Hjem
Lars Arve Lunde Røsslands bilde

Lars Arve Lunde Røssland

Førsteamanuensis
 • E-postlars.rossland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 12
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  626
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk pressehistorie. 2. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2002). Norsk pressehistorie. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2002). Norsk Pressehistorie. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Sport - Nation - Television: The cultural dimension of the listed events history in Norway. International Communication Gazette. 148-161.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Professionalization of the Intolerable. Popular Crime Journalism in Norway. Journalism Studies. 137-152.
 • Vis forfatter(e) (2004). Festskrift II. Bokmelding av Odd Raaums "Dressur i pressen. Selvjustis i internasjonalt perspektiv". Norsk Medietidsskrift. 108-111.
 • Vis forfatter(e) (1998). Pressa, dei kriminelle og vanlege folk. Norsk Medietidsskrift. 19-31.
 • Vis forfatter(e) (1998). Pressa si identifisering i kriminalsaker : eit bidrag til ei meir nyansert framstilling. Nordicom Information. 87-93.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2006). Rapport om Bergens Tidende og bybanesaken. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. 60. 60. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Kompiser i krim. Aktører, strategier og relasjoner i mediedekningen av Orderud-saken. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Kompiser i krim. - Aktører, strategier og relasjoner i mediedekningen av Orderudsaken. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Prosjekt Hedrum: Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Prosjekt Hedrum: Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Diskursbegrepet og diskursanalysen sin relevans for studiar av journalistikk og journalistisk etikk. .
 • Vis forfatter(e) (2000). "Full skjæring" - Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. .
 • Vis forfatter(e) (2000). "Full skjæring" - Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. .
 • Vis forfatter(e) (2000). "Full skjæring" - Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Brød, sirkus og presseetikk : Pressens faglige utvalg og allmennheten. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2007). Orderudsaka i media.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ny redaktør-etikk, takk?
 • Vis forfatter(e) (2007). Kriminaljournalistikk: Orderudsaka i media.
 • Vis forfatter(e) (2004). Påtalemakta og media. Rolle- og funksjonskunnskap i straffeprosessen.
 • Vis forfatter(e) (1999). Orderud-saka.
 • Vis forfatter(e) (1999). Identifisering i kriminalsaker.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). John Wayne and Bruce Springsteen Staying Home: How Not Going to War Influenced the Careers of two American Popular Icons.
 • Vis forfatter(e) (2009). 70 Years But No Ocean Apart. Crime, Culture & Media in the Lindbergh Trial and the Orderud Trial.
 • Vis forfatter(e) (2005). Flodbølgja 2004: Då tal var mest og minst viktig for norske journalistar.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Påtalemakta og media. Rolle- og funksjonskunnskap i straffeprosessen".
 • Vis forfatter(e) (2003). Samrøre på Orderud gård.
 • Vis forfatter(e) (2003). Samrøre på Orderud gård.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Det kriminaljournalistiske problemet. Etter Orderud og Baneheia".
 • Vis forfatter(e) (2000). Viksveen-saka i pressa.
 • Vis forfatter(e) (2000). Hedrum-saka.
 • Vis forfatter(e) (2000). Frå politikk til krim. Utfordringar for vurderinga av norsk presseskikk frå 1930 og fram mot i dag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Frå politikk til krim. Utfordringar for vurderinga av norsk presseskikk frå 1930 og fram mot i dag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Frå poliltikk til krim. Utfordringar for vurderingar av norsk presseskikk frå 1930 og fram til i dag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Alt var mye bedre under...
 • Vis forfatter(e) (1998). Pressa, dei kriminelle og vanlege folk.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2017). Ein journalistikk som bryr seg. Roar Osmundsen: Public Journalism. Delakende journalistikk i norsk lokalpresse. Norsk Medietidsskrift. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). I nynorskens skog. Norsk Medietidsskrift. 380-382.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om Henrik P. Thommessens "Fra triumf til tragedie. Avisbedriften Tidens Tegn 1910-1941". Historisk Tidsskrift (Norge). 310-315.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Festskrift II". Melding av Odd Raaum si bok "Dressur i pressen" (2003). Norsk Medietidsskrift. 108-111.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2007). Media og det menneskelege. Moralfilosofiske utgangspunkt for journalistisk etikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken.
 • Vis forfatter(e) (2006). Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2019). Norsk kriminaljournalistikk etter 2000. En vegg av krim. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kriminelt. Kriminaljournalistikk i norske populærmedium. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1998). Tilfeldig gapestokk : pressens identifisering i kriminalsaker. John Grieg forlag, Bergen.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). Journalistikk med reklameverdi? : - Ein analyse av journalistar sine utfordringar knytt til eigenreklame i lys av journalistisk profesjonalisering.
 • Vis forfatter(e) (2006). Det sportslige alvor : - strategisk informasjonsarbeid i Norges Fotballforbund.
 • Vis forfatter(e) (2006). Blåyød i burkha : om Bokhandleren i Kabul av Åsne Seierstad.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2019). Krim ut av journalistikkens skammekrok. journalisten.no.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sportsjournalisten er ikke som andre. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kriminaljournalistikken må bli teken på alvor. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (1999). Sladd over den etiske tenkjinga. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Ein sladd over den etiske tenkjinga. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Best på Fredrikstad. Bokmelding av Jens O. Simensen: Meningsbærer eller meningsløs? Norsk Medietidsskrift. 121-123.
 • Vis forfatter(e) (1997). 22 møte om medieombod. Norsk Medietidsskrift. 177-180.
 • Vis forfatter(e) (1997). "Get a life!". Bergens Tidende. 1.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1999). Presseskikkens samtale : samtaleposisjonar for Norsk Presseforbund sitt faglege utval 1930-1972.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). Baneheia-saken.
 • Vis forfatter(e) (2015). Gjenopptaking av Hedrumsaka.
 • Vis forfatter(e) (2011). Dei nære ting.
 • Vis forfatter(e) (2009). Suksess for lokalavisene.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kjendiskriminelle.
 • Vis forfatter(e) (2009). Beryktet og berømt.
 • Vis forfatter(e) (2009). Berre heilt nøydd til å syngja. KRONIKK.
 • Vis forfatter(e) (2008). Syndebukken.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sant at det er sant, sant?
 • Vis forfatter(e) (2008). Medieforsrker advarer mot vill vest på nettet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Han er Norges dårligst bevarte hemmelighet.
 • Vis forfatter(e) (2008). - Rensligere å bruke fullt navn.
 • Vis forfatter(e) (2007). Vil ha medieetikk.
 • Vis forfatter(e) (2007). Vil bannlyse sjekkheftene.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tror lokalavisene vil beholde leserne også i fremtiden.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tidenes kjendiskjeltringer.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tekstreklame i leiarar i norske vekeblad.
 • Vis forfatter(e) (2007). Skeptisk til nikkarane.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mediers sponsing på sports- og kulturfeltet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Medieetikk. Ny bok.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ha det, Hadamar - Hei, hei Heine.
 • Vis forfatter(e) (2007). - Lær av grekerne.
 • Vis forfatter(e) (2007). - Journalistene jobber mest etter magefølelsen.
 • Vis forfatter(e) (2007). - For mye magefølelse.
 • Vis forfatter(e) (2006). Om Dagbladets identifisering i trippeldrapssaka på Kalbakken.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ble det nok om Nokas?
 • Vis forfatter(e) (2006). - Lokalavisen er minst like viktig som før.
 • Vis forfatter(e) (2006). "NA24-journalist siktet for innsidehandel".
 • Vis forfatter(e) (2006). "- Gjengene er skapt av politi og medier".
 • Vis forfatter(e) (2005). Media si dekning av flodbølgekatastrofen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kriminaljournalistikk og folks oppfatning av kriminalitet.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2017). Underdekning i media.
 • Vis forfatter(e) (2017). Overdekning i media.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kriminaljournalistikk før og no.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Redaktørplakat og selvjustis. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). God presseskikk blir til. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Glokalisering som journalistisk strategi. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Accountability Systems and Media Ethics: Landscapes and Limits. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Presseskikkforvaltarane sine utfordringar. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Alt var mykje betre under...". 14 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2006). Krim og orden i Oslo sentrum.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.