Hjem
Konrad Rokstads bilde

Konrad Rokstad

Professor emeritus, filosofi
 • E-postKonrad.Rokstad@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12/13
  5020 Bergen
  Rom 
  315
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Fenomenologi med hovedfokus på Husserls filosofi, med tema som livsverden og historisitet.

Har skrevet lærebok i logikk for exphil med tittelen: "Kommunikasjonslogikk. Med eksempler fra psykologi."

Har undervist i exphil på psykologisk fakultet.

På fagstudiet har jeg først og fremst undervist i temaet fenomenologi.

Lærebok
 • 2004. Kommunikasjonslogikk med eksempler fra psykologi (som lydbok). Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.
 • 2004. Kommunikasjonslogikk Med eksempler fra psykologi Elementære logiske forutsetninger for saklig meningsutveksling. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • 2011. Historicity and Transcendental Philosophy Husserl and the Problem of Kant’s Philosophy – A Phenomenological Reflection. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 13-39.
 • 2009. Was Merleau-Ponty a Phenomenologist? Some reflections upon the Identity of Phenomenology. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 3-37.
 • 2009. Memory and the Historicity of Existence. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 231-251.
 • 2005. Historisitet og Livsverden som grunnlag for å forstå Husserls fenomenologi. Norsk Filosofisk tidsskrift. 275-289.
 • 1999. On the Historicity of Understanding. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 401-422.
 • 1999. Livsverden og transcendental bevissthet - eller objektivisme? En kommentar til fan Bengtsson. Norsk Filosofisk Tidsskrift nr. 34. 223-241.
 • 1999. Livsverden og transcendental bevissthet - eller objektivisme? En kommentar til fan Bengtsson. Norsk Filosofisk Tidsskrift nr. 34. 223-241.
 • 1999. Livsverden og transcendental bevissthet - eller objektivisme? En kommentar til Jan Bengtsson. Norsk Filosofisk tidsskrift. 223-241.
 • 1998. On the Historicity of Understanding. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 399-420.
 • 1998. A brief Reflection on Love and the Constitution of the Other. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 27-36.
 • 1995. Do general practitoners' prescribing patterns of benzodiazepine hypnotics place elderly patients at particular risk? European Journal of Clinical Pharmacology. A411.
 • 1995. Do general practitoners' prescribing patterns of benzodiazepine hypnotics place elderly patients at particular risk? European Journal of Clinical Pharmacology. A411.
 • 1995. Can drug treatment be improved by feedback on prescribing profiles combined with therapeutic recommendations? A prospective, controlled trial in general practice. Journal of Clinical Epidemiology. 1061-1068.
 • 1995. Can drug treatment be improved by feedback on prescribing profiles combined with therapeutic recommendations? A prospective, controlled trial in general practice. Journal of Clinical Epidemiology. 1061-1068.
 • 1993. How to succeed in a multipractice study. Family Medicine. 256-259.
 • 1981. Husserls fenomenologi - en perspektivering. Norsk Filosofisk tidsskrift. 65-92.
Vitenskapelig foredrag
 • 2008. Was Merleau-Ponty a Phenomenologist? Some reflections upon the Identity of Phenomenology.
 • 2007. Memory and The Historicity of Human Existence.
 • 2007. Dannelsens filosofiske forutsetninger.
 • 2005. The Historicity of Body and Soul.
 • 2005. The Cartesian Meditations and its Shadow.
 • 2000. Var Platon platonist?
Vitenskapelig monografi
 • 2013. Husserl and Merleau-Ponty inquired into the historicity of human existence.
Fagbok
 • 2001. Kommunikasjonslogikk Elementære forutsetninger for saklig meningsutveksling. Gyldendal Norsk Forlag.
Kompendium
 • 2003. Examen philosophicum, SV variant - Beta, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen, 2003, Konrad Rokstad: Sosialitet, samfunn og samfunnsvitenskapelig forståelse, ss. 2-28.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 1995. Prostataplager. Helsenytt for alle. 22-26.
 • 1995. Nedsatt syn. Helsenytt for alle. 19-24.
 • 1995. Nedsatt hørsel. Helsenytt for alle. 24-28.
 • 1995. Kreft i tykktarmen. Helsenytt for alle. 29-33.
 • 1995. Impotens. Helsenytt for alle. 16-19.
 • 1995. Brystkreft. Helsenytt for alle. 11-15.
Doktorgradsavhandling
 • 2018. The Cosmopolitan Rights of Foreigners. A Phenomenological Defense of Cosmopolitan Law.
 • 1998. Forståelsens historisitet : Husserls transcendentale fenomenologi reflektert på livsverdens grunn : fenomenologiske undersøkelser. -.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2013. Nature and Cosmos in Phenomenological Elucidation. 17 sider.
 • 2013. Forholdet mellom Husserl og Kant. 12 sider.
 • 2010. Logikk som akademisk dannelse? 5 sider.
 • 2010. Duplikk til Eivind Kolflaath. 5 sider.
 • 2007. The Historicity of Body and Soul. 32 sider.
 • 2005. The Historicity of Nature. 31 sider.
 • 2005. Phenomenology, The Life-world and The Human Condition. 11 sider.
 • 2002. Nature, Subjectivity and the Life-world. 21 sider.
 • 2002. Meditations on Intersubjectivity and Historicity in Husserl's Transcendental Phenomenology. 18 sider.
 • 1999. On the Historicity of Understanding. 22 sider.
 • 1998. A Brief Reflection on Love and the Constitution of the Other. 10 sider.
 • 1993. Sykdommer i luftveiene. 15 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.