Hjem
Kristoffer Løkken Øklands bilde

Kristoffer Løkken Økland

Ph.d.-kandidat, Religionsdidaktikk

Doktorgradsprosjekt: Hva opplever unge jøder og unge med jødisk bakgrunn på norsk skole? Det undersøker jeg i en studie basert på narrative intervju med unge jøder og unge med jødisk bakgrunn, om det de husker fra skoletiden. Hva var det som definerte skoletiden deres? Hvilke opplevelser fremhever de? Hvilken rolle hadde deres bakgrunn og identitet for skolehverdagen? Og hvordan kan vi forstå skoletiden deres på bakgrunn av den samfunnsmessige konteksten de befandt seg i mens de gikk på skolen? 

Faglig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2019). Presentasjon av prosjektet "Skolen som mulighetsarena - Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer", fokusert på underprosjektet "Usynlig minoritet på skolen - Skoleerfaringene til unge jøde og unge med jødisk bakgrunn i Norge (Prosjektbeskrivelse og foreløpige resultater).
  • Vis forfatter(e) (2018). Presentasjon av prosjektbeskrivelsen: Usynlig minoritet på skolen? - Skoleerfaringene til unge jøder og unge med jødisk bakgrunn i Norge.
  • Vis forfatter(e) (2018). Presentasjon av innledende arbeid med avhandlingen: Usynlig minoritet på skolen? - Skoleerfaringene til unge jøder og unge med jødisk bakgrunn i Norge.
Populærvitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan feirer norske jøder Hanukka?
Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2020). The identity negotiation of young Norwegian Jews - Panel-presentation New Studies in Scandinavian Jewish identities .
Intervju
  • Vis forfatter(e) (2018). Nye AHKR stipendiater Prosjektet "Skolen som mulighetsarena (SSM): Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer" har fått på plass sine to stipendiater .
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
  • Vis forfatter(e) (2021). Medialiserte fordommer? Unge jøders opplevelse av mediedebatten om rituell omskjæring av gutter.
Fagartikkel
  • Vis forfatter(e) (2020). Høflig des-interesse i koronaens tid. sosiologen.no.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.