Hjem
Lars Tuastads bilde

Lars Tuastad

Førsteamanuensis
 • E-postLars.Tuastad@uib.no
 • Telefon+47 454 88 282
 • Besøksadresse
  Lars Hillesgt. 3
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Tidsskriftartikler
 • Tuastad, Lars; Stige, Brynjulf. 2018. Music as a way out: How musicking helped a collaborative rock band of ex-inmates. British Journal of Music Therapy (BJMT). 32: 27-37. doi: https://doi.org/10.1177/1359457518759961
 • Tuastad, Lars; Solevåg, Hans Marius. 2017. Tause menn som snakker. Erfaringer fra gruppetilbudet "Musikkopplevelser". Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 14: 350. doi: DOI:10.18261/issn.1504-3010-2017-04-07
 • Tuastad, Lars. 2015. Paradoks som moglegheitskapande ressurs i kriminalomsorga. Psyke & Logos. 36: 220-241.
 • Tuastad, Lars; Stige, Brynjulf. 2015. The revenge of Me and THE BAND’its: A narrative inquiry of identity constructions in a rock band of ex-inmates. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 24: 252-275. doi: 10.1080/08098131.2014.967713
 • Tuastad, Lars. 2014. Oskeladden og dei gode hjelparane? Musikkterapi. 2. 8-17.
 • Tuastad, Lars. 2013. Pop and rock with colours: easy ways of building a pop-rock band using special tunings and colours. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 22: 171-172. doi: 10.1080/08098131.2013.797699
 • Tuastad, Lars; O'Grady, Lucy. 2013. Music therapy inside and outside prison - A freedom practice? Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 22: 210-232. doi: 10.1080/08098131.2012.752760
 • Tuastad, Lars. 2007. Music and Health. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 16: 180-181.
Rapporter/avhandlinger
 • Tuastad, Lars. 2014. Innafor og utanfor. Rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern. Universitetet i Bergen.
Bokkapitler
 • Tuastad, Lars. 2016. "Til alle som har falt...en gang". Erfaringar frå rusførebyggjande konsertføredrag for konfirmantungdomar. kapittel, sider 191-209. I:
  • Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein. 2016. I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. 254 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.