Hjem
Kristina Vaktskjold Hamres bilde

Kristina Vaktskjold Hamre

Stipendiat, Arbeids- og organisasjonspsykologi
Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2023). Psychosocial safety climate as a moderator in role stressor- bullying relationships: A multilevel approach. Safety Science. 9 sider.
  • Vis forfatter(e) (2021). Preventing and Neutralizing the Escalation of Workplace Bullying. The Role of Conflict Management Climate. International Journal of Bullying Prevention.
  • Vis forfatter(e) (2020). Accumulated long-term exposure to workplace bullying impairs psychological hardiness: A five-year longitudinal study among nurses. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). 1-12.
Faglig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2022). The role of psychosocial safety climate and conflict management climate in predicting bulllying.
Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2022). Psychosocial Safety Climate as Moderator in the Role Stressor- Bullying Relationship: A Multilevel Approach.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Hamre, K. V., Einarsen, S. V., Hoprekstad, Ø. L., Pallesen, S., Bjorvatn, B., Waage, S., ... & Harris, A. (2020). Accumulated long-term exposure to workplace bullying impairs psychological hardiness: a five-year longitudinal study among nurses. International journal of environmental research and public health, 17(7), 2587.

Hamre, K. V., Fauske, M. R., Reknes, I., Nielsen, M. B., Gjerstad, J., & Einarsen, S. V. (2021). Preventing and neutralizing the escalation of workplace bullying: The role of conflict management climate. International Journal of Bullying Prevention, 1-11.