Hjem
Knut Hidles bilde

Knut Hidle

Professor
 • E-postKnut.Hidle@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 67+47 480 10 536
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg har to forskningsinteresser jeg er særlig interessert i. Det ene er mobilitet, internasjonal migrasjon og sted. Jeg er interessert i hvordan mobilitet knytter sammen og fører til endringer og nye spørsmål vi må forholde oss til enten vi snakker om regional, nasjonal eller internasjonal mobilitet. Innenfor dette feltet er jeg også interessert i hvordan sosiale grupper og individer som flytter til eller lever i en eller annen form for mobil tilværelse erfarer steder og etablerer former for tilhørighet. Pendling, fritidsmobilitet, arbeidsmigrasjon, internasjonal migrasjon, flytting osv. faller innunder dette.

Min andre forskningsinteresse er planlegging og stedsutvikling ut fra økonomiske og politiske aspekter. Jeg har vært særlig opptatt av urbane områdeløft, regionaliseringsprosesser i byregioner og rural stedsutvikling i kjølvannet av naturverntiltak.

Disse to forskningsinteressene har blitt knyttet sammen i min forskning og dekker urban, rural, økonomisk, politisk og sosial geografi. Ofte forsøker jeg å knytte sammen kulturelle, politiske og økonomiske faktorer i min forskning.

Andre forskningsinteresser er generell samfunnsplanlegging, og vitenskapsteori og hva som er med på å skape forklaring innen samfunnsgeografien.

 

Tidsskriftartikler
 • Hidle, Knut. 2019. How national parks change a rural municipality's development strategies ? The Skj?k case, Norway. Journal of Rural Studies. 72: 174-185. doi: 10.1016/j.jrurstud.2019.10.001
 • Povrzanović Frykman, Maja; Guribye, Eugene; Hidle, Knut; Mozetič, Katarina. 2019. How Does Place Matter to Highly Skilled Migrants? Work/Non-work Experiences of International Physicians in Norway and Sweden. Nordic Journal of Migration Research. doi: 10.2478/njmr-2019-0026
 • Isaksen, Arne; Trippl, Michaela; Hidle, Knut. 2018. Njøs, Rune 2018. The Role of Multilevel Dynamics and Agency in Regional Industrial Renewal. Norsk Geografisk Tidsskrift. 72: 315-316. doi: 10.1080/00291951.2018.1541930
 • Hidle, Knut. 2014. Politics, planning and homes in a world city. Urban Studies. 51: 224-226. doi: 10.1177/0042098013508986
 • Hidle, Knut. 2014. Å finne sted: Metodologiske perspektiver på stedsanalyser. Norsk Geografisk Tidsskrift. 68: 64-65. doi: 10.1080/00291951.2013.867897
 • Hidle, Knut; Leknes, Einar. 2014. Policy strategies for new regionalism: different spatial logics for cultural and business policies in Norwegian city regions. European Planning Studies. 22: 126-142. doi: 10.1080/09654313.2012.741565
 • Cruickshank, Jørn; Ellingsen, Winfried; Hidle, Knut. 2013. A crisis of definition : culture versus industry in Odda, Norway. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography. 95B: 147-161. doi: 10.1111/geob.12014
 • Ellingsen, Winfried; Hidle, Knut. 2013. Performing home in mobility: second homes in Norway. Tourism Geographies. 15: 250-267. doi: 10.1080/14616688.2011.647330
 • Hidle, Knut; Normann, Roger Henning. 2013. Who can govern? Comparing network governance leadership in two Norwegian city-regions. European Planning Studies. 21: 115-130. doi: 10.1080/09654313.2012.722924
 • Hidle, Knut; Ellingsen, Winfried; Cruickshank, Jørn. 2010. Political conceptions of second home mobility. Sociologia Ruralis. 50: 139-155. doi: 10.1111/j.1467-9523.2010.00508.x
 • Cruickshank, Jørn; Hidle, Knut; Ellingsen, Winfried. 2009. Hyttemobilitet som samfunnslim- et innspill til norsk distriktspolitikk. Tidsskriftet Utmark. 1.
 • Hidle, Knut; Farsund, Arild Aurvåg; Lysgård, Hans Kjetil. 2009. Urban-rural flows and the meaning of borders. Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions. European Urban and Regional Studies. 16: 409-421. doi: 10.1177/0969776409340863
 • Hidle, Knut; Cruickshank, Jørn; Nesje, Liv Mari. 2006. Market, commodity, resourse, strength. -Logics of Norwegian rurality. Norsk Geografisk Tidsskrift. 60: 56-59.
Rapporter/avhandlinger
 • Lidén, Hilde; Eide, Ketil; Hidle, Knut; Nilsen, Ann Christin Eklund; Wærdahl, Randi. 2013. Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2013:003. Institutt for samfunnsforskning, Oslo. 276 sider.
 • Nødland, Svein Ingve; Hidle, Knut; Kvaale, Gro. 2007. Organisasjoner for identitet og integrering. International Research Institute of Stavanger. 126 sider.
 • Hidle, Knut. 2004. Migrasjon og stedsmyte Sted, migrasjonserfaringer og romlige forståelser i Kristiansand. Institutt for geografi, UiB. 322 sider.
Bokkapitler
 • Karlsen, Marry-Anne; Drangsland, Kari Anne Klovholt; Hidle, Knut. 2014. The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system. Part VI, Chapter One, sider 284-299. I:
  • Guribye, Eugene; Lie, Birgit; Øverland, Gwynyth. 2014. Nordic work with traumatised refugees: Do we really care. Cambridge Scholars Publishing. 334 sider. ISBN: 9781443861366.
 • Fløysand, Arnt; Hidle, Knut; Jakobsen, Stig Erik. 2013. Hvordan forhold seg til ideer og materie I studier av innovasjonspraksis? 14, sider 323-338. I:
  • Abelsen, Birgit; Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig-Erik. 2013. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Cappelen Damm Akademisk. 358 sider. ISBN: 978-82-02-38331-2.
 • Fløysand, Arnt; Hidle, Knut; Jakobsen, Stig-Erik. 2013. Hvordan forholde seg til ideer og materie i studier av innovasjonspraksis? 14, sider 323-338. I:
  • Abelsen, Birgit; Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig-Erik. 2013. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Cappelen Damm Akademisk. 358 sider. ISBN: 978-82-02-38331-2.
 • Hidle, Knut. 2013. Second homes in Norway - changing cabins, changing ruralities. 15, sider 235-250. I:
  • Rusten, Grete; Potthoff, Kerstin; Sangolt, Linda. 2013. Norway : Nature industry and society. Fagbokforlaget. 360 sider. ISBN: 9788245013719.
 • Normann, Roger Henning; Abelsen, Birgit; Farsund, Arild Aurvåg; Eikeland, Sveinung; Fosse, Jens Kristian; Hidle, Knut; Kvidal, Trine. 2013. Regional samhandling for innovasjon. Kapittel 12, sider 273-300. I:
  • Abelsen, Birgit; Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig-Erik. 2013. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Cappelen Damm Akademisk. 358 sider. ISBN: 978-82-02-38331-2.
 • Hidle, Knut; Ellingsen, Winfried. 2011. Hyttemobilitet som kulturfenomen. Kapittel, sider 91-106. I:
  • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas; Jørgensen, Finn Arne. 2011. Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Tapir Akademisk Forlag. 200 sider. ISBN: 9788251927901.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Hidle, Knut; Lysgård, Hans Kjetil. 2008. The Development of City-Regions in Norway. 137-159. I:
  • 2008. Towards New Nordic Regions. Politics, administration & Regional Development. Aalborg Universitetsforlag. 23 sider.
 • Hidle, Knut. 2001. Place, geography and the concept of diaspora – a methodological approach. 41-53. I:
  • Lægran, Anne Sofie; Myklebust, Frode. 2001. Contemporary Debates in the Discipline of Geography: Space and Place, Landscape and Environment. Papers from the Department of Geography, Univeristy of Trondheim, New series A. 29. Geografisk Institutt, NTNU, Trondheim.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

PUBLICATIONS

International journals

Hidle, K. (2019) How national parks change a rural municipality's development strategies – The Skjåk case, Norway. Journal of Rural Studies.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.001

Povrzanović Frykman, M., Guribye, E., Hidle, K. and Mozetič, K. (2019) How Does Place Matter To Highly Skilled Migrants? Work/non-work experiences of international physicians in Norway and Sweden. Nordic Journal of Migration Research. DOI: 10.2478/njmr-2019-0026, 9(3).

Hidle, K. and Leknes, E. (2014) Policy strategies for New Regionalism: Different spatial logics for cultural and business policies in Norwegian city regions. European Planning Studies, 22:1, 126-142.

Cruickshank, J. Ellingsen, W. and Hidle, K. (2013) A Crisis Of Definition: Culture Versus Industry In Odda, Norway. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 95 (2): 147-161.

Hidle, K. and Leknes, E. (2012) Policy strategies for New Regionalism: Different spatial logics for cultural and business policies in Norwegian city regions. European Planning Studies. DOI: 10.1080/09654313.2012.741565.

Hidle, K. and Normann, R. (2012) Who Can Govern? Comparing Network Governance Leadership in Two Norwegian City-Regions. European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2012.722924.

Ellingsen, W. and Hidle, K. (2012) Performing home in mobility - second homes in Norway. Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, DOI: 10.1080/14616688.2011.647330.

Hidle, K., Cruickshank, J. and Ellingsen, W. (2010): Political Conceptions of Second Home Mobility. Sociologia Ruralis Vol. 50, nr 2: 139-155

Hidle, K., Farsund, A., Lysgård, H.K. (2009): Urban-Rural Flows and the Meaning of Borders - Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions.European Urban and Regional Studies. 16(4): 409-421

Hidle, K. (2007): Mobilitet og det multikulturelle byrom: Hva skjer med stedsmyten, grenser og forskjellighet? Eksempler fra Kristiansand, Norge. Nordisk Museologi nr. 2:2007.

Hidle, K., Cruickshank, J. and Nesje, L.M. (2006): Market, commodity, resource, strength. – Logics of Norwegian rurality. Norsk Geografisk Tidsskrift Vol. 60, nr. 3. pp 189-198. Oslo. ISSN 0029-1951.

 

Norwegian journals

Hidle, K. (2009): Territorialitetens kategoriske grenser og mobilitetens ambivalens. – Romlighetens strukturerende betydning I sysselsettingsperspektivet med bosetting av flyktninger i norske kommuner. Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning. Vol 10, nr 2: 67-79.

Hidle, K. og Nesje, L.M 2006: Hverdagsmobilitet i fem norske byregioner in Plan– Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, Nr. 3-4/2006, ss. 66-71.

Cruickshank, J., Hidle, K. og Ellingsen, W. (2009) Hyttemobilitet som samfunnslim – et innspill til norsk distriktspolitikk. Utmark nr. 1/2009. Lillehammer.

 

Chapters in books

Karlsen, M-A, Drangsland, K. A. and  Hidle, K. (2014) The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system, in Nordic Work With Traumatised Refugees: Do We Really Care? Pp 284-299. Cambridge Scholars Publishing.

Fløysand, A., Hidle, K. and Jakobsen, S-E. (2013) Hvordan forholde seg til ideer og materie i studier av innovasjonspraksis? In Birgit Abelsen, Arne Isaksen and Stig-Erik Jakobsen (red.) Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Pp 323-338. Oslo: Cappelen Damm.

Normann, R.H., Abelsen, B., Eikeland, S., Farsund, A. A., Fosse, J. F., Hidle, K. and Kvidal, T. (2013) Regional samhandling for innovasjon. In Birgit Abelsen, Arne Isaksen and Stig-Erik Jakobsen (red.) Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Pp. 273-300. Oslo: Cappelen Damm.

Hidle, K. (2013) Second homes in Norway – changing cabins, changing ruralities, in Rusten, G., Potthoff, K. & Sangolt, L. (eds.) Norway: Nature, Industry and Society. Fagbokforlaget, Bergen. pp 235-250.

Hidle, K. and Ellingsen, W. (2011) Hyttemobilitet som kulturfenomen. In Gansmo, H.J., Berker, T. and Jørgensen, F.A. (eds.) Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Trondheim: Tapir forlag. p 91-105.

Farsund, A. Hidle, K, Lysgård, H.K. 2008: The Development of City Regions in Norway: The Importance of Everyday Regional Interaction and Economic Development Policy. In Bukve, O., Halkier, H. and de Souza, P. (eds.) Towards New Nordic Regions. Politics, administration and regional development. Aalborg Universitetsforlag. p. 137-160

Hidle, K. 2007: Place, Geography and the Concept of Diaspora – A Methodological Approach. In: Ajaya Kumar Sahoo and Brij Maharaj (eds.), Sociology of Diaspora: A Reader, pp. 94-112. New Delhi: Rawat Publications

 

PhD thesis

Hidle, K. 2004: Migrasjon og stedsmyte. Sted, migrasjonserfaringer og romlige forståelser i Kristiansand. PhD-thesis. University of Bergen.

 

Reports

Guribye, E., Hidle, K. og Nyhus, E.K. (2014) Innvandrerdrivet. Skolearbeid og inkludering blant minoritets- og majoritetselever i videregående opplæring i Kristiansand. En pilotstudie. FoU rapport nr.7/2014.

 

Guribye, E. Ellingsen, W. og Hidle, K. (2014) Underskudd i bosettingen av flyktninger. En analyse av saksfremlegg og kommunale vedtak i Region Sør. FoU rapport nr. 3/2014.

 

Guribye, E., Hidle, K. og Vangstad, A. (2014) Hvor ble de av? En studie av mobilitetsmønstre blant unge i Kristiansand bo- og arbeidsmarkedsregion etter videregående skole. FoU rapport nr 2/2014.

 

Drangsland, K.A., Ellingsen, W., Karlsen, M-A. (2010) Asylmottak og lokalsamfunn. FoU rapport nr.1/2010.

 

Hidle, K., Ellingsen, W., og Vangstad, A. (2009) Internasjonalisering av arbeidsmarkedet i Agderfylkene. Omfang, strategier og migrasjonsløp. FoU rapport nr. 12/2009. Agderforskning, Kristiansand.

Drangsland, K.A.K., Fuglseth, B.B., og Hidle, K. (2009) Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua. FoU rapport nr. 11/2009. Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K., Ellingsen, W. og Vangstad, A. (2009) Internasjonalisering av Arbeidsmarkedet. Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region. FoU rapport nr. 4/2009. Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K. og Sørheim, S. (2008) Økt bosetting av flyktninger i Knutepunkt Sørlandet kommunene. Lokale og regionale forutsetninger. FoU-rapport nr. 6/2008. Agderforskning, Kristiansand

Hidle, K. og Vangstad, A. (2008) Arbeidsrettet bosetting av flyktninger i norske kommuner. Forvaltningspraksis, kunnskapsgrunnlag og innspill til metodikk. FoU-rapport nr. 3/2008, Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K. og Normann, R. (2008) Lederholdninger på Sørlandet. Analyse av verdier hos regionale ledere i næringslivet, offentlig sektor og politikk. Prosjektrapport nr. 24/2008. Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K. (2008) Regionalisering og eksogene drivkrefter. Teoretiske og metodologiske innspill. Prosjektrapport nr. 23/2008. Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K. (2008) Regionalitet og regionalisering, Bodø. Prosjektrapport nr. 18/2008. Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K. (2008) Regionalitet og regionalisering, Bergen. Prosjektrapport nr. 16/2008. Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K. (2008) Regionalitet og regionalisering, Ålesund. Prosjektrapport nr. 17/2008. Agderforskning, Kristiansand.

Nødland, S. I, Hidle, K. and Kvaale, G. (2007) Organisasjoner for identitet og integrering. Rapport IRIS 2007/064, International Research Institute of Stavanger og Agder Research. Kristiansand/Stavanger.

Hidle, K, Ellingsen, W, Nesje, L.M. og Vangstad, A. (2007) Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder. FoU-report 1/2007, Agder Research.

Hidle, K. et.al. (2005) Samspill i fem norske byregioner. FoU-report 4/2005, Agder Research.

Book reviews

Hidle, K. (2014) Førde, A., Kramvig, B., Gunnerud Berg, N og Dale, B.: Å finne sted. Akademika forlag. Norwegian Journal of Geography 68 (1) pp 64-65.

Hidle, K. (2014) Duncan Bowie: Politics, Planning and Homes in a World City. Routledge. Urban Studies. 51(1) pp 224-226.