Hjem
Knut Andreas Bergsviks bilde

Knut Andreas Bergsvik

Professor, arkeologi
 • E-postKnut.Bergsvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 36
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligespl. 10
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5007 BERGEN

Mine akademiske interesser er innenfor både økonomiske, sosiale og ideologiske aspekter av forhistoriske samfunn. Min forskning er for tiden konsentrert om to ulike tema: (1) jeger- og fiskerfolk på kysten av Norge i steinalder, og (2) bruken av huler og hellere. Mitt arbeid innenfor temaområdene er primært basert på eget feltarbeid på mange ulike lokaliteter i Vest-Norge og på omfattende internasjonalt samarbeid med andre arkeologer så vel som med botanikere, zoologer og geologer. Jeg er spesielt opptatt av å drøfte den demografiske utviklingen i løpet av steinalder i regionen, framveksten av bofaste jeger og fiskerfolk og av introduksjonen av jordbruksøkonomi. Min forskning om huler og hellere tar for seg en lengre tidsperiode og har en vid geografisk ramme. Deres spesielle karakter som «naturlige steder» og gode bevaringsforhold for organisk materiale gjør dem helt unike som arkeologiske kontekster og for tverrfaglige tilnærminger. Jeg er interessert i å finne ut hva hulene og hellerne har vært brukt til (om det er religiøs eller sekulære bruk), hvordan de har vært oppfattet og hva de har betydd for folk i ulike perioder og regioner.

Vitenskapelig artikkel
 • Ritchie, Kenneth; Hufthammer, Anne Karin; Bergsvik, Knut Andreas. 2016. Fjord fishing in Mesolithic Western Norway. Environmental Archaeology. 309-316.
 • Bergsvik, Knut Andreas; David, Éva. 2015. Crafting bone tools in Mesolithic Norway: A regional eastern-related know-how. European Journal of Archaeology. 190-221.
 • Hjelle, Kari Loe; Hufthammer, Anne Karin; Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Hesitant hunters: a review of the introduction of agriculture in western Norway. Environmental Archaeology. 147-170.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Førromersk jernalder ved Skatestraumen - sosiale og økonomiske implikasjoner. Viking. 107-130.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. En etnisk grense ved Stad i steinalderen. Primitive tider. 7-27.
Faglig foredrag
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2016. Milepæl: C14-metoden.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2014. Arkeologi og religion.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2013. Jegerne og fiskerne i MNB - Vestlandets siste Mohikanere?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2019. Utgravninger og registreringer ved Fosnstraumen. .
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2019. Sævarhelleren and Olsteinhelleren.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2019. Arkeologiske undersøkelser ved Fosnstraumen.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Samfunnet i steinalder – belyst med hellerfunn fra Hardanger.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Fosnstraumen - utgravninger og registreringer.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2017. Herand i forhistorisk tid.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2017. Hellerne fra jernalder og middelalder på Bømlo: Plasser for fangst, håndverk og ritualer.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2017. Bømlogrønnstein - merkevare i 6000 år.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2016. Østlig innvandring for 10.000 år siden?
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2016. Innvandring fra øst i eldre steinalder?
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2015. Myke vestlendinger i en hard tid: Bruken av kleber i eldre steinalder.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2015. Myke bømlinger i en hard tid. Bruken av kleber i eldre steinalder på Vestlandet.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2015. Høybøen og Vindeneskvarven i forhistorisk og tidlig historisk tid.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2015. Frå fangstfolk til fiskarbønder: Arkeologiske funn ved Høybøen og Vindenes.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2015. Fiske i eldre steinalder på Vestlandet.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2014. Vindenes - kulturlandskap i fare.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2014. Steinalderhellerne i Hardanger - Bømlingenes sommerhus i 2000 år.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2013. Vindenes i forhistorisk og tidlig historisk tid.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2013. Rhyolitt fra Siggjo - pilespissmateriale fra Lista til Stadt i yngre steinalder.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. Herandshellarane i eldre steinalder, boplassar eller rituelle stader.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2009. Holer og hellarar i førhistorisk tid – buplassar eller rituelle stader?
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2009. Forhistorisk bosetning i Lurefjorden.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2007. Det vestnorske hellerprosjektet.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Utgravninger i Herand i 2005.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Steinalderlandsbyen ved Fosnstraumen.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Arkeologiske utgravninger i Herandshellerne i 2005.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Isotopanalyser av steinøkser på Vestlandet.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Feltkurset på Stend i 2003 og 2004 - resultater og videre planer.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Arkeologiske utgravninger i Herand 2005.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Åpning av utstilling om ismannen Ötzi.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Kronikkskriving - egne erfaringer.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Fosnstraumen i steinalderen.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2000. Steinalderen ved Fosnstraumen i Nordhordland.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2000. Pragmatisme og arkeologi.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2000. Pragmatisme og arkeologi.
Vitenskapelig foredrag
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2019. The known and unknown quarries in Neolithic western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Aksdal, Jostein. 2018. Stray finds as big data. A pilot study from Hordaland, Western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Aksdal, Jostein. 2018. Stone Age stray finds as big data. A pilot study from Hordaland, Western Norway.
 • Hansen, Gitte; Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Rockshelters in western Norway - suitable places for 11th to 16th century folks?
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Project application: Coastal demography in Stone Age western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Ritchie, Kenneth. 2018. Mesolithic fishing in western Norway. Implications for subsistence, settlement and population.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Ritchie, Kenneth. 2018. Mesolithic fishing in western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Åstveit, Leif Inge; Darmark, Kim; Aksdal, Jostein. 2018. Demographic developments in Stone Age western Norway (11.500-3800 cal BP) by proxy of radiocarbon dates, site counts and stray-finds.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Åstveit, Leif Inge; Darmark, Kim; Aksdal, Jostein. 2018. DEMOGRAPHIC DEVELOPMENTS IN STONE AGE WESTERN NORWAY (11.500-3800 CAL BP) BY PROXY OF RADIOCARBON DATES, SITE COUNTS AND STRAY-FINDS.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Coast-fjord relations in Mesolithic western Norway: a case-study from two rockshelters in Hardanger.
 • Hufthammer, Anne Karin; Simpson, David; Bergsvik, Knut Andreas. 2017. To mesolittiske skjeletter på Vestlandet - nye undersøkelser og resultater.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Olsen, Asle Bruen; Halvorsen, Lene Synnøve; Hjelle, Kari Loe. 2017. The slow neolithization: a case-study from Western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2017. The ambivalence of caves and rockshelters in medieval Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Simpson, David; Årskog, Hanne Bente. 2017. Marin bærbar kunst i eldre steinalder på Vestlandet.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2017. Bruk og oppfattelse av huler og hellere i yngre jernalder og middelalder på Vestlandet. En analyse basert på arkeologisk materiale og skriftlige kilder.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin; Ritchie, Kenneth. 2016. The emergence of sedentism in Mesolithic western Norway: a case-study from the rockshelters of Sævarhelleren and Olsteinhelleren by the Hardanger fjord.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2016. The cultural, social and demographic (?) transformations of the last hunter-fishers in western Norway (Middle Neolithic B 2600-2300 cal BC).
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2016. Project application: coastal demography in Stone Age western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Ritchie, Kenneth. 2016. Mesolithic fishing landscapes in western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2016. Landscapes of comfort and landscapes of fear in the coastal Mesolithic of Western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Ritchie, Kenneth. 2016. Comfortable fishers in western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2015. Mesolittiske klebergjenstander i Vest-Norge. Kronologi, dritribusjon, funksjon.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2015. Line Fishing in Mesolithic Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2015. Huler og hellere fra eldre jernalder på Vestlandet: Marginale steder for marginale folk?
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2014. Overgangen til Neolittisk tid på Vestlandet: Endringsprosesser og årsaker.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2014. Land, strand og sjø: Kyst- og innlandsrelasjoner i vestnorsk steinalder.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2014. Huler og hellere i eldre jernalder på Vestlandet - marginale steder brukt av marginale folk?
 • Bergsvik, Knut Andreas; Haug, Anne. 2014. From stone shelters to wooden shielings. The use and abandonment of early medieval caves and rockshelters at the west coast of Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2014. Early Iron Age Cave Burials in Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin; Ritchie, Kenneth. 2013. The emergence of sedentism in Mesolithic western Norway: A case-study from the rockshelters of Sævarhelleren and Olsteinhelleren by the Hardanger fjord.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2013. The Mesolithic Rockshelters in Herand.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2013. The Bronze Age and Iron Age Rockshelters in Herand.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2013. Introduction to the workshop.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2013. Introduction to the session "The use and perception of caves and rockshelters in Early Medieval Europe (400-1200 AD)".
 • Ritchie, Kenneth; Hufthammer, Anne Karin; Bergsvik, Knut Andreas. 2013. Fjord Fishing in Mesolithic Western Norway.
 • Haug, Anne; Bergsvik, Knut Andreas. 2013. Early Medieval Caves and Rockshelters at the west coast of Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas; David, Éva. 2013. Crafting tools during the 7th mill. BC. A regional know-how.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2012. Huler og hellere i Norge i eldre jernalder. Boliger for dverger, jotner og mennesker.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2012. Huler og hellere i Eldre Jernalder i Norge.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Bommen, Camilla Ertkjern; Østebø, Kjetil. 2011. The social and economic significance of rockshelters in Iron Age Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2011. Iron Age caves and rockshelters - dwellings for dwarfs, giants, and humans.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2011. Iron Age Caves and Rockshelters in Norway. Dwellings for dwarfs, giants, and humans.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. The role of Mesolithic caves and rockshelters in Norway: seasonal camps or ritual sites?
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. Rock-art, burials, and residences in Bronze Age caves in Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. Iron-Age caves and rockshelters in Norway - dwellings for dwarfs, giants, and humans.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. Introduksjon til workshoppen.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. Introduksjon til sesjonen "De store fortellingene - resirkulering eller nyskaping".
 • Bergsvik, Knut Andreas; Barndon, Randi. 2010. Introduction to the seminar "Contemporary Archaeology".
 • Bergsvik, Knut Andreas; Bommen, Camilla. 2010. Into the wild: the social and economic significance of Rockshelters in Iron Age Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. Huler og hellere på Vestlandet. Kartlegging og kronologi.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin. 2010. Eldre steinalders fiske ut fra materialet i Herandshellerne.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2009. Fysiske og mentale trusler i kulturminneforvaltningen.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin. 2009. Bronsealderhellerne i Herand, Hardanger.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2008. Regionalisering i et langtidsperspektiv.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2008. Marrying the enemy- Mobility across social boundaries in Neolithic Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2008. Introduction to the session Caves in context: The economical, social, and ritual importance of caves and rockshelters.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2007. The importance of landscape and landscape perceptions to in-group and between-group relations among hunter-fishers of Neolithic western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2007. Stone Age human bones in Norwegian caves and rockshelters.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2007. Stability and change among marine hunter-fishers in western Norway 7000-4500 BC. Results from the excavations of two rockshelters in Hardanger.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin. 2007. Stability and change among marine hunter-fishers in western Norway 7000-4500 BC. Results from recent excavations of rock-shelters.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2007. Referansesystem for råmaterialer av stein. Bakgrunn, metode og forskningspotensiale.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2007. Lithic technology and social boundaries.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Fangstsamfunn og busetnad i steinalderen.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Webformidlingen av Hellerprosjektet.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Uttak og spredning av råmaterialer i steinalderen i Vest-Norge.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. East is east and west is west - on cultural differences in Neolithic Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Det vestnorske hellerprosjektet - resultater og perspektiver.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Det vestnorske hellerprosjektet.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Caught in the middle - between land and sea in the Norwegian Mesolithic.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Myten om vestlendingen.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Myten om Vestlendingen.
 • Hjelle, Kari Loe; Hufthammer, Anne Karin; Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Hesitating hunters: the introduction of agriculture in western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Etniske grenser i Vest-Norge i tidligneolittisk tid.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Det vestnorske hellerprosjektet.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Arkeologiske kommentarer til Theo Vennemanns teorier om språkutvikling i Europeisk forhistorie.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2001. Innledning til sesjonen etnisitet og materiell kultur i Nordens steinalder.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2000. Steinalderens etnisitet - for vanskelig for arkeologer?
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2000. Mesolithic Ethnicity - too hard to handle?
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Bergsvik, Knut Andreas; Dowd, Marion. 2018. Caves and Ritual in Medieval Europe. Oxbow Books.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Skeates, Robin. 2012. Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe. Oxbow Books.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2007. Humaniora i nasjonen. Nasjonen i humaniora. Historisk-filosofisk fakultet Universitetet i Bergen.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Johannesen, Ole-Jørgen; Losnedahl, Kari Gaarder; Sveen, Hans Knut; Ågotnes, Hans-Jakob; Johannessen, Ole-Jørgen. 2007. Humaniora i nasjonen – nasjonen i humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905 – 2005. Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Bergen.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn. 2005. Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Kompendium
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1998. Lok. 17 Havnen. Rapport fra utgravningen av lok. 17 Havnen, Skatestraumen, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1998. Lok. 1 Haukedal. Rapport fra utgravningen av lok. 1 Haukedal, Skatestraumen, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Bergsvik, Knut Andreas; Aksdal, Jostein. 2019. Fra enkeltgjenstander til stordata – løsfunn fra steinalder i Hordaland. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 121-132.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Hva gjorde Kale i Dollsteinhola? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 112-119.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Feltarkeolog i 48 år - Asle Bruen Olsen (1951-2018). Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 144-151.
 • Anfinset, Nils; Bergsvik, Knut Andreas; Dommasnes, Liv Helga; Hansen, Gitte; Hommedal, Alf Tore. 2017. Svart natt på Universitetsmuseet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 7-16.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2016. Fiske i eldre steinalder på Vestlandet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 6-14.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2012. Huler og hellere fra eldre steinalder - betydning og forskningspotensial. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 12-24.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. "Forskerverksted" om huler og hellere i Herand. Herand Bygdeblad. 14-15.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2009. Beinredskaper fra Sævarhelleren og Olsteinhelleren. Herand Bygdeblad. 17-19.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin. 2008. Sævarhelleren og Olsteinhelleren i Herand - sommarhus i 3000 år. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 33-50.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Myten om vestlendingen. NAM-nytt. 45-50.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin. 2005. Arkeologiske utgravninger i Herandhellerne i 2005. Herand Bygdeblad. 6-9.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2000. Bergartsbrudd og mening i steinalderen. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 44-49.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1991. Nordlendingen som forandret Bergen bys historie. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 26-31.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1989. Anders Hagen - professor og samfunnsmenneske. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 23-28.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1988. Vestnorske graver fra steinalderen - som sunket i jorden. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 9-13.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1988. Eva og Per Fett - to veteraner i vestnorsk arkeologi. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 20-25.
Kronikk
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hansen, Gitte; Anfinset, Nils; Dommasnes, Liv Helga; Hommedal, Alf Tore. 2017. Ingen pengesum vil kunne erstatte det tapte. Bergens Tidende.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2014. Kulturlandskap i fare. Bergens Tidende. 31-31.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Myten om Vestlendingen. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Pedersen, Rolf Birger. 2004. Gamle handelsfolk på Vestlandet. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Reiersen, Håkon. 2017. Elite milieus and centres in Western Norway 200-550 AD.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Ethnic Boundaries in Neolithic Norway.
Intervju
 • Bergsvik, Knut Andreas; Barndon, Randi. 2008. På jakt etter hulefolkets hemmeligheter.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Urbygda.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Snarvei til steinalderen.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. På fiskersporet.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin. 2006. Kjernesunne steinalderfolk.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Det gode liv under helleren.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Bronsealderfunn i Herand.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Arkeologiske utgravninger i Herand, Hardanger.
Dokumentar
 • Bergsvik, Knut Andreas; Heierland, Ida Dyrkorn; Sandøy, Arild. 2006. Hellernes Hemmeligheter.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. The perception and use of caves and rockshelters in Late Iron Age and medieval western Norway c. AD 550-1550. 31 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Ritchie, Kenneth. 2018. Mesolithic fishing in western Norway. 2 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Dowd, Marion. 2018. Caves and rockshelters in medieval Europe - religious and secular use. 9 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2017. Mesolithic Soapstone Line-sinkers in Western Norway: Chronology, Acquisition, Distribution, Function and Decoration. 20 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2017. Caves and Rockshelters in Iron-Age Coastal Norway: At the Margins of the Society? 18 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin; Ritchie, Kenneth. 2016. The Emergence of Sedentism in Mesolithic Western Norway. A Case-study from the Rockshelters of Sævarhelleren and Olsteinhelleren by the Hardanger Fjord. 19 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hansen, Gitte. 2015. Medieval Rockshelters in Western Norway - Activities, Functions and Social Identities. 28 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Storvik, Ingebjørg Njøs. 2012. Mesolithic caves and rockshelters in Western Norway. 17 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Skeates, Robin. 2012. Caves in Context: an introduction. 9 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2011. The last hunter-fishers in western Norway. 15 sider.
 • Østmo, Einar; Bergsvik, Knut Andreas. 2011. The experienced axe. Chronology, condition and context of TRB-axes in western Norway. 14 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2011. East is east and west is west: On regional differences in Neolithic Norway. 27 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. The importance of landscape perceptions to in-group and between-group relations among hunter-fishers of neolithic Western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. The Importance of Landscape Perceptions to In-group and Between-group Relations among Hunter-Fishers of Neolithic Western Norway. 64 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2010. Marrying the enemy: Technology and regions in Early Neolithic Norway. 18 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hufthammer, Anne Karin. 2009. Stability and Change Among Marine Hunter-Fishers in Western Norway 7000-4500 cal BC. Results from the Excavations of Two Rockshelters in Hardanger. 16 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2009. Caught in the middle: functional and ideological aspects of Mesolithic shores in Norway. 8 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2008. Sævarhelleren i Herand. 1 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Båtene ved Mostraumen: Bergkunst i grenseland. 14 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2005. Kulturdualisme i vestnorsk jernalder. 31 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2004. Bofaste jeger- og fiskerfolk på Vestlandet. 12 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1999. Steinalderundersøkelsene ved Skatestraumen, Sogn og Fjordane. 22 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1999. A new reference system for classification of lithic raw materials: A case study from Skatestraumen, Western Norway. 16 sider.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1998. A new reference system for classification of lithic raw materials: A case study from Skatestraumen, western Norway.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 1994. Lokaliseriingsanalyse av stein- og bronsealderbosetningen på Kollsnes i Øygarden, Hordaland. 24 sider.
Webutstilling
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Vasselhelleren.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Sævarhelleren og Olsteinhelleren.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Bommen, Camilla Ertkjern; Heierland, Ida Dyrkorn. 2018. Sætrehelleren.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Storsetehilleren.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Røvarhola.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Heierland, Ida Dyrkorn. 2018. Ruskeneset.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Bommen, Camilla Ertkjern; Heierland, Ida Dyrkorn. 2018. Ostrabakkjen.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Heierland, Ida Dyrkorn. 2018. Klubbhelleren.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Kjerringholet.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Holmefjordhelleren.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2018. Hallgrimshelleren.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Bommen, Camilla Ertkjern; Heierland, Ida Dyrkorn. 2018. Geitalemen.
 • Bergsvik, Knut Andreas. 2017. Funna i Sævarhellaren og Olsteinhellaren.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Elgesem, Dag; Heierland, Ida Dyrkorn; Mandelid, Jan Erik; Pettersen, Trond K. 2006. Det vestnorske hellerprosjektet.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Elgesem, Dag; Stolpe, Audun. 2005. Det vestnorske hellerprosjektet.
Forord
 • Bergsvik, Knut Andreas; Wrigglesworth, Melanie. 2008. Fangstfolk og jordbrukere ved den lange fjorden. 136-145.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Følg mitt arbeid på : http://academia.edu

Publiserte bøker

Bergsvik, K.A. 2006. Ethnic Boundaries in Neolithic Norway. BAR International Series 1554. Oxford: Archaeopress.

Bergsvik, K.A.  2002. Arkeologiske undersøkelser ved Skatestraumen. Bind 1. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. Bergen Museum, Universitetet i Bergen.

 

Redigerte bøker

Bergsvik, K.A. and Dowd, M. (eds.) 2018. Caves and Ritual in Medieval Europe, AD 500-1500. Oxbow Books.

Bergsvik, K.A. and Skeates, R. (eds.) 2012. Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe . Oxford, Oxbow Books.

Bergsvik, K.A., Johannessen, O.-J., Losnedahl, K. G., Sveen, H.K. and Ågotnes, H.-J. (eds.) 2007. Humaniora i Nasjonen, Nasjonen i Humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905-2005. Bergen, University of Bergen.

Bergsvik, K.A. and Engevik, jr. A., (eds.) 2005.  Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. UBAS Nordisk 1. Department of Archaeology, University Bergen.

 

Artikler og tidsskrifter og bøker

Bergsvik, K.A. and Dowd, M. 2018. Caves and rockshelters in medieval Europe: religious and secular use In K. A. Bergsvik and M. Dowd (eds.). Cave Rituals in Medieval Europe 400-1200 AD. Oxford: Oxbow Books, pp. 1-9.

Bergsvik, K.A. 2018. The perception and use of caves and rockshelters in late Iron Age and medieval Western Norway c. 550-1550 AD. In K. A. Bergsvik and M. Dowd (eds.). Cave Rituals in Medieval Europe 400-1200 AD. Oxford: Oxbow Books, pp. 32-62.

Bergsvik, K.A., 2017. Mesolithic soapstone line-sinkers in western Norway: chronology, acquisition, distribution, function, and decoration. In G. Hansen and P. Storemyr (eds.). Soapstone in the North – Quarries, Products and People 7000 BC – Ad 1700. UBAS vol. 9. University of Bergen: Bergen. 73-92.

Bergsvik, K. A. 2017. Caves and Rockshelters in Iron Age Coastal Norway – At the Margins of the Society? In S. Semple and C. Orsini (eds.) Life on the Edge. Neue Studien zur Sachsenforschung. Hannover Museum Press: Hannover, pp 317-334.
 

Bergsvik, K.A., Hufthammer, A.K., and Ritchie, K., 2016. The emergence of sedentism in Mesolithic western Norway. A case-study from the rockshelters of Sævarhelleren and Olsteinhelleren by the Hardanger fjord. In Hein Bjerck et al. (eds.) Marine Ventures: Archaeological Perspectives on Human-Sea Relations. Proceedings from the Marine Ventures International Symposium in Trondheim 2013.  Sheffield: Equinox.

Ritchie, K., Hufthammer, A.K. and Bergsvik, K. A. 2016. Fjord Fishing in Mesolithic Western Norway. Environmental Archaeology: The Journal of Human Palaeoecology  21(4): 309-316. Publisert online: http://dx.doi.org/10.1080/14614103.2015.1118212

Bergsvik, K.A. and David, E. (2015) Crafting bone tools in Mesolithic Norway: a regional eastern-related Know-how. European Journal of Archaeology 18(2) 190-221.

Bergsvik, K.A. and Hansen, G. 2015. Medieval rockshelters in western Norway. Activities, functions, and social identities. In Baug, I., Larsen, J. and Mygland, S.S. Nordic Middle Ages – Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th birthday. UBAS 8.p. 49-76.

Bergsvik, K.A. and Skeates, R. 2012. Caves in Context: an introduction. In K.A. Bergsvik and R. Skeates (eds.) Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe . Oxford, Oxbow Books.

Bergsvik, K. A. and Storvik, I. 2012. Mesolithic caves and rockshelters in Western Norway.K.A. Bergsvik and R. Skeates (eds.) Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe . Oxford, Oxbow Books.

Bergsvik, K.A. 2011.The last hunter-fishers of western Norway. In Glørstad, H. and Prescott, C. (eds.) Becoming European? The Transformation of the third Millennium Europe and the Trajectory into the second Millennium BC, pp. 100-114. Oxbow books, Oxford.

Bergsvik, K.A. 2011. East is east and west is west: on regional differences in Neolithic Norway. In Olofsson, A. (ed.) Archaeology of indigenous peoples in the north. Archaeology and Environment 27. University of Umeå, pp. 133-160.

Bergsvik, K.A. and Østmo, E. 2011. The Experienced Axe. Chronology, Condition, and Context of the TRB-axes in Western Norway. In Edmonds, M. and Davis, Vin (eds.) Stone Axe Studies II. Council for British Archaeology, Oxbow Books, Oxford, pp. 7-20.

Bergsvik, K.A. 2010. Marrying the Enemy: Technology and Regions in Early Neolithic Norway. In Barndon, R., Engevik jr, A. and  Øye, I. (eds.) The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Mellen Press, New York, pp. 109-126.

Bergsvik, K.A. 2009. The importance of Landscape Perceptions to In-Group and Between-Group Relations among Hunter-Fishers of Neolithic Western Norway. In Glørstad, H. and Prescott (eds.) Neolithisation as if History mattered. Bricoleur Press, Lindome, pp. 105-134.

Bergsvik, K.A. and Hufthammer, A.K. 2009. Stability and change among marine hunter-fishers in western Norway 7000-4500 BC. Results from the excavations of two rockshelters. In Crombé, P. (ed.) Chronology and evolution in the Mesolithic of N(W) Europe. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, pp. 435-449.

Bergsvik, K.A. 2009Caught in the middle: functional and ideological aspects of Mesolithic shores in Norway. In McCartan, S., Woodman, P., Schulting, R. and Warren, G.  (eds.), Mesolithic Horizons: Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. Oxford, Oxbow Books, pp. 602-609.

 Bergsvik, K.A. 2006. Førromersk jernalder ved Skatestraumen. Sosiale og økonomiske implikasjoner. Viking LXIX, pp. 107-130.

Hjelle K.L. , Hufthammer, A.K. and Bergsvik, K.A. 2006. Hesitant hunters: a review of the introduction of agriculture in Western Norway. Journal of Environmental Archaeology, pp. 147-170.

 

 

 

 

 • Book project: "Cave Rituals in Medieval Europe. 500 - 1200 AD." In collaboration with Marion Dowd, School og Science, Institute of Technology Sligo, Ireland.
 • Research project: "Mesolithic portable soapstone figures in western Norway". A collaboration with David Simpson and Hanne Årskog
 • Research project: "Mesolithic human skeletons in western Norway". A collaboration with Anne Karin Hufthammer and David Simpson (both University museum of Bergen)
 • Research project: "Early agriculture in western Norway. Investigations at Straume, Radøy." Collaboration with Asle Bruen Olsen, Lene Synnøve Halvorsen, Peter Emil Kaland and Anne Karin Hufthammer (all University museum of Bergen)
 • The rockshelter project in western Norway. A cross-disciplinary investigation of subsistence, social identity and ritual activity in caves and rockshelters in western Norway from the Stone Age to the Iron Age (7000 BC - 1500 AD)".

Forskergrupper