Hjem
 • E-postKristine.Jorgensen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 13
 • Besøksadresse
  Media City Bergen
  Lars Hilles gate 30
  5008 Bergen
  Rom 
  02.111
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Kristine Jørgensens forskning knytter seg til dataspillstudier. Hun er interessert i brukerorienterte perspektiver og har forsket blant annet på hvordan spillere opplever lyd i dataspill, og grenseflater og interaksjon i spill. Hun har også en interesse for produksjons- og bransjestudier og har i den sammenheng forsket på den norske spillbransjen. I perioden 2015-2019 leder hun forskningsprosjektet Games and Transgressive Aestethics, som fokuserer på hva spiller opplever som grenseoverskridende i spill, og hvordan de håndterer dette i spillesituasjonen. 

Kristine Jørgensen er også leder for UiBs tverrfaglige forskergruppe for dataspill.

 

Games and Transgressive Aesthetics-prosjektet: http://gta.b.uib.no/

Faglig leder for Bachelorprogram i Nye medier.
Faglig leder for studieprogrammene i Medie- og interaksjonsdesign.

Bøker
 • Jørgensen, Kristine; Karlsen, Faltin. 2018. Transgression in Games and Play. MIT Press. 314 sider. ISBN: 9780262038652.
 • Jørgensen, Kristine. 2013. Gameworld interfaces. MIT Press. 192 sider. ISBN: 978-0-262-02686-4.
 • Jørgensen, Kristine. 2009. A comprehensive study of sound in computer games: How audio affects player action. Edwin Mellen Press. 284 sider. ISBN: 978-0-7734-3826-2.
Tidsskriftartikler
 • Sotamaa, Olli; Jørgensen, Kristine; Sandqvist, Ulf. 2019. Public game funding in the Nordic region. The International Journal of Cultural Policy. doi: 10.1080/10286632.2019.1656203
 • Jørgensen, Kristine. 2017. "Newcomers in a Global Industry: Challenges of a Norwegian Game Company". Games and Culture. 1-20. Publisert 2017-08-02. doi: 10.1177/1555412017723265
 • Jørgensen, Kristine; Sandqvist, Ulf; Sotamaa, Olli. 2017. From hobbyists to entrepreneurs. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 23: 457-476. doi: 10.1177/1354856515617853
 • Jørgensen, Kristine. 2016. The positive discomfort of spec ops: The line. Game Studies. 16.
 • Jørgensen, Kristine; Sandqvist, Ulf; Sotamaa, Olli. 2015. From hobbyists to entrepreneurs: On the formation of the Nordic game industry. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 1-20.
 • Jørgensen, Kristine. 2014. "Sound in a Participatory Culture". Game Studies. 14. doi: http://gamestudies.org/1401/articles/kjorgensen
 • Karlsen, Faltin; Jørgensen, Kristine. 2014. Mediepanikk eller medieskepsis? En analyse av dataspilldebatten etter 22. juli. Norsk Medietidsskrift. 21: 42-62.
 • Jørgensen, Kristine. 2012. Between the game system and the fictional world. A study of computer game interfaces. Games and Culture. 7: 142-163. Publisert 2012-03-26. doi: 10.1177/1555412012440315
 • Jørgensen, Kristine. 2011. "Players as co-researchers: Expert Player Perspective as an Aid to Understanding Games". Simulation & Gaming. doi: 10.1177/1046878111422739
 • Jørgensen, Kristine. 2011. The User Interface Continuum: A Study Of Player Preference. Gamasutra. The Art and Business of Making Games. Publisert 2011-04-12.
 • Jørgensen, Kristine. 2010. Game characters as narrative devices : a comparative analysis of Dragon Age: Origins and Mass Effect 2. Eludamos - Journal for Computer Game Culture. 4: 315-331.
 • Jørgensen, Kristine. 2010. En fremtid for norsk dataspillforskning? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2010-11-16.
 • Jørgensen, Kristine. 2009. Conan eller Josefine? Politikk og økonomi i den norske spillbransjen. Norsk Medietidsskrift. 16: 317-343.
 • Jørgensen, Kristine. 2009. ”Vi spiller ikke alene”. Minerva. 3.
 • Jørgensen, Kristine. 2008. Audio and Gameplay: An Analysis of PvP Battlegrounds in World of Warcraft. Game Studies. 8.
 • Jørgensen, Kristine. 2008. Dataspill som aktivitet – eller som avhengighet? Dagbladet. Publisert 2008-01-18. doi: http://www.dagbladet.no/kultur/2008/01/18/524237.html
 • Jørgensen, Kristine. 2007. On Transdiegetic Sounds in Computer Games. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. 5: 105-118.
 • Jørgensen, Kristine. 2006. Lyd som grensesnitt: når dataspillets lyd blir funksjonell. Mediekultur. 40: 44-52.
Rapporter/avhandlinger
 • Jørgensen, Kristine. 2003. Aporia & Epiphany in context : computer game agency in Baldur's Gate II & Heroes of Might & Magic IV. 136 sider.
Bokkapitler
 • Jørgensen, Kristine. 2019. Understanding War Game Experiences: Applying Multiple Player Perspectives to Game Analysis. Kap 5, sider 73-88. I:
  • Pötzsch, Holger; Hammond, Philip. 2019. War Games: Memory, Militarism and the Subject of Play. Bloomsbury Academic. 288 sider. ISBN: 9781501351150.
 • Jørgensen, Kristine. 2019. Dead Rising and the Gameworld Zombie. Kap 9. I:
  • Webley, Stephen; Zackariasson, Peter. 2019. The Playful Undead and Video Games. Critical Analyses of Zombies and Gameplay. Routledge. 276 sider. ISBN: 9781138895461.
 • Jørgensen, Kristine. 2018. When Is It Enough? Uncomfortable Game Content and the Transgression of Player Taste. 9, sider 153-167. I:
  • Jørgensen, Kristine; Karlsen, Faltin. 2018. Transgression in Games and Play. MIT Press. 314 sider. ISBN: 9780262038652.
 • Karlsen, Faltin; Jørgensen, Kristine. 2018. Introduction: Playful Transgressions. Kapittel 1, sider 1-9. I:
  • Jørgensen, Kristine; Karlsen, Faltin. 2018. Transgression in Games and Play. MIT Press. 314 sider. ISBN: 9780262038652.
 • Jørgensen, Kristine. 2017. "Emphatic and Ecological Sounds in Gameworld Interfaces". 6, sider 72-84. I:
  • Mera, Miguel; Sadoff, Ronald; Winters, Ben. 2017. The Routledge Companion to Screen Music and Sound. Routledge. 634 sider. ISBN: 9781138855342.
 • Jørgensen, Kristine. 2016. Gameworld Interfaces as Make-Believe. 6, sider 89-99. I:
  • Turner, Phil; Harviainen, J. Tuomas. 2016. Digital Make-Believe. Springer. 178 sider. ISBN: 978-3-319-29551-0.
 • Jørgensen, Kristine. 2015. Dark Play in Dishonored. 13, sider 210-225. I:
  • Linderoth, Jonas; Mortensen, Torill; Brown, Ashley. 2015. The Dark Side of Game Play. Controversial Issues in Playful Environments. Routledge. 272 sider. ISBN: 978-1-13-882728-8.
 • Gjøsæter, Tor; Jørgensen, Kristine. 2012. Combining think aloud and comic strip illustration in the study of augmented reality games. Kap 7, sider 77-90. I:
  • Fallmyr, Terje; Bygstad, Bendik; Fog, Jørgen; Habib, Laurence Marie Anna; Iden, Jon; Krogstie, John; Munkvold, Bjørn Erik. 2012. NOKOBIT 2012 :Universitetet i Nordland 19. - 21. november 2012 : Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. Akademika forlag. ISBN: 978-82-321-0185-6.
 • Jørgensen, Kristine; Klevjer, Rune. 2012. Kva er dataspel? Folkeopplysning for professorar. VII. Opplysning, sider 715-730. I:
  • Knapskog, Karl; Hovden, Jan Fredrik. 2012. Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press. 859 sider. ISBN: 978-82-304-0090-6.
 • Jørgensen, Kristine. 2011. Time for new terminology? Diegetic and nondiegetic sounds in computer games revisited. Kapittel 5, sider 78-97. I:
  • Grimshaw, Mark. 2011. Game Sound Technology and Player Interaction: Concepts and Developments. Information Science Publishing. 350 sider. ISBN: 9781616928285.
 • Jørgensen, Kristine; Rossi, Luca; Glas, Rene; Mortensen, Torill Elvira. 2011. Framing the Game : Four game-related approaches to Goffman's frames. Kap 9, sider 141-158. I:
  • Crawford, Garry; Gosling, Victoria; Light, Ben. 2011. Online Gaming in Context: The social and cultural significance of online games. Routledge. 302 sider. ISBN: 978-0-415-55619-4.
 • Jørgensen, Kristine. 2009. Dataspill og interaktivitet. Kapittel 12, sider 151-164. I:
  • Gentikow, Barbara. 2009. Medievitenskap. Bd. 3: Mediebruk. Fagbokforlaget. 197 sider. ISBN: 978-82-450-0593-6.
 • Jørgensen, Kristine. 2008. Left in the Dark. Playing Computer Games with the Sound Turned Off. Kapittel nummer 11, sider 163-176. I:
  • Collins, Karen. 2008. From Pac-Man to Pop Music. Interactive Audio in Games and New Media. Ashgate. 207 sider. ISBN: 978-0-7546-6200-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

For komplett liste over publikasjoner, se kristinejorgensen.b.uib.no.