Hjem
Lars Erik Berntzens bilde

Lars Erik Berntzen

Postdoktor
 • E-postLars.Berntzen@uib.no
 • Telefon+47 950 85 275
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • 2016. Anti-Islamic PEGIDA Beyond Germany: Explaining Differences in Mobilisation. Journal of Intercultural Studies. 556-573.
 • 2014. Stories in action: the cultural influences of school shootings on the terrorist attacks in Norway. Critical Studies on Terrorism. 277-296.
 • 2014. Stories in action: the cultural influences of school shootings on the terrorist attacks in Norway. Critical Studies on Terrorism. 277-296.
Rapport
 • 2017. Patterns of Legitimacy on the Far Right. 4. 4. .
Vitenskapelig monografi
 • 2019. Liberal Roots of Far Right Activism: The Anti-Islamic Movement in the 21st Century.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2015. Trusselen fra gutterommet. Bergens Tidende.
 • 2015. Demokratiske rettigheter og diskriminering. Funn fra tre survey-eksperimenter. Vox publica.
 • 2015. Anti-Islamic Pegida groups have spread beyond their German heartlands. EUROPP Blog.
 • 2011. Terrorhandlingenes fundament. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2018. The Anti-Islamic Movement: Far Right and Liberal?
Intervju
 • 2015. Pegida marsjerer fortsatt gjennom Vest-Europa.
 • 2015. Høyreekstreme og einstøinger. Hvorfor Sverige ikke er så spesielt.
 • 2015. Forsker på ekstremisme.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2018. Ytre høyre: ideologier, grupper, vold og rekruttering. 20 sider.
 • 2018. Remaining on the Streets: Anti-Islamic PEGIDA Mobilization and its Relationship to Far Right Party Politics.
Leksikonartikkel
 • 2017. Pegida. . I:
  • 2017. Store norske leksikon (snl.no 2017).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter