Hjem
Kristine Fjordheims bilde

Kristine Fjordheim

Ph.d.-kandidat
Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2018). Modern pollen–vegetation relationships in traditionally mown and unmanaged boreal rich-fen communities in central Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 14-27.
Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2024). Kven vandra over myrene ved Røros i seinmellomalderen? Slåttemyrer i ei tid med fråflytta gardar.
  • Vis forfatter(e) (2008). Vegetation dynamics and historic changes on mires. Effects of land use, climate and environmental factors on past and present cultivated outfields in Tågdalen, Surnadal, central Norway.
  • Vis forfatter(e) (2007). Vegetation history and climate changes during mid- and late Holocene in Memurudalen, south eastern Jotunheimen, Norway.
  • Vis forfatter(e) (2007). Vegetasjonsdynamikk og historiske endringar på slåttemyr – effektar av arealbruk, klima og miljøfaktorar på historisk utnytta utmark.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
  • Vis forfatter(e) (2005). Late-Holocene glacier growth in Svalbard, documented by subglacial relict vegetation and living soil microbes. The Holocene. 396-407.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.