Hjem
 • E-postlars.blichner@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Epistemic dependence and the EU seal ban debate. Politics and Governance. 49-60.
 • Vis forfatter(e) (2011). Juridification from below: the dynamics of MacCormick's institutional theory of law. Library Philosophy and Practice. 27-53.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mapping Juridification. European Law Journal. 36-54.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fem mulige grunner til å akseptere EØS-avtalen. Nytt Norsk Tidsskrift. 358-367.
 • Vis forfatter(e) (2006). Maktutredningens rettsliggjøringsbegrep. Tidsskrift for samfunnsforskning. 601-611.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Maktutredningens rettsliggjøringsbegrep". Tidsskrift for samfunnsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2005). What is juridification? ARENA Working Papers. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). The Concept of Subsidiarity and the Debate on European Cooperation: Pitfalls and Possibilities. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 284-306.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2005). What is juridification? .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1996). Political Integration in Europe and a Commen Political Language.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Juridifisering, adminstrativ tolkning av loven og domstolenes prøvingsrett.
 • Vis forfatter(e) (2008). Juridifisering og demokratisk selvstyre i EØS.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1994). Radical Change and Experimental Learning. (Upublisert manus IAO).
 • Vis forfatter(e) (1994). Institusjoner, endringsprosesser og demokratisk styring. Forslag til forskningsprogram for ARENA, gruppe 1.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2005). FORZA ITALIA - En studie av politiske kommunikasjonsprosesser og demokratiendring i Italia.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1995). Radical Change and Experiental Learning. -.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Rettliggjøring uten demokrati. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). “Juridification from Below: The Dynamics of MacCormick´s Institutional Theory of Law”. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Political integration in Europe and the need for a common political language. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). The anonymous hand of public reason. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). The Concept of Subsidiarity and the Debate on European Cooperation: Pitfalls and Possibilities.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.