Hjem
Ladislav Kocbachs bilde

Ladislav Kocbach

Professor emeritus
 • E-postLadislav.Kocbach@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 70
 • Besøksadresse
  Allégaten 55
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

atomfysikk, atomære kollisjoner, atomer i lysfelt

atomfysikk og optikk

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Spatial transport of electron quantum states with strong attosecond pulses. Journal of Optics. 1-6.
 • Vis forfatter(e) 2016. Scaling properties of field ionization of Rydberg atoms in single-cycle THz pulses: 1D considerations. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 1-7.
 • Vis forfatter(e) 2012. Structure and conditional dynamics of interacting Rydberg atoms. Journal of Physics: Conference Series (JPCS). 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Excitation of Rydberg wave packets with chirped laser pulses. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Long-range interactions and state characteristics of interacting Rydberg atoms. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Geometrical simplification of the dipole–dipole interaction formula. Physics Education. 345-351.
 • Vis forfatter(e) 2009. Ground-based measurements and modeling of solar UV-B radiation in Lhasa, Tibet. Atmospheric Environment. 1498-1502.
 • Vis forfatter(e) 2007. Electron transport in a double quantum dot controlled by magnetic switching. Journal of Physics: Condensed Matter.
 • Vis forfatter(e) 2007. Atoms and molecules in intense attosecond fields: beyond the dipole approximation. Journal of Physics: Conference Series (JPCS). 012049.
 • Vis forfatter(e) 2006. Nondipole ionization dynamics of atoms in superintense high-frequency attosecond pulses. Physical Review Letters. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Interference effects in the ionization of H_2(+) by fast charged projectiles. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. L453-L459.
 • Vis forfatter(e) 2002. Excitation in Ion-Atom Collisions Inside Subfemtosecond Laser Pulses (reprint from Phys.Rev.Lett). Virtual Journal of Ultrafast Science.
 • Vis forfatter(e) 2002. Excitation in Ion-Atom Collisions Inside Subfemtosecond Laser Pulses. Physical Review Letters. 093202.
 • Vis forfatter(e) 2000. Restoring entanglement in atomic collisions: A gedanken experiment. European Physical Journal D : Atomic, Molecular and Optical Physics. 323-326.
 • Vis forfatter(e) 2000. Restoring entanglement in atomic collisions: A gedanken experiment. European Physical Journal D : Atomic, Molecular and Optical Physics. 323-326.
 • Vis forfatter(e) 1999. Determination of void fraction and flow regime using a neural network trained on simulated data based on gamma-ray densitometry. Measurement Science and Technology. 619-630.
 • Vis forfatter(e) 1999. Cross sections for capture, excitation an ionization in proton-oxygen collisions. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. L128-L131.
 • Vis forfatter(e) 1998. Origin of the structures in the excitation cross sections in ion-atom collisions,. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • Vis forfatter(e) 1998. Origin of the structures in the excitation cross section in ion-atom collisions. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). R4086-R4089.
 • Vis forfatter(e) 1998. Generation and Verification of Algorithms for Symbolic-Numeric Processing. Journal of symbolic computation. 367-382.
 • Vis forfatter(e) 1997. Internal Dielectronic Excitation in Highly Charged Uranium Ions in Beryllium. Physica scripta. Topical Issues. 311-312.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 1998. Fysisk institutt: Presentasjon og årsmelding 1997. .
 • Vis forfatter(e) 1997. Restoring the broken entanglement in specific atomic collisions: A Gedanken experiment with posible realization. 1997-08. 1997-08. .
 • Vis forfatter(e) 1996. The mechanisms of low energy proton stopping in hydrogen. .
 • Vis forfatter(e) 1996. Internal Dielectronic Excitation in Highly Charged Ions. .
 • Vis forfatter(e) 1995. Matrix Elements of Travelling Gaussians for Application in the Theory of Atomic Collisions. 19. 19. .
 • Vis forfatter(e) 1995. Generation and Verification of Algorithms for Symbolic-Numeric Processing. 19. 19. .
 • Vis forfatter(e) 1995. Applications of MATLAB to Problems in Quantum Mechanics in Research and Education: Dirac Notation Interpreter. Prepared for the Nordic MATLAB Conference, Stockholm, Sweden, Oct. 1995. 18. 18. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2001. Rettigheter til Newtons lover solgt for 600 milliarder.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kvantefysikk, samfunnet og fremtiden.
 • Vis forfatter(e) 1997. "Many Worlds"-tolkningen av kvantemekanikken og andre eksotiske tankekonstruksjoner.
 • Vis forfatter(e) 1996. Lys og elektromagnetiske felt - kontinuum eller partikler.
 • Vis forfatter(e) 1996. Internal Dielectronic Excitation in Highly Charged Uranium Ions in Beryllium.
 • Vis forfatter(e) 1996. Atomet.
 • Vis forfatter(e) 1995. Visualization of atomic collisions using computer graphics.
 • Vis forfatter(e) 1995. Applications of MATLAB to Problems in Quantum Mechanics in Research and Education: Dirac Notation Interpreter.
 • Vis forfatter(e) 1994. Multiple Measurements and Many Worlds.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. Coherent control of superposition of atomic Rydberg states with femtosecond laser pulses.
 • Vis forfatter(e) 2006. Numerics on meshes vs. expansions on basis states in various physical problems.
 • Vis forfatter(e) 2004. Atomic excitation inside short laserpulses.
 • Vis forfatter(e) 2003. IKT basert undervisning i grunnutdanningen i Fysikk ved UiB.
 • Vis forfatter(e) 2003. Comments on capture of electrons by ions.
 • Vis forfatter(e) 2002. Post-Processor for Simulations of K-shell Emission from Laser-Produced Plasmas.
 • Vis forfatter(e) 2002. Interference in Attoseconds Physics.
 • Vis forfatter(e) 2002. Excitation in Ion-Atom Collisions Inside Subfemtosecond Laser Pulses.
 • Vis forfatter(e) 2001. Modeling of emission line shapes in high parameter Aluminum plasma.
 • Vis forfatter(e) 2001. Line broadening / Atomic physics in plasmas.
 • Vis forfatter(e) 2000. Ionization channel in non-perturbative ion-atom collisions dominated by charge exchange.
 • Vis forfatter(e) 2000. Ionization channel in non-perturbative ion-atom collisions dominated by charge exchange.
 • Vis forfatter(e) 1999. Ionization in slow collisions of protons with atomic oxygen.
 • Vis forfatter(e) 1998. Symbolic-Numeric Codes and Computer Algebra Systems.
 • Vis forfatter(e) 1997. Semiclassical analysis of atomic collisions, wavefunction collapse and Schrödinger kitten atomic states.
 • Vis forfatter(e) 1997. Classical reaction dynamics of positron - Na(3p,m=-1) collisions.
 • Vis forfatter(e) 1997. Bruk av animasjon og grafisk grensesnitt i MATLAB for visualisering i fysikkundervisningen.
 • Vis forfatter(e) 1996. Vekselvirkning mellom høytladde ioner og metaller.
 • Vis forfatter(e) 1996. Overview of present activities and future plans in Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1996. Internal Dielectronic excitation in Highly charged uranium ions in beryllium.
 • Vis forfatter(e) 1996. Experience with remote and interactive teaching.
 • Vis forfatter(e) 1994. What have we learned from Graphical Analysis.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2016. Comment on "ionization of atoms by slow heavy particles, including dark matter". Physical Review Letters.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2002. Computer Algebra Recipes: A Gourmet's Guide to the Mathematical Models of Science: Richard H. Enns and George C. McGuire. Computer Physics Communications. 343-346.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) 2001. Matlab in Physics Teaching. Collection of programs and demonstrations.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2018. Cold Nuclear Fusion Theories - Exploration of exotic Hydrogen states.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2002. Om naturlover og den kuleformede kuen. QED Fakultetsavisa for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2001. Kvantesprang for vitenskapen. Bergens Tidende. 29.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kvantesprang for vitenskap. Bergens Tidende. 1 S..
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2009. Modeling directional interactions in classical molecular dynamics for geometrical aspects of nanostructures.
 • Vis forfatter(e) 2006. Optical spectroscopy for tissue diagnostics and treatment control.
 • Vis forfatter(e) 2006. Contributions to the Theory of Atoms and Molecules in Strong Electromagnetic Fields.
 • Vis forfatter(e) 1977. Inner-shell coulomb ionization by light ions: Applications of the semiclassical approximation.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2006. Urettferdig fysikk. Får vi mange fattige og få rike? Litt termodynamikk kan kanskje gi svar.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2001. Ionization channel in non-perturbative ion-atom collisions dominated by charge exchange. 4 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2003. X-ray emission diagnostics of the densest part of plasma at laser-exploded foils. 584-593.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2013. Quantum coherent interactions of Rydberg atoms with controlled sequences of femtosecond laser pulses.
 • Vis forfatter(e) 2011. Structure and conditional dynamics of interacting Rydberg atoms.
 • Vis forfatter(e) 2004. Spatial Distribution and Temporal Variation of UV and Ozone over the Tibetan Plateau.
 • Vis forfatter(e) 2003. Simple model describing the interference pattern observed in the differential ionization cross section oh H2.
 • Vis forfatter(e) 2003. Ion-atom collisions inside short intense laser pulses.
 • Vis forfatter(e) 2002. X-ray emission diagnostics of the densest part of plasma at laser-exploded foils.
 • Vis forfatter(e) 2001. Line x-ray emission from sub-picosecond laser-produced plasmas.
 • Vis forfatter(e) 2001. Ionization in ion-atom collisions with strong charge exchange channel.
 • Vis forfatter(e) 2001. Computational studies of atomic physics in capillary discharges.
 • Vis forfatter(e) 2001. Automatic construction of code for two-electron repulsion matrix elements in travelling gaussian basis for atomic collisions using computer algebra.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) 2010. Schrödinger's Toy.
 • Vis forfatter(e) 2010. Fermi Golden Rule Simulator.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

atomfysikk, kventemekanikk, data-basert visualisering, databehandling, programmering