Hjem
Kristin Sampsons bilde

Kristin Sampson

Professor, filosofi
 • E-postKristin.Sampson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 20
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
  Rom 
  304
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kristin Sampson, dr. art., is Professor of Philosophy at the Department of Philosophy at the University of Bergen. She wrote her doctoral dissertation on Plato, Ontogony. Conceptions of Being and Metaphors of Birth in the Timaeus and the Parmenides (2006), with a focus on the relation between the poetical and the philosophical. Her academic work beyond the doctorate dissertation has proceeded along three various main lines: Firstly, on other parts of the Platonic textual corpus (SymposiumSophistProtagorasApologyRepublic and Laws); secondly, on ancient Greek thinking previous to Plato, going back to Homer and Hesiod; and thirdly within feminist and contemporary philosophy with a special attention to the thinking of Luce Irigaray.

Having received a post-doctorate fellowship (2007) Sampson worked on the project The Freedom of the Other. Ethical Consequences of Irigaray’s Conception of Sexual Difference, investigating possible alternative conceptions of freedom from within an ontological-ethical perspective as articulated by Luce Irigaray. This project was also part of the larger research project Thought as Action (2008-2012) funded by the Norwegian Research Council.

Sampson was a Visiting Scholar at the Department of Philosophy at Boston University (USA) in 2002, having been granted the Fulbright Fellowship the Einar Haugen Fellowship in the Humanitiesfor the academic year 2001/2002. In 2008 Sampson was a Visiting Professor at Rutgers University (USA), and in 2010 at the Fondation Maison des Sciences de l'Homme in Paris (France). 

Sampson is part of the research group on Ancient Philosophy (at the Department of Philosophy), which for several years worked on the research project Poetry and Philosophy, focusing on Plato. This project was funded by the Norwegian Research Council (2010-2015). The Ancient Philosophy research group is currently working on a project on politics and philosophy in Ancient Greece. Sampson is also a member of the research group on Subjectivation and Late Modernity at the University of Bergen.

– “Lukke og dygd”, p.11, Avisa Hordaland, May 27th 2023.

– “Krafta i naturen”, p. 9, Avisa Hordaland, April 1st 2023.

– “Musikk som danning og sjelebot”, p. 10, Avisa Hordaland, February 11th 2023.

– “Examen philosophicums betydning som fellesskapsdannende grunnlag for dialog og refleksjon”, Norsk filosofisk tidsskrift, Vol. 57, Nr. 1–2, 2022, pp. 54–64: https://www.idunn.no/doi/epdf/10.18261/nft.57.1-2.7

– “Kjærleik som lengt og gåve”, p. 8, Avisa Hordaland, December 24th 2022.

– “Er livet for kort?”, p. 10, Avisa Hordaland, November 5th 2022.

– “Hypatia”, Store norske leksikon, spring 2022: https://snl.no/Hypatia

– “Den rette tida”, p. 9, Avisa Hordaland, May 14th 2022.

– “Krig og dialog”, p. 8 in Avisa Hordaland, March 26th 2022.

– “Skule og fritid”, p. 10 in Avisa Hordaland, February 5th 2022.

– “Kvifor feira jol om ein ikkje er oppteken av barnet som vart fødd i ein stall for 2000 år sidan?”, p. 9 in Avisa Hordaland, December 18th 2021.

– “Å verta sett og å vera”, p. 9 in Avisa Hordaland, October 30th 2021.

– “Val og demokrati”, p. 10 in Avisa Hordaland, September 11th 2021.

– “The Art of Politics as Weaving in Plato’s Statesman”, pp. 485-500 in Polis: The Journal for Ancient Greek and Roman Political Thought, Volume 37, Issue 3 (2020).

– “Conceptions of Temporality: Reconsidering Time in an Age of Impending Emergency” pp. 769-782 in Theoria, Vol. 86, Issue 6 (2020).

– “Thinking Life through the Early Greeks” pp. 61-75 in Thinking Life with Luce Irigaray (ed. Gail M. Schwab). New York: State University of New York Press 2020.

– “The Significance of the Ambiguity of Music in Plato” pp. 143-161 in Philosophy as Drama: Plato's Thinking through Dialogue (eds. Hallvard Fossheim, Vigdis Songe-Møller, and Knut Ågotnes). London & New York: Bloomsbury Academic 2019.

– “Sounds of Subjectivity or Resonances of Something Other” pp. 123-140 in Antiquities Beyond Humanism (eds. Emanuela Bianchi, Sara Brill, and Brooke Holmes). Oxford University Press 2019.

– “Myntenes makt” pp. 32-35 in Le monde diplomatique, November 2018.

– “Penger og velstand i antikken” pp. 270-289 in Agora, No. 2-3, H. Aschehoug & Co 2018.

– “Den kjente og den glemte Hypatia” pp. 53-65 in Norsk filosofisk tidsskrift, Vol. 53, No. 2-3. Universitetsforlaget 2018.

– "Den kjente og glemte Hypatia" pp. 14-15 in Klassekampen, October 10th 2018.

– “The Temporality of Philosophy in the Apology” pp. 57-71 in Readings of Plato's Apology. Defending the Philosophical Life (ed. Vivil Valvik Haraldsen, Knut Olof Gunnar Pettersson & Oda E. Wiese Tvedt). London: Lexington Books 2018.

– “Kaoskomplikasjoner” pp. 57-69 in Deleuze i vest (ed. Helge Pettersen, Terje Hellesen & Remi Nilsen). Bergen: Morgana Press 2018.

– “Visible and Audible Movement in the Protagoras” pp. 199-213 in Plato’s Protagoras: Essays on the Confrontation of Philosophy and Sophistry (ed. Olof Pettersson & Vigdis Songe-Møller) in Philosophical Studies Series. Springer 2017.

– “Kærlighed: Symposion” pp. 209-229 in Platon: Værk og virkning (ed. Jakob L. Fink & Kristian Larsen). Copenhagen: Gyldendal 2016.

– “Beyond the Subject: Early Greek Conceptions of Corporeality”, Ágalma, n. 30, ottobre 2015. Roma: Mimesis edizioni 2015.

– “A Third Possibility: Mixture and Musicality” in The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Vol. 13 (ed. Burt Hopkins and John Drummond). Routledge 2015.

– “Kjønnsforskjell som spørsmålet for vår tid” in Salongen. Nettstedet for filosofi og idéhistorie. 2014.

– “Sôma, technê and the Somatchnics of Sexual Difference”, Somatechnics, Vol. 3, No. 2. Edinburgh: Edinburgh University Press 2013.

– “The Philosophical Significance of the Figure of Diotima”, NFT vol. 48, nr. 1. Oslo: Universitetsforlaget 2013.

– “Identity and Gender in Plato” in Philosophy and Gender (ed. Cressida Hayes), vol. II: Gender and the History of Philosophy. Hoboken: Taylor & Francis: Routledge 2012. 

 – “I grenseland - mellom innenfor og utenfor”, Kraftverk Jubileumsutgave 2011. Tidsskriftet Kraftverk 40, Billedkatalogen NO 4: 2011.

– “Kunst og historie hos Gadamer”, Kunstjournalen B-post. 2010/2011.

– “A World of Sexual Difference”, Nora. Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Volume 18 1:2010.

– “Filosofi som lesemåte: Irigarays lesninger av Platon”, Agora 3:2008.

– Kjønnsteori. (ed. Mortensen, Egeland, Gressgård, Holst, Jegerstedt, Rosland & Sampson) Oslo: Gyldendal 2008.

– “Eksistensialistisk og fenomenologisk tilnærming”, “Simone de Beauvoir”, “Ontologisk tilnærming” og “Luce Irigaray” in Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal 2008.

– “A Difference of Origin” pp. 17-33 in Sex, Breath, and Force (ed. Ellen Mortensen). Maryland, USA: Lexington Books 2006.

– Ontogony. Conceptions of being and metaphors of birth in the Timaeus and the Parmenides, dr.art.thesis, Fagbokforlaget 2006.

– “Identity and Gender in Plato” pp. 17-33 in Feminist Reflections on the History of Philosophy (ed. by Lilli Alanen and Charlotte Witt). Dordrecht, Boston & London: Kluwer Academic Publishers 2004.

– “The Metaphors of Birth in Plato” pp. 21-35 in Bios, Eros and Thanatos in Ancient and Early Modern Philosophy (ed. by Vigdis Songe-Møller and Vibeke A. Tellmann). Bergen: University of Bergen 2003.

– “What are we searching for in the history of philosophy?” pp. 94-115 in The Philosophical Age, Almanac 24: History of Philosophy as Philosophy. St. Petersburg 2003.

– “Platons problematiske kvinner” in Kjønnsperspektiver i filosofihistorien (red. Hilde Bondevik and Linda Rustad). Oslo: Pax Forlag 1999.

– Selvets logikk i Platons Faidon: en kritikk av Platons plassering av selvet i forhold til motsetningsparene kropp-sjel, dødelighet-udødelighet og femininitet-maskulinitet. University of Bergen 1994.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Examen philosophicums betydning som fellesskapsdannende grunnlag for dialog og refleksjon. Norsk Filosofisk tidsskrift. 54-64.
 • Vis forfatter(e) (2020). The art of politics as weaving in Plato's statesman. Polis. 485-500.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Art of Politics as Weaving in Plato’s Statesman. Polis.
 • Vis forfatter(e) (2020). Conceptions of Temporality: Reconsidering Time in an Age of Impending Emergency. Theoria.
 • Vis forfatter(e) (2018). Penger og velstand i antikken. Agora. 270-289.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Den kjente og den glemte Hypatia". Norsk Filosofisk tidsskrift. 53-65.
 • Vis forfatter(e) (2015). Beyond the Subject: Early Greek Conceptions of Corporeality. Agalma. 58-65.
 • Vis forfatter(e) (2014). "A Third Possibility: Mixture and Musicality". New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy. 329-338.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Philosophical Significance of the Figure of Diotima. Norsk Filosofisk tidsskrift. 100-112.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sôma, technê and the Somatechnics of Sexual Difference. Somatechnics. 233-250.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kunst og historie hos Gadamer. Kunstjournalen B-post.
 • Vis forfatter(e) (2011). I grenseland - mellom innenfor og utenfor. Kraftverk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Filosofi som lesemåte Irigarays lesninger av Platon. Agora. 69-86.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). "Etikk i oppvekstsektoren".
 • Vis forfatter(e) (2015). "1440: The Smooth and the Striated" by Gilles Deleuze and Felix Guattari .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Kaoskomplikasjoner: En gjenlesning av chôra i lys av begrepene om flytende og strukturert rom hos Deleuze og Guattari .
 • Vis forfatter(e) (2018). Hypatia av Alexandria.
 • Vis forfatter(e) (2015). Platons Symposion.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Thresholds of Difference and Nature.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Politics of Friendship in Plato’s Lysis.
 • Vis forfatter(e) (2022). Anti-Ødipus og økologi.
 • Vis forfatter(e) (2021). "Self-Recognition and the Importance of the Other in Plato's Alcibiades I".
 • Vis forfatter(e) (2019). Conceptions of Time.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Art of Statesmanship as Weaving in Plato's Statesman.
 • Vis forfatter(e) (2017). Vold og hastighet.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Ambiguity of Music in Plato.
 • Vis forfatter(e) (2017). Conceptions of Temporality.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Myth of Time in the Republic.
 • Vis forfatter(e) (2016). Penger og velstand i antikken.
 • Vis forfatter(e) (2016). Penger og velstand i antikken.
 • Vis forfatter(e) (2016). Conceptions of Temporality: Revisiting Classical Antiquity and the Baroque .
 • Vis forfatter(e) (2015). The Temporality of Philosophy in the Apology.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Myth of Time in the Republic.
 • Vis forfatter(e) (2015). Diktning og lidelse.
 • Vis forfatter(e) (2015). Complicating Chaos: Re-reading Chôra in Light of Deleuze and Guattari's Notions of Smooth and Striated Space .
 • Vis forfatter(e) (2014). The Temporality of Philosophy in the Apology.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sounds of Subjectivity or Resonances of Something Other.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sounds of Subjectivity - or Resonances of Something Other?
 • Vis forfatter(e) (2014). Chôra Reconsidered in View of a Topology of Sexual Difference.
 • Vis forfatter(e) (2013). Thinking Life Through Irigaray and the Early Greeks.
 • Vis forfatter(e) (2013). Emergence and Dialectics in the Protagoras.
 • Vis forfatter(e) (2013). Beyond the Subject: Early Greek Conceptions of Corporeality.
 • Vis forfatter(e) (2013). A Third Possibility: Mixture and Musicality.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Somatechnics of Sexual Difference.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Philosophical Significance of the Figure of Diotima.
 • Vis forfatter(e) (2012). Et tredje alternativ: språklig blanding og filosofisk musikalitet (252d-253c og 259d-260b).
 • Vis forfatter(e) (2011). Åpenheten ved en kjønnsforskjellens ontologi ut fra Irigaray.
 • Vis forfatter(e) (2011). Music in the Laws.
 • Vis forfatter(e) (2011). Diotima-figurens filosofiske betydning.
 • Vis forfatter(e) (2011). Demeter og Kore.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Usefulness of Irigaray’s Conception of Otherness for Global Feminism.
 • Vis forfatter(e) (2010). An Ecology of Sexuate Difference.
 • Vis forfatter(e) (2010). Affectivity and Sexual Difference: Irigaray with Nietzsche and Heraclitus.
 • Vis forfatter(e) (2009). Å være kvinne i filosofien.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Openness of an Ontology of Sexual Difference.
 • Vis forfatter(e) (2009). Scenery and Song in the Phaedrus.
 • Vis forfatter(e) (2009). Irigarays kjønnsforskjell og Heraklits ild.
 • Vis forfatter(e) (2009). Freedom and Sexual Difference.
 • Vis forfatter(e) (2008). Philosophy As a Way of Reading:Irigaray’s Reading of Plato’s Myth of the Cave.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mimetic Creation in the 10th Book of the Republic.
 • Vis forfatter(e) (2007). Filosofi som lesemåte: Irigarays lesninger av Platon.
 • Vis forfatter(e) (2007). Filosofi som lesemåte: Irigarays lesninger av Platon.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vestens selvbilde i et kritisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ontogoni: Fødselsmetaforer og værensforståelse hos Platon.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2010). A World of Sexual Difference. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 57-61.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2008). Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1994). Selvets logikk i Platons Faidon: en kritikk av Platons plassering av selvet i forhold til motsetningsparene kropp-sjel, dødelighet-udødelighet og femininitet-maskulinitet.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Skule og fritid. Avisa Hordaland, Voss. 10-10.
 • Vis forfatter(e) (2022). Krig og dialog. Avisa Hordaland, Voss. 8-8.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kjærleik som lengt og gåve. Avisa Hordaland, Voss. 8-8.
 • Vis forfatter(e) (2022). Er livet for kort? Avisa Hordaland, Voss. 10-10.
 • Vis forfatter(e) (2022). Den rette tida. Avisa Hordaland, Voss. 9-9.
 • Vis forfatter(e) (2021). "Å verta sett og å vera". Avisa Hordaland, Voss.
 • Vis forfatter(e) (2021). "Val og demokrati". Avisa Hordaland, Voss.
 • Vis forfatter(e) (2021). "Kvifor feira jol om ein ikkje er oppteken av barnet som vart fødd i ein stall for to tusen år sidan?". Avisa Hordaland, Voss.
 • Vis forfatter(e) (2018). Myntenes makt. Le Monde Diplomatique.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Den kjente og glemte Hypatia". Klassekampen. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kjønnsforskjell som spørsmålet for vår tid. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2006). Ontogony. Conceptions of Being and Metaphors of Birth in the Timaeus and the Parmenides.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2019). Filosofiprofessor med base i Ulvik.
 • Vis forfatter(e) (2008). I Love to You.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2019). Spillerom søndag.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Thinking Life through the Early Greeks.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Significance of the Ambiguity of Music in Plato. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sounds of Subjectivity or Resonances of Something Other. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). "The Temporality of Philosophy in the Apology". 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Kaoskomplikasjoner". 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Visible and Audible Movement in the Protagoras. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). A third possibility: mixture and musicality.
 • Vis forfatter(e) (2012). Identity and Gender in Plato.
 • Vis forfatter(e) (2008). Simone de Beauvoir. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ontologisk tilnærming. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Luce Irigaray. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Eksistensialistisk / fenomenologisk tilnærming. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). A Difference of Origin. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Identity and Gender in Plato. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Metaphors of Birth in Plato. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Platons problematiske kvinner. 12 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Hypatia. . I:
  • Vis forfatter(e) (2022). Store norske leksikon (snl.no 2022).
Kunstutstilling
 • Vis forfatter(e) (2019). Hyperborea.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2008). Innledning. 11-13.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2016). Kærlighed: Symposion. 209-229. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Platon - værk og virkning. Gyldendal Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.