Hjem
Knut Erik Emberlands bilde

Knut Erik Emberland

Stipendiat, Ph.d.-kandidat
 • E-postKnut.Erik.Emberland@uib.no
 • Telefon+47 932 62 368
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Ph.d.-prosjekt: Gastroenteritter i primærhelsetjenesten i Norge: legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking

 

Campylobacter-utbrudd på Askøy 2019 – symptomer og senfølger

 

Faglig tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, NORCE

 

Legevaktmedisin

Antibiotikabruk

Konsultasjonsundervisning

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Quality of life and its association with irritable bowel syndrome and fatigue ten years after giardiasis. Neurogastroenterology and Motility.
 • 2019. Consultations for gastroenteritis in general practice and out-of-hours services in Norway 2006–15. Family Practice. 614-620.
 • 2012. Salmonellosis and charter tourism: epidemiology and trends of imported human cases to Norway from the Canary Islands and Thailand, 1994-2008. Epidemiology and Infection. 1655-1662.
 • 2006. Outbreak of Salmonella Kedougou in Norway associated with salami, April-June 2006. Eurosurveillance.
Vitenskapelig foredrag
 • 2017. Management of gastrointestinal infections in the Nordic countries.
 • 2017. Irritable bowel syndrome, chronic fatigue and quality of life ten years after a Giardia lamblia epidemic in Norway 2004.
 • 2017. Gastroenteritis in primary care in Norway 2006-2015: encounters in general practice and out-of-hours services.
 • 2017. Gastroenteritis in Norway 2006-2015: consultations in primary care.
Leder
 • 2016. Norske helsedata - en utilgjengelig skatt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1506-1506.
Short communication
 • 2007. Outbreak of Salmonella Weltevreden infections in Norway, Denmark and Finland associated with alfalfa sprouts, July-October 2007. Eurosurveillance.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ph.d.-prosjekt: Gastroenteritter i primærhelsetjenesten i Norge: legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking

Campylobacter-utbrudd på Askøy 2019 – symptomer og senfølger