Hjem
Krister Sande Kristoffersen Vasshuss bilde

Krister Sande Kristoffersen Vasshus

Ph.d.-kandidat, nordisk språk tilknytta Språksamlingane
 • E-postkrister.vasshus@uib.no
 • Besøksadresse
  Harald Hårfagres gate 1
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg arbeider med eit prosjekt med tittelen "Regionalitet på tvers av hav og landegrenser", der eg undersøker korleis og i kva grad språkleg kontakt over Skagerrak har sett spor i stadnamn i kystområda der. At den språklege kontakten har vore der, er tydeleg i både dialektane og det arkeologiske materialet. Målet mitt er å skildra fleire aspekt av denne kontakten ved bruk av stadnamn, noko som vil gi oss betre innsikt i korleis samhanling over havet har fungert. 

Eg driv språkbloggen Språk meg! og er fast bloggar på Språkprat. I tillegg til undervisning på UiB, held eg førelesingar og innlegg for dei som er interesserte i oppdatert forsking og forståing innanfor nordisk språkvitskap eller førkristen religion.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Vífill: ein etymologisk diskusjon. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. 51-61.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter