Hjem
Lars Nyres bilde

Lars Nyre

Professor, mediedesign og teknologiteori
 • E-postlars.nyre@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 33
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  641
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Ny bok om teknologi

Les alt om mi nye fagbok "Teknologi. En teoretisk innføring".

--------------------------------------------------------------------

I det norske systemet har ein professor fire oppgåver: forsking, formidling, undervisning og innovasjon.

I denne seksjonen introduserer eg meg sjølv og presenterer mi grunnhaldning til akademisk verksemd. Eg gjev også eit oversyn over tilsetjingsforholda eg har hatt sidan eg fekk min fyrste jobb i 1987.

Biografi

Lars Nyre (født 14. januar 1969) kjem frå garden Nyre på Voss. Eg bur på Minde i Bergen med sambuaren min, og me har tre vaksne born. Lars har studert og/eller arbeidd ved Infomedia-instituttet ved Universitetet i Bergen sidan 1990. Eg vart tilsett som førsteamanuensis i 2008 og fekk opprykk til professor i 2012.

Frå 2019 til 2024 er eg professor II ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Frå 2008 til 2010 var eg professor II ved Høgskulen i Volda, og hadde også doktorgradsstipend i Volda frå 1997 til 2003. 

Eg høyrer god musikk på Spotify under pseudonymet DJ Syrenyre. Les gjerne det uhøgtidlege oppslaget om DJ Syrenyre i Khrono med tittelen "Spelelystene".

Akademisk autonomi

Jobben min tillèt meg å sjå bort frå kortsiktige forventningar om nytteverdi og profitt. Ein professor ved Universitetet i Bergen i den demokratiske staten Noreg kan bestemma innhaldet i forskinga, formidlinga, undervisninga og innovasjonen i samsvar med sine eigne verdiar, og også å utforska og formulera desse verdiane over lang tid med metodar og teoriar ein sjølv synest passar.

Dette er eit stort privilegium! Eg bruker dette privilegiet til å utforska potensialet i nye medieteknologiar. Forskinga mi vert styrt av dei behova eg oppfattar at eit sunt demokrati har, og det dreier seg særleg om å designa gode tekniske løysingar for kommunikasjonen mellom borgarane, og sørga for at det norske lokalsamfunnet er sjølvberga med teknisk flinke arbeidstakarar, teknologiar som passar for våre forhold og ein kulturell identitet prega av norsk språk. Målet mitt som professor i medievitskap er å bidra langsiktig til ei best mogeleg utvikling av lokale og regionale medieforhold i Noreg. Den mest verdifulle ressursen eg har til rådvelde for å nå dette målet er samarbeidet med akademikarar, studentar og bransjefolk.

Klikk på fanene for formidling, undervisning, publikasjonar og innovasjon for å sjå meir detaljert korleis eg gjer dette.

Intervju som formidlar mi tilnærming

Sysselsetting

Dette er ei omvendt kronologisk liste over karrieren min, og den inkluderer lønna stillingar, høgare utdanning og viktige verv.

 • 2012 – : Professor i medievitskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap (Infomedia), Universitetet i Bergen (UiB).
 • 2014 – : Leiar for nettverket TekLab og redaktør for nettstaden teklab.uib.no.
 • 2019 – 2024: Professor II ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger.
 • 2023 – : Leiar av programrådet for medie- og interaksjonsdesign (MIX) og human-computer interaction (MIX/HCI), Infomedia, UiB.
 • 2022 - 2024: Leiar av det pedagogiske prosjektet "TekLab Bedrift" som fekk fem millionar kroner frå HK-Dir-tiltaket «Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning».
 • 2021 - 2023: Leiar av det pedagogiske prosjektet "TekLab: Innovasjonspedagogikk i medieutdanninger" som fekk fem millionar kroner frå HK-Dir-tiltaket «Program for studentaktiv læring».
 • 2021 – 2023: Fast skribent i Dag og Tid saman med professor Bjørnar Tessem. Me skreiv spalta "Teknologi" annakvar veke.
 • 2021 – 2023: Medlem av programrådet for medie- og interaksjonsdesign og human-computer interaction (MIX/HCI), Infomedia, UiB.
 • 2020 - 2022: Deltakar i NORDFORSK-nettverket "Augmented Journalism".
 • 2018 – 2019. Forskar (10 %) i NFR-prosjektet NewsAngler.
 • 2018: Konstituert leiar av Medie- og interaksjonsdesign (MIX) frå oktober til desember 2018.
 • 2016 – 2020. Forskar (20 %) i NFR-prosjektet Vismedia.
 • 2016 – 2018: Forskar (10 %) i EU-prosjektet INJECT.
 • 2015 - 2016: Jurymedlem I Fritt Ords ungdomspris for Ytringsfridom.
 • 2013: Seks månaders opphold i London som «visiting fellow» ved School of Informatics, City University og Department of Media and Communications ved London School of Economics. Professor Neil Maiden og professor Sonia Livingstone var mine mentorar.
 • 2012 - present: Director of the academic network variously called tvertek, J-lab and TekLab.
 • 2010 to 2014: Member of the Management Committee for Norway of COST Action “Transforming Audiences, Transforming Society”.
 • 2010 to 2013: External censor for Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.
 • 2010 to 2011: Medlem av “Ressursgruppe for medier” I Bergen Næringsråd.
 • 2009 to 2011: Member of the NORDFORSK research network "The Culture of Ubiquitous Information".
 • 2010 to 2018: Member of the research group Digital Radio Cultures in Europe.
 • 2010 – 2016: Leiar av Gruppe for IKT og medier i UH-nett Vest.
 • 2009 – 2015: Leiar av forskingsgruppa TVERTEK ved Institutt for informasjons- og medievitskap.
 • 2009 – 2013: Redaktør i Norsk medietidsskrift.
 • 2010 – 2016: Leiar av programrådet for BA Nye medier og medlem i eit felles programråd for instituttets tre praktiske bachelorprogram.
 • 2009 – 2010: Medlem av programrådet for BA Journalistikk.
 • 2008 – 2012: Førsteamanuensis i medievitskap ved Infomedia.
 • 2008 – 2010: Professor II ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda, i samarbeid med NFR-prosjektet Journalistikk i endring (JOSAM).
 • 2008 – 2009: Medlem av programrådet for BA Film og fjernsyn.
 • 2008 to present: Member of the international board of the Journal of Radio and Audio Media.
 • 2008 – 2010: Member of the program committee for the conference Nordic Media Festival, which attracts over a thousand journalists and TV-producers to Bergen in May every year.
 • 2007 – 2014: Bokmeldar for Forskerforum.
 • 2007 – 2008: Vitskapleg assistent og faglærar ved Infomedia.
 • 2006: PhD course. Nyre was responsible for the international doctoral course “Technology and the Public Sphere” 14-17 November 2006. Twenty doctoral students from across Europe and keynote speakers Andrew Feenberg, Brian Winston and Peter Dahlgren attended. Funded by the University of Bergen and the Norwegian Council of Research and organized as part of the European Communication Research and Education Association (ECREA).
 • member representing Norway from 2004-2006.
 • 2004: Seks månaders opphald i London som «visiting fellow» ved Royal Holloway University of London som del av post-doc-stipendet. Professor John Ellis var min mentor.
 • 2004: Member of the organization committee for the conference ECA Istanbul Conference 2004, in Istanbul, Turkey, April 2004.
 • 2004 – 2010: Chair of the research group Digital Radio Cultures in Europe, originally established as part of the EU-funded COST A20 network “The Impact of the Internet on the mass media in Europe”.
 • 2003 - 2008: Executive board member of ECREA. From 2003-2005 I was board member of European Communication Association (ECA) which merged with the European Consortium of Communication Research (ECCR) to form ECREA in 2005.
 • 2003-2005: Chair of the “Radio and Sound Media Group” in the Nordic Media Researcher Association.
 • 2003 – 2006: Postdoktor i medievitenskap ved Infomedia i NFR-prosjektet Kulturteknikker leia av professor Barbara Gentikow.
 • 2001-2006: Norwegian delegate for radio and music to the EU-funded network COST A20, called “The Impact of the Internet on the mass media in Europe”. Management committee
 • 2000: Seks månaders opphald som «visiting PhD» ved Stony Brook University, New York, USA. Professor Don Ihde var min mentor.
 • 1998 – 2003: Doktorgradsstipendiat ved Avdeling for mediefag, Høgskulen i Voldaskolen i Volda og Universitetet i Bergen.
 • 1997 – 2001: Fast skribent i Klassekampen.
 • 1995 – 1996: Kulturredaktør i Studvest, Bergen.
 • 1993 – 1997: Hovudfag i medievitskap ved Universitetet i Bergen.
 • 1993: Mellomfag i medievitskap ved Universitetet i Bergen.
 • 1991 – 1992: Mellomfag i litteraturvitskap ved Universitetet i Bergen.
 • 1990 – 1991: Grunnfag i medievitskap ved Universitetet i Bergen.
 • 1989 – 1990: Journalist i Vaksdal Posten, Vaksdal.
 • 1988 – 1989: Grunnfag i engelsk ved Universitetet i Bergen.
 • 1987 – 1988: Tilkallingsvikar i Horda Tidend, Voss.

Ny bok om teknologi

Les alt om mi nye fagbok "Teknologi. En teoretisk innføring".

--------------------------------------------------------------------

Arbeidet eg gjer med formidling tek utgangspunkt dei tre andre oppgåvene ein professor har, nemleg forsking, undervisning og innovasjon. Det dreier seg om å formidla planar og hypotesar, resultat og innsikter frå alt dette arbeidet.

Ambivalens overfor kunstig intelligens

Eg er ansvarleg for eit stort formidlingstiltak på Universitetsmuseet ved UiB frå juni til desember 2024. Prosjektet TekLab, som eg er leiar for, organiserer eit  samarbeid mellom studentar i Media City Bergen og kuratorane ved Universitetsmuseet. Studentane lagar ei utstilling om «ambivalens overfor kunstig intellingens» som skal stå framme eit halvt år og kan få opptil 40.000 gjester.

Framtidsfest

Eg var ansvarleg for eit stort formidlingstiltak i Media City Bergen den 17. august 2023. Prosjektet TekLab, som eg er leiar for, inviterte dei 450 deltakarane på Nordmedia-konferansen til det me kalla Future Fest. Her presenterte me til saman 13 prototypar på nye mediedesign som har til mål å motverka det framtidssjokket norsk akademia ser ut til å lida av. Det gjeld å ikkje mista handlekrafta, men tvert imot ta kraftfulle grep! Framtidsfesten blei arrangert av TekLab i samarbeid med Media Futures og Media City Bergen.

Formidlingsprisar

Eg har fått to prisar for innsatsen med formidling, og dei er eg stolt over.

 • 2023: Formidlingsprisen ved SV-fakultetet, UiB saman med professor Bjørnar Tessem. Les grunngjevinga for prisen.
 • 2021: Årets Klyngefarer i medieklynga Media City Bergen.

Formidlingsstrategi

Som professor ved Universitetet i Bergen skal eg formidla forskingsresultat og akademiske innsikter til ålmenta. Dette er ein sentral del av jobben, men det er vanskeleg å balansera den med akademisk autonomi.

Det er viktig å ikkje bli ein synsar eller ein «såkalt ekspert» på alt og ingenting. Det er viktig å ikkje bli ein slags «ringevakt» for journalistar, men disiplinera seg til å formidla innsikter basert på det ein faktisk gjer innan forsking, undervisning og innovasjon.

Denne autonome tilnærminga vart formulert i eit essay i 2012. Eg hadde vorte stadig meir frustrert over den rolla forskarar får som intervjuobjekt i nasjonal og regional presse. Eg skreiv eit kritisk essay der eg forklarte problemet og kunngjorde at eg ikkje lenger ville stilla opp som intervjuobjekt og bruka tida mi på andre kommunikasjonsformer. Du kan lesa essayet her:

Eg formidlar hovudsakleg mine innsikter på uavhengige medieplattformar utanfor dei vanlege kanalane til pressa (sjå detaljar lenger nede).

Eg tek for øvrig aldri i mot honorar for foredrag. Mi formidling dreier seg 100 % om det arbeidet eg allereie får lønn for å gjera som professor i Bergen og Stavanger, og då er det urimeleg å få honorar i tillegg. Eg har ingen interesse av å halda foredrag om spesialbestilte tema til pengesterke aktørar.

Teknologiteori

Eg har alltid vore opptatt av kva rolle ny teknologi speler i samfunnet, og har lest og formidla teoriar om medieteknologi gjennom heile karrieren min. Våren 2024 gav eg ut ei stort anlagt lærebok om dette temaet på Universitetsforlaget.

Ny teknologi er for viktig til å bli overlaten til spesialistar. Tekniske nyvinningar har så stor påverknad på samfunnsutviklinga at alle bør kunna analysera dei uavhengig av fagleg bakgrunn. Viss du set deg inn i teoriar om korleis teknologi oppstår vil du sjå tydelegare kor langt det moderne samfunnet har gått i retning av spesialiserte ferdigheiter og avansert teknologi. Du skaffar deg intellektuelle verktøy som hjelper deg å forstå kvifor det har vorte slik, og korleis denne spesialiseringa påverkar både kvardagen og yrkeslivet ditt. Dette er viktige innsikter både for studentar og den allmenne offentlegheita, og difor har eg skrive ei bok om temaet.

Foredrag om bokprosjektet:

 • 31.05.23: «Teknologi tar over» for Sammen Råd og Helse.
 • 15.12.22: Foredrag på juleseminaret til Instituttet for informasjons- og medievitenskap på Solstrand. «Is there an unstoppable technology takeover? Welcome to a gamified glance at my upcoming textbook for Universitetsforlaget”.
 • 18.10.23: Selskapet for Vitenskapens Fremme. Debatt mellom Lars Nyre og Lena Lindgren om "Den førerløse samfunnsmaskinen".

Populærvitskaplege tekstar om teknologiutvikling:

Podkasting

Eg ytrar meg mest i skriftleg form, for då har eg størst kontroll over kva som kjem ut i offentlegheita. Men eg har bidratt til nokre podkastar og videoar, og dei kan du høyra her:

Mediekritikk

I akademisk forstand betyr kritikk å tolka ein tekst eller eit fenomen grundig og vurdera kor godt den formidlar sanning, fornuft og relevans. Kritikk betyr også å irettesetja. Viss verkelegheita blir forvrengd, eller viktige tema vert ignorerte, må dei som gjer det irettesetjast. Eg er ein streng, men rettferdig kritikar av min eigen disiplin medievitskap i Noreg og Europa. Ver vennleg og les:

Foredrag til universitets- og høgskulesektoren

Eg har halde svært mange foredrag for ulike aktørar i universitets- og høgskulesektoren om den undervisningsmetoden som vert kalt «innovasjonspedagogikk», og som eg praktiserer i Media City Bergen. Her er ei liste over dei viktigaste.

 • 09.03.23: "Jo flere vi er sammen. Erfaringer med arbeidslivsrelevans i utdannelsen". Pedagogisk forum ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger, sammen med universitetslektor Margareth Pollestad.
 • 25.01.23: Administrasjonsstaben ved Institutt for informasjons- og medievitskap.
 • 27.01.23: Lærernes dag ved UiB. "Unge folk veit best korleis medier kan nå unge folk. Eit eksempel på arbeidslivsrelevans i utdanninga". Følgande studentar bidrog:  Pernille Sofie Haas Brubakk, Margrethe Liahjell, Jenny Dal Østensen, Arne Bjelde Hustveit, Hallvard Hetlelid, Helene Herstad Bjørgen, Fathia Isse Mahamud, Benjamin Voll Laate og Eirik Pagani Vavik.
 • 07.12.22: Universitetet i Tromsøs Utdanningskvalitetskonferanse 2022. Panelsamtale og foredrag om "Innovasjonspedagogikk og studentaktive undervisningsmetoder".
 • 12.10.22: Strategiseminar for SV-fakultetet. "Hva er god læring? - Utvikling og kvalitet i undervisning" og utdeling av diplom til meritterte undervisarar Lars Nyre og Regine Paul.
 • 20.04.22: Konferanse i HK-dir: Utdanningskvalitet og digital omstilling 2022. Foredrag om innovasjonspedagogikk.
 • 24.03.22: Foredrag om innovasjonspedagogikk for representanter for Media City Odense som er på studietur i Media City Bergen.
 • 22.03.22: Foredrag om innovasjonspedagogikk for Utdanning i Bergens årsseminar på Solstrand.
 • 10.03.22: Foredrag om innovasjonspedagogikk i samband med overrekkelse av prisen som Årets klyngefarer i Media City Bergen.
 • 28.01.22: Lærernes dag ved UiB, m/Rebecca Nedregotten Strand og Fredrik Håland Jensen
 • 24.11.21: Forskergruppen Teaching and Learning in Higher Education (TeLEd) ved Universitetet i Bergen m/Rebecca Nedregotten Strand og Fredrik Håland Jensen.
 • 29.09.21: Forskningsdagene UNG ved UiB.
 • 16.09.21: NCE Media, Media City Bergen.
 • 17.06.21: Forskergruppen MedieDesign ved OsloMet.
 • 08.06.21: Frokostseminar ved SV-fakultetet, UiB.
 • 21.05.21: Forsknings- og høyere utdannings-departementets oppstartsmøte for langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
 • 29.04.21: Labfrokost ved Studieadministrativ avdeling, UiB.
 • 18.03.21: The Interactional Project, Center for Energy Transistion (CET), UiB.
 • 11.03.21: Fagkritisk dag, Institutt for informasjons- og medievitenskap.
 • 24.02.21: Stabsmøte på Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.
 • 17.12.20: Stabsmøte ved Institutt for informatikk, UiB.
 • 13.05.20: Studieavdelingen, UiB.
 • 27.09.19. Konferansen «Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen», UiB.
 • 12.12.19: Studiekvalitetsseminaret 2019, UiB.
 • 18.10.19: Digitaliseringskonferansen 2019, UiB.
 • 06.06.19: Fagforum ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger.
 • 08.05.19: Medielærerseminaret ved Nordahl Grieg VGS, Bergen.
 • 13.02.19: Toppmøte om forskning og høyere utdanning ved Statsministerens kontor, Oslo.
 • 11.02.19: Lokalavisa Sunnhordland, Leirvik på Stord.
 • 31.01.19: Fakultetsdirektørmøte om digitalisering, UiB.
 • 18.01.19: Langhaugen VGS, Bergen, 2. året, linja for medier og kommunikasjon.
 • 11.01.19: Fagforum, Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger.
 • 18.12.18: Lokalavisa Hallingdølen, Ål i Hallingdalen.
 • 06.12.18: Komité frå Kunnskapsdepartementet besøker UiB.
 • 19.11.18: Allmøte om søknad om Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) ved Institutt for informasjons- og medievitskap.
 • 08.11.18: Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) besøker Media City Bergen.
 • 25.10.18: Bergen Teknologioverføring (BTO) besøker Media City Bergen, UiB.
 • 23.10.18: Stabsseminar ved Institutt for kunst, UiB.
 • 15.10.18: Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) besøker Media City Bergen, UiB.
 • 21.09.18: Fagnettverket for medielærere i fylkeskommunen besøker Media City Bergen, UiB.
 • 08.05.18: Erasmus+ Staff Week, Høgskolen på Vestlandet, Bergen.
 • 14.02.18: Gravenettverket i NRK, Media City Bergen.
 • 02.02.18: Fagleg-pedagogisk dag, UiB.
 • 12.12.17: Arbeidsgruppe for innovasjon, Forskingsadministrativ avdeling, UiB.
 • 29.11.17: Frokostmøte for rådgivere og lærere på VGS, arrangert av Studieadministrativ avdeling, UiB.
 • 09.10.17: Stabsmøte ved Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda, Volda.
 • 25.10.17. Universitetsstyret, Media City Bergen, UiB.
 • 19.10.17. Kunnskapsminister Henrik Asheim besøker Media City Bergen, UiB.
 • 03.11.17: Fagkakedagen, Masterutvalget ved Institutt for informasjons- og medievitskap, UiB.
 • 28.09.17: Norgesuniversitets årskonferanse, Tromsø.
 • 31.05.17. Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) besøker Media City Bergen, UiB.

 

Ny bok om teknologi

Les alt om mi nye fagbok "Teknologi. En teoretisk innføring".

--------------------------------------------------------------------

Mitt undervisningsarbeid tek utgangspunkt i at ein professor har fire oppgåver: forsking, formidling, undervisning og innovasjon.

Prisar

Eg har fått to utmerkingar som er knytt direkte til undervisningsarbeidet mitt.

Undervisningsfilosofi

Undervisninga mi er løysingsorientert. Eg er meir oppteken av framtida enn av fortida, og eg prøver å læra studentane korleis dei kan designa medieløysingar som kanskje blir verdifulle i framtida.

Denne sosialkonstruktive, løysingsorienterte tilnærminga står i kontrast til den tradisjonelle måten å undervisa i mediefag på der analytiske tilnærmingar til historie og samtid er mest vanleg. Eg meiner det også er viktig at medievitskapen jobbar med design, innovasjon og entreprenørskap. Ei seriøs reorientering er nødvendig for å gjera medieavdelingane ved universiteta betre i stand til å undervisa i desse ferdigheitene.

Eg er ein av dei få medieforskarane på norske universitetet som «skitnar til fingrane med innovasjon». Dette gjer at jobben som professor blir utadvent og pragmatisk. Eg må vera ein diplomat, ein seljar og ei eldsjel, og eg må skriva ein million e-postar for å koordinera ting. Mange professorar valde akademia for å unngå nettopp slikt arbeid.

Innovasjonspedagogikk

Eg har undervist i medievitskap sidan 2008 då eg vart tilsett som førsteamanuensis. Undervisninga mi har i aukande grad vorte prega av eit forsøk på å designa nye tekniske løysingar saman med studentar. Tilnærminga blir kalla innovasjonspedagogikk.

Denne tilnærminga føreset at studentane må takla den permanente forandringa som går føre seg i mediebransjen for å få relevante jobbar og bidra til samfunnet. Den beste måten å førebu seg på er ved å evaluera og laga prototypar av nye og framveksande medieløysingar i samarbeid med lokale og regionale mediebedrifter.

Her er to artiklar som prøver å forklara kva innovasjonspedagogikk er:

Nedanfor skildrar eg nokre av dei viktigaste tiltaka eg har bidratt til når det gjeld innovasjonspedagogikk i Media City Bergen.

Kursansvar

Her følgjer eit oversyn over designorienterte kurs eg har hatt ansvar for. Eg listar også opp alle dei dyktige folka som har bidratt til kursa som faglærarar, gjesteforelesarar, m.m. Det er umogeleg for ein faglærar å gjennomføra eit kurs basert på innovasjonspedagogikk.

 • Bachelorkurset MIX250: Bacheloroppgåve i medie- og interaksjonsdesign (30 stp.). To gjennomføringar: 2023, 2024. Faglærarar: Joao Ribeiro, Helene Høylandskjær, Julia Hellem Brandt. Akvariet i Bergen ved Aslak Sverdrup bidrog i 2023. Me fekk også fagleg støtte frå Ronald Toppe i Scary Weather, Audun Klyve Gulbrandsen i TekLab/Spello, Christen Hermansen i Future Solutions og Øyvind Steensen i Hidden. Universitetsmuseet ved UiB ved Eli Hausken bidrar våren 2024.
 • Bachelorkurset MIX100: Introduksjon til medie- og interaksjonsdesign (10 stp.). To gjennomføringar: 2022, 2023. Faglærarar: Frank Winsnes, Amanda Jørgensen Værøy, Martin Lund, Helene Høylandskjær, Julia Hellem Brandt, Julie Sofie Berntsen. Manifest Media ved Magnus Marsdal og Mikkel Kvenås bidrog i 2022. Universitetsforlaget ved Georg Kjøll bidrar hausten 2023.
 • Bachelorkurset MIX202: Design for mediebruk (30 stp). To gjennomføringar: 2020, 2021. Faglærarar: Maud Ceuterick, Frank Wisnes, Fredrik Jensen, Johanne Ågotnes, Joakim Vindenes, Audun Klyve Gulbrandsen, Eva Husby, Oda Elise Nordberg, Andy Opel, Fahmy Zulfikar, Jonathan Lindø Meling, Maj-Inga Holmsen.
 • Masterkurset MIX301: Medieteknologi: teori og utvikling (15 stp). Fire gjennomføringar: 2017, 2018, 2019, 2020. Faglærarar: Joar Midtun, Espen Systad, Tor Langballe, Joar Midtun, Edvard Sørbø, Jon Hoem, Ana Sanchez Laws, Tormod Utne, Fredrik Håland Jensen, Tien Nguyen, Audun Klyve Gulbrandsen, Jonathan Lindø Meling.
 • Bachelorkurset MCB201: Introduksjon til innovasjon og entreprenørskap i Media City Bergen (10 stp). To gjennomføringar: 2019, 2020. Valgfritt emne for 200-nivå på SV-fakultetet. Faglærar: Joao Ribeiro.
 • Bachelorkurset INFOMEVI270 Bacheloroppgåve i nye medier (30 stp). Åtte gjennomføringar: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Faglærarar: Cecilie Stranger-Thorsen, Eirik Stavelin, Joao Ribeiro, Simen Madsen, Oda Elise Nordberg, Ingvild Fiskerstrand, Tien Nguyen.
 • Bachelorkurset INFOMEVI173 Journalistisk prototype (10 stp). Seks gjennomføringar: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Faglærarar: Tor Gjøsæter, Giedrius Statulevicius, Zulfikar Fahmy, Lars Arve Røssland, Kristine Holmelid, Joakim Vindenes, Audun Klyve Gulbrandsen, Terje Thue, Anna Ofstad, August Sandberg, Jon Hoem.
 • Bachelorkurset INFOMEVI171 Nye medier: design og analyse (15 stp). Tre gjennomføringar: 2011, 2012, 2013. Faglærarar: Kjersti Steinsbø, Zulfikar Fahmy, Eirik Stavelin, Audun Nydegger Amundsen.
 • Bachelorkurset MEVI153 Dokumentariske mobilapplikasjonar (5 stp). Tre gjennomføringar: 2011, 2012, 2013. Faglærar: Bård Bachmann, Bjørnar Tessem.
 • Bachelorkurset INFOMEVI106 Introduksjon til praktisk medieproduksjon (10 stp). Fem gjennomføringar: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Faglærarar: Ana Sanchez Laws, Stig Hovlandsdal Øvreås, Mads Andersen, Kurt Georg Gjerde, Thorvald Nielsen.

Pengestøtte

Utforskninga av innovasjonspedagogikk krev ressursar utover det som er tilgjengelig til ordinære kursgjennomføringar. Eg har difor søkt om ulike typar av lærings- og forskingsmidlar, og her er ei liste over dei viktigaste tildelingane.

 • 2023: Pressens faglitteraturfond gav 316.000 kr til Geir Terje Ruud og TekLab for å støtta arbeidet med ei digital håndbok. Boka handlar om korleis du kan utvikla prototypar på nye medieløysingar, og korleis du bør gå fram for å lykkast med innovasjon og entreprenørskap.
 • 2021: HK-dirs tiltak for økt arbeidsrelevans gav 5.000.000 kr til prosjektet "TekLab Bedrift. En verdiorientert utforskning av fremvoksende teknologier i samarbeid med bedrifter for å øke medieutdanningers relevans i arbeidslivet". Dette er eit samarbeid med Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Volda.
 • 2021: Rektoratet ved UiB gav 379.000 kr i ekstrastøtte til "TekLab. Innovasjonspedagogikk for medieutdanninger" etter at me fekk midlar frå DIKUs tiltak for studentaktiv læring for perioden 2021-23.
 • 2021: Universitetet i Stavanger gav 360.000 kr i støtte til utforsking av immersive medier under tiltaket "Styrking av utdanningskvalitet".
 • 2021: Melzerfondet gav 100.000 kr til eit forskingsopphold i London i tilknytning til innovasjonspedagogikk, til bruk under i samband med min forskningstermin i 2021 - 2022.
 • 2021: Olsens legat gav 73.300 kr til følgeforskning knytta til effekten av innovasjonspedagogikk.
 • 2020: Instituttets utvalg for Små driftsmidler gav 30.000 kr til eit fagseminar om automatisering av journalistikk og måtar dette bør handterast på i undervisninga.
 • 2020: HK-dirs Program for studentaktiv læring gav 5.000.000 kr til prosjektet "TekLab. Innovasjonspedagogikk for medieutdanninger". Dette er eit samarbeid med Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Volda.
 • 2020: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) gav 180.000 kr i støtte til å skriva ei lærebok for Universitetsforlaget med arbeidstittel "Teknologimennesket. En innføring i teknologiteorier". Boka vert publisert hausten 2023.
 • 2020: UH-nett Vest gav 250.000 kr i nettverksstøtte til vidareutvikling av eit samarbeid med Future Solutions, Hallingdølen, Hordaland og Sunnhordland. Prosjektet hadde tung studentaktiv medverknad.
 • 2019: SV-fakultetet gav 50.000 kr i støtte til å halda ein populærvitskapleg konferanse om innovasjonspedagoikk. Professor Ole Johan Mjøs var ansvarleg for arrangementet, og eg var ein sentral bidragsytar.
 • 2019: Rådet for anvendt medieforsking (RAM) gav 312.542 kr til prosjektet "Automatiserte nyheter. Analyse, utvikling og evaluering av kunstig intelligens-verktøy for lokaljournalistikk» i samarbeid med Espen Reiss Mathiesen ved Universitetet i Stavanger. Prosjektet hadde tung studentaktiv medvirkning.
 • 2017: Studieadministrativ avdeling ved UiB gav 217.000 kr til utforsking av kunstig intelligens-teknologi i undervisninga i Media City Bergen. TekLab organiserte en fagreise til bransjemessa IBC i Amsterdam med 10 masterstudenter, 1 PhD og 2 faglærarar. Me finansierte også ei reise til ein konferanse om kunstig tale i Berlin med 6 masterstudenter.
 • 2017: SV-fakultetet gav 30.000 kr til støtte for utvikling av metodar for innovasjonspedagogikk i Media City Bergen.
 • 2010: UiB gav 198.000 kr i PEK-midler til ei fagreise til London. Eg organiserte ein ekskursjon til BBC, the Guardian og andre mediefirma med 32 bachelorstudentar og 2 faglærarar.

Masterprosjekt

I 2017 starta instituttet opp eit nytt masterprogram i medie- og interaksjonsdesign. Denne lista viser designprosjekter som eg har vore eller er rettleiar for på dette faget.

 • 2024: Ine Røvik: «Generativ AI i lokalavisa Hallingdølen» (arbeidstittel). Eg er rettleiar saman med Knut Helland.
 • 2024: Helene Høylandskjær, Julia Hellem Brandt, Julie Sofie Bertsen: «Design av interaktive løsninger for det digitale læremiddelet Kunne.no i samarbeid med Universitetsforlaget» (arbeidstittel).
 • 2023: Simon Ravndal Iden: “EngasjerAR. Utvidet virkelighet for å engasjere TV-seere».
 • 2023: Marcus Leikfoss Swensen og Willem Percyval Westli: «TV 2 Pippen Relevans. Finn det du vil ha i Pippen med vårt nye relevansverktøy».
 • 2022: Abel van Beek Beek: "What are the advantages of augmenting the ship bridge in safety-critical situations: the coastal case". Eg var rettleiar saman med Morten Fjeld.
 • 2022: Emma Opheim Drageset, Lisa Knashaug, Anita Norheim, Lisa Sætersdal: "Hvordan ser fremtidens strømmetjenester ut, og hvilke designprinsipper er viktig for å skape god brukervennlighet i TV 2 Play?" Eg var rettleiar saman med Fredrik Håland Jensen.
 • 2021: Aslak Ihle: "Unspoiled. Designing a prototype of a book series wiki with spoiler control". Master i medie- og informasjonsdesign.
 • 2021: Peter Rolfsen: "Enhancing the Performance Of Instrumental Tasks In Construction Through Immersive Augmented Reality Technology".
 • 2021: Gianmarco Caruso: "Diem: A Math-less Clock for People with Down Syndrome".
 • 2021: Ingvild Vara Hagen Ingvild Vara Hagen og Ida Charlotte Solvig: "Personalisering i nyhetene. Dette må du vite før du personaliserer nyhetsopplevelsen"; en prototype for TV 2s nyhetsapp. Eg var rettleiar saman med Truls Pedersen.
 • 2020: Audun Klyve Gulbrandsen: «Håndgripelig brukergrensesnitt i Mixed Reality».
 • 2019: Fredrik Håland Jensen, Sara Pedersen Stene og Johanne Christensen Ågotnes: "TV2 Sumo Kids. Fra strømmetjeneste til drømmetjeneste. Dette må du vite for å lage en strømmetjeneste for barn".
 • 2019: Steffen Sande "Nyhetsinspektøren". Eit mastersamarbeid i programutvikling mellom UiB og HVL. Rettleiarar ved HVL var Harald Soleim, Daniel Patel og Atle Geitung. Les Ingvild Abildgaard Jansens artikkel "Nyhetsinspektør: Plugin som overvåker endringer i nettaviser" (2019).
 • 2018: Sindre Lilland Nerdal "Newsenhancer". Eit mastersamarbeid i programutvikling mellom UiB og HVL. Rettleiarar ved HVL er Harald Soleim, Daniel Patel og Atle Geitung.

Studentdemo

Sidan 2011 har eg arbeidd systematisk med å utvikla arrangementstypen «StudentDemo». Her presenterer studentgrupper sine prototyper på mediedesign i offentlege sammenhengar. Både visningsformer, publikum og lokasjonar har variert opp gjennom åra. Lista er meint å visa omfanget av denne offentlege innsatsen.

 • Mai 2023: StudentDemo i Media City Bergen i samarbeid med NCE Media. Studentar på MIX202 presenterer fem prototypar på lifelogging-tenester.
 • Mai 2023: StudentDemo i Media City Bergen i samarbeid med Future Solutions, NCE Media og Akvariet i Bergen. Studentar på MIX250 presenterer seks prototypar på nye løysingar for Akvariet. Rektor Margareth Hagen er æresgjest.
 • Mars 2023: StudentDemo i Mediegården i Stavanger. Studentar på BFJ302 ved Universitetet i Stavanger presenterer fem prototypar på augmented reality-løysingar til ein jury av mediefolk frå Stavanger.
 • Januar 2023: StudentDemo på Juridisk fakultet ved UiB. Studentar på MIX301 presenterer fire prototypar på augmented reality-løysingar. GDPR-implikasjonane av prototypane skal analyserast av juss-studentar.
 • November 2022: StudentDemo i Media City Bergen. Studentar på MIX100 presenterer seks prototypar på sosiale medier-løysingar for Manifest Media i Oslo.
 • Juni 2022: StudentDemo på Future Week i Media City Bergen. Studentar på MIX250 presenterte fem prototypar på verktøy for journalistikk basert på kunstig intelligens og interaksjonsdesign. Samarbeid med Factiverse, Future Solutions, Nagra, NTB og Wolftech.
 • Juni 2022: StudentDemo på Future Week i Media City Bergen. Studentar frå Juridisk fakultet ved UiB presenterer analysar av GDPR-implikasjonane av lifelogging-prototypar laga på MIX-master.
 • Januar 2022: StudentDemo på Juridisk fakultet. MIX-studentar presenterte fire prototypar på lifelogging til masterstudenter på kurset "Privacy and data protection - GDPR". Juss-studentene skulle laga juridiske betenkninger om personvernhåndteringa i MIX-prosjekta.
 • November 2021. Jeg bidro til pitchtrening og forretningsutvikling på bachelorkurset Nye medium ved Høgskolen i Volda. Studentene arbeidet i fire grupper, og utførte en formativ evaluering av Hidden og laget designskisser og forretningsmodeller for forbedrete løsninger. De fire rapportene vil bli publisert på TekLabs nettsted.
 • November 2021. Jeg bidro til pitchtrening og forretningsutvikling på et valgemne i Datajournalistikk ved UIB. Studentene arbeidet i grupper og lagde fire forskjellige prototyper på datajournalistiske saker/tjenester, og pitchet dem for fagpersoner fra Bergens Tidende, Bergensavisen og visualiseringsfirmaet Everviz. Alle rapportene vil bli publisert på TekLabs nettsted.
 • November 2021: StudentDemo med tre eksperimentelle prototyper på sosiale roboter og droner produsert på MIX301. Det var Liewear et konsept for å avsløre om folk lyger; What is Your Emotion (WIME) som registrerer ditt følelsesliv og LesStress som gir deg råd om hvordan redusere stress i hverdagen. Alle er basert på biometriske målinger, kamera og mikrofoner.
 • September 2021: StudentDemo arrangert i samarbeid med NCE Media med prototyper fra kursene MIX202 og MIX250 på FutureWeek i Media City Bergen.
 • Juni 2021: Jeg bidro til å knytte et kurs i Webdokumentar ved HVO sammen med app-produsenten Hidden og Sunnmøre museum våren 2021, og det ble laget nyskapende museumsformidling i dette trepartssamarbeidet. Utforskningen var eksperimentell og ikke kommersiell. Fem medieproduksjoner er publisert på TekLabs nettsted. Se et eksempel her: https://teklab.uib.no/medieproduksjon/vaerla-lille-aarsille/.
 • Juni 2021. Jeg bidro til at et bachelorkurs i Design for mediebruk ved UiB fikk TV 2 Sumo som bransjepartner våren 2021. Studentene arbeidet i seks grupper og utførte innsiktsarbeid og utviklet prototyper på nye tjenester for TV 2 Play. Les mer om samarbeidet og prototypene her: https://teklab.uib.no/artikler/hjelper-tv-2-med-a-lage-framtidas-stroyme....
 • Juni 2021. StudentDemo med sju prototyper fra kurset MIX250 i Media City Bergen. Studentene samarbeidet i grupper med NTB, Nagra, Vimond, Future Solutions, Scary Weather, Bergen Ocean Wind og QUEST.
 • Mars 2021. StudentDemo på kurset BFJ302 Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap ved UiS laget prototyper og forretningsmodeller for nye tjenester hos firmaene Factiverse, QUEST og Tipps. Disse ble presentert på en StudentDemo i mars 2021. Gruppene laget også pitchvideoer som formidler prosjektidéene.
 • Mars 2021: StudentDemo med tre dronebaserte filmer på et kurs på bachelor i TV-produksjon ved UiB. Eksperter fra NRK bidro med undervisning og veiledning, og alle studentene ble sertifiserte dronepiloter i løpet av kurset. Et slikt kurs har aldri blitt holdt før, og førte til tre eksamensfilmer med dronebasert video.
 • November 2020: StudentDemo med tre eksperimentelle prototyper på sosiale roboter og droner produsert på MIX301.
 • Juni 2020: StudentDemo arrangert med seks prototyper fra kurset MIX202 i Media City Bergen. Studentene utforsket interaktiv klimakommunikasjon for samarbeidspartnerne NRK, Scary Weather, Naturhistorisk Museum (UiB) og Fløybanen AS.
 • Juni 2020: StudentDemo arrangert med seks prototyper fra kurset MIX250 på FutureWeek i Media City Bergen.Studentene samarbeidet i grupper med NTB, Bergens Tidende, TV 2, Vimond og Scout Gaming Group.
 • Mars 2021. StudentDemo arrangert på kurset BFJ302 Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap ved UiS. Studentene samarbeidet i grupper med firmaene FactiVerse, Future Solutions og JECT.AI.
 • Desember 2019: StudentDemo arrangert med prototyper fra kurset MIX301 i Media City Bergen. Studentene arbeidet med sosiale roboter, og det ble laget sju forskjellige løsninger med metoder for "provokativ prototyping".
 • Juni 2019: StudentDemo arrangert med fire prototyper fra kurset MIX202 i Media City Bergen. Studentene arbeidet med VR-fortellinger for HTC Vive, og presenterte blant annet Astruputstillingen på KODE.
 • Juni 2019: StudentDemo arrangert i samarbeid med NCE Media med seks prototyper fra kurset MIX250 på FutureWeek i Media City Bergen. Studentene samarbeidet i grupper med MLabs, Bergens Tidende, TV 2, Vimond og Future Solutions.
 • Desember 2018: StudentDemo arrangert på MIX301. Studentene arbeidet med syntetisk tale-programvare og laget Robobuddy for sosial intelligens, Easysleep: en personleg omsorgsintelligens. Masebotten; en disiplineringsintelligens og kjøkkenassistenten Albert: en hjelpeintelligens.
 • September 2018: Hololens Editing Suite ble presentert på Media City Bergen sin stand på IBC i Amsterdam. Våre studentar presenterte prototypen to dagar på rad. Joakim Vindenes, Audun Klyve Gulbrandsen og Johanne Ågotnes.
 • Juni 2018: StudentDemo arrangert i samarbeid med NCE Media. INFOMEVI270: Klimastiftelsen med Futurise, M'Labs/Greensight med Greensite, Bergens Tidende med BT Junior, og Vimond med MAI (meta-artificial intelligence). INFOMEVI173: VR-journalistikk: Narkomani, Kryonikk - å fryse seg selv ned, Schizofreni og Plast.
 • Desember 2017: IDEM - kunstig sosial intelligens. crowdKnowledge - et webkamera blir til en automatisert sikkerhetsvakt. YogaLine. Teknologi møter eldgammel yogateori. Aino – En tegnerobot for barn". Alarmbot - ei intuitiv vekkarklokke". Endless Note - kunstig intelligens-teknologi i musikkopplæringen. ShapeLab - eit anbefalingssystem basert på kroppstype".
 • Oktober 2017: Digital Myldredag, Grieghallen (arrangør UiB). Demonstrasjon av Vimond Hololens Edition, INJECT ekspertverktøy for journalistar og Prosopo anonymiseringsapp for mobil, ved studentar Aleksander Tonheim, Camilla Mjøen Lien og Joar Midtun.
 • Juni 2017. StudentDemo for INFOMEVI270: M’Labs: nyhetsagreggator for nettjournalistar i lokalaviser. Bergens Tidende: Redesign av BT Trafikk for mobilen. Wide Assessment (WA): Eit verktøy for skill assessment for rekrutteringsbyrå. Vimond: Hololens Edition. Betre videredigering med mixed reality.
 • Juni 2017: StudentDemo for INFOMEVI173: Gul 16 – ei historie om eit tysk krigsfly på Herdla. Ulriken 2035 – eit framtidsscenario for Ulriken. Gravitasjon – eit humoristisk opplysningsprogram
 • Juni 2016: StudentDemo for INFOMEVI270: MobileTech: Opus. Samarbeidsverktøy for featurejournalistikk. Museumssenteret i Nordhordland: Bak horisontar. Opplysningsplattform. Bergens Tidende: BT Personalisering. Abonnenter får saker presentert utifra sine personlige preferanser. Vimond: StrømmeReklame. En second screen-reklameløsning for strømme-TV.
 • Juni 2016: StudentDemo for INFOMEVI173: dRig: automatisert drone for journalister som drar ut på reportasje alene. 3Drone: automatisert 3D-modellering med drone, orientert til journalistiske formål. SyncD: et system for synkronisering av lyd og bilde for dronevideo med fokus på dokumentar og naturprogram.
 • Juni 2015: StudentDemo for INFOMEVI270. MobileTech: RAD - responsible advertising. Eit videreklamemedium. Bergens Tidende: BT Direkte. Livestudio for aktuelle nyheiter. Biologisk institutt: «ArtsApp», mobilt registreringsverktøy for biologar. Hubii: Hubii for nettbrett», redesign av nyheitsaggregator.
 • Juni 2015: StudentDemo for INFOMEVI173: Flyby: app som informerer flypassasjerar om områda dei flyr over. Hørbart: App som informerer om aktuelle konsertar i Bergen med musikk og intervju. Studybuddy: app som hjelper deg å halda fokus når du arbeider på lesesalen.
 • Juni 2014: INFOMEVI270: MobileTech: Redesign av Bergenpuls som ein Android-applikasjon. Bergen Student-TV: Mobil webportal for live og innspelt video, basert på Wordpress. Bergens Tidende: BT Bilde. System for innsending, behandling og publisering av lesarbilde.
 • Juni 2014: StudentDemo for INFOMEVI173: Railio: Nyheter og aktuelt spesiallaget for deg som sitter på bybanen. I byen: Lokativ presentasjon av historiske fakta om Bergen.
 • Juni 2013: StudentDemo for INFOMEVI270: NRK: Online visning av videomateriale frå arkivet. Bergens Tidende: BT Postliste - søkeverktøy for postjournalar. MobileTech: Spent - et sosialt medium for studenter.
 • Juni 2013: StudentDemo for INFOMEVI171: Nettserie med fire episodar: Listen, Kunsten å stjele, A-mann, Planet Bergen, Boys, Hvor har det blitt av ketchupen, Datinghjelpen.
 • Juni 2012: StudentDemo for INFOMEVI270: Universitetsbiblioteket: Historieprosjektet GRIND. Universitetsbiblioteket: Mobilapp for BIBSYS. Bergens Tidende: Epostsystem for å svara på lesarkommentarar. Reaktor: Ungdomsvennleg side for Den Nationale Scene.
 • Juni 2012: StudentDemo for MEVI153: Nettsider med interaktiv video: Norsk attraksjon. Musikk-Bergen. BergenByApp. RailMate.
 • Juni 2011: StudentDemo for INFOMEVI270: Mentor - en app for studenter som er nye ved Universitetet i Bergen.

Ny bok om teknologi

Les alt om mi nye fagbok "Teknologi. En teoretisk innføring".

--------------------------------------------------------------------

I denne seksjonen presenterer eg publikasjonar som er knytt spesifikt til forsking, og ikkje formidling eller undervisning. Heilt nederst vil du kunna sjå alle publikasjonar som er registrert i datasystemet Cristin.

Publikasjonsstrategi

Frå ca. 2015 gjorde eg ei strategisk endring i min forskingsprofil. Eg slutta heilt å forska med tradisjonelle medievitskaplege metodar slik som kvalitative intervju, tekstanalyse eller historiske studier. Min karriere som radioforskar og publikumsforskar tok i realiteten slutt, og eg valgte å fokusera 100 % på det som kan kallast «mediedesign».

Mediedesign har som mål å byggja bru mellom medievitskap og informasjonsvitskap for å laga verdifulle løysingar for norsk kultur og samfunn. Eg samarbeider no med praktisk orienterte forskarar i informasjonsvitskap, interaksjonsdesign og entreprenørskap, og faglærarar innan praksisområde innan journalistikk, TV-produksjon og andre medieformer.

Slik forsking er «postnormal» i forhold til etablerte disiplinar, og det er vanskelegare å få den publisert i tradisjonelle tidsskrift. Dette er ein risiko eg er villig til å ta for å bidra til å etablera eit nytt felt.

Mediedesign: Syntetisk medievitskap

Karl Marx sa at vitskapsmannen ikkje berre kan tolka verda; han må forandra verda direkte. Medieforskarar kan ikkje berre analysera media, me må laga forslag til nye løysingar. Eg vil leggja til rette for utforsking av ansvarleg design og innovasjonsprosjekt knytt til ny medieteknologi, og driv med ein spesiell type medievitskap som kan kallast syntetisk.

Medievitskap er basert på tilnærmingar frå humaniora og samfunnsvitskap, og dei er grunnleggjande analytiske. Analyse er kritisk. Den vurderer svakheiter, motsetningar og dårlege effektar på folks liv. Analyse består i å ta frå kvarandre det som allereie er sett saman for å sjå kritisk på komponentane. Det er ein fortidsorientert forskingspraksis, der forskaren bruker metodar som kan bidra til å samla informasjon om kulturell og sosial praksis for å analysera kvalitetane deira. Dette gjer humaniora og samfunnsvitskap dårlege til å orientera seg mot framtida.

Påstanden min har lenge vore at dette ikkje er nok! Det må vera syntetiske mediestudium. Syntese består i å setja saman komponentar til ein ny heilskap som er større enn summen av delane. Syntese er konstruktivt ved å prøva å løysa dei problema som kritisk analyse peikar ut. Medieforskarar er vanlegvis ikkje villige til å gå denne vegen.

Forskingspublikasjonar innan mediedesign

 • Maiden, Neil, Konstantinos Zachos, Suzanne Franks, Lars Nyre & Carl-Gustav Linden (2023) Automating Science Journalism Tasks: Emerging Opportunities. In Journalism Practice. DOI: https://doi.org/10.1080/17512786.2023.2226116 (open access).
 • Nyre, Lars och Fredrik Håland Jensen (2023, under publisering) Mediedesign: en postnormal undersökning av framtidens tekniska medielösningar. I Martin Berg, Maria Engberg & Sara Leckner (red.). Tekniska mediestudier. En introduktion till metoder och teknologier. Stockholm: Studentlitteratur.
 • Vindenes, Joakim  and Lars Nyre (2023, forthcoming) Prototyping first-person viewer positions for VR narratives with storyboards and pilot productions. Special Issue of the Journal of Screenwriting.
 • Nyre, Lars and Neil Maiden (2022) Can action research improve local journalism? In Nordicom Review 43 (2): 171 - 189. DOI: https://doi.org/10.2478/nor-2022-0011.
 • Nyre, Lars (2021) Designing collective intelligence to improve the democratic public. A dialogue between Anna De Liddo and Lars Nyre. In Norsk medietidsskrift 28(2). Side 1–8. DOI: https://doi.org/10.18261/ISSN.0805-9535-2021-02-06
 • Nyre, Lars and Joakim Vindenes (2020) Immersive journalism as witnessing. In Uskali, Turo & Astrid Gynnild (eds) Immersive Journalism as Storytelling: Ethics, Production and Design. London: Routledge (Media and Journalism Studies).
 • Nyre, Lars (2020) Tre spørsmål om metodeutvikling i medievitskapen. Norsk medietidsskrift 27(1). Side 1–5. https://doi.org/10.18261/ISSN.0805-9535-2020-01-08.
 • Maiden, Neil, Lars Nyre et.al. (2018) Making the News: Digital Creativity Support for Journalists. CHI '18: Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Paper No.: 475. Pages 1–11. DOI: https://doi.org/10.1145/3173574.3174049
 • Hoem, Jon og Lars Nyre (2018) Tilhører. En prototype på fremtidens omsluttende radio. Norsk medietidsskrift 25(1): 1–19. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2018-01-04
 • Guribye, Frode, Lars Nyre & Astrid Gynnild (2018) Kameradroner som journalistisk verktøy - et designeksperiment i høyere utdanning. I Astrid Gynnild (Red.) Droner i sivilsamfunnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, p. 101-120.
 • Nyre, Lars, Frode Guribye & Astrid Gynnild (2018) «Taking risks with drones. Responsible innovation pedagogy for media education". In Gynnild & Uskali (eds.) Responsible Drone Journalism. Abingdon: Routledge Focus, p. 71-85.
 • Nyre, Lars, Joao Ribeiro and Bjørnar Tessem (2018) «Business models for academic prototypes. A new approach to media innovation». Journal of Media Innovation 4(2).
 • Midtun, Joar, Bjørnar Tessem, Simen Karlsen & Lars Nyre (2017) "Realistic face manipulation by morphing with average faces". Norsk Informatikkonferanse 2017. Henta frå https://ojs.bibsys.no/index.php/NIK/article/view/426.
 • Nyre, Lars, Jon Hoem, Bjørnar Tessem & Johannes Ringheim (2017) Designing the Auditor: A Prototype of Locative Radio with Original Sound Content. Journal of Radio & Audio Media 24(1): 90-110.
 • Tessem, Bjørnar, Simen Skaret Karlsen og Lars Nyre (2016) "Mobilen som distribusjonskanal for hyperlokale nyheiter". NOKOBIT.
 • Bjørnar Tessem, Solveig Bjørnestad, Weiqin Chen, Lars Nyre (2015) «Word Cloud Visualisation of Locative Information», Journal of Location-based Services. 9(4): 254-272.
 • Nyre, Lars (2015) Akademiske prototypar. Ei retning for medieutviklinga på Vestlandet i Bjerke, Paul, Lewe, Thomas, Sivertsen, Erling, Strøm, Gunnar og Werenskjold, Rolf (red) (2015) Festskrift for Sverre Liestøl. Oslo: Forlag 1, s. 165-181.
 • Nyre, Lars (2015) "Designing the Amplifon. A locative sound medium to supplement DAB radio". Journal of Media Innovations, vol 2(2): 58-73).
 • Nyre, Lars (2014) ”Amplifon. På sporet av et mer intelligent radiomedium”. Nordicom-Information 36(4): 92-96.
 • Nyre, Lars (2014) ”God lokaljournalistikk berre på nett: Hypotetisk redesign av avisa Hordaland på Voss”, in Krumsvik and Morlandstø (eds) Innovasjon og verdiskaping i lokale medier, Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2014.
 • Nyre, Lars (2014) “Media design method. Combining media studies with design science to make new media”. Inaugural issue of Journal of Media Innovations. Vol 1(1).
 • Nyre, Lars, Solveig Bjørnestad, Bjørnar Tessem and Kjetil Vaage Øie (2012) Locative journalism: Designing a location-dependent news medium for smartphones. Convergence18(3): 297–314. DOI: DOI: https://doi.org/10.1177/1354856512441151
 • Nyre, Lars (2010) ”Experimenting with new media for journalism”, in Nordicom Information 32(2-3): pp. 83-93.
 • Nyre, Lars (2007) Minimum journalism. Experimental procedures for democratic participation in sound media. Journalism Studies 8(3): 397-413. DOI: https://doi.org/10.1080/14616700701276158

Cristin

Nedanfor følgjer ei liste med alle oppføringar eg har i den nasjonale databasen for forskingspublikasjonar «Cristin».

 

 • Vis forfatter(e) (2023). “Den førerløse samfunnsmaskinen”. En samtale mellom Lars Nyre og Lena Lindgren om teknologi og determinisme.
 • Vis forfatter(e) (2023). Prototyping first-person viewer positions for VR narratives with storyboards and pilot productions. Journal of Screenwriting. 251-269.
 • Vis forfatter(e) (2023). Mediedesign: en postnormal undersökning av framtidens tekniska medielösningar. . I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Tekniska mediestudier. En introduktion till metoder och teknologier. Studentlitteratur AB.
 • Vis forfatter(e) (2023). Korleis fungerer eigentleg ChatGPT? Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kor mange maskiner har elsparkesykkelen? Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2023). Den mest avanserte teknologien. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2023). Automating Science Journalism Tasks: Emerging Opportunities. Journalism Practice.
 • Vis forfatter(e) (2022). Varmeteknologi. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Teknisk ekspertise. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Synkronisert klokketid. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Sjakkprogrammet Stockfish. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Signal. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Samtale med datamaskiner. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Programmeringsspråk. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Nøkkelkort. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). NOKUT-PODDEN. Gjestar i NOKUT sin eigen podkast. Snakka om innovasjonspedagogikk. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Modellvisingskontroll. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Metaverset. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). LED-pærer. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Klokka. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Innovasjonspedagogikk for medieutdannningar.
 • Vis forfatter(e) (2022). Informasjonskapslar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Framveksande teknologiar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Enkle maskiner. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Elektronisk papir. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Eksplosjonsteknologi. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). E-post. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Den enklaste teknologien. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Deep Learning to Encourage Citizen Involvement in Local Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2022). Darwin blant maskinene. Hvordan evolusjonsteorien forklarer at noen oppfinnelser lykkes, og andre mislykkes . REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Vis forfatter(e) (2022). Can action research improve local journalism? Nordicom Review. 171-189.
 • Vis forfatter(e) (2022). Blinklys. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Betalingsterminalar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Antibiotika. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Veivakselen. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Universalmaskina. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Trykkskjermar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ting i internettet. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Søppelpost-filter. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Systemutvikling. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Støydempande høyretelefonar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sosiale robotar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sjølvkøyrande bilar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Protokollar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Prateprogramvare. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Posisjoneringssystem. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Navigasjonssystem. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kvifor Google-briller vart ein fiasko. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kva datamaskiner kan gjere. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Krypterte handtrykk. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Innovation Pedagogy for Experimental Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2021). Immersive Journalism as Witnessing 1.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hofteproteser. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fritidsdronar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Databasar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bærplukkarrobotar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Blikksporing. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Automatiske nyhende. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Auka røynd (AR). Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Algoritmar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2020). «The climate choice – A game where your everyday choices affect the globe» for the Natural history Museum UiB, by Susanne S. Clausen, Simon R. Iden, Hector I. A. Pena, Martine L. Rafteseth & Emma D. E. Risan.
 • Vis forfatter(e) (2020). Vi testet innovasjonspedagogikk og er fornøyd med resultatet. Bedre Skole.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tre spørsmål om metodeutvikling i medievitskapen. Norsk Medietidsskrift. 1-5.
 • Vis forfatter(e) (2020). Test our Prototypes for Climate Communication. ViSmedia.
 • Vis forfatter(e) (2020). Teknologi tek over. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tech Giants, Artificial Intelligence, and the Future of Journalism, Jason Paul Whittaker . European Journal of Communication. 315-316.
 • Vis forfatter(e) (2020). Swift Media - bringer dine lokalnyheter raskt ut i sosiale medier av av Justine Fonn Sætre, Peder Holtermann Solland, Simen Nykås, Johannes Langelo, Margrethe Meling. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Students Take Charge of Climate Communication. ViSmedia.
 • Vis forfatter(e) (2020). Studenter lager medieløsninger for unge brukere. TekLab.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sandnesposten Instatips - vær med å bestemme innholdet i avisa, av Alesja Varemjova, Henrik Gulsrud, Atle Bertelsen Leerstang, Erlend Stærk Farbu og Hilde Kåstad.
 • Vis forfatter(e) (2020). Read our Critical Evaluations of Climate Communication. ViSmedia.
 • Vis forfatter(e) (2020). NRK din radio - en radiosending skapt for deg, av Louise Galapati Larsen, Bror Vebjørn Remen, Jarl Anders Ruset Hjelle, Simen Sørensen Westgaard og Karolina Perzynska.
 • Vis forfatter(e) (2020). Mediestudenter med et reelt innblikk i gründer-livet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Les studentenes planer for redaksjonell nyvinning i Stavangermediene. TekLab.
 • Vis forfatter(e) (2020). Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Innovasjonspedagogikk for medieutdanninger. TekLab.
 • Vis forfatter(e) (2020). Essayføljetong 4:9 — Teknologiane vert sterkare av seg sjølv. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2020). Essayføljetong 3:9 — Tradisjonell etikk har gått ut på dato. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2020). Essayføljetong 2:9 Framtida er viktigare enn notida. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2020). Essayføljetong 1: 9 Hans Jonas og problemet med moderne teknologi. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2020). Emergency preparedness calculator for NRK, by Angeltveit, Andrea, Bråthen, Anniken Kjos, Flatebø, Hanna Haug, Undal, Lene Ji Huang, Øijorden, Emilie Rødseth .
 • Vis forfatter(e) (2020). Digital Creativity Support for Original Journalism. Communications of the ACM. 46-53.
 • Vis forfatter(e) (2020). Difor vert du sliten av videomøte.
 • Vis forfatter(e) (2020). Derfor blir du sliten av videomøter. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2020). Climategotchi. Your virtual globe for Natural History Museum UiB, by Eide, Joachim Woll, Holmsen, Maj-Inga, Kojelyte, Kornelija, Larsen, Anette Kallevåg, Lyssand, Marianne .
 • Vis forfatter(e) (2020). Climatecalculator V.2 for NRK, by Aarvik, Bjørne Ellefsen, Ingebrigtsen, Victoria Westin, Præsttun, Helene, Torheim, Silje Marie, Westli, Willem Percyval .
 • Vis forfatter(e) (2020). CLIMATE DASHBOARD. A user-friendly platform for reliable climate information for NRK, by Eivind Gisholt, Paula J. Ullaland, Ida Ødegård, Emilie Munthe-Kaas & lngfrid D. Næss.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bergen Climate Travel for Fløybanen AS, by Kristin Eidsheim, Camilla E. B. Hermansen, Tommy Kojen, Marie Presthus, Live Aadneram Enevoldsen .
 • Vis forfatter(e) (2020). Automatisering av nyheitsarbeid i lokalaviser. TekLab.
 • Vis forfatter(e) (2020). Aftenbladet GjenVinn - handling over ord, vi må redde moder jord! av Morten Stareng Gundersen, Jo Fridstrøm, Kjellaug Lund, Hanna Hiim Sindre og Victoria Løvold Larssen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Aftenbladet Det skjer - kun de arrangementene du er interessert i, av Mali Marie Ytterli Øvrebø, Erlend Borren Kristoffersen, Arber Maliqi, Kylo Salvesen og Marius Døskeland Hope.
 • Vis forfatter(e) (2019). Vitnemaskina - ei vidareføring av AI Narrator.
 • Vis forfatter(e) (2019). Vi lagar teknologi. Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Vi lagar ny teknologi. Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tør du ta på deg VR-drakta? Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Towards a Big Data Platform for News Angles. CEUR Workshop Proceedings. 17-29.
 • Vis forfatter(e) (2019). Students at the Vanguard of Innovation. ViSmedia.
 • Vis forfatter(e) (2019). Studenten som deltakar i staden for tilskodar. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Vis forfatter(e) (2019). Resistance to interdisciplinary research.
 • Vis forfatter(e) (2019). Nyheter, til deg, der du er: Utvikling av lokativ journalistikk for mobile enheter – et pragmatisk perspektiv. 2019/234.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kor kan vi lande? Bokessay om Bruno Latours "Down to Earth" (2018). Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen .
 • Vis forfatter(e) (2019). Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen .
 • Vis forfatter(e) (2019). Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Innovasjonspedagogikk.
 • Vis forfatter(e) (2019). IF … THEN: Algorithmic power and politics (book review). New Media & Society. 1877-1879.
 • Vis forfatter(e) (2019). Exploring News Reading With Eye-Tracking and Stress Measurements. ViSmedia.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ekko: Automatiske nyheter ved hjelp av kunstig intelligens. TekLab.
 • Vis forfatter(e) (2019). Det er svært vanskeleg å få publisert tverrfaglege artiklar. Forskerforum.
 • Vis forfatter(e) (2019). Automatisert produksjon og publisering av journalistikk - hva skjer med redaktørrollen og etikken?
 • Vis forfatter(e) (2018). Transgressiv mediedesign – forskning på farleg teknologiar . Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2018). Towards a Big Data Platform for News Angles.
 • Vis forfatter(e) (2018). Tilhører – En prototype på fremtidens omsluttende radio. Norsk Medietidsskrift. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2018). Teknologien tek over.
 • Vis forfatter(e) (2018). Taking risks with drones: responsible innovation pedagogy for media education. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Principles for an AI Narrator.
 • Vis forfatter(e) (2018). Making the news: digital creativity support for journalists . ACM CHI on human factors in computing systems conference proceeding.
 • Vis forfatter(e) (2018). Making business models for academic prototypes. A new approach to media innovation. The Journal of Media Innovations. 4-19.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kameradroner som journalistisk verktøy - et designeksperiment i høyere utdanning. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Journalistikk i laboratoriet. Nye teknologier og gamle uttrykksformer .
 • Vis forfatter(e) (2018). Innovation pedagogy in Media City Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innovation Pedagogy for VR Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen .
 • Vis forfatter(e) (2018). Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innovasjonspedagogikk for arbeidslivet. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Innovasjonspedagogikk for arbeidslivet i Media City Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innovasjonspedagogikk for arbeidslivet .
 • Vis forfatter(e) (2018). Hot topics – Watching in the media (paneldebatt).
 • Vis forfatter(e) (2018). Folkeopplysning på stranda med mobilen i handa. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2018). Exploring the expressive register of VR journalism with innovation of pedagogy .
 • Vis forfatter(e) (2018). Book Review: Nick Couldry and Andreas Hepp, The Mediated Construction of Reality. New Media & Society. 3955-3958.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Changing Ecology of Tools for Live News Reporting. Journalism Practice. 1216-1230.
 • Vis forfatter(e) (2017). Realistic face manipulation by morphing with average faces. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). RPAS Operasjonsmanual for Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lydjournalistikk : innføring i radio og podkasting. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2017). Facial recognition and manipulation of news images – an experiment.
 • Vis forfatter(e) (2017). Designing the auditor: a prototype of locative radio with original sound content. Journal of radio & audio media. 90-110.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bygg kontrolltårnet nå! En kritikk av den analytiske medievitenskapen. Nordicom Information. 7-11.
 • Vis forfatter(e) (2016). What is teletext? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Smartdroner i medieutdanningen ved UiB – lessons to be learned.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk radio må reddast. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). Micro-positioned Storytelling in Sound – Field Trial Evaluation of a Media Prototype.
 • Vis forfatter(e) (2016). MOBILEN SOM DISTRIBUSJONSKANAL FOR HYPERLOKAL JOURNALISTIKK. NOKOBIT: Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Locative Storytelling in Sound.
 • Vis forfatter(e) (2016). Det gode ved dronen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). Camera drones in education. Teaching students to make responsible journalism with new technology.
 • Vis forfatter(e) (2016). Camera Drone Education: First Nordic Experiences with Pilot Courses.
 • Vis forfatter(e) (2015). Word cloud visualisation of locative information. Journal of Location Based Services. 254-272.
 • Vis forfatter(e) (2015). Verdiskaping i Media City Bergen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Urban Headphone Listening and the Situational Fit of Music, Radio and Podcasting. Journal of radio & audio media. 279-298.
 • Vis forfatter(e) (2015). The usability of noise cancelling headphones while moving about in a big city .
 • Vis forfatter(e) (2015). The acoustic bubble. A field trial of listening in noise-cancelling headphones .
 • Vis forfatter(e) (2015). Ordsky for lokale fakta. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Medieforsking kan trygga mediemangfaldet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mediedesign langs Bybanen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Live in the field - an ecology of tools for video journalism.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kritisk journalistikk på nye måtar. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Journalistikk for smartklokker. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Har radionyheitene gått ut på dato?
 • Vis forfatter(e) (2015). Forsking i Media City Bergen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Designing the Amplifon. A locative sound medium to supplement DAB radio. The Journal of Media Innovations. 58-73.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bringing to market an academic prototype for data-driven journalism.
 • Vis forfatter(e) (2015). Book review: Paddy Scannell’s Television and the Meaning of Live (2014). New Media & Society. 308-310.
 • Vis forfatter(e) (2015). Book review: Mobility and Locative Media, edited by Adriana de Souza e Sliva and Mimi Sheller. The Journal of Media Innovations. 74-76.
 • Vis forfatter(e) (2015). Amplifon – eksperiment med lokativ lyd på mobilen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Akademiske prototypar. Ei retning for medieutviklinga på Vestlandet. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Adoption of trust in mobile social media in a small Norwegian community.
 • Vis forfatter(e) (2014). Media design method. Combining media studies with design science to make new media. The Journal of Media Innovations.
 • Vis forfatter(e) (2014). God lokaljournalistikk berre på nett: Hypotetisk redesign av avisa Hordaland på Voss. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Design implications for mobile journalism beyond the professional newsroom.
 • Vis forfatter(e) (2014). Amplifon. På sporet av et mer intelligent radiomedium. Nordicom Information. 92-96.
 • Vis forfatter(e) (2013). What does it mean to trust the media?
 • Vis forfatter(e) (2013). Trust in the media across Europe. Communication Management Quarterly.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Influence of Social Media Use on Willingness to Share Location Information. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). 161-172.
 • Vis forfatter(e) (2013). Bruno Latour og teknologi: Moralske ikkemenneskelige aktører?
 • Vis forfatter(e) (2012). Nico Carpentier: Media and participation: a site of ideological-democratic struggle. Intellect, Chicago IL, 2011, 360 pp ISBN: 9781841504070. New Media & Society. 1067-1069.
 • Vis forfatter(e) (2012). Læraren veit best! UNIPED. 102-108.
 • Vis forfatter(e) (2012). Lokaljournalistikk for mobilen. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Locative journalism: Designing a location-dependent news medium for smartphones. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 297-314.
 • Vis forfatter(e) (2012). Journalistikken koloniserer universitetet. Nytt Norsk Tidsskrift. 329-336.
 • Vis forfatter(e) (2012). For and against Participation: A Hermeneutical Approach to Participation in the Media. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Effekten av sosiale medium-bruk på villigheit til å dele personleg informasjon på mobilen.
 • Vis forfatter(e) (2012). BBC Broadcasts to Portugal in World War II: how radio was used as a weapon of war. Journalism Studies.
 • Vis forfatter(e) (2011). The broadcast pulic and its problems. Javnost - The Public. 5-18.
 • Vis forfatter(e) (2011). Experimental evaluation of tools and concepts for location-aware journalism. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Design and Evaluation of a Location-based Mobile News Reader. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Two-way radio : audience partipication and editorial control in the future. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sound studies is still tuning in. New Media & Society. 1388-1393.
 • Vis forfatter(e) (2010). Review of Norwegian audience research.
 • Vis forfatter(e) (2010). Motives for and against participating. A hermeneutical study of media participation in Norway and Ireland, 2005-2006.
 • Vis forfatter(e) (2010). Materiality Up Front. A design approach to media research.
 • Vis forfatter(e) (2010). Location Journalism. Experimental procedures for making location-aware news to mobile phones.
 • Vis forfatter(e) (2010). Location Journalism. Experimental procedures for making location-aware news to mobile phones.
 • Vis forfatter(e) (2010). Journalisten som teknologisk determinist: holdninger til søkemotorer og nettpublisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Journalisten som teknologisk determinist.
 • Vis forfatter(e) (2010). Experimenting with new media for journalism. Nordicom Information. 83-93.
 • Vis forfatter(e) (2010). Digital radio in Europe : technologies, industries and cultures. Intellect Ltd..
 • Vis forfatter(e) (2010). Designing and evaluating a mobile tool for location-based news.
 • Vis forfatter(e) (2010). Baklengs akustisk historie.
 • Vis forfatter(e) (2010). An experimental approach to media research.
 • Vis forfatter(e) (2009). Normative media research moving from the ivory tower to the control tower. Nordicom Review. 3-17.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mikke Mus-faget slår tilbake. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sound Media. From Live Journalism to Music Recording.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sound Media. From Live Journalism to Music Recording.
 • Vis forfatter(e) (2007). Postphenomenology: A critical companion to ihde. International Journal of Philosophical Studies. 633-638.
 • Vis forfatter(e) (2007). Minimumsjournalistikk : eksperimentelle prosedyrer for demokratisk deltagelse i lydmedier. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). An Archaeology of Sound Media from the 2000s to the 1870s.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Interactive Sublime: Obstacles to dialogue in digital broadcasting. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Results of the COST A20 group for radio and music.
 • Vis forfatter(e) (2006). Nye medier, gammeldags journalistikk. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Gaining the Initiative. Preliminary results from a qualitative interview project.
 • Vis forfatter(e) (2006). ECREA Online. A member database.
 • Vis forfatter(e) (2005). Instructive media research.
 • Vis forfatter(e) (2005). Demostation - Democratic radio on the Internet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Apologetic Media Research. Nordicom Review.
 • Vis forfatter(e) (2004). Radioradio. Lyd i journalistikk. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mediumteori. Norsk Medietidsskrift. 24-49.
 • Vis forfatter(e) (2003). Truverde på spel. Syn og Segn. 28-35.
 • Vis forfatter(e) (2003). Truverde på spel. Syn og Segn.
 • Vis forfatter(e) (2003). P4-kulturen : media. Mål og makt. 10-15.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mediated Self-Control : Potentials of Radio and Telephone Convergence.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mediated Self-Control.
 • Vis forfatter(e) (2003). Fidelity matters : sound media and realism in the 20th century : doctoral thesis.
 • Vis forfatter(e) (2003). Bokmelding av "Se hva som skjer! : en studie av lyd som kommunikativt virkemiddel i TV" av Arnt Maasø. Norsk Medietidsskrift. 167-172.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mediated Self-Control.
 • Vis forfatter(e) (2002). Format Radio Realism.
 • Vis forfatter(e) (2001). The Vanishing Original. The Impact of Editing on Sound Fidelity.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sound Technology History.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sanselaus medievitskap. Ein kritikk av tekstteoretiske tilnærmingar til kringkasting.
 • Vis forfatter(e) (2001). Originalen som forsvann. Om musikkinnspeling gjennom det 20. århundret.
 • Vis forfatter(e) (2001). Omsetjing av "Ting å gjera med kjøpesenter" av Megan Morris. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Omsetjing av "Reklame: det magiske systemet" av Raymond Williams. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Omsetjing av "Postmoderne virtualitetar" av Mark Poster. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Medier og teknologifilosofi.
 • Vis forfatter(e) (2001). Magiske system. Klassiske tekster om medier og kultur. Spartacus.
 • Vis forfatter(e) (2001). Magiske system. Klassiske tekster om medier og kultur. Spartacus.
 • Vis forfatter(e) (2001). Lydlåtar. Om radio og musikkinnspeling.
 • Vis forfatter(e) (2001). Lydlege grensesnitt på datamaskina.
 • Vis forfatter(e) (2001). Journalistar er kyniske.
 • Vis forfatter(e) (2001). Editing the Present. Time in the All-News Format.
 • Vis forfatter(e) (2000). Retorisk spontanitet og kontroll. Rhetorica Scandinavica.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kampviljen i radio 9. april 1940. Syn og Segn.
 • Vis forfatter(e) (1999). Ønsker radiorevolusjon.
 • Vis forfatter(e) (1999). Revolusjon utan musikk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Medieavhengig i Amerika. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kjendisar i nedrykksstrid. ?.
 • Vis forfatter(e) (1999). Det sosiale medium.
 • Vis forfatter(e) (1999). - Respektløse mediekjendiser.
 • Vis forfatter(e) (1998). Viktig melding. Lytt til radio.
 • Vis forfatter(e) (1998). Språkrørsler i radio. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (1998). Opprop mot samtidsopportunisme. Syn og Segn.
 • Vis forfatter(e) (1997). Radioen og det lydlege : om nokre føresetnader for studiet av mediepersepsjon.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ny bok om teknologi

Les alt om mi nye fagbok "Teknologi. En teoretisk innføring".

--------------------------------------------------------------------

Mitt arbeid med innovasjon tek utgangspunkt i at ein professor har fire oppgåver: forsking, formidling, undervisning og innovasjon.

Innovasjonsstrategi

Innovasjon er eit ganske nytt tilskot til oppgåvene i akademia, og er ikkje anerkjent på same måte som dei tre andre. Mange akademikarar er skeptiske til å skulla «skitna til hendene sine» med innovasjon, noko eg har påtalt i Khrono.

Mitt bidrag til medieinnovasjon skjer ikkje på vegner av ei viss mediebedrift, ein offentleg instans eller forening, men på vegner av det norske samfunnet heilt generelt. Eg avstår planmessig frå sjølv å investera i forretningsprosjekt, og eg unngår også offentlege verv, styremedlemskap eller andre rollar der eg måtta ha fremja ei spesifikk interesse.

Slagordet mitt er: "Eg vil heller dra til Hallingdalen enn Silicon Valley". Det betyr at eg brukar mine ressursar på å bidra til innovasjonsprosjekt som vert konstruert i lokale og regionale omgivnader. I Noreg må me byggja våre eigne teknologiar, kompetanse og verksemder frå grasrota og opp. Me kan ikkje stola på avansert importert teknologi frå Google, Facebook og Apple. Eg vil heller stå ustøtt på ei lita tue her heime enn å stå fjellstøtt i ein allianse med globale bedrifter frå Silicon Valley i USA.

INJECT

INJECT star for “Innovation Journalism – Enhanced Creativity Tools” og var eit forskings- og utviklingsprosjekt leia av professor Neil Maiden ved City University London. Det var finansiert av EUs Horizon 2020 forskings- og innovasjonsprogram frå 2017-2018. Det var eit stort anlagt samarbeid mellom institusjonar i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Hellas og Noreg. Eg var leiar for det norske delprosjektet.

TekLab

TekLab er det fremste verkemiddelet eg har for mediedesign og innovasjonsprosjekt. TekLab er eit nettverk for studentaktiv teknologiutvikling, som eg er leiar for, og som for tida vert støtta av HK-dir under program for studentaktiv læring og tiltak for økt arbeidslivsrelevans i høgare utdanning. TekLab har tidlegare hatt status som forskingsnettverk for "Teknologi og materialmiljø" i SAMKUL, Noregs forskingsråd i 2018-2019.

Tipps

Prosjektet Tipps viser godt korleis TekLab kan bidra til innovasjon. Tipps er ei teneste som hjelper lokalaviser å ta imot nyheitstips særleg frå ungdom. Tipps er no eit kommersielt produkt som vert drifta av firmaet Future Solutions på Bømlo. Produktet begynte som ein prototype kalt Ekko som vart laga av studentar ved UiB i 2019, og ressursane til TekLab var sentrale for å få dette til å skje. To studentgrupper har seinare bidratt til å vidareutvikla prototypen, og det er Tipps vol.2 - Ungdommen har også nyheter ved Universitetet i Stavanger og Gi oss et lite vink ved Universitetet i Bergen.

Finansiering av Tipps:

 • 2018: Vellykket finansiering av SkatteFUNN Hallingdølen prosjekt 289108 i samarbeid mellom Hallingdølen, konsulentselskapet Future Solutions og TekLab. Prosjektet bygger på studenters prototype i kurset MIX250.
 • 2018: Vellykket finansiering av SkatteFUNN Hordaland Bladdrift prosjekt 305648i samarbeid mellom Hordaland, konsulentselskapet Future Solutions og TekLab. Prosjektet bygger på studenters prototype i kurset MIX250.

Studentbaserte innovasjonsprosjekt

Eg er mentor for ei rekke entreprenørskapsprosjekt der ambisiøse studentar går vidare med idéar dei har fått under utdanninga.

 • 2023: Mentor for søknad til UiB Idé ved bachelorkandidat på MIX Hedvig Bache Hungnes og medstudentar:Studybuddies. Søknaden vart innvilga 100.000 kr til vidare utvikling og kommersialisering.
 • 2023: Mentor for søknad til UiB Idé ved kollega John Magnus R. Dahl i Media Futures: Safe Space - The responsible dating app. Søknaden vart ikkje innvilga.
 • 2021: Mentor for søknad til UiB Idé ved student Gianmarco Caruso basert på hans masterprosjekt: Diem: A math-less clock for people with Down syndrome. Søknaden vart innvilga 100.000 kr til vidare utvikling og kommersialisering.
 • 2021: Mentor for søknad til UiB Idé frå ei studentgruppe på kurset MIX250 med prosjektet WindFace. Søknaden vart ikkje innvilga.
 • 2021: Mentor for søknad til UiB Idé frå ei studentgruppe på kurset MIX250 med prosjektet Værkampen. Søknaden vart ikkje innvilga.
 • 2021: Mentor for Jo Fridstrøm, masterstudent ved UiS, som var praktikant i TekLab i samband med sitt masterprosjekt i samfunnssikkerhet ved UiS. Jo bidro sterkt til innovasjonsprosjektet Tipps.
 • 2019: Mentor for PhD-kandidat Joakim Vindenes og masterstudent Audun Klyve Gulbrandsen i forbindelse deira søknad om STUD-ENT-midlar frå Norges Forskningsråd. Dei fikk 1.000.000 kr til å etablere selskapet Spello.
 • 2017: Mentor for Yan Kai, en masterstudent ved Vienna University of Technology. Hun var Erasmus+-praktikant ved TekLab. Les hennar artikkel "First ever Erasmus intern at TekLab".
 

 

Teknologi. En teoretisk innføring

av Lars Nyre

Boken blir utgitt på Universitetsforlaget i april 2024. Den er på 592 sider og er skrevet på bokmål. Boken er gjennomillustrert av tegner Atle Skorstad. ISBN: 9788215050133. Les mer om boken og bestill ditt eksemplar på forlagets hjemmeside.

Hvordan kan vi forstå det moderne teknologiske samfunnet?

Teknologi er for viktig til å overlates til spesialister. Boken er skrevet for å være forståelig for alle som ønsker å få en dypere forståelse for moderne teknologier og menneskenes forhold til dem.

Vi mennesker er omgitt av nye teknologier med kraftfulle egenskaper. De tar over stadig flere handlinger vi tidligere måtte gjøre selv. De teknologiske tingene er gjerne håndfaste og begripelige når vi får dem i hus, slik som bilen, støvsugeren og den bærbare datamaskinen. Men prosessene som ledet frem til dem er det sjelden vi får innsikt i.

Om vi løfter blikket og forsøker å forstå den teknologiske utviklingen i et lengre tidsperspektiv, blir bildet raskt uklart. Samtidig som mennesker blir stadig mer avhengige av teknologi, blir teknologiene stadig mindre forståelige for oss.

Hva er det egentlig som driver utviklingen, og hvilken påvirkningskraft har vi mennesker på retningen den tar? I denne boken presenteres teknologiteorier fra en rekke kjente og mindre kjente akademikere. De forklarer hvordan teknologier har utviklet seg historisk, hvilke teknikker vi bruker for å håndtere dem, og hvordan disse avanserte maskinene faktisk fungerer.

Om boken

Boken har tjuefire kapitler som er fordelt i tre deler. 

Del 1: Drivkrefter.
Teorier om hvordan vi kan forstå den teknologiske utviklingen og dens påvirkning på enkeltmennesker, samfunn og naturen.

01: Fiksjonsfortellinger
02: Storhistorie
03: Fremskrittsoptimisme
04: Teknologisk determinisme
05: Teknisk evolusjon
06: Fremmedgjøring
07: Antropocen
08: Sosialkonstruktivisme

Del 2: Teknikker.
Teorier om hvordan mennesker lager teknologier, og de tekniske ferdighetene man må tilegne seg for å kunne bidra til utviklingen.

09: Hverdagsbruk
10: Ekspertise
11: Oppfinnelse
12: Industridesign
13: Interaksjonsdesign
14: Designetikk
15: Innovasjon
16: Forskning og utvikling (FoU)

Del 3: Maskiner.
Teorier om hvordan avanserte teknologier faktisk fungerer, og hvilke tekniske egenskaper de har.

17: Maskiner
18: Elektroniske medier
19: Datamaskiner
20: Internett
21: Kunstig intelligens
22: Roboter
23: Virtuell virkelighet
24: Singulariteten

Tilknyttet innhold