Hjem
Kristin Egset Kjødes bilde

Kristin Egset Kjøde

Seniorrådgiver
 • E-postKristin.Kjode@uib.no
 • Telefon+47 55 58 49 96
 • Besøksadresse
  Jekteviksbakken 31 - Juss II
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 BERGEN
 • Forskningskontrakter
 • Bistår med utarbeidelse av forskningskontrakter
 • Kvalitetssikrer kontraktsutkast
 • Bistår med forhandlinger i kontraktsinngåelsesfasen
 • Juridisk rådgivning
 • Etter at instituttet/grunnenheten har parafert kontrakten, er det FA som bistår med å få kontrakten signert.
 • Regelverk - Immaterielle rettigheter (IPR)

Cand. jur. 2003