Hjem
Knut Einar Skodvins bilde

Knut Einar Skodvin

Professor
 • E-postKnut.Skodvin@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 84+47 917 82 658
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner

JUS134 Rettshistorie og komparativ rett

JUS242 Rettergang

JUS243 Allmenn formuerett

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Politilova § 27 a – militær makt mot innbyggarane. Tidsskrift for strafferett. 213-234.
 • Vis forfatter(e) 2008. Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og Rett. 131-148.
 • Vis forfatter(e) 2007. Folkerettslege grenser for bruk av makt ved oppbringing av skip under framand flagg. Lov og Rett. 471-489.
 • Vis forfatter(e) 2006. Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 527-580.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Legal perspectives on marine management.
 • Vis forfatter(e) 2007. Havrett og Nordområdeforsking som rettsvitskapleg utfordring.
 • Vis forfatter(e) 2006. Om tingsrett og juridisk metode.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2009. Jussen er blitt eit våpen. Bergens Tidende.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2009. Stenhammar, Fredrik: Riktade FN-Sanktioner och Rule of Law i Folkrätten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 475-488.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2017. Comparing Legal Cultures [Draft version]. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2013. Freedon of Navigation in the Exclusive Economic Zone under the LOS Convention. Balancing coastal and maritime State interest.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Hot pursuit. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Arctic Shipping - Still Icy. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Defying the odds - legal culture and international law. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Country Report Norway. 22 sider.
Forord
 • Vis forfatter(e) 2017. Preface. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Legal Culture in a Europe in Change - a Foreword. 5-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.