Hjem
Knut Ove Arntzens bilde

Knut Ove Arntzen

Professor, teatervitenskap
 • E-postKnut.Arntzen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 68
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Bøker
 • Keefe, John; Arntzen, Knut Ove. 2019. Staging and Re-cycling: Retrieving, Reflecting and Re-framing the Archive. Routledge. 200 sider. ISBN: 9780367859398.
 • Hansen, Eva Rem; Arntzen, Knut Ove. 2014. Pedro Gomez Egana: Behind the Scenes/I kulissene. 14 sider. ISBN: 978-82-998283-9-0.
 • Arntzen, Knut Ove. 2013. Det er nullpunktet hun vil frem til i sin Sonate!/It is the absolute zero point she is working for in her Sonata! Katalogtekst til Kristine Øksendals utstilling Sonate - Arbeider 2013/Works 2013 i Galleri Trafo, Asker. 61 sider.
 • Gross, Martina; Lehmann, Hans-Thies; Arntzen, Knut Ove. 2012. Kapittel i boken Populärkultur im Gegenwartstheater: Skandinavischer Situationismus : Politische Kunst auf dem Weg zum popkulturellen Ko-Ritus. 6 sider. ISBN: 978-3-942449-19-9.
 • Arntzen, Knut Ove; Kuzma, Marta. 2011. Whatever happened to Sex in Scandinavia. 525 sider. ISBN: 978-3-86335-068-0.
 • Arntzen, Knut Ove; Opstad, Steinar. 2011. Til Cecilie. Festskrift på til Cecilie Løveid på 60-årsdagen. Forlaget Kolon. 181 sider. ISBN: 978-82-05-37508-6.
 • Arntzen, Knut Ove. 2009. Performance art by Baktruppen: first part/co-editor: Camilla Eeg-Tverbakk. 156 sider. ISBN: 978-82-997687-7-1.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla; Arntzen, Knut Ove. 2009. Performance art by Baktruppen : first part. 156 sider. ISBN: 9788299768771.
 • Arntzen, Knut Ove. 2007. Det marginale teater. Et nordisk blikk på regikunst og ambiente forsøk. Alvheim og Eide akademisk forlag. 207 sider. ISBN: 978-82-90-35980-0.
 • Arntzen, Knut Ove. 2006. Transition Pictures by Robert Alda. Essay: Knut Ove Arntzen. 104 sider. ISBN: 83-917011-7-4.
 • Arntzen, Knut Ove. 2000. Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20. Jahrhunderts. 236 sider. ISBN: 3-86110-236-6.
 • Arntzen, Knut Ove; Leirvåg, Siren; Vestli, Elin Nesje. 2000. Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20. Jahrhunderts. 236 sider. ISBN: 3-86110-236-6.
Tidsskriftartikler
 • Arntzen, Knut Ove. 2018. La narration du monde et la pratique du recyclage (A travers l´exemple des "Project Theatre" dans les années 1990), i Corps parlant, cops vivant. Textes réunis par Jonathan Châtel et Pierre Piret, Centre d´études théâtrales Université catholique de Louvain. Études Théâtrales. 2017: 151-155.
 • Arntzen, Knut Ove. 2018. New Authenticity and Emergency in Performance: Fake, Arts and Politics. Analele Universitatii Bucuresti. 67: 171-183.
 • Arntzen, Knut Ove. 2017. Focusing the North: Performance art and theatre in an avant-garde perspective. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF CULTURE. 2017: 15-30.
 • Arntzen, Knut Ove. 2016. Arktisk drama og biosofisk vitalisme: Knut Hamsuns dramatikk i lys av sjelelige landskap. Nordlit. 2016.
 • Arntzen, Knut Ove. 2016. Doktordisputas Wenche Larsen: Andreopponent Knut Ove Arntzen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2016. 6 sider.
 • Arntzen, Knut Ove. 2016. Teaterkritikken og det ny-impresjonistiske. Peripeti. 2016: 127-135.
 • Arntzen, Knut Ove. 2015. Theatre in the Ukrainian borderland: Vertep, avant-gardism and cabaret dramaturgy - Les Kurbas, Jura Soyfer and theatre Arabesque. Doksa. 23: 104-115.
 • Arntzen, Knut Ove. 2015. Bent Holm Holberg på tværs: Fra forskning til forestilling. Nordic Theatre Studies. 26: 108-111.
 • Arntzen, Knut Ove. 2012. Happy Days in the Art World, Festspillene i Bergen. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 2-3. 44-46.
 • Arntzen, Knut Ove. 2012. Nordwindfestival: Det ville og eksotiske nord. Kommentar. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 1. 67-70.
 • Arntzen, Knut Ove. 2012. Vegard Vinge - performativ tegneserie og ironisk teatermaskin. Peripeti. 17: 116-120.
 • Arntzen, Knut Ove. 2011. Gruppe 66, Co-ritus og kunsten som samhandling. Kunst Pluss. 1/2011. 8-10.
 • Arntzen, Knut Ove. 2011. Pop-kulturelt teater i kropp og landskap. (Bergen): Meteor med urpremiere på pop-opera av Maison Dahl/Bonnema. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 3-4. 110-111.
 • Arntzen, Knut Ove. 2011. Politisk satire og islandsk postmoderne teater om vikinger og andre beserker. Gerpla - kjempeliv i nord. Etter Halldór Laxness´roman. Nationalteatret i Reykjavik. Festspillene i Bergen, 27. mai. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 2. 28-29.
 • Arntzen, Knut Ove. 2010. Grenseløse Kirkenes! En kommentar til en tverrkunstnerisk festival i Kirkenes, Barents Spektakel, 3.-7. februar 2010. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 1. 58-60.
 • Arntzen, Knut Ove. 2010. Sør møter Nord (Kirkenes): En lekende og sirkusaktig, internasjonal versjon av Mor Courage. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 1. 60-62.
 • Arntzen, Knut Ove. 2010. Alongside Struve´s Meridian Arc: Symbolic Reflections of Memories. Meno istorija ir kritika. 6. 94-100.
 • Arntzen, Knut Ove. 2009. Kommentar til Meteor (BIT Teatergarasjens festival høsten 2009). Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 4.
 • Arntzen, Knut Ove. 2009. Romeo og Juliet - en lek for det villige (og uvillige?) publikum (anmeldelse av den amerikanske teatergruppen Nature Theatre of Oklahoma i BIT Teatergarasjen). Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 4.
 • Arntzen, Knut Ove. 2009. Vote Zombie Andy Beuys, ameldelse av den tyske teatergruppen Show Case Beat Le Mot. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 2-3.
 • Arntzen, Knut Ove. 2009. Modernisme på forskudd eller etterskudd, anmeldelse av Per Thomas Andersen: Modernisme. Tverrestetiske peilinger i musikk, billedkunst og litteratur. Bergen: Fagbokforlaget 2009. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 12: 165-167.
 • Arntzen, Knut Ove. 2009. Das Bild und seine Geschichte: herumhängen am Nordkap. Ballett International-Tanz Aktuell. 4. 2 sider.
 • Arntzen, Knut Ove. 2009. On Nomadism. METHIS Studia Humanoria Estonica. 2009: 69-78.
 • Arntzen, Knut Ove. 2008. A review on Gyldendals Teaterleksikon, edited by Alette Scavenius, Copenhagen 2007. Nordic Theatre Studies. 20: 116-117.
 • Arntzen, Knut Ove. 2008. Gullalderdrømmer. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 3-4/2008. 112-113.
 • Arntzen, Knut Ove. 2008. Den gjenoppståtte teatermskin. Et postdramatisk paradoks. Peripeti. 9. 19-29.
 • Arntzen, Knut Ove. 2008. Ice. Pervertert utopisme. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 3-4. 60-63.
 • Arntzen, Knut Ove. 2007. Hammerfest: 70´40´N/Knut Ove Arntzen über die nördlichste Tanzgruppe der Welt. Ballett International-Tanz Aktuell. 3-4. 55-55.
 • Arntzen, Knut Ove. 2007. "Faderen", anmeldelse av oppsettingen av August Strindbergs drama på Den Nationale Scene, Store Scene, i Bergen. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 4. 106-107.
 • Arntzen, Knut Ove. 2007. Performancehelg i Kunstbanken på Hamar. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 4. 23-25.
 • Arntzen, Knut Ove. 2007. "Tiden er vårt hjem", anmeldelse av oppsetting av Lars Noréns drama på Den Nationale Scene i Bergen, Småscenen. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 2-3. 125-125.
 • Arntzen, Knut Ove. 2007. "Eg er vinden", anmeldelse av Jon Fosses drama på Festspillene i Bergen, fra Nationaltheatret i Oslo. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 2-3. 71-71.
 • Arntzen, Knut Ove. 2006. Istanbul Internasjonale Teaterfestival. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 3-4. 76-77.
 • Arntzen, Knut Ove. 2006. Reflections on New-Mimesis: Playing with Irony and Simulation. Meno istorija ir kritika. 2: 6-12.
 • Arntzen, Knut Ove. 2006. Spiraldramaturgi og nomadisme: Beaivvás Sámi Téather. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 3-4. 118-119.
 • Arntzen, Knut Ove. 2006. Ambient regikunst: Gob Squad og illusjonens dilemma. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 3-4. 106-107.
 • Arntzen, Knut Ove. 2006. Kristian Smeds´spirituelle realisme. En presentasjon av Kristian Smeds og Houkka Bros. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 1. 44-44.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. Anvendt teatervitenskap og et regiteater i endring, Schauspielhaus i Hamburg. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 1-2004.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. Bergen: "Pop-boulevard" Forced Entertainment og opplevelsens teater: BLOODY MESS. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 3/2004. 56-57.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. En bok om Forced Entertainment: Not even a game anymore. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 3/2004. 54-56.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. - Bergen er kraftsenter i norsk scenekunst. Knut Ove Arntzen i intervju med Jan H. Landro, Eirik Brekke (foto). Bergens Tidende. 234, uke nr 36. 41-41. Publisert 2004-09-01.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. Politisk etterlysning. Dagbladet. Publisert 2004-10-14.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. (Bergen): Vibeke Bjelkes VILDANDEN på DNS: Forsøk på et idealistisk teater. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 3/2004. 78-80.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. Talende taushet? -Skuespillerens språk; begreper eller prosess. Knut Ove Arntzen i intervju med Kari Høistad. Stikkordet. 2-2004. 6-80.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. Naujuju energiju teatras (Baktruppen ir Recto Verso). Darbai ir dienos. 39. 83-91.
 • Arntzen, Knut Ove. 2003. Kunst og kropp som landskap. Kunst. 02. 20-24.
 • Arntzen, Knut Ove. 2003. Kunst - et overskridende begrep. Kunst. 01. 49-51.
 • Arntzen, Knut Ove. 2003. ET DUKKEHJEM på DNS. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 2-2003.
 • Arntzen, Knut Ove. 2003. Transiteatrets WALK CAT WALK. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 2-2003.
 • Arntzen, Knut Ove. 2003. Nomadisme og kunst. Kunst. 03. 26-29.
 • Arntzen, Knut Ove. 2002. Preface - Theatrical Illusion and the Text. Aspects of New Turns in Scenic Spaces from Premodern to Postmodern. Nordic Theatre Studies. 13: 54-6.
 • Arntzen, Knut Ove. 2000. Kong Lear i Bergen. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. nr 2. 18-22.
 • Arntzen, Knut Ove. 2000. Hybriduttryck och kulturell identitet innom post-mainstream. Visslingar & Rop. 9/00: 94-105.
 • Arntzen, Knut Ove. 1999. Québec: théâtre jeune et post-mainstream. Un point de vue géoculturel et comparatif. Tribune : Skriftserie for Romansk institutt, Universitetet i Bergen. 10. 5-15.
 • Arntzen, Knut Ove. 1998. Post-mainstream as a geocultural dimension for theatre. TRANS Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Trans, Nr 5.
 • Arntzen, Knut Ove. 1998. Post-mainstream som en geokulturell dimensjon for teater. 3t : tidsskrift for teori og teater. nummer 5: 28-33.
 • Arntzen, Knut Ove. 1997. Fra kabaretdramaturgi mot en ny teatertekst. 3t : tidsskrift for teori og teater. Nummer. 12-20.
 • Arntzen, Knut Ove. 1997. Scenekunst og gruppearbeid. Billedkunstneren : fagblad for norske billedkunstnere. 8-1997. 14-18.
 • Arntzen, Knut Ove. 1996. Ti år med Tom Remlov. Bergens Tidende. Publisert 1996-07-04.
 • Arntzen, Knut Ove. 1996. Heiner M@yller på norsk. Klassekampen. Publisert 1996-02-03.
 • Arntzen, Knut Ove. 1995. Hybrid and Cultural Identity - After the Mainstream. Arctic Theatre from Scandinavia in a Post-Mainstream Perspective. Nordic Theatre Studies. 7: 6.
 • Arntzen, Knut Ove. 1995. Kroppens tilstedeværelse. Morgenbladet. Publisert 1995-12-02.
 • Arntzen, Knut Ove. 1995. Teaterestetikk handler om å sette navn på sin tid. Bergens Tidende. Publisert 1995-08-30.
 • Arntzen, Knut Ove. 1995. Kroppens tilstedeværelse. Morgenbladet. Publisert 1995-12-02.
 • Arntzen, Knut Ove. 1994. "Baktruppen" - Norwegian project theatre combining visual drama, perfo rmance art and recycling. SIKSI The Nordic Art Review. 4.
 • Arntzen, Knut Ove. 1994. "Baktruppen" - Reciklirano novo gleldalisce, norveska projektna skupin a med visualno dramaturgijo in reciklazo. Maska a med vizualno dramaturgijo in reciklazo..
 • Arntzen, Knut Ove. 1994. Encyclopedia: A visual kind of dramaturgy. Theaterschrift. 5-6.
 • Arntzen, Knut Ove. 1992. New Theatre in Norway: From Group Theatre to Project Theatre. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies. 31.
 • Arntzen, Knut Ove. 1992. Brecht zwischen Legitimation und Recycling. Einige Ansichten @yber Konzeptionen im Hinblick auf Theoriediskurse. Communications from the International Brecht Society. 21.
 • Arntzen, Knut Ove. 1992. Europeiske premisser for norsk landsdelsteater - Kjetil Bang-Hansen i lys av Stein Bugge. Moldegruppen i Stavanger og Bergen 1976-1985. I: Vestlandsmodernismen i norsk teater - en artikkelsamling i forbindelse med "Scene 1935-1992, en teater- og scenografiutstilling i Bergen". NVI-NYTT. 3.
Rapporter/avhandlinger
 • Arntzen, Knut Ove. 2015. Ritual, the popular and poetical dimensions in dialogic spaces, i FRAMING A MIRAGE. Communicating contemporary art and its values, red. BIT Teatergarasjen. BIT Teatergarasjen, Bergen. 147 sider.
 • Arntzen, Knut Ove. 2010. Det marginale teater 2. Sceniske landskap: Arktisk drama, regikunst og performance med artikkelen Den gjenoppståtte teatermaskin. Et posdramatisk paradoks, Peripeti, nr 9-2008. Universitetet i Bergen: Lingvistiske, litterære og estetiske studier, faggruppe teatervitenskap, Bergen. 94 sider.
 • Arntzen, Knut Ove. 2009. Recycling in arts, education and contemporary theatre: Documentation and report on an open seminar from the 4th and 5th of December 2008/co-editor: Camilla Eeg-Tverbakk. Østfold University College/Norwegian Theatre Academy, Halden: Høgskolen i Østfold. 36 sider.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla; Arntzen, Knut Ove. 2009. Recycling in arts, education and contemporary theatre : documentation and report on an open seminar from the 4th and 5th of December 2008. Høgskolen i Østfold. 36 sider.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. Rom for en situasjonistisk kunst. Evaluering av rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter. Rapport - Norsk kulturråd. 32. Norsk kulturråd, Oslo. 155 sider.
 • Arntzen, Knut Ove. 1999. "Nye tendenser i teatret: Parateater og visual performance", i Spillerom, nr 10 (3) 1984 ss. 24-28. Teatervitenskapelige studier. Universitetet i Oslo, Avdeling for teatervitenskap, uni.pub, Oslo. 5 sider.
 • Arntzen, Knut Ove. 1999. "Visual performance: Workshop og billedorientering," i Spillerom, nr 1 (0) 1990 ss.1-9. Teatervitenskapelige studier. Universitetet i Oslo. Avdeling for teatervitenskap. Uni.pub., Oslo. 9 sider.
 • Arntzen, Knut Ove; Leirvåg, Siren. 1998. From Cabaret Dramaturgy to New Theatre Text. The Dramatist A Theatre Worker: Dramatic Arts Project. Contextual Texts. Bergen Internasjonale Teater. 14 sider.
 • Arntzen, Knut Ove; Aschmies, Martina; Lötterle, Elke; Lielitz, Nelly; Peters, Christine. 1997. Aufgaben und Chancen des zeitgenössichen Theaters. Post Main Stream und neue Avantgarden. Vision Zukunft #1 - Theater 2010. Ausdruck: 3. Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt/Main. 9 sider.
 • Arntzen, Knut Ove; Sæther, Astrid. 1997. Visuell dramaturgi som brudd med Ibsentradisjonen: Baktruppens Peer du lyver. - Ja, Super Per og Tonight:). Ibsen Theatre Symposium. Centre for Ibsen Studies. 8 sider.
Bokkapitler
 • Arntzen, Knut Ove. 2017. From strolling companies to Jewish-Yiddish theatre in perspective of nomadism. II2, sider 133-142. I:
  • Vizureanu, Viorel; Serban, Oana; Lægreid, Sissel Tone Ågot. 2017. Bordering Europe. Our Marginal Others :Old and New. Perspectives from Literature, Philosophy, Art. Editura universitätii din bucuresti Bukarest. 200 sider. ISBN: 978 606 16 0956-7.
 • Arntzen, Knut Ove. 2016. Knut Hamsun´s The Play of Life: In the context of Konstantin Stanislavsky´s scenic reception and the interaction with landscape (in Russian with English summary). Kapittel, sider 87-100. I:
  • Odesskaya, Margarita. 2016. Ibsen, Gamsun, Chekhov: togda i sejchas. 352 sider. ISBN: 978-5-7281-1858-9.
 • Arntzen, Knut Ove. 2016. Den nye autentisiteten: Kunsten mellom det estetiske og personlige. Del II MINNEKUNST, sider 59-66. I:
  • Fyhn, Håkon; Rønning, Barbro. 2016. Høyblokka Post-Mortem: Teater som ritual. Novus Forlag. 156 sider. ISBN: 978-82-7099-864-7.
 • Arntzen, Knut Ove. 2016. Arktisk drama og landskapsdialoger i scenisk resepsjon: Hamsun, Løveid, Iunker og Fosse - en annerledes norsk dramatikk? Kapittel, sider 109-123. I:
  • Karlsen, Ole. 2016. Nordisk samtidspoesi. Cecilie Løveids forfatterskap. Oplandske Bokforlag. 230 sider. ISBN: 978-82-7518-240-9.
 • Arntzen, Knut Ove. 2015. NORVÈGE. Perspectives nomade et "spiraldramaturgi" dans l´Arctique et le nord de la Scandinavie: le théâtre sami du littoral. EUROPE, sider . I:
  • Quillet, Francoise. 2015. La Scène mondiale aujourd´hui - Des formes en mouvement. L'Harmattan. 600 sider. ISBN: 978-2-343052-39-7.
 • Arntzen, Knut Ove. 2015. Kritikk, bilde og minne: Performativ forestillingsanalyse av postmoderne teater - Hotel Pro Forma og Remote Control Productions. En metaforisk tilnærming til kritikk av postmoderne teater. Kapittel, sider 166-179. I:
  • Otterstad, Ann Merete; Reinertsen, Anne Beate. 2015. Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. Fagbokforlaget. 400 sider. ISBN: 978-82-450-1395-5.
 • Arntzen, Knut Ove. 2014. Fra spectateur til connaisseur og criticus : teaterkritikken i lys av det histrionske - eksemplifisert med Tronfølgeren i Sidon. 5:3, sider 551-557. I:
  • Tjønneland, Eivind. 2014. Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. 639 sider. ISBN: 978-82-8265-059-5.
 • Arntzen, Knut Ove. 2012. Arktisches Drama und Landschaftsdialoge in szenischer Rezeption: Hamsun, Løveid, Iunker und Fosse - eine andere norwegische Dramatik? -. I:
  • Hoff, Karin. 2012. Die Gegenwart der Bühne. Aktuelles skandinavisches Drama und Theater. Verlag Königshausen & Neumann. 248 sider. ISBN: 978-3-8260-4748-0.
 • Arntzen, Knut Ove. 2012. A Metaphorical View on Cultural Dialogues: Struve´s Meridian Arc and Reflections on Memories in Eastern and Northern Borderlands. First Section, sider 127-136. I:
  • Holm, Helge Vidar; Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2012. The Borders of Europe. Hegemony, Aesthetics and Border Poetics. Aarhus Universitetsforlag. 282 sider. ISBN: 9788779345522.
 • Arntzen, Knut Ove. 2011. Cecilie Løveid i et landskap av ny norsk dramatikk. Kapittel, sider 105-115. I:
  • Arntzen, Knut Ove; Opstad, Steinar. 2011. Til Cecilie. Festskrift på til Cecilie Løveid på 60-årsdagen. Forlaget Kolon. 181 sider. ISBN: 978-82-05-37508-6.
 • Arntzen, Knut Ove. 2011. Art Is Pop. Co-ritus Is Art: Artistic Strategy in Scandinavian Action Art in the 1960s and 70s - With Some Aspects of Postmodern Recycling. VI: The Body Is a Battleground, sider 376-380. I:
  • Arntzen, Knut Ove; Kuzma, Marta. 2011. Whatever happened to Sex in Scandinavia. 525 sider. ISBN: 978-3-86335-068-0.
 • Arntzen, Knut Ove. 2011. Et avantgardistisk blikk på performancekunst og teater. Kaptittel 23, sider 331-341. I:
  • Bäckström, Per; Børset, Bodil. 2011. Norsk avantgarde. Novus Forlag. 790 sider. ISBN: 978-82-7099-649-0.
 • Arntzen, Knut Ove. 2009. Baktruppen going beyond asthetics toward a space for living. An essay on Baktruppen´s first decade 1986-1996/97. Kapittel, sider 27-38. I:
  • Arntzen, Knut Ove. 2009. Performance art by Baktruppen: first part/co-editor: Camilla Eeg-Tverbakk. 156 sider. ISBN: 978-82-997687-7-1.
 • Arntzen, Knut Ove. 2009. Stjerner og performancekunst: "Den teatrale illusjon" og det frie sceniske feltet - reteatralisering, gruppeteater og aksjoner. Kapittel, sider 65-73. I:
  • Losnedahl, Kari Gaarder. 2009. Den teatrale illusjon. Scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv. Universitetet i Bergen. 101 sider. ISBN: 82-7887-037-3.
 • Arntzen, Knut Ove. 2008. Personlig formidling og faglig forståelse. Teaterkritikken og det ny-impresjonistiske. Del 3-I den moderne offentligheten, sider 229-247. I:
  • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press. 350 sider. ISBN: 978-82-304-0035-7.
 • Arntzen, Knut Ove. 2008. Dilletantkomedie, dramaturgi og teaterkritikk: Det dramatiske selskab i Bergen. kaptittel, sider 281-289. I:
  • Tjønneland, Eivind. 2008. Opplysningens tidsskrifter. Fagbokforlaget. 308 sider. ISBN: 978-82-450-0717-6.
 • Arntzen, Knut Ove. 2007. Ein Transnationales Verfahren: Reflektionen über Kampnagel im Kontext internationaler Theaterarbeit/A transnational process: Reflections on Kampnagel in the context of international theatre work. Kapittel, sider 20-26. I:
  • Quabbe, Matthias. 2007. Sechs Jahre anders. Kampnagel 2001-2007. 103 sider. ISBN: 978-3-00-021787-6.
 • Arntzen, Knut Ove. 2005. The Revolutionary Avant-Garde: What drama? kapittel, sider 13-21. I:
  • Brynhildsvoll, Knut. 2005. Ibsen and Russian Culture. Unipub forlag. 112 sider. ISBN: 82-91540-08-X.
 • Arntzen, Knut Ove. 2005. Vestlandske Kunsmisjon: estetiske overskridelser og ny feminitet - en kontekstualisering. Kapittel, sider 32-49. I:
  • Kjønniksen, Hilde. 2005. Vestlandske Kunstmisjon anno 2003-2005. 72 sider. ISBN: 82-997255-0-X.
 • Arntzen, Knut Ove. 2005. Holbergs teater mellom kunsts og liv - fra burleske paradokser til reteatralisering. 91-110. I:
  • Tjønneland, Eivind. 2005. Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co. 414 sider. ISBN: 8203190340.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. Estetisk forvandling i KIT. Temaartikler, sider 67-72. I:
  • Thiesen, Lene. 2004. 25 års teater. Dans og performance med Københavns Internationale Teater. Fools 25. 352 sider. ISBN: 87-570-1667-4.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. Marginality, pop-ambient and mainstream jamming in new forms of theatre. IV Spielräume, sider 371-374. I:
  • Primavesi/Schmitt, Patrick/Olaf A. 2004. AufBrüche. Theaterarbeit zwischen Text und Situation. 391 sider.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. Noen perspektiver på ny dramatikk, kanapéteater og imperfeksjon. bidrag, sider 20-25. I:
  • Saanum, Kari. 2004. Norsk dramatisk årbok 2004. 105 sider.
 • Arntzen, Knut Ove. 2004. Prosjektarbeid på teateret og norsk drama. Kjetil Bang-Hansen, Cecilie Løveid og Jon Fosse, eit teatervitskapleg perspektiv, 1982-1995. Del I, sider 11-41. I:
  • von der Fehr, Drude; Hareide, Jorunn. 2004. Tendensar i moderne norsk dramatikk. Det Norske Samlaget. 332 sider. ISBN: 82-521-5973-7.
 • Arntzen, Knut Ove. 2003. The thesis of expressing a sense of nomadic connection and geocultural understanding of art/Teser for å uttrykke en nomadisk forbindelse og en geokulturell forståelse i kunsten/Tezi opisujace pojecie nomadycznego i geo-kultuowego rouzumienia sztuki. Katalogtekst/biografi, sider 5-8. I:
  • Alda, Robert. 2003. Art/Swap. 64 sider.
 • Arntzen, Knut Ove. 2003. Skandinavien. VI. Internationale Rezeption, sider 390-393. I:
  • Lehmann/Primavesi, Hans-Thies/Patrick. 2003. Heiner Müller Handbuch. Leben-Werk-Wirkung. Verlag J. B. Metzler. 525 sider. ISBN: 3-476-01807-5.
 • Arntzen, Knut Ove. 2003. Konfrontasjon og speil for et nytt teater: BIT Teatergarasjen. risiko, sider 80-92. I:
  • Nerland, Marie. 2003. Ferdsskriveren. 188 sider. ISBN: 82-996678-2-8.
 • Arntzen, Knut Ove. 2001. Visuel Dramaturgi og ny energier i post-mainstream teatret. kapittel, sider 40-49. I:
  • Vesergaard Pedersen, Henrik. 2001. PerformancePositioner. Mellem BilledTeater og PerformanceKunst. 102 sider. ISBN: 87-7865-252-9.
 • Arntzen, Knut Ove. 2000. From Cabaret Dramaturgy towards a new Theatre Text. The Dramatist as Theatre Worker. 11-24. I:
  • Arntzen, Knut Ove; Siren, Leirvåg; Elin Nesje, Vestli. 2000. Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20. Jahrhunderts. ISBN: 3-86110-236-6.
 • Arntzen, Knut Ove. 2000. From Cabaret Dramaturgy towards a new Theatre Text. The Dramatist as Theatre Worker. Dramaturgische Strukturen, sider 11-23. I:
  • Arntzen, Knut Ove. 2000. Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20. Jahrhunderts. 236 sider. ISBN: 3-86110-236-6.
 • Arntzen, Knut Ove. 2000. Post-mainstream als geo-kulturelle Dimension von Theater. Theorien und Methode, sider 39-48. I:
  • Hüttler, Michael. 2000. Aufbruch zu neuen Welten. Theatralität an der Jahrtausendwende. 336 sider. ISBN: 3-88939-542-2.
 • Arntzen, Knut Ove; Hakan, Gürses; Schwinghammer, Susanne; Pradier, Jean-Marie; Wagner, Monika; Wolford, Lisa; Richards, Thomas; Grotowski, Jerzy; Pfaff, Walter; Schechner, Richard; Birbaumer, Ulf; Simo, David; Gomez-Pena, Guillermo; El-Amari, Lamice; Candan, Aysin. 2000. Post-mainstream als geo-kulturelle Dimension von Theater. 39-49. I:
  • Hüttler, Michael; Schwinghammer, Susanne; Wagner, Monika. 2000. Aufbruch zu neuen Welten. Theatralität an der Jahrtausendwende. ISBN: 3-88939-542-2.
 • Vestli, Elin Nesje; Arntzen, Knut Ove; Leirvåg, Siren; Vestli, Elin Nesje. 2000. Das dokumentarische Drama: Gattung oder Problem? 136-157. I:
  • 2000. Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20. Jahrhunderts. 22 sider.
 • Arntzen, Knut Ove. 1999. Scenekunstnere og billedkunstnere i tverrfaglig utveksling. 17-18. I:
  • British Council, The. 1999. British Links. Live art, performance, teater, dans. 18 sider.
 • Arntzen, Knut Ove. 1999. TgStan og Rosas spiller Heiner Müllers "Quartett". 76-80. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Festspillmagasinet 99.
 • Arntzen, Knut Ove. 1999. Hybridität und kulturelle Identität: Post Main Stream in Theater und Performance. 90-99. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Inukshuk - Steinmann, stoneman, homme de pierre. Das arktische Kunst & Musik Projekt/The Arctic Art & Music Project/L´artistique projekt arctique. ISBN: 3-85266-126-9.
 • Arntzen, Knut Ove. 1999. Bergens fargerike teaterhistorie. Scenekunst fra Kylekop til Bentein Baardson. 132-143. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Kulturby Bergen 2000. Det Offisielle Kulturbymagasinet.
 • Arntzen, Knut Ove. 1999. Skuespillerkunst og bevegelse. 50-63. I:
  • Skjærven, Liv Helvik. 1999. Bevegelseskvalitet. Kunst og helse, innlegg ved Nordisk Symposium, Bergen 1998. ISBN: 82-7709-029-3.
 • Arntzen, Knut Ove. 1998. Store Norske Leksikon. Artikler på land. I:
  • Henriksen, Petter hovedred.; Nilsen, Anne Grete tekstred. 1998. Store Norske Leksikon. ISBN: 82-573-0687-8.
 • Arntzen, Knut Ove. 1998. Store Norske Leksikon. Artikler på land. I:
  • Henriksen, Petter hovedred.; Nilsen, Anne Grete tekstred. 1998. Store Norske Leksikon. ISBN: 82-573-0688-6.
 • Arntzen, Knut Ove. 1998. Teaterartikler på land. I:
  • Henriksen, Petter hovedred.; Nilsen, Anne Grete tekstred. 1998. Store Norske Leksikon. ISBN: 82-573-0689-4.
 • Arntzen, Knut Ove. 1998. Cecilie Løveid og ny dramaturgi. Et vendepunkt i ny norsk dramatikk og teater, eksemplifisert med Balansedame på Den Nationale Scene i 1986. 56-67. I:
  • Morken Andersen, Merete. 1998. Livsritualer. En bok om Cecilie Løveids dramatikk. ISBN: 82-05-25420-6.
 • Arntzen, Knut Ove. 1998. The fulfillment of the tramp messenger. A text about Robert Sot as an artist/Den omstreifende budbringers oppfyllelse. En tekst om Robert Sot som kunstner/Wypelnieni misji poslanca - wlóczegi.... I:
  • Bogucki, Grzegorz. 1998. Robert Sot. Performer etc...
 • Arntzen, Knut Ove. 1997. New Norwegian Dance In The Even Newer Mimetic Mirror, an essay. 39-41. I:
  • Wesemann, Arnd. 1997. Ballett International/Tanz aktuell.
 • Arntzen, Knut Ove. 1997. Teaterartikler på land, vol 10. I Store Norske Leksikon. I:
  • Henriksen, Petter hovedred.; Nilsen, Anne Grete tekstre. 1997. Store Norske Leksikon. ISBN: 82-573-0685-1.
 • Arntzen, Knut Ove. 1997. Ny-mimetisk lek med det postmoderne/New-mimetic play with postmodernity. 24-25. I:
  • Bjørnsgaard, Ingun; Spångberg, Mårten. 1997. Ingun Bjørnsgaard Prosjekt. ISBN: 82-994402-0-3.
 • Arntzen, Knut Ove. 1997. Teaterartikler på land, vol. 10. I:
  • Henriksen, Petter hovedred.; Nilsen, Anne Grete tekstred. 1997. Store Norske Leksikon. ISBN: 82-573-0685-1.
 • Arntzen, Knut Ove. 1997. Teaterartikler på land, vol. 9. I:
  • Henriksen, Petter hovedred.; Nilsen, Anne Grete tekstred. 1997. Store Norske Leksikon. ISBN: 82-573-0684-3.
 • Arntzen, Knut Ove. 1997. Teaterartikler på land, vol. 8. I:
  • Henriksen, Peter hovedred.; Nilsen, Anne-Grete tekstred. 1997. Store Norske Leksikon. ISBN: 82-573-0683-5.
 • Arntzen, Knut Ove. 1997. Teaterartikler på land, vol 7. I:
  • Henriksen, Petter hovedred.; Nilsen, Anne-Grete tekstred. 1997. Store Norske Leksikon. ISBN: 82-573-0682-7.
 • Arntzen, Knut Ove. 1997. Teaterartikler på land, vol 6. I:
  • Henriksen, Petter hovedred.; Nilsen, Anne Grete tekstred. 1997. Store Norske Leksikon. ISBN: 82-573-0681-9.
 • Arntzen, Knut Ove. 1997. Eine visuelle Form der Dramaturgie: Projekttheater in Skandinavien. Visual kind of dramaturgy: Project theatre in Scandinavia. 80-92. I:
  • Beckers, Karl; Mayer-Zick, Petra. 1997. Theater Etcetera. ISBN: 3-00-001908-1.
 • Arntzen, Knut Ove. 1996. Hybride teaterformer. Post-Mainstream i Nordnorsk og arktisk teater. 6. I:
  • Buresund, Inger; Gran, Anne-Britt. 1996. Frie grupper og Black Box teater 1970-1995. ISBN: 82-417-0668-5.
 • Arntzen, Knut Ove. 1996. Landartikler om teater for følgende land: Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Cuba, Danmark. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1996. Store Norske leksikon, bd. 3.
 • Arntzen, Knut Ove. 1996. Landartikler om teater for følgende land: Egypt, Estland, Etiopia. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1996. Store Norske leksikon, bd. 4.
 • Arntzen, Knut Ove. 1996. Landartikler om teater for følgende land: Egypt, Estland, Etiopia. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1996. Store Norske leksikon, bd. 4.
 • Arntzen, Knut Ove. 1995. Hybridität und Kulturelle Identität: Post main Stream in Theater und Performance. 7. I:
  • Arlt, Herbert. 1995. Kunst und Internationale Verständigung. ISBN: 3-86110-080-0.
 • Arntzen, Knut Ove. 1995. Landartikler om teater fra følgende land: Belgia, Brasil. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1995. Store Norske leksikon, bd. 2.
 • Arntzen, Knut Ove. 1995. Landartikler om teater fra følgende land: Belgia, Brasil. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1995. Store Norske leksikon, bd. 2.
 • Arntzen, Knut Ove. 1994. Profesjonelt teater I Nord-Norge. I:
  • Drivenes, E.A.; Hauan, M.-A.; Wold, H.-A. 1994. Nordnorsk kulturhistorie.
 • Arntzen, Knut Ove. 1994. Kabaretdramaturgi og drømmespillteknikk. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1994. ESTIX: Surrealisme. Grunnlagsproblemer i estetisk Forskning.
 • Arntzen, Knut Ove. 1992. Teater. Internasjonalt. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Store Norske Leksikon. Supplement.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.