Hjem
Knut Einar Skodvins bilde

Knut Einar Skodvin

Professor
 • E-postKnut.Skodvin@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 84
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner

JUS134 Rettshistorie og komparativ rett

JUS242 Rettergang

JUS243 Allmenn formuerett

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Oppgavefordeling mellom politi og forsvar – konstitusjonelle tillegg og praktiske konsekvenser. Tidsskrift for strafferett. 331-354.
 • Vis forfatter(e) (2017). Politilova § 27 a – militær makt mot innbyggarane. Tidsskrift for strafferett. 213-234.
 • Vis forfatter(e) (2008). Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og Rett. 131-148.
 • Vis forfatter(e) (2007). Folkerettslege grenser for bruk av makt ved oppbringing av skip under framand flagg. Lov og Rett. 471-489.
 • Vis forfatter(e) (2006). Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 527-580.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvorfor er det krig i Ukraina?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Legal perspectives on marine management.
 • Vis forfatter(e) (2007). Havrett og Nordområdeforsking som rettsvitskapleg utfordring.
 • Vis forfatter(e) (2006). Om tingsrett og juridisk metode.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2009). Jussen er blitt eit våpen. Bergens Tidende.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2009). Stenhammar, Fredrik: Riktade FN-Sanktioner och Rule of Law i Folkrätten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 475-488.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Fakultetsbyggjar, vestlending og verdsborgar: Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Comparing Legal Cultures [Draft version]. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2017). Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2010). Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Vi er ikke part i konflikten. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2022). Norge er ikke medkriger. VG : Verdens gang.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2013). Freedon of Navigation in the Exclusive Economic Zone under the LOS Convention. Balancing coastal and maritime State interest.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Rett og Slett #19: Russlands angrepskrig og folkeretten.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Rettslige rammer for maritim myndighetsutøvelse i fred. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Gjelder EØS-avtalen på kontinentalsokkelen? 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). § 85. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). § 26. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). § 25. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). § 119. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hot pursuit. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Arctic Shipping - Still Icy. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Defying the odds - legal culture and international law. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Country Report Norway. 22 sider.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2017). Preface. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Legal Culture in a Europe in Change - a Foreword. 5-6.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Et nasjonalt punktum – kommentar til HR-2023-491-P (Snøkrabbe II). Tidsskrift for forretningsjus. 116-129.
 • Vis forfatter(e) (2022). Eksportkontroll og kunnskapssektoren – to konstitusjonelle spørsmål. Lov og Rett.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.