Hjem
Knut Martin Tandes bilde

Knut Martin Tande

Førsteamanuensis
 • E-postKnut.Tande@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 51
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Opphavsrett, juridisk metode, rettsteori, erstatningsrett

Kursansvar og forelesninger:

Juridisk metode - JUS133

Opphavsrett - JUS260-2-B

Legal Philosophy - JUS273-2-A

Law and Justice - JUS273-2-C

Universitetspedagogisk rettleiing - JUS329

 

Forelesninger:

Ex.Fac

Erstatningsrett - JUS122

Masteroppgave - JUS399 og JUS398 

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Skadelidtes aksept av risiko som rettslig kriterium i lys av Høyesteretts argumentasjon i HR-2018-403-A (Ridedom II). Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 187-215.
 • Vis forfatter(e) (2016). Høyesterett som prejudikatsdomstol innen erstatningsretten - foredling eller friere rettspolitikk? :. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 30-68.
 • Vis forfatter(e) (2011). Valg og vurderinger i rettsanvendelsesprosessen. Jussens venner. 1-36.
 • Vis forfatter(e) (2007). Lessons from the Norwegian ATM system. IEEE Security and Privacy. 25-31.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1996). Foreldelse av krav på personskadeerstatning etter 10 års-regelen i foreldelseslovens § 9, 2 ledd. nr. 62. nr. 62. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Opphavsrett og billedbruk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Bedre språk, bedre jurister: prosjektpresentasjon .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Medforfatterskap i forskning.
 • Vis forfatter(e) (2014). Forskningsetiske spørsmål knyttet til minnematerialet knyttet til minnematerialet etter 22. juli 2011.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2015). Sosiale hensyn ved personskadeerstatning – grunnleggende prinsipp eller moment i særlige tilfeller i utmålingen? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 1-7.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Morten Kjelland: Erstatningsrett - en lærebok. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 193-212.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2005). Lenker til andres materiale på WWW som selvstendige krenkelser av åvl. § 2, åvl. § 43 eller mfl. § 1.
 • Vis forfatter(e) (2004). LENKER TIL ANDRES MATERIALE PÅ WWW SOM SELVSTENDIGE KRENKELSER AV ÅVL. § 2, ÅVL. § 43 ELLER MFL. § 1.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Immaterialrettens europeisering. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Lovtolking i et verdiperspektiv. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Om forfallstidspunkt for erstatningskrav utenfor kontraktforhold. 11 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). Norway, European Tort Law 2018. European Tort Law. 442-473.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norway, European Tort Law 2017. European Tort Law. 446-466.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norway, European Tort Law, 2016. European Tort Law. 418-430.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norway, European Tort Law, 2015. European Tort Law. 430-444.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norway, European Tort Law 2014. European Tort Law. 439-455.
Brosjyre
 • Vis forfatter(e) (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.