Hjem
Lars Nyres bilde

Lars Nyre

Professor, nye medium, journalistikk og teknologi
 • E-postLars.Nyre@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 33+47 908 58 123
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  641
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

 

Akademisk forsking må føregå utan tidsfrist og utan krav om profitt. Eg skjøttar mi rolle som professor ved Universitetet i Bergen slik at eg står mest mogeleg fritt overfor dei rådande meiningsregima. Eg vil ikkje verta forhåndsinkludert i nokon etablerte posisjonar, og dette er eit akademisk privilegium som eg tek på høgste alvor.

Arbeidet mitt er avgrensa til fire tema. (Lenkene i overskriftene tek deg til rett seksjon på mi norske nettside larsnyre.no).

Teknologi. Media inneber alltid teknologi, men likevel er det uklart kva teknologi er. Den heng fast i materialar, og er samtidig også formbar for menneska. Eg studerer samverknaden mellom teknologi og samfunn, og fordjuper meg i teknologifilosofi og andre faglege tilnæringar til kva teknologi er. Sjå eit intervju med meg om teknologisk determinisme, og undervisninga i kurset MEVI224

Mediedesign. Teknologiar endrar seg historisk, og det går an å endre, vidareutvikle og finne opp noko nytt. Det er viktig at forskarar også bidreg til utviklinga ved å laga konkret løysingar. Dette kan vere informasjonssystem, interaksjonsdesign og innhaldsproduksjon. Slike prototypar kan testast og forbetrast før dei til slutt vert presentert for offentlegheita. Sjå bloggen i Bergens Tidende og undervisninga eg gjer INFOMEVI173 og INFOMEVI270.

Persepsjon. Medier dreier seg alltid om at menneske opplever noko, til dømes å lese, lytte, sjå, eller å filme, skrive, spele inn. Mi forsking er basert på kvalitative intervju med vanlege folk. Viss eg ikkje snakkar med folk vil forskinga mi på persepsjon til slutt bli utdatert.

Kritikk. Universitetsintitusjonen tillet meg å sjå bort frå kortsiktige mål om popularitet, publikasjonspoeng eller profitt. Ein ekte akademikar er kritisk til alle hierarki, også dei i eins eigen institusjon. Eg skriv kritiske analysar av medieutviklinga i Norge, og i tillegg skriv eg bokmeldingar for Norsk medietidsskrift, New Media & Society og andre internasjonale tidsskrift.

Eg har valgt ein posisjon som er sosialdemokratisk, og basert på eit ideal om (delvis) sjølvberging, lokal innovasjonsevne og berekraftig teknologiutvikling. Dei siste tiåra har mediene i Noreg vore sterkt prega av ein marknadslogikk som set desse verdiane under press.

I have been a lecturer at the University of Bergen since 1997. I am responsible for three courses at the Infomedia Department, and they are presented in detail here. At the bottom you will find a CV of my teaching activities from 1997.

-----------------------------------------------------------------------------

Infomevi173: Journalistic mobile applications

This 10 point course is based on innovation pedagogics, and the students are expected to be collaborate in groups of three to four. They are challenged to make a prototype medium with original content. The course is held in Norwegian.

2016: I år handla kurset om kameradroner. Studentane laga pitchvideoar til prosjekta sine, og dei er som følgjer:

dRIg: Prototype på en automatisert drone for journalister som drar ut på reportasje alene.

3Drone: Prototype på en automatisert 3D-modellering av drone.

SyncD: Prototype på et system for synkronisering av lyd og bilde for dronevideo.
 

2016: Oppslag på UiB sine nettsider om infomevi173.

2015: Video. Pitch video for ein smartklokke-app kalla "Hørbart", som informerer om aktuelle konsertar i Bergen med musikk og intervju.

2014: Oppslag på UiB sine nettsider om infomevi173. 

-----------------------------------------------------------------------------

Infomevi 270: Bachelor thesis in new media

This is the final semester for the new media students, and they have to make a big production during a 30 point full semester. Groups of students have internships in Bergen-based media companies, and are challenged to develop a media prototype that is useful to the company. They also write a 6000 word bachelor thesis. The course is held in Norwegian.

2014: Video frå Caroline Ordaz, student utplassert i Mobiletech.

2014: Oppslag frå NCE Media i Bergen om infomevi270.

-----------------------------------------------------------------------------

Mevi224: Media technology and society

The course gives 15 points, and is based on lectures, close readings at seminars, and a comparative exam task. The course addresses theories and facts about what media technologies are, and how they are embedded in society with various consequences. The course is held in English.

-----------------------------------------------------------------------------

Online news about my teaching:

2014: Video på YouTube med råd om problemstilling.

2013: Oppslag i På Høyden om INFOMEVI171.

2011: Oppslag i På Høyden om MEVI153.

-----------------------------------------------------------------------------

Administrative responsibilities:

2010 to 2016: Chair of the new media bachelor programme in the joint program committee for the three practice-based bachelor degrees at Infomedia, UiB.

2009 – 2010: Member of the program committee for the journalism bachelor degree at Infomedia, UiB.

2008 - 2009: Member of the program committee for the film and TV bachelor degree at Infomedia, UiB.

2006: PhD course. Nyre was responsible for the international doctoral course “Technology and the Public Sphere” 14-17 November 2006. Twenty doctoral students from across Europe and keynote speakers Andrew Feenberg, Brian Winston and Peter Dahlgren attended. Funded by the University of Bergen and the Norwegian Council of Research, and organized as part of the European Communication Research and Education Association (ECREA).

-----------------------------------------------------------------------------

Teaching resumé:

2016: Spring: Responsible for INFOMEVI270 Bachelor thesis in new media and INFOMEVI173: Journalistic mobile applications. 

2015: Spring: Responsible for INFOMEVI270 Bachelor thesis in new media and INFOMEVI173: Journalistic mobile applications. 

2014: Spring: Responsible for INFOMEVI270 Bachelor thesis in new media and INFOMEVI173: Journalistic mobile applications. Autumn: Responsible for INFOMEVI201 (now renamed MEVI224).

2013: Spring: Responsible for INFOMEVI270 Bachelor thesis in new media and INFOMEVI171 Web series production. 

2012: Autumn: Responsible for INFOMEVI106 Introduction to media production, and MEVI153 Documentary mobile applications.

2012: Spring: Responsible for INFOMEVI270 Bachelor thesis in new media.

2011: Autumn: Responsible for INFOMEVI106 Introduction to media production, and MEVI153 Documentary mobile applications. Spring: Responsible for the external practice of 13 students in the courses MEVI 261 and INFOMEVI270.

2010: Lecture and tutorials at PhD.-Course "New Media, New Theories, New Methods", Kalundborg Denmark, 14-17 November 2010.

2010: Spring: Responsible for the journalism practice of 13 students (MEVI 261). Autumn: Introductory course for students of journalism, film and television, and new media (MEVI 106).

2009: Spring: Responsible for the journalism practice of 25 students (MEVI 261). Introductory course to media studies and the Norwegian system (MEVI 110).  Autumn: Introductory course for students of journalism, film and television, and new media (MEVI 106).

2008: Autumn: Introductory course to practical media studies (MEVI 106), and master course in theory and history of technology (INFOMEVI 344).

2007: Spring: Course in the history of the press at the intermediate level (MEVI 211), course responsibility and six lectures, University of Bergen.

2004-2005-2006: Master course “Theories and practices of media and information technologies” (INFOMEVI 344). Course responsibility and three lectures every year for three years. University of Bergen.

1998-1999-2000-2001-2002-2003: Bachelor course “Introduction to media studies”. Course responsibility and four lectures every year for six years. Volda University College.

1997: Bachelor-level course in “Scandinavian Area Studies”. Course responsibility and six lectures. University of Bergen.

Bøker
 • Lyngvær, Jørgen Warvik; Eide, Linda; Nyre, Lars. 2017. Lydjournalistikk : innføring i radio og podkasting. Det Norske Samlaget. 179 sider. ISBN: 9788252192858.
 • O'Neill, Brian; Ala-Fossi, Marko; Jauert, Per; Lax, Stephen; Nyre, Lars; Shaw, Helen. 2010. Digital radio in Europe : technologies, industries and cultures. Intellect Ltd.. 248 sider. ISBN: 978-1-84150-279-3.
 • Nyre, Lars. 2008. Sound Media. From Live Journalism to Music Recording. Routledge. 232 sider. ISBN: 9780415391146.
 • Nyre, Lars; Eide, Linda NRK. 2004. Radioradio. Lyd i journalistikk. Det Norske Samlaget. 244 sider. ISBN: 82-521-6161-8.
 • Nyre, Lars. 2001. Magiske system. Klassiske tekster om medier og kultur. Spartacus. 270 sider. ISBN: 8243001794.
 • Nyre, Lars; Skorstad, Atle. 2001. Magiske system. Klassiske tekster om medier og kultur. Spartacus. 270 sider. ISBN: 82-430-0179-4.
Tidsskriftartikler
 • Hoem, Jon Øivind; Nyre, Lars. 2018. Tilhører – En prototype på fremtidens omsluttende radio. Norsk Medietidsskrift. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2018-01-04
 • Nyre, Lars; Ribeiro, Joao; Tessem, Bjørnar. 2018. Making business models for academic prototypes. A new approach to media innovation. Journal of Media Innovations. 4.
 • Guribye, Frode; Nyre, Lars. 2017. The Changing Ecology of Tools for Live News Reporting. Journalism Practice. 11: 1216-1230. doi: 10.1080/17512786.2016.1259011
 • Midtun, Joar; Tessem, Bjørnar; Karlsen, Simen Skaret; Nyre, Lars. 2017. Realistic face manipulation by morphing with average faces. NIK: Norsk Informatikkonferanse. 25. 12 sider.
 • Nyre, Lars. 2017. Bygg kontrolltårnet nå! En kritikk av den analytiske medievitenskapen. Nordicom Information. 1. 7-11.
 • Nyre, Lars; Hoem, Jon Øivind; Tessem, Bjørnar; Ringheim, Johannes Mario. 2017. Designing the auditor: a prototype of locative radio with original sound content. Journal of radio & audio media. 24: 90-110. doi: 10.1080/19376529.2017.1297152
 • Nyre, Lars. 2016. Det gode ved dronen. Bergens Tidende. Publisert 2016-02-10.
 • Nyre, Lars. 2016. Norsk radio må reddast. Bergens Tidende. Publisert 2016-12-31.
 • Tessem, Bjørnar; Karlsen, Simen Skaret; Nyre, Lars. 2016. MOBILEN SOM DISTRIBUSJONSKANAL FOR HYPERLOKAL JOURNALISTIKK. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. 24. 16 sider.
 • Nyre, Lars. 2015. Book review: Mobility and Locative Media, edited by Adriana de Souza e Sliva and Mimi Sheller. Journal of Media Innovations. 2: 74-76.
 • Nyre, Lars. 2015. Kritisk journalistikk på nye måtar. Bergens Tidende. Publisert 2015-03-06.
 • Nyre, Lars. 2015. Book review: Paddy Scannell’s Television and the Meaning of Live (2014). New Media and Society. 17: 308-310.
 • Nyre, Lars. 2015. Designing the Amplifon. A locative sound medium to supplement DAB radio. Journal of Media Innovations. 2: 58-73.
 • Nyre, Lars. 2015. Urban Headphone Listening and the Situational Fit of Music, Radio and Podcasting. Journal of radio & audio media. 22: 279-298. doi: 10.1080/19376529.2015.1083155
 • Nyre, Lars. 2015. Mediedesign langs Bybanen. Bergens Tidende. Publisert 2015-01-23.
 • Nyre, Lars. 2015. Medieforsking kan trygga mediemangfaldet. Bergens Tidende. Publisert 2015-12-11.
 • Nyre, Lars. 2015. Verdiskaping i Media City Bergen. Bergens Tidende. Publisert 2015-04-24.
 • Nyre, Lars. 2015. Forsking i Media City Bergen. Bergens Tidende. Publisert 2015-09-04.
 • Nyre, Lars. 2015. Journalistikk for smartklokker. Bergens Tidende. Publisert 2015-06-08.
 • Nyre, Lars; Tessem, Bjørnar. 2015. Ordsky for lokale fakta. Bergens Tidende. Publisert 2015-10-28.
 • Tessem, Bjørnar; Bjørnestad, Solveig; Chen, Weiqin; Nyre, Lars. 2015. Word cloud visualisation of locative information. Journal of Location Based Services. 9: 254-272. doi: 10.1080/17489725.2015.1118566
 • Nyre, Lars. 2014. Media design method. Combining media studies with design science to make new media. Journal of Media Innovations. 1.
 • Nyre, Lars. 2014. Amplifon. På sporet av et mer intelligent radiomedium. Nordicom Information. 36: 92-96.
 • Nyre, Lars; Puustinen, Liina. 2013. Trust in the media across Europe. Communication Management Quarterly. 26.
 • Tessem, Bjørnar; Nyre, Lars. 2013. The Influence of Social Media Use on Willingness to Share Location Information. Lecture Notes in Computer Science. 8058: 161-172.
 • Nyre, Lars. 2012. Nico Carpentier: Media and participation: a site of ideological-democratic struggle. Intellect, Chicago IL, 2011, 360 pp ISBN: 9781841504070. New Media and Society. 14: 1067-1069.
 • Nyre, Lars. 2012. BBC Broadcasts to Portugal in World War II: how radio was used as a weapon of war. Journalism Studies.
 • Nyre, Lars. 2012. Journalistikken koloniserer universitetet. Nytt Norsk Tidsskrift. 03. 329-336.
 • Nyre, Lars. 2012. Læraren veit best! UNIPED (Tromsø). 35: 102-108.
 • Nyre, Lars; Bjørnestad, Solveig; Tessem, Bjørnar; Øie, Kjetil Vaage. 2012. Locative journalism: Designing a location-dependent news medium for smartphones. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 18: 297-314. Publisert 2012-08-01. doi: 10.1177/1354856512441151
 • Nyre, Lars. 2011. The broadcast pulic and its problems. Javnost - The Public. 18: 5-18.
 • Nyre, Lars. 2010. Experimenting with new media for journalism. Nordicom Information. 32: 83-93.
 • Nyre, Lars. 2010. Sound studies is still tuning in. New Media and Society. 12: 1388-1393. doi: 10.1177/1461444810377067
 • Nyre, Lars. 2009. Normative media research moving from the ivory tower to the control tower. Nordicom Review. 30: 3-17.
 • Nyre, Lars. 2009. Mikke Mus-faget slår tilbake. Norsk Medietidsskrift. 1.
 • Nyre, Lars. 2007. Postphenomenology: A critical companion to ihde. International journal of philosophical studies (Print). 15: 633-638.
 • Nyre, Lars. 2005. Apologetic Media Research. Nordicom Review. 2.
 • Nyre, Lars. 2004. Mediumteori. Norsk Medietidsskrift. Årg. 11, nr 1. 24-49.
 • Eide, Linda; Nyre, Lars. 2003. Truverde på spel. Syn og Segn. 28-35.
 • Nyre, Lars. 2003. Bokmelding av "Se hva som skjer! : en studie av lyd som kommunikativt virkemiddel i TV" av Arnt Maasø. Norsk Medietidsskrift. 6. 167-172.
 • Nyre, Lars. 2003. P4-kulturen : media. Mål og makt. 10-15.
 • Nyre, Lars; Eide, Linda NRK. 2003. Truverde på spel. Syn og Segn.
 • Nyre, Lars. 2000. Kampviljen i radio 9. april 1940. Syn og Segn.
 • Nyre, Lars. 2000. Retorisk spontanitet og kontroll. Rhetorica Scandinavica. 14.
 • Nyre, Lars. 1999. Revolusjon utan musikk. Bergens Tidende. Publisert 1999-04-06.
 • Nyre, Lars. 1999. Kjendisar i nedrykksstrid. ?. Publisert 1999-03-28.
 • Nyre, Lars. 1999. Medieavhengig i Amerika. Klassekampen. Publisert 1999-02-12.
 • Nyre, Lars. 1998. Språkrørsler i radio. Norsk Medietidsskrift. 2.
 • Nyre, Lars. 1998. Opprop mot samtidsopportunisme. Syn og Segn.
Rapporter/avhandlinger
 • Nyre, Lars. 2003. Fidelity matters : sound media and realism in the 20th century : doctoral thesis. Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen, Volda. 294 sider.
 • Nyre, Lars. 1997. Radioen og det lydlege : om nokre føresetnader for studiet av mediepersepsjon. cand.polit.-oppgave. UiB. 108 sider.
Bokkapitler
 • Guribye, Frode; Nyre, Lars; Gynnild, Astrid. 2018. Kameradroner som journalistisk verktøy - et designeksperiment i høyere utdanning. Kapittel 5, sider 101-116. I:
  • Gynnild, Astrid. 2018. Droner i sivilsamfunnet. Aktører, teknologi og etiske utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. 192 sider. ISBN: 978-82-02-54203-0.
 • Nyre, Lars; Guribye, Frode; Gynnild, Astrid. 2018. Taking risks with drones: responsible innovation pedagogy for media education. Kapittel 2, sider 71-85. I:
  • Gynnild, Astrid; Uskali, Turo. 2018. Responsible Drone Journalism. Routledge. 100 sider. ISBN: 9781138059351.
 • Nyre, Lars. 2016. What is teletext? Kapittel 3, sider 51-66. I:
  • Moe, Hallvard; van den Bulck, Hilde. 2016. Teletext in Europe: From the Analog to the Digital Era. Nordicom. 250 sider. ISBN: 978-91-87957-20-8.
 • Nyre, Lars. 2015. Akademiske prototypar. Ei retning for medieutviklinga på Vestlandet. kapittel, sider 165-181. I:
  • Werenskjold, Rolf; Strøm, Gunnar; Bjerke, Paul; Lewe, Thomas; Sivertsen, Erling. 2015. Sverre! Festskrift til Sverre Liestøl. Forlag1. 207 sider. ISBN: 9788282850933.
 • Nyre, Lars. 2014. God lokaljournalistikk berre på nett: Hypotetisk redesign av avisa Hordaland på Voss. Kapittel 14, sider 279-302. I:
  • Morlandstø, Lisbeth; Krumsvik, Arne H. 2014. Innovasjon og verdiskaping i lokale medier. Cappelen Damm Akademisk. 307 sider. ISBN: 978-82-02-40580-9.
 • Nyre, Lars; Pavlickova, Tereza; Jurisic, Jelena. 2013. What does it mean to trust the media? Kap 14. I:
  • Carpentier, Nico; Schröder, Kim; Hallett, Lawrie. 2013. Audience Transformations: Shifting Audience Positions in Late Modernity. Routledge. 280 sider. ISBN: 978-0-415-82736-2.
 • Nyre, Lars; O'Neill, Brian. 2012. For and against Participation: A Hermeneutical Approach to Participation in the Media. Chapter 11, sider 201-221. I:
  • Bilandzic, Helena; Patriarche, Geoffroy; Traudt, Paul J. 2012. The Social Use of Media: Cultural and Social Scientific Perspectives on Audience Research. Intellect Ltd.. 257 sider. ISBN: 978-1-84150-512-1.
 • Tessem, Bjørnar; Nyre, Lars. 2012. Lokaljournalistikk for mobilen. Kapittel 8, sider 127-145. I:
  • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget. 326 sider. ISBN: 978-82-15-02074-7.
 • Bjørnestad, Solveig; Nyre, Lars; Tessem, Bjørnar. 2011. Experimental evaluation of tools and concepts for location-aware journalism. Artikket, sider 133-140. I:
  • Kommers, Piet; Isaías, Pedro. 2011. e-society 2011. IADIS Press. 609 sider. ISBN: 978-972-8939-46-5.
 • Bjørnestad, Solveig; Tessem, Bjørnar; Nyre, Lars. 2011. Design and Evaluation of a Location-based Mobile News Reader. short paper, sider . I:
  • Badra, Mohamad; Zeadally, Sherali; Jabeur, Nafaa; Labiod, Houda; Melodia, Tommaso; Bernados Cano, Carlos Jesus; Laurent, Maryline; Sklavos, Nicolas. 2011. Proceedings of NTMS'2011 Conference and Workshops. IEEE conference proceedings. 550 sider. ISBN: 978-1-4244-8704-2.
 • Nyre, Lars. 2010. Journalisten som teknologisk determinist: holdninger til søkemotorer og nettpublisering. Kapittel 9, sider 187-212. I:
  • Roppen, Johann; Allern, Sigurd. 2010. Journalistikkens samfunnsoppdrag. IJ-forlaget. 264 sider. ISBN: 978-82-7147-346-4.
 • Nyre, Lars; Ala-Fossi, Marko. 2010. Two-way radio : audience partipication and editorial control in the future. 10, sider 193-212. I:
  • O'Neill, Brian; Ala-Fossi, Marko; Jauert, Per; Lax, Stephen; Nyre, Lars; Shaw, Helen. 2010. Digital radio in Europe : technologies, industries and cultures. Intellect Ltd.. 248 sider. ISBN: 978-1-84150-279-3.
 • Nyre, Lars. 2007. Minimumsjournalistikk : eksperimentelle prosedyrer for demokratisk deltagelse i lydmedier. 122-145. I:
  • Gentikow, Barbara; Skogseth, Egil G. 2007. Gentikow og Skogseth (red) "Medier og demokrati". Spartacus. 292 sider. ISBN: 978-82-304-0029-6.
 • Nyre, Lars. 2006. Nye medier, gammeldags journalistikk. kapittel 12, sider 325-341. I:
  • Von der Lippe, B. 2006. Medier, politikk og samfunn. Cappelen Damm Akademisk. 394 sider. ISBN: 82-02-26167-8.
 • Nyre, Lars. 2006. The Interactive Sublime: Obstacles to dialogue in digital broadcasting. del 3.2, sider 273-286. I:
  • Schorr, Angela; Seltmann, Stefan. 2006. Changing Media Markets in Europe and Abroad. 506 sider. ISBN: 3-89967-179-1.
 • Nyre, Lars. 2001. Omsetjing av "Ting å gjera med kjøpesenter" av Megan Morris. faglig_bok_institusjon, sider 100-125. I:
  • 2001. Magiske systemer : klassiske tekster om medier og kulturell endring / Atle Skorstad og Lars Nyre (red.). 26 sider.
 • Nyre, Lars. 2001. Omsetjing av "Postmoderne virtualitetar" av Mark Poster. 49-70. I:
  • 2001. Magiske systemer : klassiske tekster om medier og kulturell endring / Atle Skorstad og Lars Nyre (red.). Spartacus. 18 sider.
 • Nyre, Lars. 2001. Omsetjing av "Reklame: det magiske systemet" av Raymond Williams. 164-181. I:
  • 2001. Magiske systemer : klassiske tekster om medier og kulturell endring / Atle Skorstad og Lars Nyre (red.). Spartacus. 18 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

The CRIStin list of publications is rather confusing, with no thematic organization. Here is therefore a digested CV of my academic writings as a single author and as part of co-authoring teams from my debut in 1997.

This list gathers my work into four main topics.

-----------------------------------------------------------------------------

Technology

Nyre, Lars (2016) "What is teletext?". Hallvard Moe and Hilde Van den Bulck (eds.) Teletext in Europe: From the Analogue to the Digital Era, Gothenburg: Nordicom.

Nyre, Lars (2008) Sound Media. From live journalism to musical recording. London: Routledge.

Nyre, Lars and Ala-Fossi, Marko (2008) “The Next Generation Platform. Comparing audience registration and participation in digital sound media”, in the Journal of Radio and Audio Media. Vol. 15(1): pp. 41-58.

Nyre, Lars (2007) “What happens when I turn on the TV set?”, in Westminster Papers in Communication and Culture. Vol. 4(2): 24-35.

Nyre, Lars (2004)”Mediumteori” i Norsk Medietidsskrift, Vol 11 (1):. S. 24-48.

Nyre, Lars (2003) Fidelity Matters. Sound Media and Realism in the 20th Century. Doctorate thesis published by Volda University College.

-----------------------------------------------------------------------------

Human perception

Jørgen Lyngvær, Lars Nyre og Linda Eide (2017) Slik fortel du med lyd (arbeidstittel). Bok planlagt utgitt på Samlaget.

Nyre, Lars (2015) "Urban Headphone Listening and the Situational Fit of Music, Radio and Podcasting". Journal of Radio and Audio Studies vol 22(2): 279-298.

Tessem, Bjørnar and Lars Nyre (2013) “The Influence of Social Media Use on Willingness to Share Location Information”, in Lecture Notes in Computer Science Volume 8058. s. 161-172.

Tereza Pavlíčková, Lars Nyre and Jelena Jurisic (2013) "What does it mean to trust the media?", in Carpentier, Schrøder & Hallett. Audience Transformations: Shifting Audience Positions in Late Modernity. London: Routledge.

Nyre, Lars; O'Neill, Brian (2012) ”For and against Participation: A Hermeneutical Approach to Participation in the Media”. In The Social Use of Media: Cultural and Social Scientific Perspectives on Audience Research. Intellect Ltd. s. 201-221.

Nyre, Lars (2010) “Journalisten som teknologisk determinist: holdninger til søkemotorer og nettpublisering”, i Johann Roppen og Sigurd Allern (red) Journalistikkens samfunnsoppdrag. Kristiansand: IJ-forlaget. s. 187-213Nyre, Lars og Linda Eide (2004) Radioradio. Lyd i journalistikk. Oslo: Samlaget. 

Nyre, Lars (2000) “Retorisk Spontanitet og kontroll” in Rhetorica Scandinavica nr. 14. S. 32-44.

Nyre, Lars (1997) Radioen og det lydlege. Om nokre føresetnader for mediepersepsjon. Bergen: Department of Media Studies.

-----------------------------------------------------------------------------

Media design

Bjørnar Tessem, Solveig Bjørnestad, Weiqin Chen, Lars Nyre (2015) «Word Clouds for Locative Information», Journal of Location-based Services.

Nyre, Lars (2015) "Designing the Amplifon. A locative sound medium to supplement DAB radio". Journal of Media Innovations, vol 2(2): 58-73).

Nyre, Lars (2014) ”Amplifon. På sporet av et mer intelligent radiomedium”. Nordicom-Information 36(4): 92-96.

Nyre, Lars (2014) ”God lokaljournalistikk berre på nett: Hypotetisk redesign av avisa Hordaland på Voss”, in Krumsvik and Morlandstø (eds) Innovasjon og verdiskaping i lokale medier, Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2014.

Nyre, Lars (2014) “Media design method. Combining media studies with design science to make new media”. Inaugural issue of Journal of Media Innovations. Vol 1(1).

Nyre, Lars; Bjørnestad, Solveig; Tessem, Bjørnar; Øie, Kjetil Vaage (2012) ”Locative journalism: Designing a location-dependent news medium for smartphones”, in Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies 2012 ;Volume 18(3) s. 297-314.

Tessem, Bjørnar; Nyre, Lars (2012) ”Lokaljournalistikk for mobilen”. In Eide, Larsen og Sjøvaag (eds) Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget 2012. s. 127-145.

Nyre, Lars (2010) ”Experimenting with new media for journalism”, in Nordicom Information 32(2-3): pp. 83-93.

Nyre, Lars (2007) “Minimum Journalism. Experimental procedures for democratic participation in sound media”, in Journalism Studies (8)3: 397-413.

Nyre, Lars (2005) "Prinsipp for massedialog i norsk radio", i Tormod Strømme (red.) Festskrift for Kringkastingsringen. Oslo: Kringkastingsringen. S. 100-106.

-----------------------------------------------------------------------------

Critique

Social critique:

Nyre, Lars (2015) Akademiske prototypar. Ei retning for medieutviklinga på Vestlandet i Bjerke, Paul, Lewe, Thomas, Sivertsen, Erling, Strøm, Gunnar og Werenskjold, Rolf (red) (2015) Festskrift for Sverre Liestøl. Oslo: Forlag 1, s. 165-181.

Nyre, Lars (2012) ”Journalistikken koloniserer universitetet”, in Nytt Norsk Tidsskrift 2012 (03) s. 329-336.

Nyre, Lars (2012) ”Læraren veit best!”, in UNIPED Volume 35(3) s. 102-108.

Nyre, Lars (2011) ”The Broadcast Pulic and Its Problems”. In Javnost - The Public, Vol. 18(2): 5-18.

Nyre, Lars (2009) “Normative media research. Moving from the ivory tower to the control room. Nordicom Review vol 30 (2), pp. 3-17.

Nyre, Lars (2006) "Apologetic Media Research", in Nordicom Review vol. 27(1). pp. 97-99.

Book reviews:

Nyre, Lars (2016) Too brief about an interesting problem. Review of Mediated Authenticity. How the Media Constructs Reality by Gunn Enli, in Norsk medietidsskrift nr. 1(22).

Nyre, Lars (2015) Book review: Paddy Scannell’s Television and the Meaning of Live, in New Media & Society vol. 17(2): 308-310.

Nyre, Lars (2015) Book review: Mobility and Locative Media, edited by Adriana de Souza e Sliva and Mimi Sheller, in Journal of Media Innovations, vol 2(2): 74-76.

Nyre, Lars (2014) "A safe approach to risk. Review of Elisabeth Staksrud: Children in the Online World. Risk, Regulation, Rights", in Norsk medietidsskrift 1/2014: 93-95.

Nyre, Lars (2013) Innovation as an empty process. Review of Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change, edited by Tanja Storsul and Arne H. Krumsvik", in Norsk medietidsskrift nr. 3/2013: 283-287.

Nyre, Lars (2012) ”Nico Carpentier: Media and participation: a site of ideological-democratic struggle”. Book review in New Media and Society; Volume 14(6) s. 1067-1069.

Nyre, Lars (2009) “Lisa Gjedde & Bruno Ingemann (eds.): Researching Experiences. Exploring Processual and Experimental Methods in Cultural Analysis”, book review in Nordicom Information 31(4).

Nyre, Lars (2007) “Postphenomenology. A Critical Companion to Don Ihde”. Book review, International Journal of Philosophical Studies (15)4: pp. 633-638.

-----------------------------------------------------------------------------

Lars Nyre (born 1969) comes from the farm Nyre in the town of Voss in Hordaland. He lives in the Bergen suburb Minde with his partner and three children. He has studied and/or worked at the Infomedia Department at UiB since 1990.

Employment history

2013: Six month research stay at City University London and London School of Economics, July to December 2013.

2012 - present: Professor at the Department of Information Science and Media Studies (UiB).

2009 - 2013: Editor of Norsk medietidsskrift.

2008 – 2012: Associate professor at the Department of Information Science and Media Studies (UiB).

2008 – 2010: 20 % research position at the School of Journalism at Volda University College, in collaboration with the NFR project “Journalistikk i endring” (JOSAM).

2007 – 2008: Part-time teacher and researcher at Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen.

2005-2008: Web Editor and responsible for website design and database development for the ECREA website.

2003 – 2006: Post doctor in media studies, Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen. Funded by the Norwegian Research Council, under the Culture, ICT and Media programme (KIM).

2004: Six month research stay at Royal Holloway University, London, UK, January to June 2004.

1998 – 2003: Ph.D. candidate at the Department of Media Studies at the University of Bergen and the School of Journalism at Volda University College. Doctoral dissertation was defended in May 2003.

2000: Six month stay at Stony Brook University, New York, USA, January to June 2000.

1997: Completion of licentiate thesis (hovudfag) in media studies, Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen.

1995 – 1996: Full-time position as cultural editor of the student newspaper Studvest, Bergen.

1993: Medievitenskap mellomfag, University of Bergen.

1992: Litteraturvitenskap mellomfag, University of Bergen.

1991: Medievitenskap grunnfag, University of Bergen.

1989: Engelsk grunnfag, University of Bergen.

1989 – 1990: Full-time position as news journalist in the local paper Vaksdal Posten, Vaksdal.

1987 – 1988: Part-time position as news journalist in the local paper Horda Tidend, Voss.

Academic responsibilities

2010 to 2015: Chair of the research network “ICT and Media” under the umbrella of UH-nett Vest.

2010 to 2011: Member of “Resource group for media”, in Bergen Chamber of Commerce and Industry.

2010 to 2013: External censor for Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

2010 to 2014: Member of the Management Committee for Norway of COST Action “Transforming Audiences, Transforming Society”.

2009 to 2011 : Member of the NORDFORSK research network "The Culture of Ubiquitous Information", see the Ubiquity website.

2010 to present: Member of the research group Digital Radio Cultures in Europe, see the DRACE website.

2009 to 2012: Chair of the research group TVERTEK which also ran T-lab, a modest research laboratory located at UiB.2009 – 2010: Member of the program committee for the journalism bachelor degree at Infomedia, UiB.

2008 to present: Member of the international board of the Journal of Radio and Audio Media.

2008 – 2010: Member of the program committee for the conference Nordic Media Festival, which attracts over a thousand journalists and TV-producers to Bergen in May every year.

2004 – 2009: Chair of the research group Digital Radio Cultures in Europe, originally established as part of the EU-funded COST A20 network “The Impact of the Internet on the mass media in Europe”.

2003 - 2008: Executive board member of ECREA. From 2003-2005 I was board member of European Communication Association (ECA) which merged with the European Consortium of Communication Research (ECCR) to form ECREA in 2005.

2004: Member of the organization committee for the conference ECA Istanbul Conference 2004, in Istanbul, Turkey, April 2004.

2003-2005: Chair of the “Radio and Sound Media Group” in the Nordic Media Researcher Association.

2001-2006: Norwegian delegate for radio and music to the EU-funded network COST A20, called “The Impact of the Internet on the mass media in Europe”. Management committee member representing Norway from 2004-2006.

 

J-lab - Bergen Journalism Lab

I am involved in building a research environment for media design. J-lab promotes academic development of information systems for journalism, with novel sensory interfaces and original content, tested experimentally with members of the public. J-lab is being conceptualized with professor Bjørnar Tessem and research assistant Aleksander Tonheim, and its activities are funded by the Infomedia Department.

Vismedia (NFR)

"Vismedia - visual surveillance technologies and journalism" is a research project at the University of Bergen, headed by professor Astrid Gynnild. Associate professor Frode Guribye and myself are co-directors of the project. Vismedia focuses on responsible uses of visual technologies in news media. So far we have explored the use of drones in media education. Vismedia is is funded by the Norwegian Research Council from 2015 – 2019. 

Research blog in Bergens Tidende

I write regular blog posts for the regional newspaper Bergens Tidende about technology and media design - all in Norwegian.

New book in 2017

Textbook about radio journalism, podcasting and sound design at Samlaget, Oslo. The book is written with Jørgen Lyngvær, lecturer at Volda University College and Linda Eide, journalist at NRK. It is partly based on the 2004 publication "Radioradio" by Linda Eide and Lars Nyre.

Twitter