Hjem
 • E-postKnut.E.Karlsen@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Varemerkeord i ordbøker. LexicoNordica. 57-76.
 • Vis forfatter(e) (2018). Svar frå doktoranden. Maal og Minne. 153-163.
 • Vis forfatter(e) (2018). Presentasjon av avhandlinga ved doktoranden. Maal og Minne. 127-138.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lexicography in an educational perspective – a presentation of Norsk Ordbok for pupils and students. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 385-395.
 • Vis forfatter(e) (2008). Dictionary use in school – practice and perspective. Exploitation of monolingual dictionaries in mother tongue teaching in upper-secondary school. LexicoNordica. 93-114.
 • Vis forfatter(e) (1998). Hallfrid Christiansen - offer for eit manglande paradigmeskifte i nordisk språkvitskap i Noreg? HBO-rapport. 29-42.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1998). Mål og middel i norsk språkvitskap. Artiklar frå ein dugnad i faghistorie under Møte om norsk språk 7 i Trondheim 21. november 1997. 4. 4. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Norsk normeringshistorie i ordbokformat.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norsk historisk normeringsordbok.
 • Vis forfatter(e) (2013). Norsk Ordbok og språksamlingane på nett - ei stadig rikare kjelde til undervisning i norsk språk.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Norsk Ordbok - presentasjon for studentar i leksikografi.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norsk Ordbok - presentasjon for skoleelevar og studentar.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norsk Ordbok - presentasjon for skoleelevar og studentar.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Revision of the Norwegian dictionaries Bokmålsordboka (BOB) og Nynorskordboka (NOB).
 • Vis forfatter(e) (2018). A Norwegian Historical Standardization Dictionary.
 • Vis forfatter(e) (2017). Språkutviklingen i Norge fra 1960-årene til i dag i lys av språkplanleggingsteori og språkutviklingen i andre land.
 • Vis forfatter(e) (2017). Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Expression of Changing Written Standards in ‘Norsk Ordbok’.
 • Vis forfatter(e) (2014). Finske lånord i norsk – og i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2013). Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901.
 • Vis forfatter(e) (2013). Brukarforsking og pedagogisk leksikografi.
 • Vis forfatter(e) (2012). Den nasjonale strategien i Noreg.
 • Vis forfatter(e) (2011). Landsmålet før 1901. Ei korpuslingvistisk undersøking.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hallfrid Christiansen. Mellom junggrammatikk og strukturalisme.
 • Vis forfatter(e) (2010). Skriven nynorsk før 1900 og Nynorskkorpuset.
 • Vis forfatter(e) (2009). Presentasjon av Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2009). Internettpublikasjonar som kjelde i ordbøker - status og bruk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Brukarforsking. Døme frå ei undersøking av korleis einspråklege ordbøker blir utnytta i norskfaget i den vidaregåande skolen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ordboksbruk i skolen - praksis og perspektiv. Utnytting av einspråklege ordbøker i morsmålsfaget i den vidaregåande skolen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hallfrid Christiansen - nordnorsk språkforskar mellom to tradisjonar.
 • Vis forfatter(e) (2007). Leksikografi i pedagogisk perspektiv - ein presentasjon av Norsk Ordbok for skoleelevar og studentar.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bruk av ordbøker i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Geografiske hol i målførekjeldene til Norsk Ordbok - årsaker og verknader.
 • Vis forfatter(e) (2005). Geografiske hol i ei nasjonal ordbok - om den geografiske spreiinga av kjeldene i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (1997). Hallfrid Christiansen - offer for eit manglande paradigmeskifte i nordisk språkvitskap i Noreg?
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2007). 50 år med distriktskontor i NRK. Kringom. 12-13.
 • Vis forfatter(e) (2004). Euralex 2004 - artikkelsamling og kongress. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 35-41.
 • Vis forfatter(e) (2003). [Melding av] Nordiske studier i leksikografi 6. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 74-79.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2017). I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1998). Liner og band. Om metodar i norsk målføregransking. HBO-rapport 4/1998.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1997). Hallfrid Christiansen. Nordnorsk språkforskar mellom to tradisjonar. Ei faghistorisk utgreiing med vekt på "Gimsøy-målet".
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). 1917-rettskrivinga – forsøk på å krysse ei språksosial grense. Språknytt. 19-21.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk Ordbok – for folket, av folket. Oversatt sakprosa.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hallfrid Christiansen - språkforskaren frå Lofoten. Lokalhistorisk magasin. 4-7.
 • Vis forfatter(e) (2003). No kjem NO for fullt! Norsklæreren. 9-13.
 • Vis forfatter(e) (1999). Satte nordnorske dialekter på dagsordenen. Nordlys. 12-12.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Mellom Aasen og Hægstad : Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901. 165.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2004). Typisk norsk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Norsk historisk normeringsordbok. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Finske lånord i norsk - og i Norsk Ordbok. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). ulyd-umetteleg, velhaldande-velsemleg, ørsla-øvingstur. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). How to express changing written standards of ‘nynorsk’ in Norsk Ordbok. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Heimfestingar i Knud Leems 'Een liden Glose-bog'. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Frå tv – tverla til tv-rute – tv-teneste. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). reta-rett. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Internettpublikasjonar som kjelde i dokumentasjonsordbøker. Status og bruk. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). nas - -nasut, orr - orættes, penhand - pepton. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). lov - LSD, mei - meins. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Habilitering fra et foreldreperspektiv. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). kli - kluftut. 60 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Geografiske hol i ei nasjonal ordbok - om geografisk representasjon av kjeldene i Norsk Ordbok. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). ibestadværing - iblå, I idé - idé-, idéassosiasjon - idéverkstad, ihug - ihugsen, ikkje- - ikkjeåtakstraktat, illkald - illnøyte, illord - illroen, illrumsen - illrymsken, illrøynd - illskrika, in - ingsa, innhald. 38 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2019). The Image of the Monolingual Dictionary Across Europe. Results of the European Survey of Dictionary use and Culture. International Journal of Lexicography. 92-114.
 • Vis forfatter(e) (2019). State-of-the-art on monolingual lexicography for Norway (Norwegian Bokmål and Nynorsk). Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave. 39-52.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2017). Olaf Almenningen 70 år. 7-15. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.