Hjem
Kristin Rubecksens bilde

Kristin Rubecksen

Førsteamanuensis
 • E-postkristin.rubecksen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 66
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Conflictual Accountability: Behavioral Responses to Conflictual Accountability of Agencies. Administration & Society. 1232-1262.
 • Vis forfatter(e) (2020). Understanding Felt Accountability. The institutional antecedents of the felt accountability of agency-CEO's to central government. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 893-916.
 • Vis forfatter(e) (2014). Decentralization in public sector organizations: Do organizational autonomy and result control lead to decentralization toward lower hierarchical levels? Public Performance and Management Review. 496-520.
 • Vis forfatter(e) (2009). Moderne Organisasjonsoppskrifter i norske direktorat. Frå ledelse til styring? Nordiske organisasjonsstudier. 3-25.
 • Vis forfatter(e) (2008). Controlling regulatory agencies. Scandinavian Political Studies. 1-26.
 • Vis forfatter(e) (2008). Autonomy and regulation of state agencies: Reinforcement, indifference or compensation? Public Organization Review. 155-174.
 • Vis forfatter(e) (2007). Modern management tools in state agencies: The case of Norway. International Public Management Journal. 387-413.
 • Vis forfatter(e) (2006). Performance Management in Practice: The Norwegian Way. Financial Accountability and Management. 251-270.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2022). Oppfølgingsundersøkelsen 2021. Politiansatte og politilederes erfaring med (nær)politireformen. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A). .
 • Vis forfatter(e) (2018). Nærpolitireformen - Gjennomføring, endringsutfordringer og konsekvenser. Rokkan-rapport 2 - 2018. . .
 • Vis forfatter(e) (2017). Rettighetsfesting av BPA - store forventinger, betinget suksess. .
 • Vis forfatter(e) (2017). RETTIGHETSFESTING AV BPA – store forventninger, betinget suksess. Sammendrag. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Kulturarenaer 2016. Kartlegging av kulturaktivitet og kulturarenaer i norske kommuner. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Innsats mot arbeidslivskriminalitet. Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Administrative reforms and accountability relations in the welfare states. Comparing Health and Labour Administration in Norway, Denmark and Germany. .
 • Vis forfatter(e) (2006). EU i norsk sentralforvaltning. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Regulating Regulatory organizations: Controlling Norwegian Civil Service Oganizations. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Performance Management in Practice - the Norwegian Way. 8. 8. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Autonomy and Control in the Norwegian Civil Service: Does Agency form Matter? 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Civil Service Organizations in Norway: Organizational Features and Tasks. 20. 20. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Inntekter og omstillinger i statlige organer ved tusenårsskiftet: noen foreløpige observasjoner. 0109. 0109. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Inntekter og omstillinger i statlige forvaltningsorganer ved tusenårsskiftet: noen foreløpige observasjoner. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Inntekter og omstillinger i statlige forvaltningsorganer ved tusenårsskiftet: Noen foreløpige observasjoner. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Nærpolitireformen - resultater fra forskning ved Uni Research Rokkansenteret. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Nærpolitireformen - gjennomføring, endringsutfordringer og konsekvenser. Presentasjon av avsluttet forskningsprosjekt. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Nærpolitireformen - forskningsaktivitet ved Uni Research Rokkan 2017-2019. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Presentasjon av prosjekt og doktorgradsarbeid .
 • Vis forfatter(e) (2018). Administrative accountability and reputation: The Case of Norwegian Central Agencies.
 • Vis forfatter(e) (2018). Administrative accountability and reputation. The case of the Norwegian central agencies.
 • Vis forfatter(e) (2014). Administrative reforms and accountability relations in the welfare state. comparing health and labour administration in Norway, Denmark and Germany.
 • Vis forfatter(e) (2008). Moderne organisasjonsoppskrifter i norske direktorat. Frå ledelse til styring?
 • Vis forfatter(e) (2007). Explaining autonomy of public sector agencies in Norway, Ireland and Flanders.
 • Vis forfatter(e) (2007). Autonomy and regulation of state agencies: Reinforcement, indifference or compensation?
 • Vis forfatter(e) (2006). Regulation inside government: Modern management tools in Norwegian state agencies.
 • Vis forfatter(e) (2006). Modern Management Tools in Norwegian State Agencies: Regulation Inside Government or Shopping Basket?
 • Vis forfatter(e) (2005). Regulating regulatory Organizations. Controlling Norwegian Civil service Organizations.
 • Vis forfatter(e) (2005). Performance Management in Practice - The Norwegian Way.
 • Vis forfatter(e) (2005). Autonomy and control in the Norwegian Civil service: Does agency form matter?
 • Vis forfatter(e) (2005). Autonomy and control in the Norwegian Civil serice: Does agency form matter?
 • Vis forfatter(e) (2004). State organizations and agencies: A description of the Norwegian survey on organizational autonomy, steering and control.
 • Vis forfatter(e) (2004). Autonomy and control in Norwegian state organizations: Preliminary results from the Norwegian survey on organizational autonomy, steering and control.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2010). Autonomy and control of state agencies. Comparing states and agencies.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2003). Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer. - En sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Statlege organisasjonars autonomi: Norge i komparativt perspektiv. Stat og styring. 31-34.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2010). Autonomy, Control and Tasks in state Agencies. Comparisons and Relationships.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Organizing for Societal Security and Crisis Management in Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and the UK. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Welfare reforms, accountability and performance. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norway. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Autonomy of public sector agencies in Norway, Ireland and Flanders: Does politico-administrative culture help us to understand similarities and differences? 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Performance Information and Performance Steering: Integrated Systems or Loose Coupling. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Autonomy and Control in the Norwegian Civil Service: Does Agency Form Matter? 32 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.