Hjem
Krister Vasshuss bilde

Krister Vasshus

Stipendiat, nordisk språk tilknytta Språksamlingane
  • E-postKrister.Vasshus@uib.no
  • Besøksadresse
    HF-bygget, Sydnesplassen 7
  • Postal Address
    Postboks 7805
    5020 Bergen

Eg arbeider med eit prosjekt med tittelen "Regionalitet på tvers av hav og landegrenser", der eg undersøker korleis og i kva grad språkleg kontakt over Skagerrak har sett spor i stadnamn i kystområda der. At den språklege kontakten har vore der, er tydeleg i både dialektane og det arkeologiske materialet. Målet mitt er å skildra fleire aspekt av denne kontakten ved bruk av stadnamn, noko som vil gi oss betre innsikt i korleis samhanling over havet har fungert.