Hjem
 • E-postLars.Blichner@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 52+47 976 91 104
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Blichner, Lars Christian. 2015. Epistemic dependence and the EU seal ban debate. Politics and Governance. 49-60.
 • Blichner, Lars Christian. 2011. Juridification from below: the dynamics of MacCormick's institutional theory of law. Library Philosophy and Practice. 27-53.
 • Molander, Anders; Blichner, Lars. 2008. Mapping Juridification. European Law Journal. 36-54.
 • Blichner, Lars Chr. 2008. Fem mulige grunner til å akseptere EØS-avtalen. Nytt Norsk Tidsskrift. 358-367.
 • Molander, Anders; Blichner, Lars. 2006. Maktutredningens rettsliggjøringsbegrep. Tidsskrift for samfunnsforskning. 601-611.
 • Blichner, Lars Christian; Molander, Anders. 2006. "Maktutredningens rettsliggjøringsbegrep". Tidsskrift for samfunnsforskning.
 • Molander, Anders; Blichner, Lars. 2005. What is juridification? Working paper. 41 sider.
 • Blichner, Lars Chr; Sangolt, Linda. 1994. The Concept of Subsidiarity and the Debate on European Cooperation: Pitfalls and Possibilities. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 284-306.
Rapport
 • Blichner, Lars Chr; Molander, Anders. 2005. What is juridification? .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Blichner, Lars Chr. 1996. Political Integration in Europe and a Commen Political Language.
Vitenskapelig foredrag
 • Blichner, Lars Christian. 2008. Juridifisering, adminstrativ tolkning av loven og domstolenes prøvingsrett.
 • Blichner, Lars Christian. 2008. Juridifisering og demokratisk selvstyre i EØS.
Kompendium
 • Blichner, Lars Chr. 1994. Radical Change and Experimental Learning. (Upublisert manus IAO).
 • Blichner, Lars Chr; Sangolt, Linda. 1994. Institusjoner, endringsprosesser og demokratisk styring. Forslag til forskningsprogram for ARENA, gruppe 1.
Hovedfagsoppgave
 • Bergheim, Ingve. 2005. FORZA ITALIA - En studie av politiske kommunikasjonsprosesser og demokratiendring i Italia.
Doktorgradsavhandling
 • Blichner, Lars Chr. 1995. Radical Change and Experiental Learning. -.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Blichner, Lars Christian. 2014. Rettliggjøring uten demokrati. 15 sider.
 • Blichner, Lars Christian. 2008. “Juridification from Below: The Dynamics of MacCormick´s Institutional Theory of Law”.
 • Blichner, Lars Christian. 2008. Political integration in Europe and the need for a common political language. 15 sider.
 • Blichner, Lars Chr. 2000. The anonymous hand of public reason. 23 sider.
 • Sangolt, Linda; Blichner, Lars Chr. 1998. The Concept of Subsidiarity and the Debate on European Cooperation: Pitfalls and Possibilities.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.