Hjem
Krister Vasshuss bilde

Krister Vasshus

Stipendiat, nordisk språk tilknytta Språksamlingane

Eg arbeider med eit prosjekt med tittelen "Regionalitet på tvers av hav og landegrenser", der eg undersøker korleis og i kva grad språkleg kontakt over Skagerrak har sett spor i stadnamn i kystområda der. At den språklege kontakten har vore der, er tydeleg i både dialektane og det arkeologiske materialet. Målet mitt er å skildra fleire aspekt av denne kontakten ved bruk av stadnamn, noko som vil gi oss betre innsikt i korleis samhanling over havet har fungert.