Hjem
 • E-postknut.helland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 16+47 975 57 120
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  515
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
 • Sport og medier
 • Nyheter og journalistikk
 • Ytringsfrihet og demokrati
 • Mediehistorie
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Medisinsk revolusjon, kunstig intelligens og milliardindustri Dominerende sosiotekniske forestillinger i medieringen av kreftfeltet. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sports broadcasting:an accelerator of business integration in the media industry. Nordicom Review. 17-33.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fotballavtalen, journalistikk og presseetikk. En analyse av TV 2 og fotballproduktet. Norsk Medietidsskrift. 106-125.
 • Vis forfatter(e) (2007). Foreword. Nordicom Review. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2007). Foreword. Nordicom Information. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2007). Changing sports, changing media mass appeal, the sports/media complex and TV sports rights. Nordicom Review. 105-119.
 • Vis forfatter(e) (2006). Football, sports rights, marketing and journalism. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. 11-16.
 • Vis forfatter(e) (2005). Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 8-9.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sport som attraksjon. Symbiosen mellom fotball og medier. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Da Peder møtte Oscar. Det tidlige forholdet mellom sport og medier i Norge. Moving bodies - menneske i bevegelse. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Sport og medier. En forskningsoversikt. Norsk Medietidsskrift. 7-32.
 • Vis forfatter(e) (1996). Increased fatty acid oxidation and polydispersity of rat liver mitochondria and peroxisomes induced by the hypolipidemic agent tetradecylthioacetic acid. Biology of the Cell. 105-112.
 • Vis forfatter(e) (1996). A hypolipidemic peroxisome proliferating fatty acid induces polydispersity of rat liver mitochondria. Biology of the Cell. 105-112.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Media på godt og vondt. Toppfotballen i mediene.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Stengt ute då gullet kom hem". Hindrer fotballforbundets avtaler fri nyhetsformdling?
 • Vis forfatter(e) (2007). Sportsrettigheter truer publisistiske idealer.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sport, attraksjon og journalistikk. Om sportsrettigheter og journalistiske idealer.
 • Vis forfatter(e) (2006). ”Er sportsjournalistene redskap for kommersielle interesser, og blir den kritiske og undersøkende sportsjournalistikken mindre viktig?”.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hvordan drive kritisk og undersøkende sportsjournalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ytringsfrihet i digitale tider: Journalistikkens utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hvem skaper virkeligheten? Du eller media? Og til hvilken pris?
 • Vis forfatter(e) (2001). Sportsjournalistikk - PR eller underholdning?
 • Vis forfatter(e) (2001). Sportsjournalistikk - Kilderelasjoner og symbioser.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sport og medier - PR, underholdning eller journalistikk?
 • Vis forfatter(e) (2001). Den opprinnelige symbiosen mellom sport og massemedier - Den profesjonelle fotballen og pressen på slutten av 1800-tallet i England.
 • Vis forfatter(e) (1999). TV-nyheter - først og fremst for å underholde?
 • Vis forfatter(e) (1999). TV-nyhetene - fortellinger fra virkeligheten?
 • Vis forfatter(e) (1999). Fra filmavis til Vestlandsrevy - nyhetsinstitusjonens regionale ansikt.
 • Vis forfatter(e) (1998). TV2-nyhetene og Dagsrevyen som forvaltere av nyhetsinstitusjonen.
 • Vis forfatter(e) (1998). Om nyhetsinstitusjonen, Dagsrevyen og TV2-nyhetene.
 • Vis forfatter(e) (1998). Om intervjuer og observasjon.
 • Vis forfatter(e) (1998). Bak TV-nyhetene.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2007). TV Sports Broadcasting. The Role of Business Integration.
 • Vis forfatter(e) (2007). TV Sports Broadcasting - The role of business integration.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sports Journalism: Critical Investigation or Promotion of Sporets Rights?
 • Vis forfatter(e) (2005). Markedets og massemedienes forhold til sport: Hvorfor, hvordan og med hvilke konsekvenser?
 • Vis forfatter(e) (2005). Challenging the News Ideals: Sports, Journalism and Media Rights.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Medium is the Exposure. The Symbiosis between Football and the Media.
 • Vis forfatter(e) (2004). Problemer knyttet til observasjon som metode.
 • Vis forfatter(e) (2004). Metode i medievitenskap.
 • Vis forfatter(e) (2004). Det historiske forholdet mellom sport og medier.
 • Vis forfatter(e) (2003). Symbiosen mellom sport og medier.
 • Vis forfatter(e) (2003). Symbiosen mellom sport og medier.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sportsjournalistikken i Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sport, medier og journalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2003). Observasjon som journalistisk metode.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nyhetenes sosiologi.
 • Vis forfatter(e) (2003). Intervju som journalistisk metode.
 • Vis forfatter(e) (2003). Fjernsynsnyhetenes bilder.
 • Vis forfatter(e) (2003). Bak TV-nyhetene.
 • Vis forfatter(e) (2002). Sport, medier og journalistikk. Med fotballandslaget til EM.
 • Vis forfatter(e) (2002). Samspillet mellom idrett og media. Hvorfor, hvordan og med hvilke konsekvenser?
 • Vis forfatter(e) (2002). Fotball, medier og journalistikk. Hva, hvorfor og hvordan?
 • Vis forfatter(e) (2001). TV-nyhetenes eksponeringsmakt. Fra nyhetskriterier til eksponeringskriterier.
 • Vis forfatter(e) (1999). Om intervjuer og observasjon.
 • Vis forfatter(e) (1999). News production research, textual claims and the negative reference system of television news.
 • Vis forfatter(e) (1998). Hva er en TV-nyhet, og hva er journalistikk? : en re-evaluering.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Ambisiøs og grundig, men uforløst, systematisering av journalistikk som samfunnsfenomen. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2018). Viggo Johansen: Her er Dagsrevyen. Makten og menneskene bak nyhetene. Norsk Medietidsskrift. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sport i teve. Anmeldelse av Alvin H. Marril: Sports on Television. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Vis forfatter(e) (2008). “Sports Journalism. Context and Issues.” Anmeldelse av bok med samme tittel, skrevet av Raymond Boyle (2006): London, Sage. European Journal of Communication. 109-112.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sports Journalism: Context and Issues. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Vis forfatter(e) (2008). Olympic Media: Inside the Biggest Show on Television. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Vis forfatter(e) (2005). US and the Other: Global Media Images on "The War of Terror". European Journal of Communication. 417-417.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sådan taler medier og borgere om politik: En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund. European Journal of Communication. 418-418.
 • Vis forfatter(e) (2005). News of the Other: Tracing Identity in Scandinavian Constructions of the Eastern Baltic Sea Region. European Journal of Communication. 417-418.
 • Vis forfatter(e) (2005). Femme Fatalities: Representations of Strong Women in the Media. European Journal of Communication. 417-417.
 • Vis forfatter(e) (2004). The History of Swedish Television Sport. European Journal of Communication. 132-132.
 • Vis forfatter(e) (2004). På langrenn gjennom historien. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Vis forfatter(e) (2004). Information, investigation and interpretation. Current affairs journalism in Swedish Radio and Television during the 20th Century. European Journal of Communication. 132-133.
 • Vis forfatter(e) (2004). Den televiserade ekonomin. Nyheter om statsbudgeten1980-1995. Nordicom Information. 98-100.
 • Vis forfatter(e) (2003). Terje Rasmussen "Mediesamfunnets moral". Sosiologi i dag. 77-80.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (1993). Verda sett gjennom fjernsynsskjermen. Det Norske Samlaget.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Trodde de at de kunne slippe unna med dette? VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2018). Nye medier og sportens attraksjonskraft. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2008). Penger eller prinsipper? Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 32-33.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sportsjournalisten er ikke som andre. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fjellaper mot latinere? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2003). Fra brevduer til tekstreklame. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Vietnam i norsk fjernsyn 1963-1975. Norsk Medietidsskrift. 135-137.
 • Vis forfatter(e) (1998). Presseetiker refser Davy (intervju). Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om boka Bak TV-nyhetene. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om boka Bak TV-nyhetene. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (1997). Review of Ib Bondebjerg og Francesco Bono (eds): Television in Scandinavia. History, politics and aesthetics. European Journal of Communication. 412-414.
 • Vis forfatter(e) (1997). PR i journalistikken undergraver nyhetens status. Journalisten. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Når nyhetene mekles. Bergens Tidende. 1.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2006). Journalistikk som institusjonell praksis. Utviklingshemming og psykisk helse i pressen.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2009). Tvitrer på Tour.
 • Vis forfatter(e) (2009). Taper for håndballjentene.
 • Vis forfatter(e) (2009). TV 2-NRK1 1-0.
 • Vis forfatter(e) (2009). TV 2 Nyhetskanalen vinner stadig seere.
 • Vis forfatter(e) (2009). Søkerstorm til høyere utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2009). Satser tungt på TV-sport.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norsk eliteserie dekkes av over 600 pressefolk - hver runde.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mener sporten redder NRK.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lar fotballen undergrave journalistikken.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kan spare 30 mill. for flytting fra Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kampen om kampen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Helland ny dekan.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hard kritikk mot Lauritzens dobbeltrolle.
 • Vis forfatter(e) (2009). Gutta på Tour.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fotballen ga ingen nye brukere.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fakultetsfører med S i valthorn.
 • Vis forfatter(e) (2009). Dette er som å sammenlikne meter og kilo.
 • Vis forfatter(e) (2009). Comeback på skjermen.
 • Vis forfatter(e) (2009). - Mediene gir fra seg redaksjonelt ansvar.
 • Vis forfatter(e) (2008). TV-fotball uten etikk.
 • Vis forfatter(e) (2008). TV 2 nekter å bøye seg.
 • Vis forfatter(e) (2008). Smått er godt nok - for Nyhetskanalen.
 • Vis forfatter(e) (2008). PFU, sportsrettigheter og journalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nedskjæringer i mediebransjen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mener BT er ondskapsfull.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mannen og ballen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Krisetiden vil forandre journalistikken.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kjør debatt.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kampen mellom TV og nett hardner til mot sommeren: Fotballen kan avgjøre.
 • Vis forfatter(e) (2008). Helland vil ha åpenhet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fremtiden er lys.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fotballforbundet, sportsrettigheter og journalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Etterlyser åpenhet om TV-avtalene.
 • Vis forfatter(e) (2008). Det store pengespillet.
 • Vis forfatter(e) (2008). BTV har mistet halvparten av seerne.
 • Vis forfatter(e) (2007). Vil bli best på mediedekning.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ukens foreleser.
 • Vis forfatter(e) (2007). TV 2 skal konkurrere mot VG på nett.
 • Vis forfatter(e) (2007). TV 2 er ikke uavhengige.
 • Vis forfatter(e) (2007). TV 2 Nyhetskanalen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Spår tilspisset kamp om rettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sportsrettigheter og publisistiske idealer.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sportsjournalistikkens utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sport, rettigheter og journalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sport tar nye veier inn i folks bevissthet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sport og medierettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2007). Rettigheter og kringkastingskonkurranse.
 • Vis forfatter(e) (2007). Pressen bryter eget regelverk.
 • Vis forfatter(e) (2007). Om fiktive navn i avsienes leserinnlegg.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ofrer journalistikk for kommers.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nye medier i valgkamp.
 • Vis forfatter(e) (2007). NRK tar betalt av Stavanger kommune for å dekke volleyballturnering.
 • Vis forfatter(e) (2007). Må avdekke falske kampanjer.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mer av alt (Om TV 2 Nyhetskanalen).
 • Vis forfatter(e) (2007). Mener pressen lar praksis styre etikken.
 • Vis forfatter(e) (2007). Medie-økningen verdt millioner.
 • Vis forfatter(e) (2007). Lyden av nedtur.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kritiserer fotballavtalen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Klubbene tar regien.
 • Vis forfatter(e) (2007). Gullmedaljer og sportsrettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2007). Gammeldags lisensmodell koster seerne 400 kroner årlig.
 • Vis forfatter(e) (2007). Frykter økt sportskommers på nettet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fotballklubb og avis med samme redaktør.
 • Vis forfatter(e) (2007). Boikott av OL i Beijing 2008?
 • Vis forfatter(e) (2006). Videnskabsministeriet fifler med uvildig rapport.
 • Vis forfatter(e) (2006). Tendens: Forskere skal sælge ministeriers politik.
 • Vis forfatter(e) (2006). Rapport-fifleri: Videnskabsministeriet på kant med loven.
 • Vis forfatter(e) (2006). Rapport-fifleri.
 • Vis forfatter(e) (2006). Nyheter og sladder på Internett.
 • Vis forfatter(e) (2006). Medieutviklingen i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fiflerier.
 • Vis forfatter(e) (2005). Uenighet om Aftenbladets sponsing av kulturbyåret.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sportsbilag i avisene.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sport for alle penga.
 • Vis forfatter(e) (2005). Måler effekten av sportsreklamen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mediedekningen av ski-VM i Oberstdorf.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mediedekningen av flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia.
 • Vis forfatter(e) (2005). Dette bildet er verdt 5299 kroner.
 • Vis forfatter(e) (2005). Dansen rundt håndballen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Aftenbladet, Viking og Roy Hodgson.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Media ordner lønna til Roy Hodgsen".
 • Vis forfatter(e) (2004). Redaktørkritikk mot fotballavtale.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hvis det kjennes som at en programleder ser direkte på deg, har vedkommende lykkes.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fotballen rullar igjen: Fjernsynet -- idrettens pengemaskin?
 • Vis forfatter(e) (2003). Ukritisk sportsjournalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2003). P.C. Andersens eventyr.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Nyhetsinstitusjonens tekster. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Integration between broadcasters and transmission companies involved in sports broadcasting. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Integration between broadcasters and transmission companies involved in sports broadcasting. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Integration between broadcasters and transmission companies involved in sports broadcasting. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kvalitative intervju og feltobservasjon. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Journalism. An instrument to promote TV sports rights? 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Generalisering. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forskningsdesign og forskningsrapportering. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kommersialisering. Introduksjon. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Journalism - an instrument to promote TV sports rights? 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Introduktion. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Etableringen av forholdet mellom profesjonell fotball og kommersielt fjernsyn. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kvalitativa intervjuer och fältobservationer. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Generalisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forskningsdesign. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). PR i journalistikken. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kapittel 5: Kvalitative intervju og feltobservasjon. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). I troverdighetens navn slettes alle spor. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Generalisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forskningsdesign. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). TV-nyhetenes eksponeringsmakt. Fra nyhetskriterier til eksponeringskriterier. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Dokumentarmakt i endring. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nyhetsinstitusjonens tekster. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Tekstanalyse. 26 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Produktionsstudier. 417-420. I:
  • Vis forfatter(e) (2009). Medie- og kommunikationsleksikon.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2023). Tøffere tider i mediebransjen. Bergens Arbeiderblad (BA).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

1. Avhandlinger/ monografier

1993 Public Service and Commercial News. Contexts of Production, Genre Conventions and Textual Claims in Television. Ph.D.-avhandling, Centre for Mass Communication Research (CMCR), University of Leicester, England, 1993 (352s). Utgitt som rapport rapport nr. 18 (1995) ved Institutt medievitenskap, Universitetet i Bergen

2. Bokverk

2007 Metodebok for mediefag. Tredje utgave. Bergen, Fagbokforlaget (316s). Skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen.
2004 Metodbok för medievetenskap. Malmö, Liber (286s) Skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen
2003 Sport, medier og journalistikk. Med fotball-landslaget til EM. Bergen, Fagbokforlaget (251s)
2002 Metodebok for mediefag. Revidert utgave. Bergen, Fagbokforlaget (294s). Skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen.
1998 Bak TV-nyhetene. Produksjon og presentasjon i NRK og TV 2. Bergen, Fagbokforlaget (256s). Skrevet sammen med Gunnar Sand
1997 Metodebok for mediefag. Bergen, Fagbokforlaget (288s). Skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Terje Hillesund.
1997 Quality Television. Rapport nr. 30 i Institutt for medievitenskaps instituttserie. Redigert sammen med Martin Eide og Barbara Gentikow
1993 Verda på skjermen. Om nyheiter og fjernsyn. Oslo, Samlaget (234s). Redigert sammen med Ingunn Hagen

3. Bokkapitler og fjernundervisningsbidrag.

2008 ”Integration between broadcasters and transmission companies in sports broadcasting”. Medforfattere: Harry Arne Solberg og Brita Ytre-Arne. I Simon Chadwick (red) International Cases in the Business of Sports. London, Elsevier forlag.  (18 sider)
2008 ”Nyhetsinstitusjonens tekster”. I Peter Larsen og Liv Hausken (red) Medievitenskap Bind 2: Medier. Tekstteori og tekstanalyse. Bergen, Fagbokforlaget (12s). 2. utgave.
2007 ”Kvalitative intervju og feltobservasjon”. Kptl 4 i Metodebok for mediefag, 3. utgave. Bergen, Fagbokforlaget. Boka er skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen.
2007 ”Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk”. Kptl 1, skrevet sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen i boka Metodebok for mediefag, 3. utgave. Bergen, Fagbokforlaget. Boka er skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen.
2007 ”Generalisering”. Kptl 8, skrevet sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen i boka Metodebok for mediefag, 3. utgave. Bergen, Fagbokforlaget. Boka er skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen.
2007 ”Forskningsdesign og forskningsrapportering”. Kptl. 9, skrevet sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen i boka Metodebok for mediefag, 3. utgave. Bergen, Fagbokforlaget. Boka er skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen.
2007 ”Etableringen av forholdet mellom profesjonell fotball og kommersielt fjernsyn”. I Idrottshistoriskt symposium 2005. Idrottens attraktivitet: Idealism, Kommersialism, Politik. Lund, Centralföreningen för Idrottens Främjande.
2007 "Sport, medier og kommersialisering.” Medforfattter: Peter Dahlén. I Idrottshistoriskt symposium 2005. Idrottens attraktivitet: Idealism, Kommersialism, Politik. Lund, Centralföreningen för Idrottens Främjande, Stockholm
2007 “Approaches in the Study of Media Organisations and Production”. Bidrag til fjernundervisnings-kurs (Master Degree) i massekommunikasjon, CMCR, University of Leicester (23s). Ny utgave.
2007 ”News Production, News Construction”. Bidrag til fjernundervisningskurs (Masters Degree) i massekommunikasjon, CMCR University of Leicester (25s). Ny utgave.
2006 “Journalism: An instrument to promote TV Sports Rights?” I Michel Desbordes: Marketing and Football. London, Elsevier. Medforfatter: Harry Arne Solberg
2002 ”I troverdighetens navn slettes alle spor”. I Martin Eide (red) Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter. Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap (7s)
2002 ”PR i journalistikken”. I Martin Eide (red) Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter. Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap (7s)
2001 ”TV-nyhetens eksponeringsmakt: Fra nyhetskriterier til eksponeringskriterier”. I Martin Eide (red) Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati. Oslo, Gyldendals akademiske forlag. Makt og demokratiutredningen (28s)
1999 ”Nyhetsinstitusjonens tekster” I Peter Larsen og Liv Hausken (red) Medievitenskap Bind 2: Medier. Tekstteori og tekstanalyse. Bergen, Fagbokforlaget (15s)
1996 ”News Production, News Construction”. Bidrag til fjernundervisningskurs (Master Degree) i massekommunikasjon, CMCR University of Leicester (25s)
1996 “Approaches in the Study of Media Organisations and Production”. Bidrag til fjernundervisnings-kurs (Master Degree) i massekommunikasjon, CMCR, University of Leicester (23s)
1992 ”Comparing TV News. Public Service vs Commercial”. I J.Gripsrud (red) Cultural Identity and the Media. Rapport nr. 14, Institutt for massekommunikasjon, UiB (9s)

4. Artikler

2009 "Produksjonsstudier”. Medforfatter: Ida Schulz. Bidrag til Dansk medieleksikon. Under utgivelse.
2007 ”In memorian: Professor Emeritus James D Halloran (1927—2007)”. Nordicom Review. Vol 29. (2s). Også publisert i Nordicom Information, nr.4, 2007.
2007 ”Sportsjournalistikk og presseetikk. En analyse av TV 2s fotballsendinger”. Medforfatter: Brita Ytre-Arne. I Norsk Medietidsskrift volum 14, nr. 2 (20 sider)
2007 Editorial: “Foreword”. Nordicom Review. Medforfatter: Ulla Carlsson. Volum 28 (2s)
2007 ”Changing Sports, Changing Media. Mass Appeal and the Sports/Media Complex.” Nordicom Review. Volum 28.(16s)
2007 ”Changing Sports, Changing Media. Mass Appeal and the Sports/Media Complex.” I Nordicom Information, vol. 29, nr 2 2007. (16s)
2006 “Football, Sports Rights, Journalism and Marketing”. International Journal of Sports, Marketing and Sponsorship, vol  8, s. 11—16.
2005 ”Metodebok for mediefag”. Nordicom Information nr. 2, 2005. Medforfattere: Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen. (2 sider)
2005 ”Da Peder møtte Oscar. Det tidlige forholdet mellom sport og medier i Norge.” Moving Bodies nr. 2, 2004 (16s).
2004 ”Sport som attraksjon. Symbiosen mellom fotball og medier.” www.idrottsforum.org, 20.6.2004 (ca. 20s)
2002 ”Sport og medier. En forskningsoversikt.” Norsk medietidsskrift, nr. 2. Medforfatter: Peter Dahlén. (28s)
2002 ”Tema: Sport og medier.” Norsk medietidsskrift, nr. 2. Medforfatter Peter Dahlén. (3s)
1996 ”Nyheter. Den tøffeste grafikken og kuleste klippingen.” Norsk Medietidsskrift nr. 1 (10s)
1994 ”Nyhetskonvensjoner i fjernsyn. Om å få nyhetene til å se ut som nyheter.” Norsk Medietidsskrift nr. 1 (12s.)
1992 ”Dagsrevyens nye ansikt. Kun kosmetikk?” Samtiden, nr. 4, 1992, (6s)

5. Anmeldelser (et utvalg):

2008 Idrottsforum.org juni 2008: “Olympic Media: Inside the Biggest Show on Television”. Omtale av bok med same tittel, skrevet av Andrew c: Billings
2008 European Journal of Communication vol 23 no 1: Bag nyhederne. Verdier, idealer og praksis [Behind the News. Values, Ideals and Practices]”. Omtale av bok med samme tittel, skrevet av Ida Schultz (2006): Fredriksberg, Forlaget Samfundslitteratur.
2008 European Journal of Communication  vol 23 no 1: “Sports Journalism. Context and Issues.” Anmeldelse av bok med samme tittel, skrevet av Raymond Boyle (2006): London, Sage.
2007 Idrottsforum.org mai 2007:  ”Sports Journalism. Context and Issues.” Omtale av bok med samme tittel, skrevet av Raymond Boyle (2006): London, Sage.
2006 European Journal of Communication vol 21, no3, 2006: ”The Don Quixote of Youth Culture. Media Use and Cultural Preferences among Students in Estonia and Sweden” (1 side). Omtale av bok med same tittel, skrevet av Stina Bengtsson & Lars Lundgren (2005): Stockholm, Söderturn Academic Studies 24.
2006 Idrottsforum.org den 29.3. “Introduktion til sportsjournalistiken”. Omtale av boka Sports Journalism. A Practical Introduction av Phil Andrews. London, Sage.
2005 European Journal of Communication vol 23, no3, 2005: ”Sådan taler medier og borgere om politik. En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund”. Omtale av bok med samme tittel, skrevet av Louise Phillips og Kim Schrøder. Aarhus, Aarhus University Press. 
2005 European Journal of Communication vol 23, no3, 2005: “News of the Other. Tracing Identity in Scandinavian Constructions of the Eastern Baltic Sea Region”. (1 side) Omtale av bok med samme tittel, redigert av Kristina Riegert. Utgitt på Nordicom, Göteborg.
2005 European Journal of Communication vol 23, no3, 2005: “Femme Fatalities. Representations of Strong Women in the Media”. (1 side) Omtale av bok med samme tittel, redigert av Rikke Schubart og Anne Gjelsvik. Utgitt på Nordicom, Göteborg.
2005 European Journal of Communication vol 23, no3, 2005: “US and the Other.”Global Media Images on ‘The War of Terror’”. Omtale av bok med samme tittel, redigert av Stig Arne Nohrstedt og Rune Ottosen. Utgitt på Nordicom, Göteborg.
2004 www.idrottsforum.org ”På langrenn gjennom historien”. Anmeldelse av Thor Gotaas Først i  løypa. Oslo, Andresen og Butenschøn 2003 (ca. 5 sider)
2004 Nordicom information nr. 1, 2004: ”Den televiserade ekonomin. Nyheter om statsbudgeten 1980—1995”. Anmeldelse av Bo Mårtenson  Den televiserade ekonomin. Nyheter om statsbudgeten 1980—1995.  Doktoravhandling ved Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet
2004 European Journal of Communication no. 1, 2004 (s132) “The History of Swedish Television Sport”. Omtale av Bo Reimer (2002) Uppspel. Den svenska TV-sportens historia (2002). Stockholm, Bokförlaget Prisma/ Stiftelsen etermedierna i Sverige
2004 European Journal of Communication no. 1, 2004 (s132) “Information, investigation and interpretation. Current Affairs Journalism in Swedish Radio and Television during the 20th Century.” Omtale av Monika Djerf-Pierre og Lennart Weibull (2001): Spegla, granska, tolka. Aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1900-talet. Stockholm, Bokförlaget Prisma/ Stiftelsen etermedierna i Sverige.
2003 Sosiologi i dag nr. 4 2003. Anmeldelse av Terje Rasmussen (2001) ”Mediesamfunnets moral”. Oslo, Pax.
2000 European Journal of Communication no. 1 2000. Anmeldelse av K.Brants, J. Hermes og L.van Zoonen (1988): The Media in Question. Popular Cultures and Public Interests. London, Sage
2000 Nordicom Information nr. 1 2000. Anmeldelse av Larsåke Larsson Nyheter i samspel. Studier i  kommunjournalistik. Doktoravhandling, Insitutionen för journalistik och massekommunikation (JMG), Universitetet i Göteborg
2000 Norsk medietidsskrift nr. 1 2000. Anmeldelse av Stig Hjarvard (1999) TV-nyheder i konkurrence. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
1998 Norsk medietidsskrift nr. 2 1998.  Anmeldelse av Henrik Grue Bastiansen (1997)“Amerikanske fly av typen B 52" - Vietnam i norsk fjernsyn 1963-1975. Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Olso, rapport nr. 30.
1998 European Journal of Communication, no. 2 1998. Anmeldelse av Ulla Carlsson og Eva Harrie (red) (1998) Media Trends 1997 in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Descriptive Analyses and Statistics. Redigert av. Nordicom, Göteborgs Universitet
1998 European Journal of Communication no. 1 1998. Anmeldelse av Roel Puijk (red) (1997) Global Spotlights on Lillehammer. London, J. Libbey Media.
1997 European Journal of Communication, no 3. 1997. Anmeldelse av Ib Bondebjerg og Francesco Bono (red) (1996) Television in Scandinavia. History, Politics and Aesthetics. Luton, University of Luton Press
1990 Norsk statsvitenskapelig tidsskrift nr. 1 (seinere trykket i Nordicom Information). Anmeldelse av Svennik Høyer (1988) Små samtaler og store medier. Oslo, Universitetsforlaget

6. Utredninger og notater

2007 Høgskolen i Volda. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i journalistikk.Rapport for NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Medforfattere: Guri Hjeltnes (leder), Astrid Fikse og Kim Minke.
2007 Sport, attraksjon og journalistikk. Om sportsrettigheter og publisistiske idealer. Utredning for Norsk Journalistlag. Presentert på NJs landsmøte. Skrevet sammen med Brita Ytre-Arne. (32s)
2005 Evaluering av dansk journalistikforskning. En evaluering foretaget for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Evalueringspanel: Helge Rønning (leder), Kent Asp og Knut Helland. Etter at en foreløpig rapport var levert til Ministeriet fant jeg det nødvendig å trekke meg fra den videre oppfølging av evalueringen. Jeg er derfor ikke medforfatter til den endelige rapporten
2002 Den opprinnelige symbiose mellom fotball og presse. Notat nr. 11 2002 (26s), Rokkansenteret, Universitetet i Bergen
1986 En regionalt oppbygd modell for TV2. Utredning for Bergen kommune (50s)

Jeg var fra 1. august 2009 til 31. juli 2017 dekanus (faglig leder) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Jeg har min Ph.D-grad i ”Mass Communications” fra University of Leicester, England med tittel Public Service and Commercial News: Contexts of Production, Genre Conventions and Textual Claims in Television (1994). Før det tok jeg hovedfag i medievitenskap (UiB 1988), Master of Arts i ”Mass Communications” (University of Leicester 1988) og mellomfag i sosiologi (1985). Opprinnelig er jeg utdannet musikklærer ved Bergen Lærerhøgskole (1983).

Jeg var stipendiat ved Høgskolesenteret i Rogaland før jeg kom til Institutt for massekommunikasjon ved UiB i 1993. Fra 1994 var jeg førsteamanuensis i fast stilling. I dag er jeg professor (fra 2002) ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Jeg har tidligere har jeg vært styrer ved Institutt for medievitenskap, og jeg satt da i fakultetsstyret for SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen. Jeg har ledet Ekspertpanelet for humaniora og samfunnsfag i Nordforsk/Nordisk Ministerråd, og har vært medlem av fagkomiteen for samfunnsvitenskap, Divisjon for vitenskap i Norges Forskningsråd. Jeg har deltatt i komiteer i Det Strategiske Forskningsråd og i Videnskabsministeriet i Danmark, samt i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitetet i utdanningen). Jeg har også vært leder for Nasjonalt fagråd i medievitenskap, har sittet i styret for AKSIS (Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi) ved UiB, og vært medlem av komité for overordnet formidlingsstrategi ved UiB. Videre var jeg i sin tid initiativtaker til Nordiske TV-dager, og har vært programkomitémedlem og styremedlem der. Jeg var også initiativtaker til Ytringsfrihetsseminaret på Raftohuset. For tiden er jeg leder for Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag. Jeg er leder for det norske Advisory og Executive Board ved Peder Sather Senteret (samabeid mellom norske kunnskapsintitusjoner og University of California, Berkeley). Jeg har sittet i styret for Festspillene i Bergen og sitter dra 2016 i styret for Bergen Filharmoniske Orkester.