Hjem
Knut Einar Skodvins bilde

Knut Einar Skodvin

Førsteamanuensis
 • E-postKnut.Skodvin@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 84
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner

JUS134 Rettshistorie og komparativ rett

JUS242 Rettergang

JUS243 Allmenn formuerett

Bøker
 • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 sider. ISBN: 978-82-450-2091-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2017. Comparing Legal Cultures [Draft version]. Fagbokforlaget. 138 sider. ISBN: 978-82-450-2081-6.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 sider. ISBN: 978-82-450-0840-1.
Tidsskriftartikler
 • Skodvin, Knut Einar. 2009. Jussen er blitt eit våpen. Bergens Tidende. Publisert 2009-02-20.
 • Skodvin, Knut Einar. 2009. Stenhammar, Fredrik: Riktade FN-Sanktioner och Rule of Law i Folkrätten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 122: 475-488.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2008. Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og Rett. 47: 131-148.
 • Skodvin, Knut Einar. 2007. Folkerettslege grenser for bruk av makt ved oppbringing av skip under framand flagg. Lov og Rett. 46: 471-489.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2006. Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 119: 527-580.
Rapporter/avhandlinger
 • Skodvin, Knut Einar. 2013. Freedon of Navigation in the Exclusive Economic Zone under the LOS Convention. Balancing coastal and maritime State interest. University of Bergen.
Bokkapitler
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar; Koch, Søren. 2017. Preface. Forord, sider . I:
  • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 sider. ISBN: 978-82-450-2091-5.
 • Skodvin, Knut Einar. 2016. Arctic Shipping - Still Icy. Chapter 10, sider 145-159. I:
  • Nordquist, Myron H.; Moore, John Norton; Long, Ronan. 2016. Challenges of the Changing Arctic. Brill Nijhoff. 636 sider. ISBN: 9789004314245.
 • Skodvin, Knut Einar. 2010. Defying the odds - legal culture and international law. kapittel, sider 111-131. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 sider. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Legal Culture in a Europe in Change - a Foreword. Forord, sider 5-6. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 sider. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2008. Country Report Norway. C 7, sider 149-170. I:
  • Micklitz, Hans-W.; Roethe, Thomas. 2008. Produktsicherheit und Marktüberwachung im Ostseeraum. Nomos Verlagsgesellschaft. 298 sider. ISBN: 978-3-8329-3240-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.