Hjem
 • E-postKristin.Stromsnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 14+47 901 18 906
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
  Rom 
  15-103A
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Kristin Strømsnes er professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Hennes mest sentrale forskningsinteresser er politisk deltakelse og mobilisering, frivillig organisering og sosial kapital, samt samisk medborgerskap.

Strømsnes underviser høsten 2019 i skriving av prosjektskisse for masteroppgaven (Sampol350)

Våren 2020 er hun emneansvarlig på Sampol107 - 'Politisk mobilisering' og Sampol324 - 'Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forskning'

Hun er også PhD-koordinator (siden 2014), og veileder på PhD-, Master- og Bachelornivå

 

Tidligere undervisningsansvar:

Politisk mobilisering (Sampol107) (2014-2018)

Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forskning (Sampol324) (2017-2018)

Bacheloroppgave i sammenliknende politikk (Sampol260) (2016)

Politisk engasjement: Endringer og utfordringer (Sampol324) (2015-2016)

Samfunnsvitenskapelig metode (Met102) (2008-2014)

Changes and Challenges in Political Engagement (Sampol341) (2013)

Velferd og demokrati: Sametinget og den nye samiske offentligheten (Sampol345) (2012)

Velferd og demokrati: Sivilsamfunnets rolle (Sampol322) (2009-2010)

Rettigheter og representasjon i den skandinaviske velferdsmodellen (Sampol322) (2008)

Prosjektarbeid (Sampol303) (2006)

Forprøven i samfunnsvitenskapelig metode (Mesaf) (1993-1996)

 

Bidrag til kurs:

"Norsk og skandinavisk frivillighet i et internasjonalt perspektiv" - Politikk, styring og endring i helse- og velferdssektoren (sa6-409)

"Politikk i Norden" - Examen facultatum: Innføring i sammenliknende politikk (Sampol100)

"Alternative forms of civil society participation" - Political Mobilization: Social Movements, Organizations and Political Parties (Sampol212)

"Social Capital in Scandinavia" - Scandinavian Politics and Government (Sampol120)

"Ethnic minorities" - Scandinavian Politics and Government (Sampol120)

"Sosial kapital og regional utvikling" - Region og regionalisering (GEO327)

"Universelt demokrati: Likestilling" - Stats- og nasjonsbygging: Institusjoner og aktører (Sampol110)

 

Veiledning - ferdige PhD-avhandlinger:

Consistent Citizens? Exploring and Explaining Mechanisms of Opinion Change - Åsta Dyrnes Nordø, 2019

Creating Democratic Citizens? An analysis of Mock Elections as Political Education in School - Julie Ane Ødegaard Borge, 2016

Climate Change: Challenging democracies, challenging parties - Sondre Båtstrand, 2015

Non-governmental participation within authoritarian constraints. Twenty years of organizational growth and institutional development around AIDS in China - Hans Jørgen Gåsemyr, 2015

 

Veiledning - ferdige master/hovedoppgaver:

Kjønnsperspektiv i norsk asylforvaltning. En casestudie av UDIs tolkning av kjønnsperspektivet i asylvurderingen - Lena Aastrøm, 2019

Mange politiske mål på få mål jord – ein analyse av partipolitikkens rolle i forvaltninga av norske jordressursar - Lina Hamre, 2017

Bosetting av flyktninger: Kommunene i et krysspress? - Hege Gotteberg Eide, 2017

Changing narratives? An analysis of the Effects of the European Debt Crisis on the European Integration Narratives of the SPD and the CDU/CSU - Marte Utgård Malones, 2016

Miljøpartiet de Grønne på Stortinget: En studie av et partipolitisk gjennomslag - Bjørn Siem Knudsen, 2016

"Balansekunstnerne" - Utforskende casestudie av ideologiske tankesmier i Norge - Maria Dyrhol Sandvik, 2015

Veien til økt kvalitet. Internasjonalisering av norsk høyere utdanning - Belinda Gloppen Helle, 2015

Motiv for fiskeribistand. En kvalitativ analyse av to norske bistandsprosjekt til fiskerisektoren - Amalie Statland Fantoft, 2015

Hva skyldes forskjellene? – En vekstkurveanalyse av politisk representasjon av kvinner i 20 demokratier over tidsperioden 1970-2013 - John Martin Roaldset, 2014

To sider av same sak. Ein kvantitativ casestudie av kommunesamanslåingar og politisk legitimitet - Marius Myklebust, 2013

Det regionale nivåets framtid. En komparativ studie av holdninger til forvaltningsordningen blant fylkestingspolitikere på Vestlandet - Torben Tøsse Blindheim, 2013

The Development of Political trust. A multilevel analysis of cross-curtain differences in State-citizen relationships - Fredrik Herdlevær Sagafos, 2011

The Norwegian Voluntary Sector in Change. The Impact of Changes in Organizational Type, Structure, and Membership on Local Voluntary Associations' Political Involvement - Karoline Garshol, 2011

Explaining Compliance: What makes the polluter turn green? An event history analysis of member state compliance with the Montreal Protocol - Åsta Dyrnes Nordø, 2010

Norske nasjonale ekspertar – ein kanal for innverknad eller gratis arbeidskraft til Brussel? - Marte Nes, 2009 

”Om ikke akkurat grasrot, så nesten litt” Miljøverndepartementets bruk av ’sivilsamfunnsinitiativer’ som virkemidler for økt folkelig miljøengasjement - Ingrid Sælensminde, 2008

Sivilsamfunns demokratiske rolle. Er Norge og Danmark så ulike? - Marit Jacobsen, 2007

Grøn politisk ideologi og den norske miljøvernrørsla - Heidi Kristin Reppen, 1998

 

 • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature. 234 sider. ISBN: 978-3-319-98716-3.
 • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context. Chapter 1, sider 1-31. I:
  • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature. 234 sider. ISBN: 978-3-319-98716-3.
 • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case. Chapter 9, sider 199-207. I:
  • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature. 234 sider. ISBN: 978-3-319-98716-3.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2019. The Challenging Position of Civil Society Service Production within the Norwegian Welfare State. Kapittel 15, sider 250-268. I:
  • Kuhnle, Stein; Selle, Per; Hort, Sven E.O. 2019. Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European-Dialogue. Edward Elgar Publishing. 362 sider. ISBN: 978 1 78897 583 4.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars; Ibsen, Bjarne; Henriksen, Lars Skov. 2019. The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different. Chapter 2, sider 33-66. I:
  • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature. 234 sider. ISBN: 978-3-319-98716-3.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Sterk velferdsstat fremmer frivillig arbeid. Dagens næringsliv. 30-30. Publisert 2019-02-16.
 • Strømsnes, Kristin; Skov Henriksen, Lars; Svedberg, Lars. 2019. Forskere: En omfattende stat giver et omfattende civilsamfund. Altinget. Publisert 2019-01-17.
 • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. The Reconfiguration of the Norwegian Voluntary Sector. Chapter 5, sider 165-185. I:
  • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. 195 sider. ISBN: 9783319772639.
 • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. The Transformation of the Scandinavian Voluntary Sector. Chapter 1, sider 1-24. I:
  • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. 195 sider. ISBN: 9783319772639.
 • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. 195 sider. ISBN: 9783319772639.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Loga, Jill M. 2018. State and Civil Society: A Regime Change? Chapter 4, sider 117-163. I:
  • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. 195 sider. ISBN: 9783319772639.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Omfattende stat, omfattende sivilsamfunn. Saktuelt. Publisert 2018-12-13.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Mange hindre for amerikanske velgere. Bergens Tidende. Publisert 2018-11-05.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Aktivisme før og nå. Saktuelt. Publisert 2018-05-28.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Lite forpliktende klimastøtte. Saktuelt. Publisert 2018-01-09.
 • Strømsnes, Kristin; Gjerde, Steinar. 2018. Politiske aksjoner i Norge: Hvilken rolle spiller organisasjonene? Kapittel 2, sider 31-62. I:
  • Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar. 2018. Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk. 302 sider. ISBN: 9788202590420.
 • Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2017. The Sámi: 25 Years of Indigenous Authority in Norway. 7. I:
  • Coakley, John. 2017. Non-territorial Autonomy in Divided Societies. Comparative Perspectives. Routledge. 190 sider. ISBN: 9781138953956.
 • Nilsen, Heidi Rapp; Strømsnes, Kristin; Schmidt, Ulla. 2017. A broad alliance of civil society organizations on climate change mitigation: political Strength or legitimizing support? Journal of Civil Society. 14: 20-40. doi: 10.1080/17448689.2017.1399596
 • Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2016. The Sámi: 25 Years of indigenous authority in Norway. Ethnopolitics. 15: 125-143. doi: 10.1080/17449057.2015.1101846
 • Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2015. Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2015-4. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 100 sider.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin; Nordø, Åsta Dyrnes. 2015. Den samiske medborgeren. Cappelen Damm Akademisk. 319 sider. ISBN: 978-82-02-41485-6.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2015. Sivilsamfunnet og Sametinget som 'støvsuger'. Kapittel 11, sider 274-308. I:
  • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. 2015. Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk. 422 sider. ISBN: 978-82-05-48262-3.
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Betydelsen av kyrkobesök och medlemskap i religiösa frivilligorganisationer för skapandet av socialt kapital. Ideelt forums skriftserie. 5. 6-15.
 • Eimhjellen, Ivar; Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin. 2014. Associations online: barriers for using web-based communication in voluntary associations. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 25: 730-753. doi: 10.1007/s11266-013-9361-x
 • Strømsnes, Kristin. 2014. Christian Albrekt Larsen: The Rise & Fall of Social Cohesion. Tidsskrift for velferdsforskning. 17: 59-61.
 • Strømsnes, Kristin. 2014. En arena for gateslag og sultestreik. Bergens Tidende. Publisert 2014-10-27.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2014. Aksjoner i det representative demokrati. Kapittel, sider 479-504. I:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 sider. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2013. Frivillighet i Norge : Senterets sluttrapport etter 5 år. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2013. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 104 sider.
 • Ivarsflaten, Elisabeth; Strømsnes, Kristin. 2013. Inequality, Diversity and Social Trust in Norwegian Communities. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties. 23: 322-342. doi: 10.1080/17457289.2013.808643
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2013. Citizenship identity among Norwegian Sami in core Sami areas. Citizenship Studies. 17: 712-727. doi: 10.1080/13621025.2013.834126
 • Strømsnes, Kristin. 2013. Norsk frivillighetspolitikk - ny och enhetlig? Kapittel 6, sider 89-101. I:
  • Trägårdh, Lars; Selle, Per; Henriksen, Lars Skov; Hallin, Hanna; Halin, Hanna. 2013. Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Välfärd - Mångfald - Framtid. SNS förlag. 334 sider. ISBN: 978-91-86949-39-6.
 • Strømsnes, Kristin. 2013. Medlemmene mindre viktige. Bergens Tidende. 146: 17-17. Publisert 2013-06-19.
 • Strømsnes, Kristin. 2013. Frivillig arbeid. Bergens Tidende. 146: 16-17. Publisert 2013-06-19.
 • Loga, Jill; Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Trägårdh, Lars. 2012. Klemt mellom staten og markedet. Bergens Tidende. Publisert 2012-06-03.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Innledning. Kapittel 1, sider 5-7. I:
  • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-6. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 121 sider.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-6. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 121 sider.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Sápmelaččat bellodagain ja válggain. 5, sider 71-101. I:
  • Broderstad, Else Grete; Brustad, Magritt; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. 2012. Sámi logut muitalit 5. Čielggaduvvon sámi statistihkka 2012. Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu. 116 sider.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Samer i parti og valg. 5, sider 72-103. I:
  • Broderstad, Else Grete; Brustad, Margritt; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. 2012. Samiske tall forteller 5. Kommentert samisk statistikk 2012. Sámi allaskuvla, Kautokeino. 116 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2012. Sosial kapital og frivillighet. Tidsskrift for velferdsforskning. 15: 122-133.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2012. En ny og helhetlig frivillighetspolitikk? Kapittel 3, sider 23-38. I:
  • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-6. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 121 sider.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2011. Organisasjonslivet i Hordaland under lupen. Lokalhistorisk magasin. 22: 14-18.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2011. Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2011-3. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Oslo/Bergen. 100 sider.
 • Ivarsflaten, Elisabeth; Strømsnes, Kristin. 2011. Etnisk mangfold, økonomisk ulikhet og sosial kapital. 8, sider 205-224. I:
  • Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock. 2011. Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. 293 sider. ISBN: 978-82-02-34529-7.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2011. Sosial kapital blant norske samer. 4, sider 101-128. I:
  • Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock. 2011. Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. 293 sider. ISBN: 978-82-02-34529-7.
 • Strømsnes, Kristin; Aars, Jacob. 2011. Pendling og sosial kapital innenfor norske storbyregioner. 9, sider 225-243. I:
  • Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock. 2011. Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. 293 sider. ISBN: 978-82-02-34529-7.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2010. Democracy or Do-ocracy: The Activist Group "Byen Vår" and the Mobilisation against Clear Channel in Bergen. kapittel, sider 147-160. I:
  • Amnå, Erik. 2010. New Forms of Citizen Participation. Normative Implications. Nomos Verlagsgesellschaft. 211 sider. ISBN: 978-3-8329-5240-2.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2010. Sami Citizenship: Marginalisation or Integration? Acta Borealia. 27: 66-90. doi: 10.1080/08003831.2010.486926
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2010. Sámi citizenship marginalisation or integration? Acta Borealia. 27: 66-90. doi: 10.1080/08003831.2010.486926
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne. 2010. Online Political Activism: The Use of new information and communication technology during phases of political mobilization. Rokkansenteret Notat. 6. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 20 sider.
 • Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2010. The Strange Coexistence of Passive Memberships and High Social Capital in Scandinavia. Kapittel, sider 151-168. I:
  • Alapuro, Risto; Stenius, Henrik. 2010. Nordic Associations in a European Perspective. Nomos Verlagsgesellschaft. 330 sider. ISBN: 978-3-8329-5422-2.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin. 2010. Is commuting bad for civil life? Evidence from three Norwegian cities. ISTR Conference Working Papers. VII. International Society for Third Sector Research. 15 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Political Consumerism - A Substitute for or Supplement to Conventional Political Participation? Journal of Civil Society. 5: 303-314. doi: 10.1080/17448680903351834
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne. 2009. The Activist Group ‘Byen Vår’ and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen. ISTR Conference Working Papers. VI. International Society for Third Sector Research. 42 sider.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 2009. Environmentalism between state and local community: why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics. 18: 391-407. doi: 10.1080/09644010902823774
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2008. Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse. Kapittel 7, sider 189-220. I:
  • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget. 241 sider. ISBN: 978-82-450-0771-8.
 • Strømsnes, Kristin. 2008. The Importance of Church Attendance and Membership of Religious Voluntary Organizations for the Formation of Social Capital. Social Compass. 55: 478-496. doi: 10.1177/0037768608097234
 • Wallace, Claire; Strømsnes, Kristin. 2008. Introduction: European Identities. Perspectives on European Politics and Society. 9: 378-380. doi: 10.1080/15705850802416762
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2008. Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. Rapport - Rokkansenteret. 2008: 6. Rokkansenteret, Bergen. 58 sider.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin. 2008. Voluntary associations, trust, and civic engagement: A multilevel approach. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 37: 249-263. doi: 10.1177/0899764007304754
 • Aars, Jacob; Strømsnes, Kristin. 2007. Contacting as a channel of political involvement: Collectively motivated, individually enacted. West European Politics. 30: 93-120. doi: 10.1080/01402380601019704
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2007. IKT i aktivistnettverk. Aksjonsgruppen Byen Vår og mobiliseringen mot reklamefinansiering av bymøbler i Bergen. Kapitel 6, sider 192-223. I:
  • Tranvik, Tommy. 2007. Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget. 223 sider. ISBN: 978-82-450-0663-6.
 • Strømsnes, Kristin. 2007. Politisk forbruk - et alternativ til konvensjonell politisk deltakelse? kapittel 12, sider 305-332. I:
  • Schelderup, Gerhard Emil; Knudsen, Morten William. 2007. Forbrukersosiologi. Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. Cappelen Damm Akademisk. 442 sider. ISBN: 978-82-02-26798-8.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 2007. Norwegian Environmentalism Between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway. ISTR Conference Working Papers. 5. International Society for Third Sector Research. 36 sider.
 • Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2007. Mapping Voluntarism – Scandinavia in Comparison. ISTR Conference Working Papers. 5. International Society for Third Sector Research. 21 sider.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Bortne, Øystein. 2006. Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. Springer Science+Business Media B.V.. 190 sider. ISBN: 0-387-30524-6.
 • Kleppe, Ingeborg Astrid; Strømsnes, Kristin. 2006. Political Consumerism. Roundtable, sider 227-227. I:
  • Ekström, Karin M.; Brembeck, Helene. 2006. European Advances in Consumer Research, Volume 7. 661 sider. ISBN: 0-915552-55-8.
 • Strømsnes, Kristin. 2006. Citizenship: The History of an Idea, by Paul Magnette. West European Politics. 29: 614-615.
 • Strømsnes, Kristin. 2005. Political Consumption in Norway: Who, why - and does it have any effect? Kapittel 8, sider 165-181. I:
  • Boström, Magnus; Føllesdal, Andreas; Klintman, Mikael; Micheletti, Michele; Sørensen, Mads P. 2005. Political Consumerism: Its motivations, power, and conditions in the Nordic countries and elsewhere. Proceedings from the 2nd International Seminar on Political Consumerism, Oslo, August 26-29, 2004. 529 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2004. Kirkegang og medlemskap i religiøse organisasjoner: Den brede vei til sosial kapital? Kapittel 1, sider 11-36. I:
  • Winsnes, Ole Gunnar. 2004. Tallenes tale 2004. Perspektiver på statistikk og kirke. 159 sider.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2003. Det vanskelige dyrevernet. Stavanger Aftenblad. Publisert 2003-01-27.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2003. Miljøvern uten grenser. Bergens Tidende. Publisert 2003-01-03.
 • Strømsnes, Kristin. 2003. Folkets makt. Medborgerskap, demokrati, deltakelse. Gyldendal Akademisk. 233 sider. ISBN: 82-05-32380-1.
 • Strømsnes, Kristin. 2003. "Politikk i aksjonsform". Bergens Tidende. Publisert 2003-11-21.
 • Strømsnes, Kristin; Bortne, Øystein. 2003. Les boken, Killingland! Nationen.
 • Bortne, Øystein; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2002. Miljøvern uten grenser? Gyldendal Akademisk. 171 sider. ISBN: 82-05-30757-1.
 • Strømsnes, Kristin. 2002. Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: Teoretiske argument og empirisk dokumentasjon. Rokkansenteret Working Papers. 9. Rokkansenteret, Bergen. 24 sider.
 • Bortne, Øystein; Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2001. Norsk miljøvernorganisering mellom stat og lokalsamfunn. Det Norske Samlaget. 207 sider.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2001. Membership and Democracy. kapittel, sider 134-147. I:
  • Dekker, Paul; Uslaner, Eric M. 2001. Social Capital and Participation in Everyday Life. Routledge. ISBN: 0-415-23273-2.
 • Strømsnes, Kristin. 2001. Demokrati i bevegelse. Universitet i Bergen.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1999. 組織メンバーシップと民主主義 : 受動的なメンバーを深刻に考えなければならないか? Chiba Journal of Law and Politics. 14: 143-166.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1998. Organized Environmentalists: Democracy as a Key Value? VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 9: 319-343.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1997. Medlemskap og demokrati: Må vi ta passivt medlemskap på alvor? Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. 29: 31-48.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1996. Natur og kultur. 183-199. I:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Midtbø, Tor; Strømsnes, Kristin. 1996. Voter turnout in Norway: Time, Space and Causality. Scandinavian Political Studies. 19: 379-400.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1996. Norske miljøvernorganisasjoner: En demokratisk folkebevegelse? Kapittel 19, sider 261-288. I:
  • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 1996. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Aschehoug & Co. ISBN: 82-518-3510-0.
 • Strømsnes, Kristin. 1996. Preferansedanning og rasjonalitet. Kapittel 7, sider 98-116. I:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Strømsnes, Kristin. 1996. Mario Dianis Green Networks. A Structural Analysis of the Italian Environmental Movement. Acta Sociologica. 39: 332-335.
 • Strømsnes, Kristin; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Miljøvernundersøkelsen 1995. Dokumentasjonsrapport. LOS-senteret, Bergen. 400 sider.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 1996. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Aschehoug & Co. ISBN: 82-518-3510-0.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 1996. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering. Kapittel 1, sider 17-33. I:
  • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 1996. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Aschehoug & Co. ISBN: 82-518-3510-0.
 • Strømsnes, Kristin. 1995. En bedre organisert offentlig sektor. Forskning ved LOS-senteret i perioden 1987 - 1994 innen området 'En bedre organisert offentlig sektor'. LOS-senteret, Bergen. 247 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 1995. Kjønn og politisk kunnskap. Kapittel 9, sider 244-275. I:
  • Raaum, Nina C. 1995. Kjønn og politikk. 350 sider. ISBN: 82-518-3360-4.
 • Strømsnes, Kristin. 1994. Rettferdighet som det rasjonelle? En diskusjon av forutsetningenen bak Rawls' teori om rettferdighet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 10: 113-131.
 • Strømsnes, Kristin. 1993. Politisk deltakelse i Norge - variasjoner over et tema. LOS-senteret.
 • Strømsnes, Kristin. 1992. Politikk - fra økonomi til kultur. Nytt Norsk Tidsskrift. 9: 25-267.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

  

Pågående:

Sametingsvalgundersøkelsen 2017, 2016-2020,  Sametinget.

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging, 2017-2019, Norges Forskningsråd.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2018-2020, Kulturdepartementet.

 

Tidligere:

Digital Revolutions: Assessing the Role, Influence, and Potential of New Information Technology Tools in 21st Century Politics and in Applied Research, 2015-2017, CMI/UiB.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2013-2017, Kulturdepartementet.

Towards a new Chinese welfare state: Chinese perceptions of distributive justice, 2013-2017, Norges Forskningsråd.

 Folkelige bevegelser og aksjonisme. Bidrag til Stortingets historie 1964-2014, 2011-2014, Stortinget.

Social media and the new public sphere: Consequences for citizenship and democracy, 2011-2013, Norges Forskningsråd.

Evaluering av forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2011, 2010-2013, Kommunaldepartementet.

Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor; http://www.sivilsamfunn.no (prosjektleder/forskningskoordinator), 2008-2013, Kultur- og kirkedepartementet.

Kunnskapsoppsummering knyttet til frivillighetsarbeid (prosjektleder), 2008, Kultur- og kirkedepartementet.

Nye storbyregioner - endret deltakelse. Borgere, partier og frivillighet, 2006-2009, Norges Forskningsråd.

Ett land, to folk – en studie av dobbelt politisk medborgerskap (prosjektleder), 2006-2007, Universitetet i Bergen.

CINEFOGO. Civil Society and New Forms of Governance in Europe - the Making of European Citizenship, 2005-2008, norsk partner, EU Network of Excellence.

IKT: Utfordringer for demokratisk styring og kontroll, 2003-2007, Norges Forskningsråd.

Nye utfordringer for demokratisk medborgerskap, personlig post doc, 2003-2006, Norges Forskningsråd.

Bok fra Medborgerundersøkelsen (prosjektleder), 2001-2003, Makt- og demokratiutredningen.

Miljøvernundersøkelsen 1995 (prosjektkoordinator), 1995.

Frivillig organisering og miljøvernpolitikk, personlig doktorgradsstipend, 1994-2000, Norges Forskningsråd.

Twitter