Hjem
Kristine Marie Stangeness bilde
Foto:
Katrine Sunde

Kristine Marie Stangenes

Postdoktor, barnelege, PhD
 • E-postkristine.m.stangenes@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Mine forskningsinteresser

 • Søvn og søvnsykdommer
 • Barnesykdommer
 • Registerdata

I mitt doktorgradsprosjekt undersøkte jeg forekomst av søvnproblemer hos barn født ekstremt prematurt og hvilke forhold under svangerskap, fødsel eller nyfødtperiode som var assosiert med disse. Videre undersøkte jeg også hvorvidt nevrologiske funksjonsnedsettelser, atferdsproblemer og lungesykdom var risikofaktor for søvnproblemer hos disse barna. Les evt. mer her: 

Mer søvnproblemer hos barn født ekstremt prematurt | Nye doktorgrader | UiB

Arbeidserfaring

 • 2006-2007: Turnustjeneste. Sykehus: Førde sentralsykehus. Distrikt: Naustdal kommune. 
 • 2008-2010: Fastlege, Sandviken legesenter.
 • 2011-2015: Lege i spesialisering i barnesykdommer, Barne og -ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus.
 • 2015-2020: Lege/ phd stipendiat, Barne og-ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus. 
 • 2017 - dd: Overlege, Avdeling for helseregisterforskning og utvikling, Folkehelseinstituttet (permisjon fra september 2023). Helseregisterforskning og -utvikling - FHI
 • 2023 - dd: Postdoc i epidemiologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Stillingen er knyttet til prosjektet PraksisNett (Forskingsnettverk i primærhelsetenesta). https://www.uib.no/praksisnett
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Evaluating national guidelines for monitoring early growth using routinely collected data in Bergen, Norway. Scandinavian Journal of Public Health. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Cerebral palsy in children born after assisted reproductive technology in Norway: Risk, prevalence, and clinical characteristics. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1450-1458.
 • Vis forfatter(e) (2022). Trends in the prevalence of breastfeeding up to 6 months of age using structured data from routine child healthcare visits. Acta Paediatrica. 100-105.
 • Vis forfatter(e) (2021). Trisomi 21 – insidens, diagnostikk og svangerskapsavbrud 2018. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1696-1700.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sleep problems, behavioural problems and respiratory health in children born extremely preterm: a parental questionnaire study . BMJ Paediatrics Open. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2018). Prenatal and neonatal factors predicting sleep problems in children born extremely preterm or with extremely low birthweight. Frontiers in pediatrics. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2017). Children born extremely preterm had different sleeping habits at 11 years of age and more childhood sleep problems than term-born children. Acta Paediatrica. 1966-1972.
 • Vis forfatter(e) (2007). Randomized placebo-controlled field study of the effects of bright light and melatonin in adaptation to night work. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 204-214.
 • Vis forfatter(e) (2006). Subjective and objective measures of adaptation and readaptation to night work on an oil rig in the North Sea. Sleep.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2020). Årlig driftsrapport 2019. Helseregistre ved Folkehelseinstituttet . .
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2021). Fødselsstatistikken 2019, nr 2. Fødselsnytt. 1-4.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fødselsstatistikken 2019. Fødselsnytt. 1-4.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fødselsstatistikken 2018, nr 1. Fødselsnytt. 1-4.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fødselsstatistikken 2017. Fødselsnytt. 1-4.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fødselsstatistikken 2017. Fødselsnytt. 1-4.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Færre vert gravide. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-5.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). Sleep habits and sleep problems among children born extremely preterm: A Norwegian population-based cohort study.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2006). Effects of bright light and melatonin on adaptation to night work. A randomized placebo-controlled field study at an oil rig in the North Sea. Sleep. A62-A62.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Tidlige hendelsers betydning for søvn i oppvekst og søvn hos barn med kronisk sykdom

Søvn er problematisk for mange barn og unge og totalt sett har 25 % hatt ett eller flere søvnproblem i oppvekst. For noen vedvarer søvnproblemene. Dette til tross for at det finnes gode behandlinger for mange av barnas søvnproblemer. Helsetjenesten trenger mer kunnskap om hvilke grupper av barn og unge som er i særlig risiko for å utvikle søvnproblemer. De overordnede målene med prosjektet er:

 • Undersøke hvorvidt kjente risikofaktorer for forstyrret hjerneutvikling i fosterliv, fødsel og nyfødtperiode også er risikofaktorer for søvnproblemer hos barn i den generelle    befolkning.
 • Undersøke om barn med ulike typer kroniske sykdom har mer søvnproblemer enn andre barn.
 • Undersøke om ungdommer født ekstremt prematurt ved 18 års alder oftere har søvnproblemer enn ungdom i kontrollgruppen. Undersøke om spesielle faktorer under  svangerskap, fødsel eller nyfødtperiode predikerer disse problemene.      

Data i prosjektet:

Data fra elektronisk journal ved helsestasjonene (Helseprofil 0-20) i Bergen kommune koblet med data fra Medisinsk fødselsregister. Se mer detaljert omtale av denne delen av prosjektet her:  Prosjekt #543143 - Forekomst og betydning av søvnvansker hos barn - Cristin

Data fra den nasjonale oppfølgings-studien av barn født ekstremt prematurt (Prosjekt Ekstrem Prematuritet) med data fra ung@hordaland som kontrollgruppe. Se omtale av Prosjekt Ekstrem Prematuritet her: Prematurity | Westpaed.