Hjem
Knut Bjørn Lindkvists bilde

Knut Bjørn Lindkvist

Professor emeritus

Internasjonal sjømathandel

Regionale produksjonssystemer

Articles in peer-review journals

Lindkvist, K.B., Trondsen, T. And Xie, J. 2008 Restructuring the Chinese seafood industry, global challenges and policy implications , Marine Policy vol. 32 (3), 432-441

Lindkvist, K.B. and Sánchez, J.L. 2008: ‘Conventions and Innovation: A Comparison of Two Localized Natural Resource-based Industries’, Regional Studies 42 (3): 343–54. DOI 10.1080/00343400701291567.

 Lindkvist, K.B., Gallart-Jornet, L. and Stabell, M. 2008: ‘The Restructuring of the Spanish Salted Fish Market’, The Canadian Geographer/Le Géographe canadien 52 (1): 105–20.

  Lindkvist, K.B. and Piñeiro, A.A. 2007: Restructuring a peripheral Coastal Community: The Case of a Galician Fishing town. International Journal of Urban and Regional Research, vol. 31 (2); pp 368-383

 Lindkvist, K.B. & Fløysand, A. 2002: Restructuring and innovation in a one-company town. The case of Ferrol. Nordisk Samhällgeografisk Tidskrift. 35: 67-88

Lindkvist, Knut Bjørn 2001: Governance and territoriality in Norwegian fisheries.Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 2001; 55(1):9-16

Fløysand, A. and Lindkvist, K.B. 2001: Glaobalisation, local capitalism and fishery communities in change. Marine Policy 25: 113-121

Fløysand, A. Lindkvist, K.B.  & Jakobsen, S.E. 2000: Nordkapp - økonomisk praksis i et fiskeriavhengig lokalsamfunn (North Cape – economic pracise in a fishery dependent community). Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift 2000; (31):89-110

 Lindkvist, K.B. & Lois, R. G. 2000: Aspectos regionales de las pesquerías de Galicia y Nourega. Ería 2000; 51:69-77

Lindkvist, K.B. 1996: Norwegian fisheries and the basis of regional development. Norsk Geografisk Tidsskrift, vol. 50 (3-4)/1996, pp 171-186.

 Lindkvist, K.B. 1996: The struggle for fishery resources. Geojournal, vol. 39 (2), pp.195-202.

 Lindkvist, K.B. 1996: : Et teoretisk perspektiv på regional utvikling i en global verden -har distrikts-Norge en sjanse? (A teoretical perspective upon regional development in a global world - has peripheral Norway a chance?) Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift. Nummer 22/1996, 26-38.

 Other published peer-reviewed articles:

Fløysand, A. Lindkvist, K.B. & Gonzalez, J. 2004: Procesos de innovacion y reestructuracion en ciudades dependientes de una sola compania. Ferrol visto desde Bergen.FerrolAnálisis No.19, 7-23.

Lindkvist, K.B. & Fløysand, A. 2000: Fremmedeie og lokal næringsutvikling: En eksempelstudie av fiskeindustrien i Finnmark. økonomisk Fiskeriforskning 2000; 10(2):85-103

 Book chapters

Lindkvist, K.B. & Trondsen, T.2007: Kinesisk sjømatindustri som global utfordring og mulighet, i Aarset, B. & Rusten, G.. (red.) Norsk akvakultur. Bergen: Fagbokforlaget., s 117-133 (in print)

 Lindkvist, K.B. 2006: Myrdals lov om kumulativ kausalitet. Ubalanse og mangel på sjølstabilisering i økonomisk utvikling (Myrdal’s law on cumulative causality. Inbalance and lack of self-stabilization in economic development). In Ugelvik Larsen (red.): Teori og metode i geografi (Theory and method in geography). Bergen: Fagbokforlaget, ISBN – 10: 82-7674-878-3, pages 226-237

Lindkvist, K.B. (red.) 2004: Ressurser og omstilling - et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. Bergen: Fagbokforlaget

Lindkvist, K.B. & Vatne, E. 2004: Ressurser, verdiskaping og regional utvikling - om regional analyse i moderne økonomisk geografi. I Lindkvist, K.B. (red.): Ressurser og omstilling - et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. Bergen: Fagbokforlaget

Lindkvist, K.B. 2004: Regionale innovasjonssystemer i norsk saltfiskindustri - om nyskaping i en ressursbasert næring. I Lindkvist, K.B. (red.): Ressurser og omstilling - et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. Bergen: Fagbokforlaget

Lindkvist, K.B. 2001: Local Industrial Development in Finnmark and Company Ownership. I: Bærenholdt, Jørgen Ole & Aarsæther, Nils, red. Transforming the local. Coping Strategies and Regional Policies. 1. utg. Nord 2001, vol 25, Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2001. s. 119-146

Lindkvist, K.B. 2000: Dependent and Independent Fishing Communities in Norway. I: Symes, David,(red.) Fisheries Dependent Regions. 1. utg. Oxford: Fishing News Books, Blackwell Science; 53-64

Lindkvist, K.B. 1995: Territorielle produksjonssystemer og hovedaktørers strategier i den regionale utviklingen. I Johansen, S.T.F. (red): Nordiske fiskerisamfund i fremtiden. Vol. 1:Fiskeri og fiskersamfund - bæredyktighet og innovationer. Nordisk Ministerråd: TemaNord 1995:585.

Lindkvist, K.B. 1993: Vinnere og tapere i det norske fiskerisystemet I Gudmundsson,G., Madsen E.M. og Nielsen, K.Aa. (red): Fiskerisamfund - hvilke veje? København: Nord 1993:27

Lindkvist, K.B. 1992 A human ecological model of the Norwegian fishery  system: Regional adaptive strategies in the fishery system. In Dale, B. & Jones, M. (eds.): Regional Restructuring: Theoretical and Methodological Approaches. Oslo: NAVF. ISBN 82-7216-792-1

  

 

 

 

Økonomisk geografi

Regionalgeografi

Internasjonal handel

Norsk sjømatindustri

Det spanske sjømatmarkedet

Kinesisk fiskeindustri

 

Leadership of the following research projects

1993-1994: “Regional development and the Norwegian fishing industries”: Funded by Fiskeriforskningsrådet/ NFR

1996-1999: "Coastal Communities in Change", Funded by Finnmark fylkeskommune

1997: "Norwegian fish processing industry - new frameworks and competitive business environments" NFR project)

1999-2001:"The fishery communities, influences from markets and local production systems" (NFR project)

2004-2005: An open door to the Chinese market? An analysis of China as market and competitor for Norwegian seafood” (NFR-project)

2006: “The Spanish salt fish market in Change” Funded by Seafood Norway

2008-2011: The Spanish salted fish market and the opportunities for the Norwegians (NFR/KMB project)