Hjem
 • E-postKristin.Stromsnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 14+47 901 18 906
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
  Rom 
  15-103A
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Kristin Strømsnes er professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Hennes mest sentrale forskningsinteresser er politisk deltakelse og mobilisering, frivillig organisering og sosial kapital, samt samisk medborgerskap.

Kristin Strømsnes har høsten 2020 emneansvar for Sampol306 - 'Masterseminar i samanliknande politikk' og underviser dessuten på Sampol350 - 'Masteroppgaven'

Hun er også PhD-koordinator (siden 2014), og veileder på PhD-, Master- og Bachelornivå.

 

Tidligere undervisningsansvar:

Masteroppgaven (Sampol350) (2019)

Politisk mobilisering (Sampol107) (2014-2020)

Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forskning (Sampol324) (2017-2020)

Bacheloroppgave i sammenliknende politikk (Sampol260) (2016)

Politisk engasjement: Endringer og utfordringer (Sampol324) (2015-2016)

Samfunnsvitenskapelig metode (Met102) (2008-2014)

Changes and Challenges in Political Engagement (Sampol341) (2013)

Velferd og demokrati: Sametinget og den nye samiske offentligheten (Sampol345) (2012)

Velferd og demokrati: Sivilsamfunnets rolle (Sampol322) (2009-2010)

Rettigheter og representasjon i den skandinaviske velferdsmodellen (Sampol322) (2008)

Prosjektarbeid (Sampol303) (2006)

Forprøven i samfunnsvitenskapelig metode (Mesaf) (1993-1996)

 

Bidrag til kurs:

"Norsk og skandinavisk frivillighet i et internasjonalt perspektiv" - Politikk, styring og endring i helse- og velferdssektoren (SA6-409), Politikk, styring og endring i utdanningssektoren (SA6-410), Politikk, styring og endring i offentlig sektor (SA6-411)

"Politikk i Norden" - Examen facultatum: Innføring i sammenliknende politikk (Sampol100)

"Alternative forms of civil society participation" - Political Mobilization: Social Movements, Organizations and Political Parties (Sampol212)

"Social Capital in Scandinavia" - Scandinavian Politics and Government (Sampol120)

"Ethnic minorities" - Scandinavian Politics and Government (Sampol120)

"Sosial kapital og regional utvikling" - Region og regionalisering (GEO327)

"Universelt demokrati: Likestilling" - Stats- og nasjonsbygging: Institusjoner og aktører (Sampol110)

 

Veiledning - ferdige PhD-avhandlinger:

Consistent Citizens? Exploring and Explaining Mechanisms of Opinion Change - Åsta Dyrnes Nordø, 2019

Creating Democratic Citizens? An analysis of Mock Elections as Political Education in School - Julie Ane Ødegaard Borge, 2016

Climate Change: Challenging democracies, challenging parties - Sondre Båtstrand, 2015

Non-governmental participation within authoritarian constraints. Twenty years of organizational growth and institutional development around AIDS in China - Hans Jørgen Gåsemyr, 2015

 

Veiledning - ferdige master/hovedoppgaver:

Bompengeopprøret i Rogaland. Hets, truslar og bompengar - Agnes Hoshovde Bernes, 2020

Skandalepolitikk og medienes rolle. En emnemodellering av mediedekningen av metoo-kampanjen - Vilde Smedsvik, 2020

Climate and Conflict: A logistic multilevel analysis of the relationship between climate variability and violent conflict - Ola Nestvold Grendal, 2020

Kjønnsperspektiv i norsk asylforvaltning. En casestudie av UDIs tolkning av kjønnsperspektivet i asylvurderingen - Lena Aastrøm, 2019

Mange politiske mål på få mål jord – ein analyse av partipolitikkens rolle i forvaltninga av norske jordressursar - Lina Hamre, 2017

Bosetting av flyktninger: Kommunene i et krysspress? - Hege Gotteberg Eide, 2017

Changing narratives? An analysis of the Effects of the European Debt Crisis on the European Integration Narratives of the SPD and the CDU/CSU - Marte Utgård Malones, 2016

Miljøpartiet de Grønne på Stortinget: En studie av et partipolitisk gjennomslag - Bjørn Siem Knudsen, 2016

"Balansekunstnerne" - Utforskende casestudie av ideologiske tankesmier i Norge - Maria Dyrhol Sandvik, 2015

Veien til økt kvalitet. Internasjonalisering av norsk høyere utdanning - Belinda Gloppen Helle, 2015

Motiv for fiskeribistand. En kvalitativ analyse av to norske bistandsprosjekt til fiskerisektoren - Amalie Statland Fantoft, 2015

Hva skyldes forskjellene? – En vekstkurveanalyse av politisk representasjon av kvinner i 20 demokratier over tidsperioden 1970-2013 - John Martin Roaldset, 2014

To sider av same sak. Ein kvantitativ casestudie av kommunesamanslåingar og politisk legitimitet - Marius Myklebust, 2013

Det regionale nivåets framtid. En komparativ studie av holdninger til forvaltningsordningen blant fylkestingspolitikere på Vestlandet - Torben Tøsse Blindheim, 2013

The Development of Political trust. A multilevel analysis of cross-curtain differences in State-citizen relationships - Fredrik Herdlevær Sagafos, 2011

The Norwegian Voluntary Sector in Change. The Impact of Changes in Organizational Type, Structure, and Membership on Local Voluntary Associations' Political Involvement - Karoline Garshol, 2011

Explaining Compliance: What makes the polluter turn green? An event history analysis of member state compliance with the Montreal Protocol - Åsta Dyrnes Nordø, 2010

Norske nasjonale ekspertar – ein kanal for innverknad eller gratis arbeidskraft til Brussel? - Marte Nes, 2009 

”Om ikke akkurat grasrot, så nesten litt” Miljøverndepartementets bruk av ’sivilsamfunnsinitiativer’ som virkemidler for økt folkelig miljøengasjement - Ingrid Sælensminde, 2008

Sivilsamfunns demokratiske rolle. Er Norge og Danmark så ulike? - Marit Jacobsen, 2007

Grøn politisk ideologi og den norske miljøvernrørsla - Heidi Kristin Reppen, 1998

 

Siste bøker: 

Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. (Henriksen, Strømsnes & Svedberg (red.), Springer 2019)

Scandinavian Civil Society and Social Transformations. The Case of Norway. (Enjolras & Strømsnes (red.), Springer 2018)

 

 • 2020. Urbanization of the Sámi electorate: An emerging dividing line within modern Sámi politics? Tidsskrift for samfunnsforskning. 101-123.
 • 2019. Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context. 31 sider.
 • 2019. The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different. 34 sider.
 • 2019. The Challenging Position of Civil Society Service Production within the Norwegian Welfare State. 19 sider.
 • 2019. Sterk velferdsstat fremmer frivillig arbeid. Dagens næringsliv. 30-30.
 • 2019. Forskere: En omfattende stat giver et omfattende civilsamfund. Altinget.
 • 2019. Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case. 9 sider.
 • 2019. Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature.
 • 2018. The Transformation of the Scandinavian Voluntary Sector. 24 sider.
 • 2018. The Reconfiguration of the Norwegian Voluntary Sector. 21 sider.
 • 2018. State and Civil Society: A Regime Change? 47 sider.
 • 2018. Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer.
 • 2018. Politiske aksjoner i Norge: Hvilken rolle spiller organisasjonene? 32 sider.
 • 2018. Omfattende stat, omfattende sivilsamfunn. Saktuelt.
 • 2018. Mange hindre for amerikanske velgere. Bergens Tidende.
 • 2018. Lite forpliktende klimastøtte. Saktuelt.
 • 2018. Aktivisme før og nå. Saktuelt.
 • 2017. The Sámi: 25 Years of Indigenous Authority in Norway.
 • 2017. A broad alliance of civil society organizations on climate change mitigation: political Strength or legitimizing support? Journal of Civil Society. 20-40.
 • 2016. The Sámi: 25 Years of indigenous authority in Norway. Ethnopolitics. 125-143.
 • 2015. Sivilsamfunnet og Sametinget som 'støvsuger'. 35 sider.
 • 2015. Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014.
 • 2015. Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? 2015-4. 2015-4. .
 • 2015. Den samiske medborgeren.
 • 2015. Betydelsen av kyrkobesök och medlemskap i religiösa frivilligorganisationer för skapandet av socialt kapital. Ideelt forums skriftserie. 6-15.
 • 2014. En arena for gateslag og sultestreik. Bergens Tidende.
 • 2014. Christian Albrekt Larsen: The Rise & Fall of Social Cohesion. Tidsskrift for velferdsforskning. 59-61.
 • 2014. Associations online: barriers for using web-based communication in voluntary associations. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 730-753.
 • 2014. Aksjoner i det representative demokrati. 26 sider.
 • 2013. Norsk frivillighetspolitikk - ny och enhetlig? 13 sider.
 • 2013. Medlemmene mindre viktige. Bergens Tidende. 17-17.
 • 2013. Inequality, Diversity and Social Trust in Norwegian Communities. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 322-342.
 • 2013. Frivillighet i Norge : Senterets sluttrapport etter 5 år. 2013. 2013. .
 • 2013. Frivillig arbeid. Bergens Tidende. 16-17.
 • 2013. Citizenship identity among Norwegian Sami in core Sami areas. Citizenship Studies. 712-727.
 • 2012. Sápmelaččat bellodagain ja válggain. 31 sider.
 • 2012. Sosial kapital og frivillighet. 122-133.
 • 2012. Samer i parti og valg. 32 sider.
 • 2012. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? 2012-6. 2012-6. .
 • 2012. Klemt mellom staten og markedet. Bergens Tidende.
 • 2012. Innledning. 5-7.
 • 2012. En ny og helhetlig frivillighetspolitikk? 16 sider.
 • 2011. Sosial kapital blant norske samer. 28 sider.
 • 2011. Pendling og sosial kapital innenfor norske storbyregioner. 19 sider.
 • 2011. Organisasjonslivet i Hordaland under lupen. Lokalhistorisk magasin. 14-18.
 • 2011. Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. 2011-3. 2011-3. .
 • 2011. Etnisk mangfold, økonomisk ulikhet og sosial kapital. 20 sider.
 • 2010. The Strange Coexistence of Passive Memberships and High Social Capital in Scandinavia. 18 sider.
 • 2010. Sámi citizenship marginalisation or integration? Acta Borealia. 66-90.
 • 2010. Sami Citizenship: Marginalisation or Integration? Acta Borealia. 66-90.
 • 2010. Online Political Activism: The Use of new information and communication technology during phases of political mobilization. 6. 6. .
 • 2010. Is commuting bad for civil life? Evidence from three Norwegian cities. VII. VII. .
 • 2010. Democracy or Do-ocracy: The Activist Group "Byen Vår" and the Mobilisation against Clear Channel in Bergen. 14 sider.
 • 2009. The Activist Group ‘Byen Vår’ and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen. VI. VI. .
 • 2009. Political Consumerism - A Substitute for or Supplement to Conventional Political Participation? Journal of Civil Society. 303-314.
 • 2009. Environmentalism between state and local community: why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics. 391-407.
 • 2008. Voluntary associations, trust, and civic engagement: A multilevel approach. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 249-263.
 • 2008. The Importance of Church Attendance and Membership of Religious Voluntary Organizations for the Formation of Social Capital. Social Compass. 478-496.
 • 2008. Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse. 32 sider.
 • 2008. Introduction: European Identities. Perspectives on European Politics and Society. 378-380.
 • 2008. Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. 6. 6. .
 • 2007. Politisk forbruk - et alternativ til konvensjonell politisk deltakelse? 28 sider.
 • 2007. Norwegian Environmentalism Between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway. 5. 5. .
 • 2007. Mapping Voluntarism – Scandinavia in Comparison. 5. 5. .
 • 2007. IKT i aktivistnettverk. Aksjonsgruppen Byen Vår og mobiliseringen mot reklamefinansiering av bymøbler i Bergen. 32 sider.
 • 2007. Contacting as a channel of political involvement: Collectively motivated, individually enacted. Western European Politics. 93-120.
 • 2006. Unique Environmentalism. A Comparative Perspective.
 • 2006. Citizenship: The History of an Idea, by Paul Magnette. Western European Politics. 614-615.
 • 2005. Political Consumption in Norway: Who, why - and does it have any effect? 17 sider.
 • 2004. Kirkegang og medlemskap i religiøse organisasjoner: Den brede vei til sosial kapital? 26 sider.
 • 2003. Miljøvern uten grenser. Bergens Tidende.
 • 2003. Folkets makt. Medborgerskap, demokrati, deltakelse. Gyldendal Akademisk.
 • 2003. Det vanskelige dyrevernet. Stavanger Aftenblad.
 • 2003. "Politikk i aksjonsform". Bergens Tidende.
 • 2002. Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: Teoretiske argument og empirisk dokumentasjon. 9. 9. .
 • 2002. Miljøvern uten grenser?
 • 2001. Norsk miljøvernorganisering mellom stat og lokalsamfunn.
 • 2001. Membership and Democracy. 14 sider.
 • 1999. 組織メンバーシップと民主主義 : 受動的なメンバーを深刻に考えなければならないか? Chiba Journal of Law and Politics. 143-166.
 • 1998. Organized Environmentalists: Democracy as a Key Value? VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 319-343.
 • 1997. Medlemskap og demokrati: Må vi ta passivt medlemskap på alvor? Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. 31-48.
 • 1996. Voter turnout in Norway: Time, Space and Causality. Scandinavian Political Studies. 379-400.
 • 1996. Preferansedanning og rasjonalitet. 19 sider.
 • 1996. Norske miljøvernorganisasjoner: En demokratisk folkebevegelse? 28 sider.
 • 1996. Natur og kultur. 17 sider.
 • 1996. Miljøvernundersøkelsen 1995. Dokumentasjonsrapport. .
 • 1996. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Aschehoug & Co.
 • 1996. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering. 17 sider.
 • 1996. Mario Dianis Green Networks. A Structural Analysis of the Italian Environmental Movement. Acta Sociologica. 332-335.
 • 1995. Kjønn og politisk kunnskap. 32 sider.
 • 1995. En bedre organisert offentlig sektor. Forskning ved LOS-senteret i perioden 1987 - 1994 innen området 'En bedre organisert offentlig sektor'. .
 • 1994. Rettferdighet som det rasjonelle? En diskusjon av forutsetningenen bak Rawls' teori om rettferdighet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 113-131.
 • 1992. Politikk - fra økonomi til kultur. Nytt Norsk Tidsskrift. 25-267.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående:

Network-CORE, 2020-2024, Norges Forskningsråd

Sametingsvalgundersøkelsen 2017, 2016-2020,  Sametinget.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2020-2025, Kulturdepartementet.

 

Tidligere:

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging, 2017-2019, Norges Forskningsråd.

Digital Revolutions: Assessing the Role, Influence, and Potential of New Information Technology Tools in 21st Century Politics and in Applied Research, 2015-2017, CMI/UiB.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2013-2019, Kulturdepartementet.

Towards a new Chinese welfare state: Chinese perceptions of distributive justice, 2013-2017, Norges Forskningsråd.

Folkelige bevegelser og aksjonisme. Bidrag til Stortingets historie 1964-2014, 2011-2014, Stortinget.

Social media and the new public sphere: Consequences for citizenship and democracy, 2011-2013, Norges Forskningsråd.

Evaluering av forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2011, 2010-2013, Kommunaldepartementet.

Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor; http://www.sivilsamfunn.no (prosjektleder/forskningskoordinator), 2008-2013, Kultur- og kirkedepartementet.

Kunnskapsoppsummering knyttet til frivillighetsarbeid (prosjektleder), 2008, Kultur- og kirkedepartementet.

Nye storbyregioner - endret deltakelse. Borgere, partier og frivillighet, 2006-2009, Norges Forskningsråd.

Ett land, to folk – en studie av dobbelt politisk medborgerskap (prosjektleder), 2006-2007, Universitetet i Bergen.

CINEFOGO. Civil Society and New Forms of Governance in Europe - the Making of European Citizenship, 2005-2008, norsk partner, EU Network of Excellence.

IKT: Utfordringer for demokratisk styring og kontroll, 2003-2007, Norges Forskningsråd.

Nye utfordringer for demokratisk medborgerskap, personlig post doc, 2003-2006, Norges Forskningsråd.

Bok fra Medborgerundersøkelsen (prosjektleder), 2001-2003, Makt- og demokratiutredningen.

Miljøvernundersøkelsen 1995 (prosjektkoordinator), 1995.

Frivillig organisering og miljøvernpolitikk, personlig doktorgradsstipend, 1994-2000, Norges Forskningsråd.

Twitter