Hjem
Kristin Egset Kjødes bilde

Kristin Egset Kjøde

Seniorrådgiver
 • E-postKristin.Kjode@uib.no
 • Telefon+47 55 58 49 96+47 924 39 240
 • Besøksadresse
  Jekteviksbakken 31 - Juss II
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 BERGEN
 • Bistår med utarbeiding av forskningskontrakter tilpassa det enkelte prosjektet

 • Kvalitetssikrar kontraktsutkast

 • Leier og bistår i forhandlingar i kontraktsinngåelsesfasen

 • Juridisk rådgjeving IPR - utnytting av forskningsresultat

 • Juridisk rådgjeving randsone aktivitet

 • Juridisk rådgivning til grunnenhetene/institutta/fakulteta, andre avdelingar i sentraladministrasjonen og universitetsleiinga

 • Etter at institutt/grunnenheten har parafert kontrakteten, er det FIA som sørger for å få kontrakten signert.

Cand. jur. 2003