Hjem
Knut N. Lekness bilde

Knut N. Leknes

Professor
 • E-postKnut.Leknes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 66 44
 • Besøksadresse
  Årstadvn. 19
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Bunæs, Dagmar Fosså; Linaae, Ingeborg Mathilde J.; Haugervåg, Maren; Gülcan, Ferda; Leknes, Knut N. 2019. Ti år med peri-implantittbehandling ved Institutt for klinisk odontology, Universitetet i Bergen. Den norske tannlegeforenings tidende. 672-681.
 • Sæthre, Terje; Bunæs, Dagmar Fosså; Leknes, Knut N. 2019. Komplikasjon etter frenektomi Ein kasuistikk. Den norske tannlegeforenings tidende. 790-796.
 • Røsland, Anders; Eikås, Fredrik Espelund; Leknes, Knut N.; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Lie, Stein Atle; Bunæs, Dagmar Fosså. 2018. Snusbruk blant 10.-klassinger : forekomst og oppfatning av egen helse . Den norske tannlegeforenings tidende. 180-186.
 • Bunæs, Dagmar Fosså; Røsland, Anders; Eikås, Fredrik Espelund; Lie, Stein Atle; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Leknes, Knut N. 2018. Snus use among young Norwegian students-predicting factors and impact on health perceptions . Journal of Clinical Periodontology. 107-107.
 • Larsen, Olav Inge; Alvestad, Thea Grass; Gjelseth Dalbak, Ellen Thea; Bunæs, Dagmar Fosså; Leknes, Knut N. 2018. Gingivale retraksjoner : et kritisk blikk på klassifikasjonssystemer . Den norske tannlegeforenings tidende. 328-335.
 • Leknes, Knut N.; Sæthre, Terje; Ulvik, Ingvild Marie; Lie, Stein Atle; Bunæs, Dagmar Fosså. 2018. Erythritol air-polishing versus curette/ultrasonic debridement of mandibular furcations during supportive periodontal therapy. Journal of Clinical Periodontology. 263-264.
 • Bunæs, Dagmar Fosså; Mustafa Sharafeldin, Manal Ibrahim; Mohamed, Hasaan Gassim; Lie, Stein Atle; Leknes, Knut N. 2017. The Effect of Smoking on Inflammatory and Bone Remodeling Markers in Gingival Crevicular Fluid and Subgingival Microbiota Following Periodontal Therapy. Journal of Periodontal Research. 713-724.
 • Strøm, Eivind; Leknes, Knut N. 2017. Kan okklusal overbelastning føre til tap av osseointegrasjon etter vellykket implantatinnsettting? En kasuistikk. Den norske tannlegeforenings tidende. 960-964.
 • Larsen, Olav Inge; Enersen, Morten; Kristoffersen, Anne Karin; Wennerberg, Ann; Bunæs, Dagmar Fosså; Lie, Stein Atle; Leknes, Knut N. 2017. Antimicrobial effects of three different treatment modalities on dental implant surfaces. Journal of Oral Implantology. 429-436.
 • Yassin, Mohammed Ahmed Alamin Yousif; Mustafa, Kamal Babikeir Eln; Xing, Zhe; Sun, Yang; Fasmer, Kristine Eldevik; Waag, Thilo; Krüger, Anke; Steinmüller-Nethl, Doris; Finne-Wistrand, Anna; Leknes, Knut N. 2017. A copolymer scaffold functionalized with nanodiamond particles enhances osteogenic metabolic activity and bone regeneration. Macromolecular Bioscience. 1-11.
 • Yassin, Mohammed Ahmed Alamin Yousif; Leknes, Knut N.; Sun, Yang; Lie, Stein Atle; Finne-Wistrand, Anna; Mustafa, Kamal Babikeir Eln. 2016. Surfactant tuning of hydrophilicity of porous degradable copolymer scaffolds promotes cellular proliferation and enhances bone formation. Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 2049-2059.
 • Bunæs, Dagmar Fosså; Lie, Stein Atle; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Mustafa, Kamal Babikeir Eln; Leknes, Knut N. 2016. Site-specific treatment outcome in smokers following 12 months of supportive periodontal therapy. Journal of Clinical Periodontology. 1086-1093.
 • Midtbø, Marit; Dæhlin, Marte Karoline Svahn; Hage, Kristin; Bunæs, Dagmar Fosså; Berg, Einar; Leknes, Knut N. 2016. Interdisciplinary treatment of gingival recession. Journal of clinical orthodontics. 97-102.
 • Bunæs, Dagmar Fosså; Lie, Stein Atle; Enersen, Morten; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Mustafa, Kamal Babikeir Eln; Leknes, Knut N. 2015. Site-specific treatment outcome in smokers following non-surgical and surgical periodontal therapy. Journal of Clinical Periodontology. 933-942.
 • Simensen, Anja Nyland; Bøe, Olav Egil; Berg, Einar; Leknes, Knut N. 2015. Patient knowledge and expectations prior to receiving implant-supported restorations. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. 41-47.
 • Hage, Kristin; Dæhlin, Marte Karoline Svahn; Midtbø, Marit; Bunæs, Dagmar Fosså; Arnesen, Randi; Ibrahim, Salah Osman; Leknes, Bodil O.; Leknes, Knut N. 2015. Gingivale retraksjonar - er kjeveortopedisk behandling ein risikofaktor? Den norske tannlegeforenings tidende. 244-252.
 • Yassin, Mohammed Ahmed Alamin Yousif; Leknes, Knut N.; Pedersen, Torbjørn Østvik; Xing, Zhe; Sun, Yang; Lie, Stein Atle; Finne-Wistrand, Anna; Mustafa, Kamal Babikeir Eln. 2015. Cell seeding density is a critical determinant for copolymer scaffolds-induced bone regeneration. Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 3649-3658.
 • Skodje, Anders; Idris, Shaza Bushra; Sun, Yang; Bartaula, Sushma; Mustafa, Kamal Babikeir Eln; Finne-Wistrand, Anna; Wikesjö, Ulf M.E.; Leknes, Knut N. 2015. Biodegradable polymer scaffolds loaded with low-dose BMP-2 stimulate periodontal ligament cell differentiation. Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 1991-1998.
 • Sægrov, Anders Henning; Klepp, Morten; Bunæs, Dagmar Fosså; Leknes, Knut N. 2014. Tidleg mislukka implantatbehandling Ein kasuistikk. Den norske tannlegeforenings tidende. 824-832.
 • Pedersen, Torbjørn Østvik; Blois, Anna; Xue, Ying; Xing, Zhe; Sun, Yang; Finne-Wistrand, Anna; Lorens, James; Fristad, Inge; Leknes, Knut N.; Mustafa, Kamal Babikeir Eln. 2014. Mesenchymal stem cells induce endothelial cell quiescence and promote capillary formation. Stem Cell Research & Therapy.
 • Degerstrøm, Tine; Emmerhoff, Ruth; Leknes, Knut N.; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Klepp, Morten. 2014. Er det behov for tannhelseinformasjon via en offentlig internettportal? : en spørreundersøkelse utført ved Odontologisk universitetsklinikk i Bergen. Den norske tannlegeforenings tidende. 544-550.
 • Khanifam, Pejman; Pullisaar, Helen; Leknes, Knut N. 2013. Tannimplantater i ferske ekstraksjonsalveoler. Den norske tannlegeforenings tidende. 184-189.
 • Texmo, Lisbeth; Trzcinska, Dominika; Sægrov, Anders Henning; Klepp, Morten; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Leknes, Knut N. 2013. Peri-implantitt:utfordringer ved disgnostikk og behandling. Den norske tannlegeforenings tidende.
 • Texmo, Lisbeth; Sægrov, Anders Henning; Trzcinska, Dominika; Klepp, Morten; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Leknes, Knut N. 2013. Peri-implantitt: utfordringer ved diagnostikk og behandling. Den norske tannlegeforenings tidende. 790-798.
 • Pedersen, Torbjørn Østvik; Blois, Anna; Xing, Zhe; Xue, Ying; Sun, Yang; Finne-Wistrand, Anna; Akslen, Lars A.; Lorens, James; Leknes, Knut N.; Fristad, Inge; Mustafa, Kamal Babikeir Eln. 2013. Endothelial microvascular networks affect gene-expression profiles and osteogenic potential of tissue-engineered constructs. Stem Cell Research & Therapy. 10 sider.
 • Leknes, Knut N.; Yang, Jie; Qahash, Mohammed; Polimeni, Giuseppe; Susin, Christiano; Wikesjö, Ulf M.E. 2013. Alveolar ridge augmentation using implants coated with recombinant human growth/differentiation factor-5 (rhGDF-5). Radiographic observations. Clinical Oral Implants Research. 1185-1191.
 • Øen, Malene; Sundby, Ingvild E.; Midtbø, Marit; Bøe, Olav Egil; Leknes, Knut N. 2012. Profesjonell hygieneoppfølging av unge pasientar med fast kjeveortopedisk apparatur. Ein observasjonsstudie over 12 månader. Den norske tannlegeforenings tidende. 588-594.
 • Pedersen, Torbjørn; Blois, Anna; Xue, Ying; Xing, Zhe; Cottler-Fox, Michele; Fristad, Inge; Leknes, Knut N.; Lorens, James; Mustafa, Kamal Babikeir Eln. 2012. Osteogenic stimulatory conditions enhance growth and maturation of endothelial cell microvascular networks in culture with mesenchymal stem cells. Journal of Tissue Engineering.
 • Krohn-Dale, Ivar; Bøe, Olav Egil; Enersen, Morten; Leknes, Knut N. 2012. Er:YAG laser in the treatment of periodontal sites with recurring chronic inflammation: a 12-month randomised, controlled clinical trial. Journal of Clinical Periodontology. 745-752.
 • Frostad, Jørgen; Leknes, Knut N. 2011. Periodontal forbehandling - en forutsetning for et vellykket resultat ved innsetting av tannimplantater på periodontittdisponerte pasienter :. Den norske tannlegeforenings tidende. 428-433.
 • Flatebø, Rigmor Siri; Høl, Paul Johan; Leknes, Knut N.; Kosler, Jan; Lie, Stein Atle; Gjerdet, Nils Roar. 2011. Mapping of titanium particles in peri-implant oral mucosa by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry and high-resolution optical darkfield microscopy. Journal of Oral Pathology & Medicine. 412-420.
 • Rishaug, Maren Johnsen; Simensen, Anja Nyland; Klock, Kristin; Bøe, Olav Egil; Nesse, Harald; Leknes, Knut N. 2010. Implantatforankret protetisk behandling : faktorer av betydning for terapivalget. Den norske tannlegeforenings tidende. 1036-1041.
 • Salvesen, Eirik Aasland; Leknes, Knut N.; Skau, Irene; Grytten, Jostein. 2009. Spesialistpraksis i periodonti - en kartlegging av behandlingsmønstre. Den norske tannlegeforenings tidende. 850-854.
 • Leknes, Knut N.; Alstad, Miriam Elisabeth; Angelsen, Stine Victoria; Espervik, Annika; Eriksen, Elisabeth Margrethe Schilbred; Bruzell, Ellen. 2009. Laserbehandling av infeksjoner ved tenner og dentale implantater. Den norske tannlegeforenings tidende. 700-706.
 • Leknes, Knut N.; Andersen, Kari-Mette; Bøe, Olav Egil; Skavland, Ragnfrid J.; Albandar, Jasim M. 2009. Enamel Matrix Derivative Versus Bioactive Ceramic Filler in the Treatment of. Intrabony Defects: 12-Month Results. Journal of Periodontology. 219-227.
 • Byberg, Ragnhild; Wathne, Åsta; Nesse, Harald; Leknes, Knut N. 2008. Kroneforlenging - når er dette en nødvendig preprotetisk behandling? Den norske tannlegeforenings tidende. 368-374.
 • Leknes, Knut N.; Yang, Jie; Qahash, Mohammed; Polimeni, Giuseppe; Susin, Christiano; Wikesjø, Ulf. M.E. 2008. Alveolar ridge augmentation using implants coated with recombinant human bone morphogenetic protein-7 (rhBMP-7/rhOP-1): radiographic observations. Journal of Clinical Periodontology. 914-919.
 • Leknes, Knut N.; Yang, Jie; Qahash, Mohammed; Polimeni, Giuseppe; Susin, Christiano; Wikesjø, Ulf M.E. 2008. Alveolar ridge augmentation using implants coated with recombinant human bone morphogenetic protein-2: radiographic observations. Clinical Oral Implants Research. 1027-1033.
 • Leiknes, Tom; Leknes, Knut N.; Bøe, Olav Egil; Skavland, Ragnfrid J.; Lie, Tryggve. 2007. Topical use of a metronidazole gel in the treatment of sites with symptoms of recurring chronic inflammation. Journal of Periodontology. 1538-1544.
 • Dybvik, Tore; Leknes, Knut N.; Bøe, Olav Egil; Skavland, Ragnfrid J.; Albandar, Jasim M. 2007. Bioactive ceramic filler in the treatment of severe osseous defects: 12-month results. Journal of Periodontology. 403-410.
 • Wikesjø, Ulf. M.E.; Susin, Christiano; Qahash, Mohammed; Polimeni, Giuseppe; Leknes, Knut N.; Shanaman, Richard H.; Prasad, Hari S.; Rohrer, Michael D.; Hall, Jan. 2006. The critical-size supraalveolar peri-implant defect model: characteristics and use. Journal of Clinical Periodontology. 846-854.
 • Wikesjö, Ulf M.E.; Susin, Christiano; Quhash, Mohammed; Polimeni, Giuseppe; Leknes, Knut N.; Shanaman, Richard H.; Prasad, Hari S.; Rohrer, Michael D.; Hall, Jan. 2006. The critical-size supraalveolar peri-implant defect model: characteristics and use. Journal of Clinical Periodontology. 846-854.
 • Flatebø, Rigmor Siri; Johannessen, Anne Chr.; Grønningsæter, Arne Geir; Bøe, Olav Egil; Gjerdet, Nils Roar; Grung, Bjarte; Leknes, Knut N. 2006. Host Response to Titanium Dental Implant Placement Evaluated in a Human Oral Model. Journal of Periodontology. 1201-1210.
 • Leknes, Knut N.; Selvig, Knut A.; Bøe, Olav Egil; Wikesjö, Ulf. 2005. Tissue reactions to sutures in the presence and absence of anti-infective therapy. Journal of Clinical Periodontology. 130-138.
 • Leknes, Knut N. 2005. Suturmateriale ved oralkirurgiske inngrep. Den norske tannlegeforenings tidende. 828-833.
 • Leknes, Knut N.; Røynstrand, Inghild Tafjord; Selvig, Knut A. 2005. Human Gingival Tissue Reactions to Silk and Expanded Polytetrafluoroethylene Sutures. Journal of Periodontology. 34-42.
 • Leknes, Knut N.; Amarante, Evandro S.; Price, Daniel E.; Bøe, Olav Egil; Skavland, Ragnfrid J.; Lie, Tryggve. 2005. Coronally positioned flap procedures with or without a biodegradable membrane in the treatment of human gingival recession. A 6-year follow-up study. Journal of Clinical Periodontology. 518-529.
 • Andersen, Kari-Mette; Selvig, Knut; Leknes, Knut N. 2003. Altered Healing Following Mucogingival Surgery in a Patient with Chrohn's Disease: A Literature Review and Case Report. Journal of Periodontology. 537-546.
 • Leknes, Knut N.; Andersen, Kari-Mette; Bruun, Georg. 2001. Gingivale retraksjoner behandlet med koronalforskjøvet lapp og Emdogain. Den norske tannlegeforenings tidende. 384-390.
 • Price, D.; Bøe, Olav Egil; Skavland, Ragnfrid J.; Lie, Tryggve; Leknes, Knut N. 2001. Coronally positioned flap with or without a bioabsorbable membrane in the treatment of gingival reccession type defects. A 6-year follow-up. Journal of Dental Research.
 • Leknes, Knut N.; Røynstrand, Inghild; Selvig, Knut. 2000. Human gingival tissue reacrions to silk and expanded polytetrafluorethylene (ePTFE) sutures. Periodontology 2000. 1666.
 • Amarante, Evandro S.; Leknes, Knut N.; Skavland, Johanne; Lie, Tryggve. 2000. Coronally Positioned Flap Procedures with or without a bioabsorbable membrane in the treatment of human gingival recession. Journal of Periodontology. 989-998.
 • Selvig, Knut A; Biagiotti, Guy R.; Leknes, Knut N.; Wikesjo, Ulf M.E. 1998. Oral Tissue Reactions to Suture Materials. The international journal of periodontics & restorative dentistry. 475-487.
 • Leknes, Knut N. 1998. Lokale faktorers innvirkning på periodontal helse. Den norske tannlegeforenings tidende. 154-155.
 • Leknes, Knut N. 1997. The influence of anatomic and iatrogenic root surface characteristics on bacterial colonization and periodontal destruction: A review. Journal of Periodontology. 507-516.
 • Haney, Marc J.; Leknes, Knut N.; Wikesjø, Ulf M.E. 1997. Recurrence of Mandibular Molar Furcation Defects Following Citric Acid Root Treatment and Coronally Advanced Flap Procedures. The international journal of periodontics & restorative dentistry. 529-535.
 • Leknes, Knut N.; Lie, Tryggve; Bøe, Olav Egil; Selvig, Knut A. 1997. A correlation study of inflammatory cell mobilization in response to Subgingival microbial colonization. Journal of Periodontology. 67-72.
 • Leknes, Knut N.; Lie, Tryggve; Wikesjø, Ulf M.E.; Bøe, Olav Egil; Selvig, Knut A. 1996. Influence of Tooth Instrumentation Roughness on Gingival Tissue Reactions. Journal of Periodontology. 197-204.
 • Leknes, Knut N.; Lie, Tryggve; Selvig, Knut A. 1996. Cemental tear. A risk factor in periodontal attachment loss. Journal of Periodontology. 583-588.
 • Leknes, Knut N.; Lie, Tryggve; Selvig, Knut A. 1996. Cemental Tear: A Risk Factor in Periodontal Attachment Loss. Journal of Periodontology. 583-588.
 • Wang, SF; Leknes, Knut N.; Zimmerman, GJ; Sigurdsson, TJ; Wikesjö, UME; Selvig, KA. 1995. Reproducibility of periodontal probing using a conventional manual and an automated force-controlled electronic probe. Journal of Periodontology. 38-46.
 • Leknes, Knut N. 1995. Membrankirurgi - muligheter og begrensninger. Norw Dent J. 352-359.
 • Wang, SF; Leknes, Knut N.; Zimmerman, GJ; Sigurdsson, TJ; Wikesjö, UME; Selvig, KA. 1995. Intra- and inter-examiner reproducibility in constant force probing. Journal of Clinical Periodontology. 918-922.
 • Leknes, Knut N. 1995. Influence of tooth instrumentation roughness on gingival tissue reaction. Journal of Periodontology.
 • Leknes, Knut N. 1995. Influence of tooth instrumentation roughness on aquisition and composition of the subgingival mecroflora. Journal of Clinical Periodontology.
 • Leknes, Knut N. 1995. A correlation study of inflammatory cell mobilization in respons to subgingival microbial colonization. Journal of Periodontology.
 • Leknes, Knut N.; Lie, T.; Selvig, K.A. 1994. Root grooves: A risk factor in periodontal attachment loss. Journal of Periodontology. 859-863.
 • Leknes, Knut N.; Lie, T.; Selvig, K.A. 1994. Root Grooves: A Risk Factor in Periodontal Attachment Loss. Journal of Periodontology. 859-863.
 • Leknes, Knut N.; Lie, T.; Wikesjö, U.M.E.; Bogle, G.C.; Selvig, K.A. 1994. Influence of Tooth Instrumentation Roughness on Subgingival Microbial Colonization. Journal of Periodontology. 303-308.
 • Leknes, Knut N.; Lie, T.; Wikesjö, U.M.E.; Bogle, G.C.; Selvig, K.A. 1994. Influence of Tooth Instrumentation Roughness on Subgingival Microbial Colonization. Journal of Periodontology. 303-308.
 • Grevstad, H. J.; Leknes, Knut N. 1993. Ultrastructure of plaque associated with polytetrafluoroethylene (PTFE) membranes used for guided tissue regeneration. Journal of Clinical Periodontology. 193-198.
 • Leknes, Knut N.; Lie, T. 1991. Influence of polishing procedures on sonic scaling root surface roughness. Journal of Periodontology. 659-662.
Rapport
 • Leknes, Knut N. 1997. The Brånemark System. A submerged two-stage concept using compact screw implants. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Nyland Simensen, Anja; Rishaug, Maren Johnsen; Klock, Kristin; Bøe, Olav Egil; Nesse, Harald; Leknes, Knut N. 2010. Implantatforankret protetisk behandling. Faktorer med betydning for terapivalget.
 • Leknes, Knut N. 1999. Periodontal regenerasjon også ved behandling av gingivale retraksjoner?
 • Leknes, Knut N. 1999. Oral tissue reactions to suture materials.
Vitenskapelig foredrag
 • Leknes, Knut N. 2019. Hvordan behandle peri-implantitt? En spørreundersøkelse blant norske periodontister.
 • Fahlstedt, Peter; Bunæs, Dagmar Fosså; Lie, Stein Atle; Leknes, Knut N. 2019. Dental implant temperature measurements during calibrated irradiation with dual wavelength laser.
 • Yassin, M.A.; Leknes, Knut N.; SUN, Aixin; Finne-Wikstrand, A; Mustafa, Kamal Babiker Ein. 2015. Tuning hydrophilicity of copolymer significantly influences vascular and bone formation.
 • Yassin, M.A.; Leknes, Knut N.; SUN, Aixin; Finne-Wikstrand, A; Mustafa, Kamal Babikeir Eln. 2015. Hydrophilicity of copolymer materials as scaffold in bone tissue engineering is a critical determinant.
 • Hage, Kristin; Dæhlin, Marte Svahn; Midtbø, Marit; Bunæs, Dagmar Fosså; Leknes, Knut N. 2014. Gingivale retraksjonar Er kjeveortopedisk behandling ein risikofaktor?
 • Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N. 2013. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE), Modul 4 periodonti, Finnmark, 28. og 29. jan. 2013.
 • Hoff, Ivar; Leknes, Knut N.; Vasstrand, Endre N. 2013. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE), Modul 4 periodonti, Finnmark, 18. og 19. mars 2013.
 • Pedersen, Torbjørn Østvik; Blois, Anna; Xue, Ying; Xing, Zhe; Finne-Wistrand, Anna; Lorens, James; Fristad, Inge; Leknes, Knut N.; Mustafa, Kamal Babikeir Eln. 2013. Prevascularization of tissue-engineered constructs with endothelial and mesenchymal stem cells.
 • Skodje, Anders; Mustafa, Kamal Babikeir Eln; Idris, Shaza B.; Bartaula, Sushma; Leknes, Knut N. 2013. Periodontal fibroblasts on Biodegradable scaffolds loaded with a low-dose of rhBMP-2.
 • Emmerhof, Ruth; Degerstrøm, Tine; Leknes, Knut N.; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Klepp, Morten. 2013. Needs and wishes for dental information among University Clinic patients.
 • Leknes, Knut N. 2013. Laserbehandling av infeksjoner ved tenner og dentale implantater.
 • Leknes, Knut N. 2013. "Lange tenner – hva kan gjøres?”.
 • Hoff, Ivar; Leknes, Knut N.; Vasstrand, Endre N. 2012. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE), Modul 4, periodonti.
 • Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N. 2012. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE), Modul 4, periodonti.
 • Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N. 2012. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE), Modul 4, periodonti.
 • Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar. 2012. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE), Modul 4, periodonti.
 • Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N. 2011. Modul 4, periodonti Nord-Trøndelag: Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning.
 • Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N. 2011. Modul 4, periodonti Nord-Trøndelag: Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning.
 • Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar. 2010. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning Modul 4. Periodonti.
 • Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N. 2010. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning Modul 4, Periodonti . Foredrag på konferanse i Hedmark.
 • Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N. 2010. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning Modul 4.
 • Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N. 2010. Foredrag under tannlegeforeningens systematiske etterutdanning Modul 4 i Hedmark.
 • Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar. 2009. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning Modul 4. Periodonti.
 • Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N. 2009. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning Modul 4.
 • Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N. 2008. Tannlegeforenings systematiske etterutdanning Modul 4. Periodonti.
 • Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar. 2008. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning Modul 4.
 • Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar. 2008. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning Modul 4.
 • Leknes, Knut N.; Vasstrand, Endre N. 2008. TSE Modul 4: Periodonti. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning.
 • Vasstrand, Endre N.; Hoff, Ivar; Leknes, Knut N. 2008. TSE Modul 4: Periodonti. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning.
 • Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N. 2008. TSE Modul 4. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning.
 • Leknes, Knut N.; Nesse, Harald. 2008. Kroneforlenging - når er dette en nødvendig preprotetisk behandling?
 • Leknes, Knut N.; Nesse, Harald. 2008. Kroneforlenging - når er dette en nødvendig preprotetisk behandling.
 • Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N. 2007. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning, Periodonti Modul 4.
 • Hoff, Ivar; Leknes, Knut N.; Vasstrand, Endre N. 2007. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning, Modul 4 Periodonti.
 • Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N. 2007. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning, Modul 4.
 • Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar. 2007. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning Modul 4.
 • Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N. 2006. TSE, Modul 4: Periodonti.
 • Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar. 2006. TSE, Modul 4: Periodonti.
 • Hoff, Ivar; Leknes, Knut N.; Vasstrand, Endre N. 2006. TSE, Modul 4: Periodonti.
 • Leknes, Knut N.; Vasstrand, Endre N.; Hoff, Ivar. 2006. TSE, Modul 4: Periodonti.
 • Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N. 2006. TSE, Modul 4.
 • Hoff, Ivar; Leknes, Knut N.; Vasstrand, Endre N. 2006. TSE, Modul 4.
 • Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar. 2006. TSE, Modul 4.
 • Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N. 2006. TSE, Modul 4.
 • Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N. 2005. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE), Modul 4: Periodonti.
 • Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar; Vasstrand, Endre N. 2005. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE), Modul 4: Periodonti.
 • Vasstrand, Endre N.; Leknes, Knut N.; Hoff, Ivar. 2005. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE), Modul 4: Periodonti.
 • Hoff, Ivar; Leknes, Knut N.; Vasstrand, Endre N. 2005. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE), Modul 4: Periodonti.
 • Leknes, Knut N. 2005. Lange tenner - hva kan gjøres?
 • Hoff, Ivar; Leknes, Knut N.; Vasstrand, Endre N. 2004. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE), Modul 4: Periodonti.
 • Vasstrand, Endre N.; Hoff, Ivar; Leknes, Knut N. 2004. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE), Modul 4: Periodonti.
 • Leknes, Knut N. 2004. TSE Modul 4 - periodonti.
 • Leknes, Knut N.; Selvig, Knut Andreas. 2004. How can we optimize healing following surgical procedures? -Clinical realities.
 • Price, D; Amarante, Evandro S.; Bøe, Olav; Skavland, Ragnfried; Lie, Tryggve; Leknes, Knut N. 2002. Coronally positioned flat with or without a bioabsorbable membrane in the treatment of gingival recession type defects. A 6-year follow-up.
 • Leknes, Knut N.; Røynstrand, Inghild; Selvig, Knut. 2000. Risk factors in periodontal disease and the future of periodontal diagnosis.
 • Leknes, Knut N.; Røynstrand, Inghild; Selvig, Knut. 2000. Human gingival tissue reactions to silk and expanded polyetrafluoriethylene (ePTFE) sutures.
 • Amarante, Evandro S.; Leknes, Knut N.; Skavland, Johanne; Lie, Tryggve. 1998. Controlled study of the augmentation effect of a biodegradable membrane in coronally positioned flap procedures.
 • Wang, S.F.; Leknes, Knut N.; Zimmermann, G.J.; Sigurdsson, T.J.; Wikesjö, U.M.E.; Selvig, K.A. 1994. Reproducibility of periodontal probing using a conventional and an automated force-controlled electronic probe.
Leserinnlegg
 • Sægrov, Anders H.; Klepp, Morten; Bunæs, Dagmar Fosså; Leknes, Knut N. 2015. Svar til Tore Ramstad: Tidleg mislukka implantatbehandling. Ein kasuistikk. Den norske tannlegeforenings tidende. 81-81.
Brev til redaktøren
 • Strøm, Eivind; Leknes, Knut N. 2018. Svar til Harald Gjengedals siste kommentar til kasuistikken: "Kan okklusal overbelastning føre til tap av osseointegrasjon etter vellykket implantatinnsetting?". Den norske tannlegeforenings tidende. 220-220.
 • Strøm, Eivind; Leknes, Knut N. 2018. "Kan okklusal overbelastning føre til tap av osseointegrasjon etter vellykket implantatinnsetting?" - svar til førsteamanuensis Harald Gjengedals kommentar til kasuistikken . Den norske tannlegeforenings tidende. 126-126.
 • Strøm, Eivind; Leknes, Knut N. 2018. "Kan okklusal overbelastning føre til tap av osseointegrasjon etter vellykket implantatinnsetting?" - addendum til Gjengedals siste kommentar til kasuistikk i Tidende nr. 11, 2017 . Den norske tannlegeforenings tidende. 294-294.
Doktorgradsavhandling
 • Yassin, Mohammed Ahmed Alamin Yousif. 2017. Surface hydrophilicity: a key factor i loping bone tissue engineering constructs .
 • Bunæs, Dagmar Fosså. 2017. Outcomes of Periodontal Therapy in Smokers and Non-smokers with Chronic Periodontitis .
 • Flatebø, Rigmor Siri. 2015. Tissue response to titanium oral implants evaluated in a human model.
 • Leknes, Knut N. 1996. The influence of anatomic and iatrogenic root surface characteristics on bacterial colonization and periodontal destructrion. Dr.odont. thesis.
Sammendrag/abstract
 • Bunaes, Dagmar; Enersen, Morten; Aastrøm, A.N.; Mustafa, Kamal Babikeir Eln; Lie, S.A.; Leknes, Knut N. 2015. The influence of cigarette smoking on clinical and microbiological outcomes following primary periodontal treatment. Journal of Clinical Periodontology. 3-3.
 • Simensen, Anja Nyland; Bøe, Olav Egil; Leknes, Knut N. 2013. Subjective patient factors affecting choice of treatment with dental implants. Journal of Dental Research.
 • Flatebø, Rigmor Siri; Johannessen, Anne Christine; Gjerdet, Nils Roar; Grønningsæter, Arne Geir; Grung, Bjarte; Bøe, Olav Egil; Leknes, Knut N. 2005. Host response to titanium evaluated in an oral human model. Clinical Oral Implants Research.
 • Leknes, Knut N.; Selvig, Knut Andreas; Bøe, Olav Egil; Wikesjö, Ulf. 2004. Tissue reactions to sutures in presence/absence of anti-infective therapy. Journal of Dental Research.
 • Andersen, Kari Mette; Bøe, Olav Egil; Skavland, Ragnfrid J.; El-agroudi, Mohammed; Albandar, Jasim M.; Leknes, Knut N. 2004. Enamel matrix derivative versus bioactive ceramic filler in intrabony defects. Journal of Dental Research.
 • Dybvik, Tore; Albandar, Jasim M.; Selvig, Knut Andreas; Leknes, Knut N. 2004. Bioactive ceramic filler in the treatment of severe osseous defects. Journal of Dental Research.
Poster
 • Bunæs, Dagmar Fosså; Lie, Stein Atle; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Mustafa, Kamal Babikeir Eln; Leknes, Knut N. 2016. Site-specific effect of cigarette smoking following 12 months of supportive periodontal therapy.
 • Yassin, Mohammed Ahmed; Leknes, Knut N.; Sun, Y; Wistrand, A-F; Mustafa, Kamal Babikeir Eln. 2016. Hydrophilicity of polymer scaffolds is a critical determinant for bone tissue Engineering.
 • Bunæs, Dagmar Fosså; Lie, Stein Atle; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Mustafa, Kamal Babikeir Eln; Leknes, Knut N. 2015. Smoking negatively affects outcome of periodontal treatment.
 • Pedersen, Torbjørn Østvik; Blois, AL; Xue, Ying; Xing, Zhe; Finne-Wistrand, Anna; Lorens, J.B.; Fristad, Inge; Leknes, Knut N.; Mustafa, Kamal Babikeir Eln. 2014. Prevascularization of tissue-engineered constructs with endothelial and mesenchymal stem cells.
 • Yassin, MA; Leknes, Knut N.; Pedersen, Torbjørn Østvik; Sun, Y; Xing, Zhe; Finne-Wistrand, Anna; Mustafa, Kamal Babikeir Eln. 2014. In Tissue Engenieering: Influence Of BMSCs Density on Bone Regeneration.
 • Sægrov, Anders H.; Klepp, Morten; Bøe, Olav E.; Leknes, Knut N. 2013. Surgical treatment of cases with peri-implantitis. A preliminary study.
 • Simensen, Anja Nyland; Bøe, Olav Egil; Leknes, Knut N. 2013. Subjective patient factors affecting choice of treatment with dental implants.
 • Ingvaldsen, Vidar L.; Mustafa, Manal; Bøe, Olav E.; Mustafa, Kamal Babikeir Eln; Leknes, Knut N. 2013. Short-term molecular biological effects of scaling and root planing in patients with chronic periodontitis.
 • Pedersen, Torbjørn Østvik; Blois, Anna; Xing, Zhe; Xue, Ying; Sun, Yang; Finne-Wistrand, Anna; Lorens, James; Leknes, Knut N.; Fristad, Inge; Mustafa, Kamal Babikeir Eln. 2013. Endothelial Microvascular Networks Influence Gene Expression Profiles in MSCs.
 • Øen, Malene; Sundby, Ingvild E.; Midtbø, Marit; Bøe, Olav Egil; Leknes, Knut N. 2012. The effect of oral health promotion in patients with fixed orthodontic appliance. A 12-month follow-up study.
 • Pedersen, Torbjørn; Blois, Anna; Xue, Ying; Xing, Zhe; Cottler-Fox, Michele; Fristad, Inge; Leknes, Knut N.; Lorens, James; Mustafa, Kamal Babikeir Eln. 2012. Osteogenic conditions stimulate microvascular networks – establishing culture conditions for stem cell based reconstruction of bone defects.
 • Krohn-Dale, Ivar; Selvig, Knut A.; Bøe, Olav Egil; Leknes, Knut N. 2012. Er:YAG laser in the treatment of periodontal sites with recurring chronic inflammation: a 12-month randomized, controlled clinical trial.
 • Sundby, Ingvild E.; Øen, Malene; Midtbø, Marit; Olav E, Bøe; Leknes, Knut N. 2011. Profesjonell oppfølging av pasientar med fast kjeveortopedisk apparatur. Ein 12-månaders oppfølgingstudie.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Andersen, KM; Selvig, KA; Leknes, Knut N. 2003. Altered healing following mucogingival surgery in a patient with Crohn's disease: A literature review and case report. 537-546.
 • Andersen, Kari-Mette; Leknes, Knut N.; Selvig, Knut A. 2003. Altered Healing Following Mucogingival Surgery in a Patient with Crohn`s disease. 537-546.
Fagartikkel
 • Khanifam, Pejman; Pullisaar, Helen; Leknes, Knut N. 2013. Implantater i friske ekstraktionsalveoler. Tandlægebladet. 1002-1008.
 • Leknes, Knut N.; Andersen, Kari-Mette; Bruun, Georg. 2001. Gingivale retraksjoner behandlet med koronalforskjøvet lapp og Emdogain. Den norske tannlegeforenings tidende. 384-390.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.