Hjem
Knut Axel Jacobsens bilde

Knut Axel Jacobsen

Professor, religionsvitenskap
 • E-postKnut.Jacobsen@uib.no
 • Telefon+47 911 33 020
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • India
 • Hinduismen
 • Religionspluralisme i Sør-Asia
 • Religion i de sørasiatiske diasporaene
 • Helligsteds- og pilegrimstradisjoner i India
 • Sikhismen
 • Yoga
 • Sāṃkhya
 • Jainismen

 

Vitenskapelig artikkel
 • Jacobsen, Knut Axel. 2019. Grunnlaget for gjenstart av sāṃkhyayoga i Bengal i det nittende århundre. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 95-108.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2018. ‘Second generation’ Sikh autobiographies and authobiographical novels in European languages: Turning towards and away from traditions. Sikh Formations: Religion, Culture, Theory. 352-363.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2018. Revivals of ancient religious traditions in modern India: Sāṃkhyayoga and Buddhism. Temenos. 63-77.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2018. Many Kapilas and the Kapila Avatāra: Plurality of Traditions and Multiplicity of Interpretations. Journal of Vaishnava Studies. 151-160.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2014. Tid i sāṃkhya. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 127-137.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2014. Jainismens ikkevold, og dens innflytelse på Gandhi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 26-30.
 • Gilhus, Ingvild S.; Jacobsen, Knut Axel. 2014. From the History of Religions to the Science of Religion in Norway. Temenos. 63-78.
 • Jacobsen, Knut A. 2011. Den guddommelige, kosmologiske, sosiale og menneskelige kroppen i hinduismen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 7-12.
 • Jacobsen, Knut A. 2010. Leadership Structures and Government Regulation of Hinduism in Norway. Finnish Journal of Ethnicity and Migration. 39-46.
 • Jacobsen, Knut A. 2009. Three Functions of Hell in the Hindu Traditions. Numen. 385-400.
 • Jacobsen, Knut A. 2009. Establishing Tamil Ritual Space: A Comparative Analysis of the Ritualisation of the Traditions of the Tamil Hindus and the Tamil Roman Catholics in Norway. Journal of Religion in Europe. 180-198.
 • Jacobsen, Knut A. 2007. What similes in Samkhya do: a comparison of the similes in the Samkhya texts in the Mahabharata, the Samkhyakarika and the Samkhyasatra. Journal of Indian Philosophy. 587-605.
 • Jacobsen, Knut A. 2007. The Meaning of Prakrti in the Yogasutra and Vyasabhasya. Asian Philosophy. 1-16.
 • Jacobsen, Knut A. 2007. Religionsmangfoldet i India. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 39-54.
 • Jacobsen, Knut A. 2007. Hellige landskap som teksters kontekst i hinduismens tradisjoner. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 17-21.
 • Jacobsen, Knut A. 2006. «Når Lakshmi flytter inn, flytter Sarasvati ut»: Om religion og profitt. Praktisk økonomi & finans. 47-54.
 • Jacobsen, Knut A. 2006. Veda, vitenskap og Vestens herredømme; hinduistiske møter med moderne kunnskapstradisjoner. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 25-32.
 • Jacobsen, Knut A. 2006. Krig og krigerasketer i hinduismens tradisjoner. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 9-22.
 • Jacobsen, Knut A. 2006. Globalisert yoga: Om hvordan en esoterisk religiøs lære for asketer i India ble et verdensomspennende sekulært helse-, trim- og sportsfenomen. Norsk Teologisk Tidsskrift. 3-17.
 • Jacobsen, Knut A. 2004. The work of kings: The new Buddhism in Sri Lanka. Religion. 181-182.
 • Jacobsen, Knut A. 2004. The child manifestation of Shiva in contemporary Hindu popular prints. Numen. 237-264.
 • Jacobsen, Knut A. 2004. Nye rituelle rom i hindudiasporaen i Norge. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 41-52.
 • Jacobsen, Knut A. 2003. Matrgayaparvanasraddha: Pilegrimsferd til Sidhpur for å gi frelse til avdøde mødr. Chaos. 49-58.
 • Jacobsen, Knut A. 2000. Tid, verdensoppløsning og religiøs opplevelse. Samkhyaprinsippenes (tattvaenes) funksjon i hinduismens endetidsforestillinger. Chaos. 25-37.
 • Jacobsen, Knut A. 2000. Review of On Understanding Buddhists: Essays on the Theravada Tradition in Sri Lanka, by John Ross Carter. Religion. 78-79.
 • Jacobsen, Knut A. 2000. Review of On Understanding Buddhists: Essays on the Theravada Tradition in Sri Lanka, by John Ross Carter. Religion. 78-79.
 • Jacobsen, Knut A. 1999. Review of Yuktidipika: The Most Significant Commentary on the Samkhyakarika, ed. Albrecht Wezler and Shujun Motegi. Acta Orientalia. 253-254.
 • Jacobsen, Knut A. 1999. Review of Professor Kane's Contribution to Dharmasastra Literature, ed. S. G. Moghe. Religious Studies Review. 44.
 • Jacobsen, Knut A. 1999. Review of Historical Dictionary of Hinduism, av Bruce M. Sullivan. Acta Orientalia. 254-257.
 • Jacobsen, Knut A. 1999. Den lange tiden:Noen hinduistiske forestillinger om tid (Kala). Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 34-41.
 • Jacobsen, Knut A. 1998. Shivas barndom. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 53-79.
 • Jacobsen, Knut A. 1998. Review of Sessions, George, ed. Deep Ecology for the 21st Century: Readings on the Philosophy of the New Environmentalism. Journal of the American Academy of Religion. 967-969.
 • Jacobsen, Knut A. 1998. Noen vanlige misforståelser om hinduismen. Prismet. 163-166.
 • Jacobsen, Knut A. 1998. Kapila: Founder of Samkhya and Avatara of Vishnu. Orientalia Suecana. S. 69-85.
 • Jacobsen, Knut A. 1998. Kapila: Founder of Samkhya and Avaatar of Vishnu. Orientalia Suecana. 69-85.
 • Jacobsen, Knut A. 1998. Hinduismens identitet. Prismet. 155-162.
 • Jacobsen, Knut A. 1997. Review of The Divine and the Demoniac by Carmel Berkson. Contemporary South Asia. 103-104.
 • Jacobsen, Knut A. 1997. Review of Richard Osborne and Borin Van Loon, Ancient Eastern Philosophy for Beginners. Contemporary South Asia. 294-295.
 • Jacobsen, Knut A. 1997. Review of Representing Hinduism, ed. Vasudha Dalmia and H. von Stietencron. Numen. 347-348.
 • Jacobsen, Knut A. 1997. Review of Kapila Vatsyayana (general ed), Prakrti: The Integral Vision, 5 vols. New Delhi, 1995. Acta Orientalia. 244-249.
 • Jacobsen, Knut A. 1997. Review of How Buddhism began: The conditioned genesis of the early teachings, by Richard F. Gombrich. Temenos. 276-279.
 • Jacobsen, Knut A. 1997. Review of A Survey of Hinduism by Klaus K. Klostermaier. Numen. 97-98.
 • Jacobsen, Knut A. 1997. Komparasjon og Pluralitet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 16-19.
 • Jacobsen, Knut A. 1997. Hinduismens tempel (prasada, mandira). Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 40-43.
 • Jacobsen, Knut A. 1997. Hinduismen i diaspora: Religiøs endring og norsk kontekst. Kirke og kultur. 441-452.
Vitenskapelig foredrag
 • Jacobsen, Knut Axel. 2019. Yoga og vitenskap i Hariharānanda Āranyas sāmkhyayoga.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2019. The Rise of Hinduism as a Pan-European Religion: Twenty-first Century Developments of Hinduism in Europe.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2019. Hindu temples and authorities in Norway: relations of Hindu institutions to the wider society.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2019. Gerald James Larson (1938-2019).
 • Jacobsen, Knut Axel. 2019. Buddhism and World Philosophies.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2018. Temples and Temple Processions in Hinduism in Europe.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2018. Tamil Śākta traditions in Europe.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2018. Ritual, Text and Body in a Contemporary Sāṃkhyayoga Tradition.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2018. Gods and Powers in Sāṃkhyayoga.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2018. Ancient Yoga in the Modern World.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2017. The Study of Religion, Yoga and the Yogasūtra in 19th Century Bengal and the Case of Hariharānanda Āraṇya.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2016. Sāṃkhyayoga og materialitet.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2016. Pilgrimage, Śrādddha and Technological Change.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2016. Hindu Pilgrimage and Economic Concerns.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2016. Contemporary Sāṃkhyayoga: Contributions of Hariharānanda Āraṇya and Kāpil Maṭh to modern yoga.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2015. Young Sikhs in the Nordic Countries: Second Generation Sikhs in Norway and Their Religious Identity .
 • Jacobsen, Knut Axel. 2015. The Context of Hariharānanda Āraṇya’s Commentaries on the Yogaśāstra and Their Reception as “Authentic” by Scholars.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2015. Technological Innovations and Hindu Pilgrimage in Contemporary India: New Means of Communication and Ritual Change.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2015. Sāṃkhya-Yoga Critiques of Hindu Theism.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2015. Sikh ‘Second Generation’ Diaspora Autobiographies/Autobiographical Novels in European Languages.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2015. Sage Kapila and the Inventing of History and Mythological Figures: Purāṇas and pilgrimage traditions.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2015. Living Sāṃkhyayoga.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2014. Yoga in late 19th and early 20th century Bengal.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2014. Vivakānanda and Hariharānanda Āraṇya: A Comparison.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2014. Identity Formation in Young Sikhs’ Creative Writing in Norway.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2014. Hindu Traditions and the Plurality of Religions in the South Asian Diaspora in Norway.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2014. Gurus and Spiritualism in the Hindu Diaspora in Northern Europe.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2014. A New Initiative: Brill’s Encyclopedia of Sikhism.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2013. Visual Representations of Sāṃkhya-yoga Ascetics and Monastic Traditions.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2013. The origin and expansion of Hindu traditions of salvific space and the influence of Buddhist relic worship.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2013. Sāṃkhya-tradisjonenes forståelse av tid.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2013. Living Sāṃkhyayoga: An Early 20th century Bengali Tradition of Yoga.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2013. Hinduism, Migration and the City: A Historical Perspective.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2013. Guru and Yoga Traditions in the Hindu Diaspora in Northern Europe.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2012. Sacred images of the ancient sage Kapila in contemporary Hindu traditions.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2012. Rituals of Sāṃkhya-Yoga.
 • Jacobsen, Knut A. 2011. The Expansion of the Traditions of Pilgrimage and Sacred Space in the Hindu Traditions: An Evaluation fo the Theories.
 • Jacobsen, Knut A. 2011. Doctrines of Salvific Space: Some Unique Characteristics of Hindu Pilgrimage Mythology.
 • Jacobsen, Knut A. 2010. Salvific Space (tirtha), Goddesses and Women in the Hindu Dharmanibandhas.
 • Jacobsen, Knut A. 2010. Meditation Practices in a Contemporary Samkhya-Yoga Tradition.
 • Jacobsen, Knut A. 2010. Institutionalization of Sikhism in Norway.
 • Jacobsen, Knut A. 2010. Hinduism in Norway and Leadership Structures.
 • Jacobsen, Knut A. 2010. Har hinduismen et geografisk sentrum?
 • Jacobsen, Knut A. 2009. Om dimensjonstenkning i religionsundervisningen.
 • Jacobsen, Knut A. 2009. Is Varanasi the Sacred Centre of Hinduism?
 • Jacobsen, Knut A. 2009. Ethnic Identity and Religious Pluralism: Sri Lankan Tamil Ritual Spaces in Norway.
 • Jacobsen, Knut A. 2009. A History of Buddhism in Norway: Inherited Identities and Cultural Criticism.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. The Religion of Sacred Places in the Mahabharata.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. The Punjabi Diaspora in the Scandinavian Countries.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. The Child God Shiva: Shiva’s Child Manifestation in the Puranas.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. Sage Kapila: Identity and History.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. Sage Kapila: History and Identity.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. Religious Processions in India.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. Hovedtanker hos den indiske filosofen Shankara.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. Homogeneous Hinduism and Transnational Communication and Networks in the South Asian Hindu Diaspora.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. Hinduism in the Hindu Heartland: Hindu Traditions in Uttar Pradesh.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. Bodies on Display: Religious Processions in the South Asian Diaspora.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. Are the siddhis of Yogasutra a result of Buddhist influence?
 • Jacobsen, Knut A. 2007. To momenter i sikhismens tilblivelse.
 • Jacobsen, Knut A. 2007. The Gender Aspect of the Notion of Prakrti in the Samkhya System of Religious Thought.
 • Jacobsen, Knut A. 2007. Rituals and Identity in the Tamil Catholic Diaspora in Norway.
 • Jacobsen, Knut A. 2007. Ritualization in the Sri Lankan Tamil Diaspora in Norway.
 • Jacobsen, Knut A. 2007. Religious Bodies on Display: Religious Processions in the South Asian Diasporas.
 • Jacobsen, Knut A. 2007. Processions, Public Space and Sacred Space in the South Asian Diaspora.
 • Jacobsen, Knut A. 2007. Processions, Public Space and Sacred Space in the South Asian Diaspora.
 • Jacobsen, Knut A. 2007. A comparative analysis of the ritualization of the traditions of the Tamil Hindus and the Tamil Roman Catholics in Norway.
 • Jacobsen, Knut A. 2006. What Similies in Samkhya Do.
 • Jacobsen, Knut A. 2006. The Meaning of Prakriti in the Yogasutra and Vyasabhashya.
 • Jacobsen, Knut A. 2006. The Disharmony of Interdependence: Samkhya-Yoga and Ecology.
 • Jacobsen, Knut A. 2006. Religioner i diaspora.
 • Jacobsen, Knut A. 2006. Processions, Public Space and Sacred Space in the South Asian Diaspora in Norway.
 • Jacobsen, Knut A. 2005. The Secularization of Yoga.
 • Jacobsen, Knut A. 2005. The Glorification of the Goddess as Samkhya Prakriti.
 • Jacobsen, Knut A. 2005. Samkhyas dualisme.
 • Jacobsen, Knut A. 2005. In Kapila’s Cave: A Samkhya-Yoga Renaissance in Bengal.
 • Jacobsen, Knut A. 2005. How Prakriti Differs from Purusha: Similes of Difference in the Mahabharata.
 • Jacobsen, Knut A. 2005. Hinduistiske asket-krigere.
 • Jacobsen, Knut A. 2005. Hindu Processions and Religious Pluralism.
 • Jacobsen, Knut A. 2004. The Ritual Calendar of of a Srilankan Tamil Hindu Diaspora Temple.
 • Jacobsen, Knut A. 2004. The Ritual Calendar of a Srilankan Hindu Tamil Temple.
 • Jacobsen, Knut A. 2004. Religioner i diaspora.
 • Jacobsen, Knut A. 2003. The Power of Place in the Hindu Pilgrimage Tradition: The Kapila-tirtha of Kolayat.
 • Jacobsen, Knut A. 2003. Studiet av religioner i diaspora.
 • Jacobsen, Knut A. 2003. Sanskrit Hymns in the Worship of Kapila in Contemporary Hindu Tradition.
 • Jacobsen, Knut A. 2003. Religioner i diaspora.
 • Jacobsen, Knut A. 2003. Nye rituelle rom i hindudiasporaen i Norge.
 • Jacobsen, Knut A. 2003. Hinduismens diaspora i Norge.
 • Jacobsen, Knut A. 2003. Establishing Ritual Space in the Hindu Diaspora in Norway.
 • Jacobsen, Knut A. 2002. The Power of Place in the Hindu Pilgrimage Traditions.
 • Jacobsen, Knut A. 2002. Ritualer og rom i hinduismen.
 • Jacobsen, Knut A. 2002. Ritualer og rom i buddhismen.
 • Jacobsen, Knut A. 2002. Matrgayashraddha: Pilegrimsferd til Sidhpur for å gi frelse til avdøde mødre.
 • Jacobsen, Knut A. 2001. The Sacred Geography of Kapila.
 • Jacobsen, Knut A. 2001. Ritualer på Kapila helligsteder.
 • Jacobsen, Knut A. 2001. Hvem skal definere hinduismen?
 • Jacobsen, Knut A. 2001. Hellige steder som kilde til kunnskap om Kapila, samkhyasystemets mytiske grunnlegger.
 • Jacobsen, Knut A. 2000. Global Hinduism and Norwegian Context.
 • Jacobsen, Knut A. 2000. Competing Interpretations of Kapila, The Mythiical Founder of the samkhya Darshana.
 • Jacobsen, Knut A. 2000. Competing Interpretations of Kapila, The Mythiical Founder of the samkhya Darshana.
Anmeldelse
 • Jacobsen, Knut Axel. 2016. Review of Sikhism. Sikh Formations: Religion, Culture, Theory. 4 sider.
 • Jacobsen, Knut A. 2013. Review of Understanding the Brahma Kumaris. By Frank Whaling. Edinburgh: Dunedin Academic Press, 2012. 137 pp. ISBN 978-1-903765-51-7 (pbk.). Numen. 476-478.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2013. Review of Forms of Knowledge in Early Modern Asia: Explorations in the Intellectual History of India and Tibet, 1500-1800. Edited by Sheldon Pollock. Durham, N.C.: Duke University Press, 2011. Journal of World History. 198-200.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2012. Anmeldelse av Mikael Aktor og Robert Deliege (red), From Stigma to Assertion: Untouchability, Identity and Politics in Early and Modern India. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 149-151.
 • Jacobsen, Knut A. 2010. Review of Kristina Myrvold, Inside the Guru’s Gate: Ritual Uses of Texts Among the Sikhs in Varanasi. Lund: Lund Studies in African and Asian Religions, vol. 17. 2007. Journal of Punjab Studies. 149-151.
 • Jacobsen, Knut A. 2007. Om å knuse hinduismens guder: 300-årsjubileum for protestantisk misjon i India. Norsk Teologisk Tidsskrift. 192-197.
 • Jacobsen, Knut A. 2006. Jørn Borup 2005. Dansk Dharma: Buddhisme og buddhister i Danmark. Nordic Journal of Religion and Society. 132-133.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Jacobsen, Knut Axel; Cort, John E.; Dundas, Paul; Wiley, Kristi L. 2020. Brill's Encyclopedia of Jainism. Brill Academic Publishers.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2018. Verdensreligioner i Norge 4.utg. Universitetsforlaget.
 • Jacobsen, Knut Axel; Myrvold, Kristina. 2018. Religion and Technology in India: Spaces, Practices and Authorities. Routledge.
 • Jacobsen, Knut Axel; Mann, Gurinder Singh; Myrvold, Kristina; Nesbitt, Eleanor. 2017. Brill’s Encyclopedia of Sikhism Vol I: History, Literature, Society, Beyond Punjab. Brill Academic Publishers.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2016. Routledge Handbook of Contemporary India. Routledge.
 • Jacobsen, Knut Axel; Myrvold, Kristina. 2015. Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities. Ashgate.
 • Jacobsen, Knut Axel; Myrvold, Kristina; Aktor, Mikael. 2015. Objects of Worship in South Asian Religions: Forms, practices and meanings. Routledge.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2015. Brill’s Encyclopedia of Hinduism Volume VI Index. Brill Academic Publishers.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2013. Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers. Brill Academic Publishers.
 • Jacobsen, Knut A. 2012. Yoga Powers: Extraordinary Capacities Attained Through Meditation and Concentration. Brill Academic Publishers.
 • Jacobsen, Knut Axel; Myrvold, Kristina. 2012. Sikhs Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs. Continuum.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2012. Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Four, Historical Perspectives, Poets, Teachers, and Saints, Relation to other Religions and Traditions, Hinduism and Contemporary Issues. Brill Academic Publishers.
 • Jacobsen, Knut A. 2011. Verdensreligioner i Norge. Universitetsforlaget.
 • Jacobsen, Knut A; Myrvold, Kristina. 2011. Sikhs in Europe: Migration, Identities and Representations. Ashgate.
 • Jacobsen, Knut A. 2011. Brill’s Encyclopedia of Hinduism Vol. III: Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy. Brill Academic Publishers.
 • Jacobsen, Knut A. 2010. Brill’s Encyclopedia of Hinduism Volume II: Sacred Texts and Languages, Ritual Traditions, Arts, Concepts. Brill Academic Publishers.
 • Jacobsen, Knut A. 2010. Bioetikk i verdensreligionene: religion, medisin og teknologisk endring. Abstrakt forlag.
 • Jacobsen, Knut A. 2009. Modern Indian Culture and Society I-IV. Routledge.
 • Jacobsen, Knut A. 2009. Brill’s Encyclopedia of Hinduism, vol.1. Brill Academic Publishers.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. Theory and Practice of Yoga. Essays in Honour of Gerald James Larson. Motilal Banarsidass.
 • Jacobsen, Knut A. 2008. South Asian Religions on Display: Religious processions in South Asia and in the diaspora. Routledge.
 • Jacobsen, Knut A; Raj, Selva J. 2008. South Asian Christian Diaspora: Invisible Diaspora in Europe and North America. Ashgate.
 • Jacobsen, Knut A. 2005. Theory and Practice of Yoga: Essays in Honour of Gerald James Larson. Brill Academic Publishers.
 • Jacobsen, Knut A; Kumar, P. Pratap. 2004. South Asians in the Diaspora: Histories and Religious Traditions. Brill Academic Publishers.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Jacobsen, Knut Axel. 2015. Kua i India: Religion og politikk. Herba - Tidsskrift for Jordbruk, ernæring, natur og kultur. 6-11.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2013. Jivanmukti - sikhismens frelsesmål. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 17-22.
 • Jacobsen, Knut A; Subramaniam, Srishankar. 2012. HInduismen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 71.
 • Jacobsen, Knut A. 2012. En kort kommentar til Bengt-Ove Andreassen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 65-66.
 • Jacobsen, Knut A. 2005. The Tirtha of Sage Kapila. Manushi. 26-29.
 • Jacobsen, Knut A. 2004. Interdependence and Non-Injury. Sankhya - The Indian Journal of Statistics. 25-26.
 • Jacobsen, Knut A. 2004. Hva er yoga? P2-Akademiet. 156-168.
 • Jacobsen, Knut A. 2002. Shiva som barn: Tradisjon og innovasjon i hinduismens gudeplakatkunst. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 13-19.
 • Jacobsen, Knut A. 2002. Hinduismen og vold. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 18-23.
 • Jacobsen, Knut A. 2002. Dyr i hinduismen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 20-24.
 • Jacobsen, Knut A. 2001. Seva, maitri og karmayoga. Tredje Verden Magasinet X. 52.
 • Jacobsen, Knut A. 1999. Religionens dimensjoner i hinduismens tempel (mandir) i Sør-Asia og i diaspora. Prismet. 156-166.
 • Jacobsen, Knut A. 1999. Gud er mat, samfunnet er mat, naturen er mat, fri oss fra mat: Mat og askese i hinduismen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 20-25.
Kronikk
 • Jacobsen, Knut A. 2006. Religiøs identitet. Bergens Tidende.
 • Jacobsen, Knut A. 2005. Indisk vei til helse og velvære. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider.
 • Jacobsen, Knut A. 2004. Verdensreligionene forandrer Norge. Morgenbladet. 1 sider.
 • Jacobsen, Knut A. 2004. Hva skjer med Indias kastesystem? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider.
 • Jacobsen, Knut A. 2004. En sikh som leder skaper forsoning i India. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider.
 • Jacobsen, Knut A. 2001. Verdensreligioner i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider.
 • Jacobsen, Knut A. 1998. Review of A Buddhist Woman�s Path to Enlightenment, ed. by Peter Schalk. Temenos. 297-300.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Jacobsen, Knut Axel. 2016. Sikh Diaspora: theory, agency, and experience, edited by Michael Hawley. 111-113.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2016. Review of John Stratton Hawley, A Storm of Songs: India and the Idea of the Bhakti Movement. 1161-1164.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2015. Review of Mark Singleton and Ellen Goldberg (eds.), Gurus of Modern Yoga. 673-676.
 • Jacobsen, Knut Axel. 2015. Review of Ferdinando Sardella, Modern Hindu Personalism: The History, Life, and Thought of Bhaktisiddhānta Sarasvatī. 143-148.
 • Jacobsen, Knut A. 2004. Menneskerettigheter i hinduisme. 25-30.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Books

Jacobsen, Knut A. (2018) Yoga in Modern Hinduism: Hariharānanda Āraṇya and Sāṃkhyayoga. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2018) Verdensreligioner i Norge. 4th. ed. Oslo: Norwegian University Press. 

Jacobsen, Knut A., Gurinder Singh Mann, Kristina Myrvold, and Eleanor Nesbitt (eds.) (2017) Brill's Encyclopedia of Sikhism. Volume I. History, Literature, Society, Beyond Punjab. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A., (ed.) (2016) Routledge Handbook of Contemporary India. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A., and Kristina Myrvold (eds.) (2015) Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities. Farnham: Ashgate.

Jacobsen, Knut A., Mikael Aktor and Kristina Myrvold (eds.) (2015) Objects of Worship in South Asian Religions: Forms, practices and meanings. London: Routledge. 

Jacobsen, Knut A. (ed. in chief) ( 2015) Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Six. Indices. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (ed. in chief) (2013) Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (2013) Jainismen:religion, historie og ikkevold. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Jacobsen, Knut A.(2013) Pilgrimage in the Hindu Tradition: Salvific Space. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. (ed. in chief)  (2012) Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Four. Historical perspectives, poets, teachers, and saints, relation to other religions and traditions, Hinduism and contemporary issues. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. and Kristina Myrvold (eds) (2012) Sikhs Across Borders: Transnational Practices among European Sikhs. London: Bloomsbury.

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2012) Yoga Powers: Extraordinary Capacities Attained Through Meditation and Concentration. Editor. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (2012) Buddhismen. 2nd. ed. Oslo: Pax.

Jacobsen, Knut A. (ed.) 2011) Verdensreligioner i Norge. 3d. ed. Oslo: Norwegian University Press. 

Jacobsen, Knut A. and Kristina Myrvold (eds.) (2011) Sikhs in Europe: Migration, Identity and Transnational Practices. Farnham: Ashgate.

Jacobsen, Knut A. (ed. in chief) (2011) Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Three. Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (2010) Hinduismen. 2nd. ed. Oslo: Pax.

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2010) Bioetikk i verdensreligionene: religion, medisin og teknologisk endring. Oslo: Abstrakt Forlag.

Jacobsen, Knut A. (ed. in chief) (2010) Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Two. Sacred Languages, Ritual Traditions, Arts, Concepts, Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (ed. in chief) (2009) Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume One. Regions, Pilgrimage, Deities. Leiden: Brill 2009.

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2009) Modern Indian Culture and Society. 4 vols. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A.  (2009) Hva er hinduisme. Oslo: Universitetsforlaget.

Jacobsen, Knut A. and Selva J. Raj (eds.) (2008) South Asian Christian Diaspora: Invisible Diaspora in Europe and North America. Farnham: Ashgate.

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2008) South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and the Diaspora. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. (2008) Kapila: Founder of Samkhya and Avatara of Vishnu. New Delhi: Munshiram Manoharlal. 

Jacobsen, Knut A (2007) Hyllest til Gudinnen: Visjon og tilbedelse av hinduismens store Gudinne. Oslo: Emilia forlag.

Jacobsen, Knut A (2006) Sikhismen: Historie, tradisjon og kultur. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Jacobsen, Knut A (ed.) (2005) Theory and Practice of Yoga: Essays in Honour of Gerald James Larson. Leiden: Brill. Indian edition: Delhi: Motilal Banarsidass, 2008.  

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2005) Verdensreligioner i Norge. 2d. ed. Oslo: Norwegian University Press.  

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2004) Sanger fra Adi Granth. Oslo: De norske bokklubbene.  

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2004) Yoga. Oslo: De norske bokklubbene. 

Jacobsen, Knut A. and P. Pratap Kumar (ed.) (2004) South Asians in Diaspora: Histories and Religious Traditions. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (2003). Hinduismen. Oslo: Pax. Swedish translation: Hinduismen: Historia, tradition, mångfold, Stockholm: Natur og Kultur, 2004.  

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2001) Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2001) Bhagavadgita og andre hellige skrifter fra Hinduismen. Oslo: De norske bokklubbene.  

Jacobsen, Knut A. (2000) Buddhismen Oslo: Pax. Swedish translation: Buddhismen: Kultur, historia, traditon, Stockholm: Natur og Kultur, 2002.  

Jacobsen, Knut A. (1999) Prakṛti in Sāṃkhya-Yoga: Material Principle, Religious Experience, Ethical Implications. New York: Peter Lang; Indian edition: Delhi: Motilal Banarsidass, 2002.  

Jacobsen, Knut A. and Notto R. Thelle (1999) Hinduismen og Buddhismen. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

 

Articles

Jacobsen, Knut A. (2018) “The diverse traditions of Sāṃkhya,” in Purushottama Bilimoria (ed.), History of Indian Philosophy, 200-210. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. (2018) “Revivals of ancient religious traditions in modern India: Sāṃkhyayoga and Buddhism,” Temenos 54, 1, 63-77. ( ISSN 0497-1817)

Jacobsen, Knut A. (2018) “Pilgrimage: tīrthayātrā.” In Patrick Olivelle and Donald R. Davis (eds.), Hindu Law: A New History of Dharmaśāstra, 335-346. Oxford: Oxford University Press.

Jacobsen, Knut A. (2018) “Pilgrimage rituals and technological change: Alternations in the shraddha ritual at Kapilashram in the town of Siddhpur in Gujarat.” In Knut A; Jacobsen and Kristina Myrvold (eds.), Religion and Technology in India: Spaces, Practices and Authorities, 130-145. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. and Kristina Myrvold (2018) “Introduction.” In Religion and Technology in India: Spaces, Practices and Authorities, 1-7. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. (2018) “Indiens religioner og samhälle.” In Staffan Lindberg and Lars Eklund (eds.) Miraklet Indien och dess baksida, 177-199. Lund: Palmkrons förlag.

Jacobsen, Knut A. (2018) “Many Kapilas and the Kapila Avatāra: Plurality of Traditions and Multiplicity of Interpretations.” Journal of Vaishnava Studies 26.1: 151-160.

Jacobsen, Knut A. (2018) “‘Second generation’ Sikh autobiographies and authobiographical novels in European languages: Turning towards and away from traditions.”. Sikh Formations: Religion, Culture, Theory  14.3-4: 352-363.

Jacobsen, Knut A. (2017) “Beyond Punjab: Norway.” In  Knut A. Jacobsen, Gurinder Singh Mann, Kristina Myrvold, and Eleanor Nesbitt (eds) Brill’s Encyclopedia of Sikhism Vol I History, Literature, Society, Beyond Punjab. Leiden: Brill, s. 533-537.

Jacobsen, Knut A. “The Significance of Idea of Buddha’s Dependence on Kapila for the Rebirth of Sāṃkhyayoga in Nineteenth Century Bengal. In Jørn Borup and Marianne Qvortrup Fibiger (eds) Eastspirit: Transnational Spirituality and Religious Circulation in East and West. Leiden: Brill 2017, s. 218-233.

Jacobsen, Knut A. “Extraordinary Capacities in the Religions of South Asia: Yoga Powers and Cosmology.” In Jeffrey J. Kripal (ed.) Religion: Super Religion. Macmillan Interdisciplinary Handbooks, Religion Series. Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA, 2017, 125-138. 

Jacobsen, Knut A. “Hindu Pilgrimage Sites and Travel: Infrastructure, Economy, Identity and Conflicts”. In  Knut A. Jacobsen (ed.) Routledge Handbook of Contemporary India. London: Routledge, 2016, s. 347-60.

Jacobsen, Knut A. “Contemporary India: Foundation, Relations, Diversity and Innovations.” In  Knut A. Jacobsen (ed.) Routledge Handbook of Contemporary India. London: Routledge, 2016, s. 1-17.

Jacobsen, Knut A. and Brij V. Lal. “Dispersals, Migrations, Diversity of Communities and the Notion of an Indian Diaspora.” In  Knut A. Jacobsen (ed.) Routledge Handbook of Contemporary India. London: Routledge, 2016, s. 159-171.

Jacobsen, Knut A. “Young Sikhs and Literature: Identity Formation in Sikh Creative Writing in Norway.” In Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold (eds) Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities. Farnham: Ashgate, 2015, s. 149-166.

Jacobsen, Knut A. and Kristina Myrvold. “Introduction: Young Sikhs in a Global World.” In Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold (eds) Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities. Farnham: Ashgate, 2015, s. 1-11.

Jacobsen, Knut A. “The material culture of Sāṃkhya: Kapila as object of worship.” In Knut A. Jacobsen, Kristina Myrvold, and Mikael Aktor (eds) Objects of Worship in South Asian Religions: Forms, practices and meanings. London: Routledge, 2015, s. 51-66

Jacobsen, Knut A. “Hinduism and Globalization: Gurus, yoga and migration in northern Europe.” In Bryan Turner and Oscar S. Salemink (eds) Routledge Handbook of Religions in Asia. London: Routledge 2015, 359-372

Jacobsen, Knut A. “Tid i sāṃkhya.” Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier  61, 1 (2014): 127-138

Gilhus, Ingvild S. and Knut A. Jacobsen “From the History of Religions to the Science of Religion in Norway.” Temenos 50. 1 (2014): 63-78

Jacobsen, Knut A. “Jainismens ikkevold, og dens innflytelse på Gandhi.” Religion og livssyn: Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 2014, 25.(1) s. 26-30.

Jacobsen, Knut A. “Aramuga Navalar.” I: Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers.. Leiden:Brill 2013, 373-379.

Jacobsen, Knut A. “Bharat Sevashram Sangha and Swami Pranavanandaji Maharaj.” I: Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers. Ledien: Brill, 2013, 424-431.

Jacobsen, Knut A. “Chinmayananda and Chinmaya Mission.” I: Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers. Leiden: Brill, 2013, 445-452

Jacobsen, Knut A. “Hariharananda Aranya.” I: Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers. Leiden: Brill, 2013, 476-484.

Jacobsen, Knut A. “Hinduism and Migration: Contemporary Communities outside South Asia: Norway.” I: Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers..Leiden: Brill, 2013, 279-284.

Jacobsen, Knut A. “Jivanmukti - sikhismens frelsesmål.— Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2013, 25.(2) s. 17-22.

Jacobsen, Knut A.“Tamiḻ Śaivism in Norway.” I: Contemporary Hinduism. London: Routledge, 2013, 67-80.

Jacobsen, Knut A. “Hinduism and Buddhism: Modern Period.” I: Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Four, Historical Perspectives, Poets, Teachers, and Saints, Relation to other Religions and Traditions, Hinduism and Contemporary Issues. Leiden: Brill, 2012, 494-505.

Jacobsen, Knut A. “Transnational European Sikhs“. Co-authored with Kristina Myrvold. In: Sikhs Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs. London: Bloomsbury, 2012, 1-8.

Jacobsen, Knut A. “Tuning identity in European “Houses of the Guru”: The importance of gurdwaras and kirtan among Sikhs in Europe.“ In: Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold, eds, Sikhs Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs. London: Bloomsbury 2012, 105-118.

Jacobsen, Knut A. “Contesting and confirming religious authority in the diaspora: Transnational communication and the Dasam Granth controversy in the Nordic countries.“ Co-authored with Kristina Myrvold, Ravinder Kaur and Laura Hirvi. In: Sikhs Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs. London: Bloomsbury 2012, 232-250.

Jacobsen, Knut A. “Gudene på jorden møter norsk byråkrati: Hinduismens prester, termplenes forstandere og statlige reguleringer.“ In: Cora Alexa Døving og Berit S. Thorbjørnsrud, eds, Religiøse ledere: makt og avmakt i norske trossamfunn. Oslo: Universitetsforlaget 2012. 187-199.

Jacobsen, Knut A. “The Punjab Diaspora in the Scandinavian Countries.“ In: P. S. Sahai and Krishan Chand, eds, Indian Diaspora: Migration and Development with Focus on the State of Punjab. Chandigarh: Centre for Research in Rural and Industrial Development (CRRID) 2012 . s. 171-176

Jacobsen, Knut A. “Yoga Powers in a Contemporary Sāṃkhya-Yoga Tradition.” In Yoga Powers: Extraordinary Capacities Attained Through Meditation and Concentration, edited by Knut A. Jacobsen. Leiden: Brill, 2012, 459-477.

Jacobsen, Knut A. “Yoga Powers and Religious Traditions.” In Yoga Powers: Extraordinary Capacities Attained Through Meditation and Concentration, edited by Knut A. Jacobsen. Leiden: Brill, 2012, 1-31.

Jacobsen, Knut A.“Poetiske sammenligninger (upamā) i sāṃkhya.” I: Den sammenklappelige tid.København: Forlaget Chaos 2012, s. 151-157.

Jacobsen, Knut A. “Shankara (ca. 700–750 ce or 788–820 ce).” In Mark Juergensmeyer and Wade Clark Roof (ed.) Encyclopedia of Global Religion. London: Sage 2012.

Jacobsen, Knut A. “Gurus and Ācāryas.” Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume III: Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy. Leiden: Brill, 2011, 227-234.

Jacobsen, Knut A. “Town and City.” Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume III: Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy. Leiden: Brill, 2011, 177-185.

Jacobsen, Knut A. “Sāṃkhya.” Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume III: Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy. Leiden: Brill, 2011, 686-698.

Jacobsen, Knut A. “Pātañjala Yoga.” Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume III: Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy. Leiden: Brill, 2011, 746-759.

Jacobsen, Knut A. “Institutionalization of Sikhism in Norway: Community Growth and Generational Transfer.” In Sikhs in Europe: Migration, Identities and Representations, edited by Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold. Farnham: Ashgate, 2011, 19-38.

Jacobsen, Knut A. “Introduction: Sikhs in Europe.” Co-authored with Kristina Myrvold. In Sikhs in Europe: Migration, Identities and Representations, edited by Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold. Farnham: Ashgate, 2011, 1-15.

Jacobsen, Knut A. “Sāṃkhya-Yoga Traditions.” In The Continuum Companion to Hindu Studies, edited by Jessica Frazier. London: Continuum, 2011, 74-83.

Jacobsen, Knut A. “The Wisdom of Kapila’s Cave: Sāṃkhya-Yoga as Practice.” In Hinduism in Practice, edited by Hillary Rodrigues. London: Routledge, 2011, 104-112.

Jacobsen, Knut A. “Songs to the Highest God (Īśvara) of Sāṃkhya-Yoga.“ In Yoga in Practice, edited by David Gordon White. Princeton: Princeton University Press, 2011, 325-336.

Jacobsen, Knut A. “Hinduisme.” In Gyldendals religionshistorie: ritualer, mytologi, ikonografi. 2. reviderte og udvidede udgave, edited by Tim Jensen, Mikael Rothstein and Jørgen Podemann Sørensen. Købemhavn: Gyldendal, 2011, 404-450. 

Jacobsen, Knut A. “Den guddommelige, kosmologiske, sosiale og menneskelige kroppen i hinduismen.” Religion og livssyn  Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 23., no. 2 (2011): 7-12

Jacobsen, Knut A. “Bioetikk i buddhismen.” In Bioetikk i verdensreligionene: religion, medisin og teknologisk endring, edited by Knut A. Jacobsen.Oslo: Abstrakt forlag, 2010, 242-265.  

Jacobsen, Knut A. “Bioetikk i hinduismen.” In Bioetikk i verdensreligionene: religion, medisin og teknologisk endring, edited by Knut A. Jacobsen.Oslo: Abstrakt forlag, 2010, 211-241.

Jacobsen, Knut A. “Bioetikk og religionene.” In Bioetikk i verdensreligionene: religion, medisin og teknologisk endring, edited by Knut A. Jacobsen.Oslo: Abstrakt forlag, 2010, 11-23. 

Jacobsen, Knut A. “Establishment of Buddhist Sacred Space in Contemporary India: The Ambedkarite Buddhism, Dalit Civil Religion and the Struggle Against Social Exclusion.” In World Religions and Multiculturalism: A Dialectic Relation, edited by Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak  Sternberg. Leiden: Brill, 2010, 219-236.

Jacobsen, Knut A. “Leadership Structures and Government Regulation of Hinduism in Norway.” Finnish Journal of Ethnicity and Migration 5, no. 2 (2010): 39-46.

Jacobsen, Knut A. "Ahiṃsā." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume II: Text and Languagess, Rituals, Arts, Concepts, Leiden: Brill, 2010, 675-680.

Jacobsen, Knut A. "Sevā." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume II: Text and Languagess, Rituals, Arts, Concepts, Leiden: Brill, 2010, 861-865.

Jacobsen, Knut A. "Prakṛti." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume II: Text and Languagess, Rituals, Arts, Concepts. Leiden: Brill, 2010, 883-837.

Jacobsen, Knut A. “The Disharmony of Interdependence: Samkhya-Yoga and Ecology.” In Yoga and Ecology, edited by Christopher Key Chapple. Hampton, Virginia: Deepak Heritage Books 2009,105-121

Jacobsen, Knut A. "Establishing Tamil Ritual Space: A Comparative Analysis of the Ritualisation of the Traditions of the Tamil Hindus and the Tamil Roman Catholics in Norway," Journal of Religion in Europe 2, 2 (2009): 180-198.

Jacobsen, Knut A. "Introduction." Modern Indian Culture and Society. 4 vols. Editor. London: Routledge, 2009.

Jacobsen, Knut A. "Introduction." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Vol. I. Leiden: Brill 2009, xxxiii-xliii.

Jacobsen, Knut A. "Tīrtha and Tīrthayātrā." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Vol. I. Leiden: Brill 2009, 381-410.

Jacobsen, Knut A. "Uttar Pradesh." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Vol. I. Leiden: Brill 2009, 171-186.

Jacobsen, Knut A. "Sacred Animals." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Vol. I. Leiden: Brill 2009. 711-718.

Jacobsen, Knut A. "Processions." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Vol. I. Leiden: Brill 2009, 445-455.

Jacobsen, Knut A. "Three Functions of Hell in the Hindu Traditions." Numen 56, 2-3 (2009): 385-400.

Jacobsen, Knut A. "Processions, Public Space and Sacred Space in the South Asian Diasporas in Norway." In South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and in the Diaspora. Edited by Knut A. Jacobsen. London: Routledge, 2008, 191-204.

Jacobsen, Knut A. "Creating Sri Lankan Tamil Catholic Space in the South Asian Diaspora in Norway." In South Asian Christian Diaspora: An Invisible Diaspora in Europe and North America. Edited by Knut A. Jacobsen and Selva J. Raj. London: Ashgate, 2008, 117-132.

Jacobsen, Knut A. "The Meaning of Prakrti in the Yogasutra and Vyasabhashya. " Asian Philosophy 17, no 1 (2007): 1-16.

Jacobsen, Knut A. "What Similes in Samkhya Do: A Comparison of the Similes in the Samkhya texts of the Mahabharata, the Samkhyakarika and the Samkhyasutra." Journal of Indian Philosophy 34 (2006): 587-605.

Jacobsen, Knut A. and Ninian Smart "Is Hinduism an Offshoot of Buddhism?". In Indian Religions: Renaissance and Renewal: The Spalding Papers in Indic Studies. Edited by Anna King. London: Equinox, 2006, pp. 41-53.

Jacobsen, Knut A. "Når Lakshmi flytter inn, flytter Sarasvati ut: religion og profitt." Praktisk økonomi og finans 4 (2006): 47-54.

Jacobsen, Knut A. 'Scandinavia' In Peter Reeves, Brij V. Lal and Rajesh Rai  (eds.), Encyclopedia of the Indian Diaspora. Singapore: Editions Didier Millet, 2006, pp. 361-363 .

Jacobsen, Knut A. "Hindu Processions, Diaspora and Religious Pluralism," in Religious Pluralism and the Diaspora, ed. P. Pratap Kumar. Leiden: Brill, 2006, pp 163-173.

Jacobsen, Knut A. "Krig og krigerasketer i hinduismens tradisjoner." Chaos 45 (2006): 9-22.

Jacobsen, Knut A. "Veda, vitenskap og vestens herredømme: hinduistiske møter med moderne kunnskapstradisjoner". Religion og livssyn 18, nr. 1 (2006): 25-32.

Jacobsen, Knut A. ‘Purusha is Different from Everything.’ Sankhyayana 3 (2005): 72-77.

Jacobsen, Knut A. "Globalisert yoga: Om hvordan en esoterisk religiøs lære for asketer i India ble et verdensomspennende sekulært helse-, trim- og sportsfenomen." Norsk Teologisk Tidsskrift 107, nr. 1 (2006): 3-17.

Jacobsen, Knut A. "The Great Monkey Jataka." In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 904-905.

Jacobsen, Knut A. "Bhagavadgita." In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 172-173.

Jacobsen, Knut A. "Arne Naess." In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 1149-1150.

Jacobsen, Knut A. "Jataka," In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 903, 904.

Jacobsen, Knut A. "India," In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 823-827.

Jacobsen, Knut A. "Ahimsa" In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 30-31.

Jacobsen, Knut A. "Prakriti." In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 1299-1301.

Jacobsen, Knut A. "The Tirtha of sage Kapila." Manushi. Issue 150, pp. 26-29

Jacobsen, Knut A. "Introduction: Yoga Traditions." In Theory and Practice of Yoga: Essays in Honour of Gerald James Larson. Ed. Knut A. Jacobsen. Leiden: Brill, 2005, 1-28.

Jacobsen, Knut A. "In Kapila’s Cave: A Samkhya-Yoga Renaissance in Bengal." In Theory and Practice of Yoga: Essays in Honour of Gerald James Larson. Ed. Knut A. Jacobsen. Leiden: Brill, 2005, 333-350.

Jacobsen, Knut A. "Det andre livsstadiet: Ekteskapstradisjoner i hinduismen i Sør-Asia og i diasporaen," i Evig Din?: Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Ed. Berit Synnøve Thorbjørnsrud. Oslo: Abstract forlag, 2005. 174-195

Jacobsen, Knut A. "Kapila in the Mahabharata." In The Mahabharata: Whatever Is Not There Is Nowhere else. Ed. T. S. Rukmani. Delhi: Munshiram Manoharlal. 35-47.

Jacobsen, Knut A. "Interdependence and Non-Injury." Sankhyayana 2 (2004): 25-26.

Jacobsen, Knut A. "Nye rituelle rom i hindudiasporaen i Norge." Chaos 41 (2004): 41-52.

Jacobsen, Knut A. "The Child Manifestation of Shiva in Contemporary Hindu Popular Prints." Numen 52 (2004): 237-264.

Jacobsen, Knut A. "Hva er Yoga?" P2-Akademiet XXXI. Oslo:Transit, 2004, pp. 156-168.

Jacobsen, Knut A. "Hinduisme: Mat som kosmisk, etisk, sosial og materiell virkelighet." In Når Gud bestemmer menyen. Ed Gunnar Neegaard. Oslo: Yrkeslitteratur, 2004, pp. 191-215.

Jacobsen, Knut A. "Menneskerettigheter i hinduisme." Religion og livssyn 16, no. 1, (2004): 25-30.

Jacobsen, Knut A. "Future Prospects." Co-authored with P. Pratap Kumar. In South Asians in Diaspora: Histories and Religious Traditions.Ed. Knut A. Jacobsen and Pratap Kumar. Leiden: Brill, 2004, pp. 498-500.

Jacobsen, Knut A. "Introduction." Co-authored with P. Pratap Kumar. In South Asians in Diaspora: Histories and Religious Traditions.Ed. Knut A. Jacobsen and Pratap Kumar. Leiden: Brill, 2004, pp. ix-xxiv.

Jacobsen, Knut A. "Establishing Ritual Space in the Hindu Diaspora in Norway." In South Asians in Diaspora: Histories and Religious Traditions.Ed. Knut A. Jacobsen and Pratap Kumar. Leiden: Brill, 2004, pp. 134-148.

Jacobsen, Knut A. "Matrigayaparvanashraddha: Pilegrimsferd til Sidhpur for å gi frelse til avdøde mødre. " Chaos 39 (2003), pp. 49-58.

Jacobsen, Knut A. "The Sacred Geography of Kapila: The Kapilashrama of Sidhpur, " Scripta Instituti Donneriani Aboensis vol 18: Ritualistics, (2003) pp. 82-91.

Jacobsen, Knut A. "Settling in Cold Climate: Tamil Hindus in Norway" In Martin Baumann, Brigitte Luchesi, Annette Wilke (eds.), Tempel und Tamilen in zweiter Heimat. Hindus aus Sri Lanka im deutschsprachigen und skandinavischen Raum. Würzburg: Ergon Press 2003, pp. 363-377.

Jacobsen, Knut A. "Flere veier til samme mål - Asiatiske verdensreligioner i Norge og religiøs sannhet." P2-Akademiet Bind XXVII. Oslo: Transit 2003, pp. 76-88.

Jacobsen, Knut A. "Vold i hinduismen" ("Violence in Hinduism" in Norwegian). Religion og livssyn 14, no. 4, (2002), pp. 24-29.

Jacobsen, Knut A. "Shiva som barn: Tradisjon og innovasjon i hinduismens gudeplakatkunst" ("Shiva as Child: Tradition and Innovation in the God Posters of Hinduism". Din 2/3 (2002): 13-19.

Jacobsen, Knut A. "Buddhismens ritualer" ("The Rituals of Buddhism, " in Norwegian). In P2 Akademiet X. Oslo: NRK Fakta, 2002, p. 95-107.

Jacobsen, Knut A. "Dyr i hinduismen" ("Animals in Hinduism" in Norwegian). Religion og livssyn 14, no. 1, (2002): 20-24.

Jacobsen, Knut A. "En flerreligiøs verden og religionsmangfoldet i Norge." ("A Multireligious World and the Plurality of Religions in Norway"). I Verdensreligioner i Norge. ("World Religions in Norway’). Editor and contributing author. Oslo: Norwegian University Press, 2001, 10-28.

Jacobsen, Knut A. "Buddhismen i Norge" ("Buddhism in Norway"). In Verdensreligioner i Norge ("World Religions in Norway’). Editor and contributing author. Oslo: Norwegian University Press, 2001, 29-75.

Jacobsen, Knut A. "Hinduismen i Norge" ("Hinduism in Norway"). In Verdensreligioner i Norge ("World Religions in Norway’). Editor and contributing author. Oslo: Norwegian University Press, 2001, 76-129.

Jacobsen, Knut A. "Hinduismens gudsforestillinger." ("The Conception of Divinty in Hinduism"). In P2 Akademiet Q. Oslo: NRK Kultur, 2000, 179-192.

Jacobsen, Knut A. "En verdensreligion i diaspora: Sri Lanka tamilenes hinduisme i Bergen" ("A World Religion in Diaspora: The Sri Lanka Tamil Hinduism in Bergen"). In Religionsbyen Bergen (The Religious City Bergen), ed. Lisbeth Mikaelsson. Bergen, 2000, 159-174.

Jacobsen, Knut A. "Tid, verdensoppløsning og religiøs opplevelse: Samkhya-prinsippenes (tattvaenes) funksjon i hinduismens endetidsforestillinger." ("Time, Dissolution of the World, and Religious Experience: The Function of the Samkhya-principles (tattvas) in Some Hindu Conceptions of Universal and Individual Dissolution," in Norwegian) Chaos 33 (2000): 25-37.

Jacobsen, Knut A. "Bhagavadgita, Ecosophy T and Deep Ecology." In Beneath the Surface: Critical Essays in the Philosophy of Deep Ecology, ed. Eric Katz, Andrew Light, and David Rothenberg. Cambridge: The MIT Press, 2000, 231-52.

Jacobsen, Knut A. "Tekster fra Hinduismen" ("Translation of texts from Hinduism") in Kildesamling til krl-faget. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter 2000, 365-432.

Jacobsen, Knut A. "Mat og askese i hinduismen" ("Food and Asceticism in Hinduism"). Din 1 (1999): 20-25

Jacobsen, Knut A. "Noen hinduistiske forestillinger om tid (kala)" ("Some Conceptions of Time in Hinduism," in Norwegian). Religion og livssyn 11, no. 4, (1999): 34-41.

Jacobsen, Knut A. "Religionens dimensjoner i hinduismens tempel (mandir) i Sør-Asia og i diaspora" ("The Dimensions of Religion in the Temple (Mandir) of Hinduism in South Asia and in Diaspora," in Norwegian). Prismet 50, no. 4 (1999): 156-66. Also published in Tempel og Katedral: Kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde. Ed. Renate Banschbach Eggen og Olav Hognestad. Trondheim: Tapir, 2000, s. 23-39.

Jacobsen, Knut A. "Kapila: Founder of Samkhya and Avatara of Vishnu." OrientaliaSuecana vol 47 (1998): 69-85.

Jacobsen, Knut A. "Stedets kraft i hinduismens hellige land og landskap" ("The Power of Place in The Sacred Land and Landscape of Hinduism," in Norwegian). In Enhet i Mangfold: 100 år med religionshistorie i Norge, ed. Inger Marie Ruud og Sigurd Hjelde. Oslo: Aschehoug, 1998, 118-32.

Jacobsen, Knut A. "Hinduismens identitet" ("The Identity of Hinduism, " in Norwegian). Prismet 49.4 (1998): 155-62.

Jacobsen, Knut A. "Noen vanlige misforståelser om hinduismen" ("Some Common Misunderstandings About Hinduism," in Norwegian). Prismet 49.4 (1998): 163-66.

Jacobsen, Knut A. "Shivas barndom." ("The Childhood of Shiva," in Norwegian). Chaos 29 (1998): 53-79.

Jacobsen, Knut A. "The Upanshads: The Last Part of the Veda, the Revealed Scripture of Hinduism." In Philosophical Pocketbook: Circling Around the Act of Creating, ed. Paula Fure. Kongsberg: Galleri Åkern, 1997, pp. 8-9.

Jacobsen, Knut A. "Hinduismen i diaspora: Religiøs endring og norsk kontekst" ("Hinduism in Diaspora: Religious Change and Norwegian Context," in Norwegian). Kirke og Kultur 102, no 4/5 (1997): 441-52.

Jacobsen, Knut A. "Komparasjon og Pluralitet" ("Comparison and Plurality," in Norwegian). Religion og Livssyn 9, no 3 (1997): 16-19.

Jacobsen, Knut A. "Humankind and Nature in Buddhism." In A Companion to World Philosophies, ed. Eliot Deutsch and Ron Bontekoe. Oxford: Blackwell, 1997, pp. 381-91.

Jacobsen, Knut A. "Fristende magiske evner (siddhi, vibhuti) som bivirkninger av yogapraksis i Samkhya og Samkhya-Yoga ("Tempting Magical Powers [siddhi, vibhuti] as Side-effects of Yoga Practice According to Samkhya and Samkhya-Yoga," in Norwegian). Chaos 27 (1997): 79-94.

Jacobsen, Knut A. "Magiske evner som ikke er magiske: Bedrageri og skepsis til magiske evner i sør-asiatisk historie" ("Magic Powers that are not Magical," in Norwegian). In Magi i møte med det moderne, ed. Torunn Selberg. Oslo: Research Council of Norway. KULTs skriftserie nr. 83, pp. 152-66.

Jacobsen, Knut A. "Hinduismens tempel (prasada, mandira)" ("The Temple of Hinduism" [prasada, mandira] ," in Norwegian) Religion og Livssyn, 9, no. 2(1997): 40-3.

Jacobsen, Knut A. Erratum, "The Anthropocentric Bias in Eliade's Interpretation of the Samkhya and Samkhya-Yoga Systems of Religious Thought." Religion 26 (1996): 401.

Jacobsen, Knut A. "Prakriti." In Kalatattvakosha: A Lexicon of Fundamental Concepts of the Indian Arts, vol III, Primal Elements - Mahabharata, ed. Bettina Bäumer. Delhi: Motilal Banarsidass., 1996. pp. 1-48.

Jacobsen, Knut A. "Bhagavadgita, Ecosophy T, and Deep Ecology." Inquiry 39 (1996): 219-38.

Jacobsen, Knut A. "The Female Pole of the Godhead in Tantrism and the Prakriti of Samkhya." Numen 43 (1996): 56-81.

Jacobsen, Knut A. "Ikke-beskadigelse (ahimsa) og offer-ideologi i Bhagavadgita" ("Non-Injury (ahimsa) and the ideology of the Sacrifice in the Bhagavadgita," in Norwegian). Chaos 24 (1995): 59-71.

Jacobsen, Knut A. "The Anthropocentric Bias in Eliade's Interpretation of the Samkhya and Samkhya-Yoga Systems of Religious Thought." Religion 25(1995): 213-225.

Jacobsen, Knut A. "The Institutionalization of the Ethics of 'Non-injury Towards All Beings' in Ancient India." Environmental Ethics, 16, no 3 (1994): 287-301.

Jacobsen, Knut A. "Ordinary Nature: Pakati in the Pali Scripture." Asian Philosophy 3, no. 2 (1993): 75-87.

Jacobsen, Knut A. "Restrained Persons, Transformed Places: Relation to Place in the Samkhya-Yoga Traditions." In Environmental Ethics: Discourses and Cultural Traditions, A Festschrift to Arne Naess, ed. Rana B. Singh. Also published in The National Geographical Journal of India, 39, no. 1-2 (1993): 141-49.

Book reviews

Jacobsen, Knut A. Review of John Stratton Hawley, A Storm of Songs: India and the Idea of the Bhakti Movement. Journal of the American Academy of Religion (2016) 84 (4): 1161-1164.

Jacobsen, Knut A. Review of Mark Singleton and Ellen Goldberg (eds.), Gurus of Modern Yoga. Numen 62 (2015): 745-748.

Jacobsen, Knut A. Review of Ferdinando Sardella, Modern Hindu Personalism: The History, Life, and Thought of Bhaktisiddhānta Sarasvatī. Oxford: Oxford University Press, 2013. Numen 62.1 (2015): 143-148.

Jacobsen, Knut A. Review of Understanding the Brahma Kumaris. By Frank Whaling. Edinburgh: Dunedin Academic Press, 2012. 137 pp. I Numen 2013 ;Volum 60, 476-478.

 

Jacobsen, Knut A. Review of Forms of Knowledge in Early Modern Asia: Explorations in the Intellectual History of India and Tibet, 1500-1800. Edited by Sheldon Pollock. Durham, N.C.: Duke University Press, 2011.. Journal of world history 2013, 24.(1) s. 198-200.

 

Jacobsen, Knut A. Review of Mikael Aktor og Robert Deliege (eds), From Stigma to Assertion: Untouchability, Identity and Politics in Early and Modern India. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier 2012 (56) s. 149-151

Jacobsen, Knut A. Review of Inside the Guru’s Gate: Ritual Uses of Texts Among the Sikhs in Varanasi, Kristina Myrvold. Journal of Punjab Studies 2010 ;Volum 17.(1-2) s. 149-151

Jacobsen, Knut A. Review of Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water, ed Christopher Key Chapple and Mary Evelyn Tucker. Environmental Ethics 25 (2003): 333-336.

Jacobsen, Knut A. Review of The Work of Kings: The New Buddhism in Sri Lanka, by H. L. Seneviratne. Religion 33 (2003): 181-182.

Jacobsen, Knut A. Review of The Emergence of Hindu Nationalism in India, by John Zavos. Contemporary South Asia, vol. 10 (2001): 439-440.

Jacobsen, Knut A. Review of Jnandev Studies I and II, Songs on Yoga and III, The Conservative Vaishnava, by Catharina Kiehnle. Acta Orientalia, vol. 62 (2001): 269-271.

Jacobsen, Knut A. Review of Violence Denied: Violence, Non-violence and the Rationalization of Violence in South Asian Cultural History, ed. Jan. E. M. Houben and Karel R. van Kooij (eds.). Religion, 31, no. 3 (2001): 277-278.

Jacobsen, Knut A. Review of Indra and other Vedic deities: A euhemeristic study, by Uma Chakravarty. International Journal of Hindu Studies 4, nr. 2 (2000): 207-208.

Jacobsen, Knut A. Review of Politikens håndbog i Verdens religioner, ed. Mikael Rothstein. Chaos 34, 111-112.

Jacobsen, Knut A. Review of Buddhism in Practice, ed. Donald S. Lopez. Contemporary South Asia 9, no 3 (2000):384-385.

Review of Tone Lie Bøttinger og Kåre A. Lie, Søstrenes sanger: Therigatha. Chaos 34, 110-111.

Jacobsen, Knut A. Review of On Understanding Buddhists: Essays on the Theravada Tradition in Sri Lanka, by John Ross Carter. Religion 30 (2000): 78-79.

Jacobsen, Knut A. Review of Professor Kane’s Contribution to Dharmashastra Literature, ed. S. G. Moghe. Religious Studies Review 25, no. 4 (1999): 443.

Jacobsen, Knut A. Review of A Buddhist Woman’s Path to Enlightenment, ed. Peter Schalk. Temenos 34 (1998): 297-300.

Jacobsen, Knut A. Review of Deep Ecology for the 21st Century: Readings on the Philosophy of the New Environmentalism, ed. Georg Sessions, Journal of the American Academy of Religion 66 (1998): 967-69.

Review of How Buddhism Began, by Richard F. Gombrich. In Temenos 33 (1997): Jacobsen, Knut A. 276-79.

Jacobsen, Knut A. Review of Prakriti: The Integral Vision, five volumes, ed. Kapila Vatsyayana. In Acta Orientalia 58 (1997): 244-49.

Jacobsen, Knut A. Review of Ancient Eastern Philosophy for Beginners, by Richard Osborne and Borin Van Loon. In Contemporary South Asia6 (1997): 294-95.

Jacobsen, Knut A. Review of Representing Hinduism, ed. Vasudha Dalmia and H. von Stietencron. In Numen 44 (1997): 347-48.

Jacobsen, Knut A. Review of The Divine and the Demoniac, by Carmel Berkson. In Contemporary South Asia6 (1997): 103-4.

Jacobsen, Knut A. Review of A Survey of Hinduism, by Klaus K. Klostermaier. In Numen 44 (1997): 97-8.

Jacobsen, Knut A. Review of Harmony of Religions, by Thomas Manninezhath. In ActaOrientalia 57 (1996): 212-14.

Jacobsen, Knut A. Review of The Self and Its States, by Andrew O. Fort. In ActaOrientalia 57 (1996): 211-12.

Jacobsen, Knut A. Review of Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-Cultural Perspective, by David Kinsley. In Journal of the American Academy of Religion, 64 (1996): 907-9.

Jacobsen, Knut A. Review of The Philosophy of Religion and Advaita Vedanta: A Comparative Study in Religion and Reason, by Arvind Sharma. In Religion 26 (1996): 377-78.

Jacobsen, Knut A. Review of Ecological Prospects: Scientific, Religious, and Aesthetic Perspectives, ed. Christopher Key Chapple. In Journal of The American Academy of Religion 64 (1996): 656-9.

Jacobsen, Knut A. Review of Rules and Regulations of Brahmanical Asceticism, Yatidharmasamuccaya of Yadava Prakasha, ed. and trans. by Patrick Olivelle. In Numen 43 (1996): 321-2.

Jacobsen, Knut A. Review of Das Brahmanische Totenritual nach der Antyeshtipaddhati des Narayanabhatta, by Klaus Werner Müller. In Journal of Asian Studies 53, No. 2 (1994): 602-3.

Jacobsen, Knut A. Review of Buddha Nature, by Sallie B. King, In Buddhist-Christian Studies 14 (1994): 198-200.

Jacobsen, Knut A. Review of Religion Philosophy Yoga, by Jean Filliozat. In South Asia in Review, 16, no. 1 (1992): 42.

Jacobsen, Knut A. Review of Encountering the Goddess, by Thomas B. Coburn. In South Asia in Review, 15, n. 4 (1991): 87.

Jacobsen, Knut A. Review of Hugging the Trees: The Story of the Chipko Movement, by Thomas Weber. In South Asia in Review, 15, no. 4 (1991): 91-93.

Jacobsen, Knut A. Review of Human Fertility Cults and Rituals in Bengal, by P. K. Maity. In South Asia in Review, 14, no. 4 (1990): 11-12.

Public Radio Lectures

Jacobsen, Knut A. "Hva er Yoga?" P2 Akademiet (Public Radio Lecture). September 20. og 21. February, 2004.

Jacobsen, Knut A. "Flere veier til samme mål - verdensreligioner i Norge og religiøs sannhet" ("Several Paths to the same goal: World Religions in Norway and Religious Truth"). P2 Akademiet (Public Radio Lecture). September 10.,11. and 14., 2002.

Jacobsen, Knut A. "Buddhismens ritualer" ("The Rituals of Buddhism, " in Norwegian). P2 Akademiet (Public Radio Lecture) September 9. and 15., 2001.

Jacobsen, Knut A. "Hinduismens gudsforestillinger ("The Conceptions of God in Hinduism, " in Norwegian). P2 Akademiet (Public Radio Lecture) 17.4/24.4.1999.

Newspaper and Magazine Articles
 

Jacobsen, Knut A. Kua i India: Religion og politick. Herba - Tidsskrift for Jordbruk, ernæring, natur og kultur 50.2 (2015): 6-11.

Jacobsen, Knut A. "Religiøs identitet." Feature article (kronikk) Bergens Tidende, May 30, 2006.

Jacobsen, Knut A. "Indisk vei til helse og velvære." Feature article (kronikk) Aftenposten, August 4, 2005. Også utgitt i svensk oversettelse: Knut A. Jacobsen, "Väg till vishet har blivit motionsform". Sydasien 29.3 (2005):

Jacobsen, Knut A. "Hva skjer med Indias kastesystem." Feature article (kronikk) Aftenposten, July 11, 2004.

Jacobsen, Knut A. "Verdensreligionene forandrer Norge." Feature article (kronikk) Morgenbladet, July 2-8

Jacobsen, Knut A. "En sikh som leder skaper forsoning i India" ("A Sikh as leader creates reconciliation in India"). Feature article (kronikk) Aftenposten, June 15, 2004.

Jacobsen, Knut A. "Verdensreligioner i Norge" ("World Religions in Norway"). Feature article (kronikk) Aftenposten, November 21, 2001.

Jacobsen, Knut A. "Seva, maitri og karmayoga. " Tredje Verden Magasinet X 6 (2001): 52.

Jacobsen, Knut A. "Templet: En sentral institusjon for hinduismen i Tamil-kulturen i Norge"("The temple: A Central Institution for Hinduism of the Tamil Culture in Norway") Tamil Sangam i Norge 20 år, 41-43.

 • Hinduistiske tradisjoner i Uttar Pradesh
 • Religionspluralisme i Tamil Nadu
 • Tamilhinduismen/tamilkatolisismen i Norge
 • Samkhyatradisjoner i India/20. århundre Bengal
 • Religiøse prosesjoner
 • Religion og bioetikk
 • Sikhismens ritualer i Norden