Hjem
Knut Venneslans bilde

Knut Venneslan

Professor emeritus
 • E-postKnut.Venneslan@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 58
 • Besøksadresse
  Villaveien 1a
  Rom 
  125a
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Bøker
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut; Vik, Bjørnar Mortensen. 2010. Luhmann og magt. Unge Pædagoger. 228 sider. ISBN: 978-87-90220-74-7.
 • Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind. 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget. 350 sider. ISBN: 82-7674-567-9.
 • Høvik, Sissel; Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 1995. Tømrerfaget i forandring.
 • Venneslan, Knut. 1995. Arbeid og erfaring (nyutgave). ISBN: 82-7444-011-0.
 • Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob; Høvik, Sissel. 1995. Tømrernes fagforening i 100 år.
 • Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 1994. "Overnasjonalisering og medbestemmelse".
 • Venneslan, Knut. 1993. Arbeidsprosessanalyse i norsk arbeidslivsforskning. En problematiserende oversikt. (Arbete, Genus).
 • Venneslan, Knut. 1993. Arbeidslivsforskning og flerfaglighetens problem i teknologi og museumsforskning.
 • Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 1993. "Transnationalization and participation".
 • Venneslan, Knut. 1992. Arbeidsdeling, arbeidsorganisering og kjønnsrolleproblematikken.
 • Venneslan, Knut. 1992. Overgangsproblemet hos Kant. En interpretasjon av de to innledningene til "Kritik der Urteilskraft". 360 sider.
Tidsskriftartikler
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut. 2007. REDERISKATTEN. Bergens Tidende. Publisert 2007-10-04.
 • Korsnes, Olav; Venneslan, Knut. 1998. Jern og Metall. Olav Korsnes og Knut Venneslan i samtale med Replikk. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 4: 2-10.
 • Venneslan, Knut. 1995. "Gruva og dens arbeidere". Historisk Tidsskrift (Norge). 3.
 • Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 1994. "Konsernfaglig samarbeid over landegrensene". Arbeidsliv i Norden. 1.
Rapporter/avhandlinger
 • Erlien, Trond; Pedersen, Jørgen; Venneslan, Knut. 2011. Hva er akademisk skriving? Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet i Bergen, Bergen. 18 sider.
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut; Hoftun, Kari Johnsen. 2011. Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser. Sluttrapport til Nordisk Ministerråd. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitetet i Bergen.
 • Venneslan, Knut. 2009. Arbeidsmiljø på et flerkulturelt verft. Sosialfilosofi og politisk teori: Rapportserie. 4. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitet i Bergen. 30 sider.
 • Vik, Bjørnar Mortensen; Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut. 2008. Geo Celtic : en rapport om bygging og utrusting av et seismikkskip på Bergen yards/BMV. Sosialfilosofi og politisk teori: skriftserie. 1. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, UiB, Bergen. 141 sider.
 • Venneslan, Knut. 1997. Industriutvikling i Sunnhordland 1990-1996/7. Rapport- proskjektet "Arbeid og sysselsetting i Sunnhordland. B: 4. AHS.
 • Venneslan, Knut. 1997. Søral og spørsmålet om lokal-regional næringsutvikling. Notat om Sør-Norge Aluminium A/S på Husnes i Kvinnherad. B: 5. AHS.
 • Venneslan, Knut. 1995. Industristrukturen i Sunnhordland. AHS-notat, Bergen.
 • Venneslan, Knut. 1995. Søral og spørsmålet om lokal-regional næringsutvikling. AHS-notat, Bergen.
 • Venneslan, Knut. 1995. Konsernbedrift og næringsutvikling. En rapport om Sør-Norge Aluminium A/S. AHS skriftserie (B), Bergen.
 • Bleiklie, Ivar; Kittang, Atle; Dyvik, Helge Julius; Christensen, Kirsti Koch; Venneslan, Knut. 1992. Kjønn og kunnskap. Skriftserie. 3. Senter for humanistisk kvinneforskning. 77 sider.
 • Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Byrkjeland, Martin. 1988. Arbeidslivsforskning - forsøk på en nyorientering. i: Industrialisering og arbeidsliv. Rapport fra II. Nordiske arbeidslivskonferanse 30.10-1.11.19 Voss. AHS Serie B 1988-7. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB. 36 sider.
Bokkapitler
 • Venneslan, Knut. 2013. Kant som systemtenker. 3:1, sider 193-221. I:
  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 sider. ISBN: 978-82-8265-071-7.
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut. 2010. Solidaransvar i et maktteoretisk perspektiv. 1. Kapittel. I:
  • Hilt, Line; Venneslan, Knut; Vik, Bjørnar Mortensen. 2010. Luhmann og magt. Unge Pædagoger. 228 sider. ISBN: 978-87-90220-74-7.
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut; Vik, Bjørnar Mortensen. 2010. Indledning. Innledning, sider 9-13. I:
  • Hilt, Line; Venneslan, Knut; Vik, Bjørnar Mortensen. 2010. Luhmann og magt. Unge Pædagoger. 228 sider. ISBN: 978-87-90220-74-7.
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut. 2008. Interkulturell kommunikasjon. Del I Ind i organisationen, sider 39-55. I:
  • Tække, Jesper; Paulsen, Michael. 2008. Luhmann & Organisation. Unge Pædagoger. 288 sider. ISBN: 9788790220471.
 • Venneslan, Knut. 2007. Produksjonslogikk, mening og erfaringsforming. Kapittel, sider 359-374. I:
  • Hjellbrekke, Johs.; Olsen, Ole Johnny; Sakslind, Rune. 2007. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag. 376 sider. ISBN: 978-82-7477-324-0.
 • Grove, Knut; Meland, Ingmar; Venneslan, Knut. 2006. Johannes Gjerdåker og Vestnorsk Kulturakademi. Kapittel, sider 16-22. I:
  • Askeland, Jon; Aarnes, Asbjørn. 2006. Bokmann og brubyggjar, Festskrift til Johannes Gjerdåker på 70-årsdagen. 118 sider. ISBN: 82-7834-030-7.
 • Ågotnes, Hans-Jakob; Venneslan, Knut. 1994. Transnationalization and Participation. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1994. The Future of the Nordic Model of Labour Relations. Three R eports on Internationalization and Industrial Relations.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.