Hjem
Krastina Georgieva Georgieva-Ilkovas bilde

Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova

Seniorkonsulent, Controller (Informatikk, GFI og SKD)

Arbeidsområder

  • utarbeidelse av forslag for både årsbudsjett og langtidsbudsjett
  • utarbeidelse av forslag for inntekts-, lønns-, drifts- og investeringsbudsjetter
  • utarbeidelse av forslag til BOA-aktivietet og effekt
  • oppfølging av sammenheng mellom bevilgningsøkonomi og BOA-portefølje sammen med rapportering og rådgivning for instituttledelsen
  • utarbeidelse av månedlige prognoser
  • kvalitetskontroll, utredning og analyser
  • dialog med ressurser fra andre fagområder som er nødvendig for å siker god kvalitet i budsjettarbeidet

Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (2015).