M. and Davis, Vin (eds.) Stone Axe Studies II. Council for British Archaeology, Oxbow Books, Oxford, pp. 7-20.

Bergsvik, K.A. 2010. Marrying the Enemy: Technology and Regions in Early Neolithic Norway. In Barndon, R., Engevik jr, A. and  Øye, I. (eds.) The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Mellen Press, New York, pp. 109-126.

Bergsvik, K.A. 2009. The importance of Landscape Perceptions to In-Group and Between-Group Relations among Hunter-Fishers of Neolithic Western Norway. In Glørstad, H. and Prescott (eds.) Neolithisation as if History mattered. Bricoleur Press, Lindome, pp. 105-134.

Bergsvik, K.A. and Hufthammer, A.K. 2009. Stability and change among marine hunter-fishers in western Norway 7000-4500 BC. Results from the excavations of two rockshelters. In Crombé, P. (ed.) Chronology and evolution in the Mesolithic of N(W) Europe. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, pp. 435-449.

Bergsvik, K.A. 2009Caught in the middle: functional and ideological aspects of Mesolithic shores in Norway. In McCartan, S., Woodman, P., Schulting, R. and Warren, G.  (eds.), Mesolithic Horizons: Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. Oxford, Oxbow Books, pp. 602-609.

 Bergsvik, K.A. 2006. Førromersk jernalder ved Skatestraumen. Sosiale og økonomiske implikasjoner. Viking LXIX, pp. 107-130.

Hjelle K.L. , Hufthammer, A.K. and Bergsvik, K.A. 2006. Hesitant hunters: a review of the introduction of agriculture in Western Norway. Journal of Environmental Archaeology, pp. 147-170.

 

 

 

 

 

 • Research project: Demographic developments in Stone Age Western Norway. Main supervisor for Ph.D. student Victor Lundström
 • Research project: "Mesolithic portable soapstone figures in western Norway". A collaboration with David Simpson and Hanne Årskog
 • Research project: "Mesolithic human skeletons in western Norway". A collaboration with Anne Karin Hufthammer and David Simpson (both University museum of Bergen)
 • The rockshelter project in western Norway. A cross-disciplinary investigation of subsistence, social identity and ritual activity in caves and rockshelters in western Norway from the Stone Age to the Iron Age (7000 BC - 1500 AD)".

Forskergrupper