Hjem
Lars A. Akslens bilde

Lars A. Akslen

Professor, Leder for CCBIO
 • E-postLars.Akslen@uib.no
 • Telefon+47 55 97 31 82
 • Besøksadresse
  Patologisk avdeling, Sentralblokka 2 etg., Haukeland Universitetssjukehus (HUS)
  evt. CCBIO, Sentralblokka 2 etg., HUS
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Akslen er en sertifisert spesialist i kirurgisk patologi og leder forskningsgruppen Tumor Biology Research Group (etablert i 1995) ved Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen. Siden 2013 har Akslen vært senterleder for Centre for Cancer Biomarkers CCBIO. Akslens gruppe og CCBIO arbeider med translasjonell kreftforskning med fokus på nye kreftmarkører og målrettet behandling og særlig mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose. Gruppen har prosjekter på ulike kreftformer, som brystkreft, ondartet melanom, prostatakreft og gynekologisk kreft. Gruppen kombinerer studier av humane tumorprøver med eksperimentelle celle- og dyremodeller. Det overordnede målet er å finne nye biomarkører som kan hjelpe oss til å forutse hvordan aggressive svulster vil utvikle seg og dermed bedre kunne skreddersy behandling.