Hjem
Kristine Ludvigsens bilde

Kristine Ludvigsen

Førsteamanuensis
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Behind the scenes: Unpacking student discussion and critical reflection in lectures. British Journal of Educational Technology (BJET). 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Writing on the wall: How the use of technology can open dialogical spaces in lectures. Thinking Skills and Creativity. 1-18.
 • Vis forfatter(e) 2015. Creating formative feedback spaces in large lectures. Computers & Education. 48-63.
 • Vis forfatter(e) 2013. Theoretical and methodological issues of formative e-assessment in plenary lectures. International Journal of Pedagogies and Learning. 78-92.
 • Vis forfatter(e) 2012. Formative e-assessment in plenary lectures :. Nordic Journal of Digital Literacy. 36-54.
 • Vis forfatter(e) 2012. Formative assessment and feedback: Making learning visible. Studies in Educational Evaluation. 21-27.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2012. Innsatte med irakisk bakgrunn i norske fengsler: en kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. .
 • Vis forfatter(e) 2011. Roller og rolleforventninger ved bruk av avatarer i en fjernundervisningskontekst. 2011:1. 2011:1. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. NVIVO i kvalitativ forskning, PhD-kurs ved Høgskolen på Vestlandet. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Bruk av NVIVO i kvalitativ forskning, PhD-kurs ved Høgskolen på Vestlandet .
 • Vis forfatter(e) 2017. Studentaktiv læring i store studentgrupper ved bruk av klikkere og Flinga.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hvordan bruke NVivo for å analysere og presentere kvalitativet data i masteroppgava?
 • Vis forfatter(e) 2017. "variasjon og studentaktivitet i forelesningen ved hjelp av digitale verktøy".
 • Vis forfatter(e) 2016. Kvalitativ metode og NvIVO.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2011. Making learning visible.
 • Vis forfatter(e) 2011. Conducting Qualitative Research in Norwegian Multicultural Prisons.
 • Vis forfatter(e) 2011. Conducting Qalitative Research in Multuicultural Norwegian Prisons: Approces and Dilemmas.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2011. Klasseleiing og IKT i vidaregåande opplæring. "Ei evaluering av LanSchool og klasseleiing i teknologitette klasserom".
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2009. Nærver på avstand.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2020. Creating Spaces for Formative Feedback in Lectures.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Clicker Interventions in Large Lectures in Higher Education. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Decision-making supported by virtual-world systems vis-à-vis enterprise systems’ uncertainty and equivocality. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Formativ e-vurdering i høyere utdanning. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Digital didaktikk for lærerstudenter. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Digital kompetanse i lærarutdanningen, 5-10.
 • Vis forfatter(e) 2011. Digital kompetanse i lærarutdanningen, 1.-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.