Hjem
Lars Tuastads bilde

Lars Tuastad

Førsteamanuensis
 • E-postLars.Tuastad@uib.no
 • Telefon+47 454 88 282
 • Besøksadresse
  Lars Hilles gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Long-Term Effects of Short-Term Music Therapy for Prison Inmates: Six-Year Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. International journal of offender therapy and comparative criminology. 1-15.
 • Vis forfatter(e) 2018. Music as a way out: How musicking helped a collaborative rock band of ex-inmates. British Journal of Music Therapy (BJMT). 27-37.
 • Vis forfatter(e) 2015. The revenge of Me and THE BAND’its: A narrative inquiry of identity constructions in a rock band of ex-inmates. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 252-275.
 • Vis forfatter(e) 2015. Paradoks som moglegheitskapande ressurs i kriminalomsorga. Psyke & Logos. 220-241.
 • Vis forfatter(e) 2014. Oskeladden og dei gode hjelparane? . Musikkterapi. 8-17.
 • Vis forfatter(e) 2013. Music therapy inside and outside prison - A freedom practice? Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 210-232.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Tretrinnsmodellen. Hvordan musikkterapi er organisert som et gjennomgående tilbud i Bergen ved spesialisthelsetjenesten (trinn 1 - DPS), i primærhelsetjenesten (trinn 2 - MOT82) og ut i det lokale kulturliv (trinn 3).
 • Vis forfatter(e) 2016. Rockens rolle innanfor kriminalomsorg og ettervern.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Tuastad&Sommerbakk: Eit konsertføredrag om personlege endringsprosessar.
 • Vis forfatter(e) 2018. Music therapy festival 1-2-3 – an example of music therapy practice in the mental health field.
 • Vis forfatter(e) 2018. Kropp og sjel og sånn. Hva vet vi om sammenhengene mellom levd liv, følelser og estetikk på den ene siden, og helse på den andre?
 • Vis forfatter(e) 2017. Utan Terapeut – MOT82 UT i lokalsamfunnet. Noen erfaringer fra Bruker Spør Bruker evalueringen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Paradoxes as a source of resource in Correctional Services.
 • Vis forfatter(e) 2015. Innanfor og utanfor - Rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern.
 • Vis forfatter(e) 2014. ROCK`S ROLE AS MUSIC THERAPEUTIC ARENA IN CORRECTIONAL SERVICES .
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2013. Pop and rock with colours: easy ways of building a pop-rock band using special tunings and colours. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 171-172.
 • Vis forfatter(e) 2007. Music and Health. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 180-181.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2014. Innafor og utanfor. Rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) 2016. Evaluering av prosjektet MOT82 .
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Tause menn som snakker. Erfaringer fra gruppetilbudet "Musikkopplevelser". Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 350.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2016. "Til alle som har falt...en gang". Erfaringar frå rusførebyggjande konsertføredrag for konfirmantungdomar. 191-209. I:
  • Vis forfatter(e) 2016. I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Norges musikkhøgskole.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.