Hjem
Lars August Hafting Kvestads bilde

Lars August Hafting Kvestad

Stipendiat
 • E-postLars.Kvestad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 85 41+47 984 29 939
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Tidsskriftartikler
 • Kvestad, Lars August. 2015. Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København. Historisk Tidsskrift. 94: 500-506.
 • Kvestad, Lars August. 2014. "Indesluttede mine høyst ufuldkomne og i hastværk samlede Strøe-Tanker" - juristen Koren sine tankar om Grunnlova i 1814. Hardanger / Hardanger historielag. 1: 63-84.
Bokkapitler
 • Kvestad, Lars August. 2014. Frå "Undersaatter" til "Norske Borgere" - Utviklinga av eit statsrettsleg borgaromgrep frå einevelde fram mot konstitusjonelt demokrati i 1814. Kapittel 3, sider 59-77. I:
  • Langeland, Nils Rune. 2014. Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014. Pax Forlag. 416 sider. ISBN: 978-82-530-3635-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.