Hjem
Kristin Bakkens bilde

Kristin Bakken

Seniorrådgiver, Seniorrådgiver for UiBs marine satsing
 • E-postKristin.Bakken@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 43+47 984 19 420
 • Besøksadresse
  Allegt. 41, Realfagbygget
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Seniorrådgiver tilknyttet UiBs strategiske satsing på marin forskning, utdanning og innovasjon. Jeg arbeider sammen med UiBs marine dekan, Øyvind Fiksen, og marin direktør Amund Måge.

Jeg er for tiden med på å koordinere et større mobilitets og rekrutteringsprogram for postdoktorer ved UiB - Shaping European Research Leaders for Marine Sustainability - SEAS.

Jeg er også administrativ leder for en nordisk-baltisk avdeling av et europeisk vitenskapsakademi - Akademia Europaea - som UiB er vertskap for. Denne regionale avdelingen - Academia Europaea Bergen Knowledge Hub - ledes av professor Eystein Jansen. Academia Europaea deltar sammen med fire andre akademisammenslutninger i et EU-prosjekt, Science Advice for Policy by European Academies – SAPEA. SAPEA er en integrert del av EU-kommisjonens Scientific Advice Mechanism – SAM. Akademiene i SAPEA nominerer eksperter til å delta i arbeidsgrupper som utarbeider oversikt over kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming på områder som SAPEA får i oppgave å utrede. Resultater av utredningene er det som kalles Evidence Review Reports, og disse brukes som grunnlag for å utarbeide politikkråd av gruppen av sjefsrådgivere i SAM. Rapportene publiseres på SAPEAs nettsider.

Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1991). Effects of the hypolipidemic agent 3-dithiahexa-decanedioic acid on plasma, kidney an spleen in rats. A combined morphological and biochemical study. (cand.scient.).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.