Hjem
Knut Erik Emberlands bilde
Foto:
Jørgen Barth

Knut Erik Emberland

Førsteamanuensis
 • E-postknut.erik.emberland@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Mine hovedforskningsinteresser:

 • Infeksjoner og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
 • Sammenhengen mellom søvn og infeksjoner
 • Senfølger etter infeksjoner
 • Sykdomsutbrudd av infeksjoner
 • Mage-tarm-infeksjoner
 • Luftveisinfeksjoner og covid-19
 • Urinveisinfeksjoner

Kort CV:

 • 2022 - Nåværende. Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • 2022- Nåværende. Allmennlege i spesialisering 50 % ved Solli DPS
 • Sep 2022 - Aug 2023 Rådgiver 20 % ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i Oslo
 • 2021 - Ph.d. fra UiB/IGS. Avhandlingens tittel: Gastroenteritis in Norwegian primary care. Time trends and a largewaterborne outbreak
 • 2013 ‑ 2015 Bergen kommune, Skolelege ved Bønes skole og Fjellsdalen skole
 • 2011 ‑ 2017 Fastlege ved Helsetorget DA, Bergen kommune

Nåværende undervisning på medisinstudiet:

MED5/MED6 Antibiotikabehandling av luftveisinfeksjoner i allmennpraksis

MED5/MED6 Gruppeveileder på kommunikasjonskurset

MED6 Akutt abdomen på legevakt

MED6 Legevaktmedisin

MED11 Kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis

MED12 Feil og uhell i medisinen

MED12 Å møte døden i legerollen

MED12 Uklare sykdomstilstander

Mentor i mentordningen

 

Andre undervisningsoppgaver:

 • MED6 Oppgaveansvarlig fra allmennmedisin for OSKE6
 • MED12 Representant fra IGS i semesterstyret
 • MED12 Oppgaveansvarlig fra allmennmedisin og medlem av eksamenskommisjonen for OSKE12
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). The associations between different types of infections and circadian preference and shift work. Chronobiology International.
 • Vis forfatter(e) (2023). The association between self-reported sleep problems, infection, and antibiotic use in patients in general practice. Frontiers in Psychiatry. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Self-reported short and long sleep duration, sleep debt and insomnia are associated with several types of infections: Results from the Norwegian practice-based research network in general practice – PraksisNett. Sleep Medicine: X. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Prevalence and predictors of post-COVID-19 symptoms in general practice - a registry-based nationwide study. BMC Infectious Diseases. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Respiratory tract infections in Norwegian primary care 2006–2015: a registry-based study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 173-180.
 • Vis forfatter(e) (2021). Restless legs syndrome - a study from general practice. Tidsskrift for Den norske legeforening. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Consultations and antibiotic treatment for urinary tract infections in Norwegian primary care 2006–2015, a registry-based study. BMC Family Practice. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2021). Consultations and antibiotic treatment for urinary tract infections in Norwegian primary care 2006–2015, a registry-based study. BMC Primary Care.
 • Vis forfatter(e) (2021). Clinical features of gastroenteritis during a large waterborne Campylobacter outbreak in Askøy, Norway. Infection. 343-354.
 • Vis forfatter(e) (2021). Characteristics of hospitalized patients during a large waterborne outbreak of Campylobacter jejuni in Norway. PLOS ONE. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Antibiotics for gastroenteritis in general practice and out-of-hours services in Norway 2006-15. Family Practice. 19-25.
 • Vis forfatter(e) (2019). Quality of life and its association with irritable bowel syndrome and fatigue ten years after giardiasis. Neurogastroenterology and Motility.
 • Vis forfatter(e) (2019). Consultations for gastroenteritis in general practice and out-of-hours services in Norway 2006–15. Family Practice. 614-620.
 • Vis forfatter(e) (2012). Salmonellosis and charter tourism: epidemiology and trends of imported human cases to Norway from the Canary Islands and Thailand, 1994-2008. Epidemiology and Infection. 1655-1662.
 • Vis forfatter(e) (2006). Outbreak of Salmonella Kedougou in Norway associated with salami, April-June 2006. Eurosurveillance.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). The association between insomnia, sleep duration and infections among patients in general practice.
 • Vis forfatter(e) (2019). Consultations and antibiotic treatment for UTIs in primary care, 2006-2015.
 • Vis forfatter(e) (2017). Management of gastrointestinal infections in the Nordic countries.
 • Vis forfatter(e) (2017). Irritable bowel syndrome, chronic fatigue and quality of life ten years after a Giardia lamblia epidemic in Norway 2004.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gastroenteritis in primary care in Norway 2006-2015: encounters in general practice and out-of-hours services.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gastroenteritis in Norway 2006-2015: consultations in primary care.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2016). Norske helsedata - en utilgjengelig skatt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1506-1506.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2007). Outbreak of Salmonella Weltevreden infections in Norway, Denmark and Finland associated with alfalfa sprouts, July-October 2007. Eurosurveillance.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2023). National pharmacy practice standard for patient counselling about correct use of antibiotics in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Urinary tract infections in Norway, 2006-2015.
 • Vis forfatter(e) (2018). Irritable bowel syndrome, chronic fatigue and pain in a Norwegian primary care population.
Errata
 • Vis forfatter(e) (2022). Correction to: Clinical features of gastroenteritis during a large waterborne Campylobacter outbreak in Askøy, Norway (Infection, (2022), 50, 2, (343-354), 10.1007/s15010-021-01652-3). Infection. 355-357.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående forskningsprosjekter

Tittel: FAMFIB 2024 - Felles allmennmedisinsk forskning i Bergen

Prosjektleder: Knut Erik Emberland

 

Tittel: Søvn og infeksjoner, bruk av Praksisnett

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn

 

Tittel: ABINOR - Antibiotikabruk og infeksjoner i norsk allmennlegetjeneste 2006 – 2025

Prosjektleder: Guri Rørtveit

 

Tittel: CONOPRI - Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten

Prosjektleder: Tone Morken

 

Tittel: Campylobacter-utbrudd på Askøy 2019 – symptomer og senfølger

Prosjektleder: Guri Rørtveit