Hjem
Kristin Bakkens bilde

Kristin Bakken

Seniorrådgiver, Assisterende fakultetsdirektør - Permisjon
 • E-postKristin.Bakken@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 43+47 984 19 420
 • Besøksadresse
  Allegt. 41, Realfagbygget
  Rom 
  1G2c
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 BERGEN
 • Stedfortreder for fakultetsdirektøren
 • Saksforbereder til fakultetsstyret
 • Sekretær for møter mellom dekanat og instituttledere
 • Sekretær og nestleder for forum for administrative ledere på institutter og sentre
 • Koordinator for fakultetets forskningslederprogram
 • Likestillingskontakt ved fakultetet
 • Koordinering for fakultetsledelsen
 • Koordinator for strategisamlinger for ledere/fakultetsstyret
 • Sekretær for fakultetets valgstyre
 • Leder av UiBs valgstyre
 • Sekretær for ulike utvalg
Bøker
 • Bakken, Kristin; Wetås, Åse. 2000. Namn gjennom 2000 år - namn i år 2000. Rapport frå den 9. nasjonale konferansen i namnegransking. Oslo 11-12.05.2000.
Tidsskriftartikler
 • Akselberg, Gunnstein; Bakken, Kristin. 1997. Norsk namnegransking i dag. Fagleg utvikling eller status quo? 1997: Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking. Namneg ransking som studie- og undervisningsfag.. 11-40.
Rapporter/avhandlinger
 • Bakken, Kristin. 1991. Effects of the hypolipidemic agent 3-dithiahexa-decanedioic acid on plasma, kidney an spleen in rats. A combined morphological and biochemical study. (cand.scient.).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.