Hjem
 • E-postKarlsen.Erik@uib.no
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Karlsen, Knut E. 2018. Presentasjon av avhandlinga ved doktoranden. Maal og Minne. 127-138.
 • Rødningen, Dagfinn; Karlsen, Knut E. 2008. Lexicography in an educational perspective – a presentation of Norsk Ordbok for pupils and students. Skrifter - Nordisk forening for leksikografi (NLF Skrift). 385-395.
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn. 2008. Dictionary use in school – practice and perspective. Exploitation of monolingual dictionaries in mother tongue teaching in upper-secondary school. LexicoNordica. 93-114.
 • Karlsen, Knut E. 1998. Hallfrid Christiansen - offer for eit manglande paradigmeskifte i nordisk språkvitskap i Noreg? HBO-rapport. 29-42.
Rapport
 • Karlsen, Knut E. 1998. Mål og middel i norsk språkvitskap. Artiklar frå ein dugnad i faghistorie under Møte om norsk språk 7 i Trondheim 21. november 1997. 4. 4. .
Faglig foredrag
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn. 2018. Norsk normeringshistorie i ordbokformat.
 • Berg-Olsen, Sturla; Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn. 2017. Norsk historisk normeringsordbok.
 • Wetås, Åse; Karlsen, Knut E. 2013. Norsk Ordbok og språksamlingane på nett - ei stadig rikare kjelde til undervisning i norsk språk.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Rødningen, Dagfinn; Karlsen, Knut E. 2008. Norsk Ordbok - presentasjon for studentar i leksikografi.
 • Rødningen, Dagfinn; Karlsen, Knut E. 2007. Norsk Ordbok - presentasjon for skoleelevar og studentar.
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn. 2007. Norsk Ordbok - presentasjon for skoleelevar og studentar.
Vitenskapelig foredrag
 • Berg-olsen, Sturla; Karlsen, Knut E.; Gammeltoft, Peder; Svardal, Terje. 2018. Revision of the Norwegian dictionaries Bokmålsordboka (BOB) og Nynorskordboka (NOB).
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn. 2018. A Norwegian Historical Standardization Dictionary.
 • Karlsen, Knut E. 2017. Språkutviklingen i Norge fra 1960-årene til i dag i lys av språkplanleggingsteori og språkutviklingen i andre land.
 • Svardal, Terje; Berg-olsen, Sturla; Karlsen, Knut Erik. 2017. Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
 • Rødningen, Dagfinn; Karlsen, Knut E. 2014. The Expression of Changing Written Standards in ‘Norsk Ordbok’.
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn. 2014. Finske lånord i norsk – og i Norsk Ordbok.
 • Karlsen, Knut E. 2013. Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901.
 • Rødningen, Dagfinn; Karlsen, Knut E. 2013. Brukarforsking og pedagogisk leksikografi.
 • Karlsen, Knut E. 2012. Den nasjonale strategien i Noreg.
 • Karlsen, Knut E. 2011. Landsmålet før 1901. Ei korpuslingvistisk undersøking.
 • Karlsen, Knut E. 2011. Hallfrid Christiansen. Mellom junggrammatikk og strukturalisme.
 • Karlsen, Knut E. 2010. Skriven nynorsk før 1900 og Nynorskkorpuset.
 • Rødningen, Dagfinn; Karlsen, Knut E. 2009. Presentasjon av Norsk Ordbok.
 • Karlsen, Knut E.; Wetås, Åse. 2009. Internettpublikasjonar som kjelde i ordbøker - status og bruk.
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn. 2009. Brukarforsking. Døme frå ei undersøking av korleis einspråklege ordbøker blir utnytta i norskfaget i den vidaregåande skolen.
 • Rødningen, Dagfinn; Karlsen, Knut E. 2008. Ordboksbruk i skolen - praksis og perspektiv. Utnytting av einspråklege ordbøker i morsmålsfaget i den vidaregåande skolen.
 • Karlsen, Knut E. 2008. Hallfrid Christiansen - nordnorsk språkforskar mellom to tradisjonar.
 • Rødningen, Dagfinn; Karlsen, Knut E. 2007. Leksikografi i pedagogisk perspektiv - ein presentasjon av Norsk Ordbok for skoleelevar og studentar.
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn. 2007. Bruk av ordbøker i skolen.
 • Karlsen, Knut E. 2005. Geografiske hol i målførekjeldene til Norsk Ordbok - årsaker og verknader.
 • Karlsen, Knut E. 2005. Geografiske hol i ei nasjonal ordbok - om den geografiske spreiinga av kjeldene i Norsk Ordbok.
 • Karlsen, Knut E. 1997. Hallfrid Christiansen - offer for eit manglande paradigmeskifte i nordisk språkvitskap i Noreg?
Anmeldelse
 • Karlsen, Knut E. 2007. 50 år med distriktskontor i NRK. Kringom. 12-13.
 • Karlsen, Knut E. 2004. Euralex 2004 - artikkelsamling og kongress. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 35-41.
 • Karlsen, Knut E. 2003. [Melding av] Nordiske studier i leksikografi 6. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 74-79.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn; Tangen, Håvard. 2017. I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag.
 • Karlsen, Knut E.; Venås, Kjell. 1998. Liner og band. Om metodar i norsk målføregransking. HBO-rapport 4/1998.
Hovedfagsoppgave
 • Karlsen, Knut E. 1997. Hallfrid Christiansen. Nordnorsk språkforskar mellom to tradisjonar. Ei faghistorisk utgreiing med vekt på "Gimsøy-målet".
Populærvitenskapelig artikkel
 • Karlsen, Knut E. 2017. 1917-rettskrivinga – forsøk på å krysse ei språksosial grense. Språknytt. 19-21.
 • Karlsen, Knut E. 2016. Norsk Ordbok – for folket, av folket. Oversatt sakprosa.
 • Karlsen, Knut E. 2011. Hallfrid Christiansen - språkforskaren frå Lofoten. Lokalhistorisk magasin. 4-7.
 • Karlsen, Knut E. 2003. No kjem NO for fullt! Norsklæreren. 9-13.
 • Karlsen, Knut E. 1999. Satte nordnorske dialekter på dagsordenen. Nordlys. 12-12.
Doktorgradsavhandling
 • Karlsen, Knut E. 2017. Mellom Aasen og Hægstad : Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901. 165.
Programdeltagelse
 • Karlsen, Knut E.; Vikør, Lars S. 2004. Typisk norsk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Berg-olsen, Sturla; Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn. 2018. Norsk historisk normeringsordbok. 9 sider.
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn. 2017. Finske lånord i norsk - og i Norsk Ordbok. 12 sider.
 • Karlsen, Knut E. 2016. ulyd-umetteleg, velhaldande-velsemleg, ørsla-øvingstur. 43 sider.
 • Rødningen, Dagfinn; Karlsen, Knut E. 2016. How to express changing written standards of ‘nynorsk’ in Norsk Ordbok. 10 sider.
 • Karlsen, Knut E. 2014. Heimfestingar i Knud Leems 'Een liden Glose-bog'. 4 sider.
 • Karlsen, Knut E. 2013. Frå tv – tverla til tv-rute – tv-teneste. 15 sider.
 • Karlsen, Knut E. 2011. reta-rett. 6 sider.
 • Wetås, Åse; Karlsen, Knut E. 2010. Internettpublikasjonar som kjelde i dokumentasjonsordbøker. Status og bruk. 8 sider.
 • Karlsen, Knut E. 2009. nas - -nasut, orr - orættes, penhand - pepton. 37 sider.
 • Karlsen, Knut E. 2008. lov - LSD, mei - meins. 38 sider.
 • Holten, Inga M Haddal; Karlsen, Knut E. 2008. Habilitering fra et foreldreperspektiv. 36 sider.
 • Karlsen, Knut E. 2007. kli - kluftut. 60 sider.
 • Karlsen, Knut E. 2006. Geografiske hol i ei nasjonal ordbok - om geografisk representasjon av kjeldene i Norsk Ordbok. 14 sider.
 • Karlsen, Knut E. 2005. ibestadværing - iblå, I idé - idé-, idéassosiasjon - idéverkstad, ihug - ihugsen, ikkje- - ikkjeåtakstraktat, illkald - illnøyte, illord - illroen, illrumsen - illrymsken, illrøynd - illskrika, in - ingsa, innhald. 38 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Kosem, Iztok; Lew, Robert; Müller-Spitzer, Carolin; Silveira, Maria Ribeiro; Wolfer, Sascha; Dorn, Amelie; Gurrutxaga, Antton; Ceberio, Klara; Etxeberria, Elixabete; Lefer, Marie-Aude; Geeraerts, Dirk; Despot, Kristina Štrkalj; Stojanov, Tomislav; Ljubešić, Nikola; Škrabal, Michal; Štěpánková, Barbora; Vodrážková, Veronika; Lorentzen, Henrik; Trap-Jensen, Lars; Kallas, Jelena; Tuulik, Maria; Koppel, Kristina; Langemets, Margit; Heinonen, Tarja; Thomas, Izabella; Margilitadze, Tinatin; Markantonatou, Stella; Giouli, Voula; Mulhall, Chris; Kernerman, Ilan; Ben-Moshe, Yifat; Sadan, Tsvi; Abel, Andrea; Curcio, Martina Nied; Tanturovska, Lidija; Nikovska, Biljana; Tiberius, Carole; Grønvik, Oddrun; Hovdenak, Marit; Berg-olsen, Sturla; Karlsen, Knut E.; Ore, Christian-Emil Smith; Biesaga, Monika; Kuhn, Tanara Zingano; Silvestre, Joao; Tamba, Elena Isabelle; Haja, Gabriela; Clim, Marius-Radu; Patrascu, Madalin-Ionel; Tasovac, Toma; Petrović, Snežana; Holdt, Špela Arhar; Riveiro, Carlos Valcarcel; Vázquez, María José Domínguez; Volodina, Elena; Pilán, Ildikó; Sköldberg, Emma; Holmer, Louise; Nesi, Hilary. 2019. The Image of the Monolingual Dictionary Across Europe. Results of the European Survey of Dictionary use and Culture. 92-114.
 • Grønvik, Oddrun; Berg-olsen, Sturla; Hovdenak, Marit; Karlsen, Knut E. 2019. State-of-the-art on monolingual lexicography for Norway (Norwegian Bokmål and Nynorsk). 39-52.
Faglig kapittel
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn; Tangen, Håvard. 2017. Olaf Almenningen 70 år. 7-15. I:
  • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn; Tangen, Håvard. 2017. I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.