Hjem
Kristian Strømsness bilde

Kristian Strømsnes

Postdoktor
 • E-postkristian.stromsnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 74
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Er forbudet mot midlertidig forføyning mot en ulovlig direkte anskaffelse EØS-stridig? . Lov og Rett. 251-268.
 • Vis forfatter(e) (2022). Lovkommentar SCE-loven. Karnov lovkommentarer.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Arbeidstakerbegrepet.
 • Vis forfatter(e) (2023). Oppdragsgivers undersøkelsesplikt.
 • Vis forfatter(e) (2022). Norske erstatningsregler i lys av EØS-retten.
 • Vis forfatter(e) (2022). Forbudet mot midlertidig forføyning ved ulovlig direkte anskaffelse v. effektivitetsprinsippet.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ulovfestet oppsigelsesplikt ved ulovlig direkte anskaffelse?
 • Vis forfatter(e) (2021). Saksbehandleransvaret ved foreldelse av pengefordringer.
 • Vis forfatter(e) (2020). Uten virkning - vilkår for og virkning av "uten virkning".
 • Vis forfatter(e) (2020). EØS-avtalen og avtalerettslig ugyldighet og sensur.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Uten virkning" - virkningsløse kontrakter ved ulovlig direkte anskaffelser.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). EØS-retten og dens metode.
 • Vis forfatter(e) (2024). "Uten virkning" og krav til nasjonal rett.
 • Vis forfatter(e) (2022). Håndhevelse av ulovlige direkte anskaffelser.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2021). Anskaffelsesrettslig "uten virkning".
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Kontrakter «uten virkning» – ny regel er velkjent i norsk rett. Fagsnakk.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). KOFAs skyldkrav for overtredelsesgebyr – et sidespor? Anbud365.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). ECJ on termination of contracts in public procurement. EFTA-Studies.org.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Fortjenestetapserstatning – et nødvendig onde. Anbud365.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Forsvarets overforbruk i milliardklassen, er det så farlig da? Forsvarets forum.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tolkekjøpdommen i Oslo tingrett er problematisk. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kommunen er på sykkeltur med det offentliges integritet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bedre sykler - og kaffe - til oss alle. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). "Uten virkning" - vilkår for og virkninger av at en kontrakt etter en offentlig anskaffelse kjennes "uten virkning".
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Anskaffelsespodden episode 27: Kontrakter "uten virkning".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Skjønnet i oppdragsgivers plikt til å avvise tilbud. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Concesiones de Servicios. Directiva 2014/23 Relativa a la Adjudicación de Contratos de Concesión. Un Estudio Comparativo sobre su Transposición al Derecho Noruego. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Service Concessions. Directive 2014/23 on the award of concession contracts. A comparative study of its transposition into Norwegian law. 42 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2012). Mønsterbesvarelse juridisk metode - kommentering. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.