Hjem
Leif Ove Larsens bilde
Foto:
Zulfikar Fahmy
 • E-postleif.larsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 16+47 411 06 538
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  511
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Mine forskningsinteresser er særlig rettet mot medienes samfunnsmessige og kulturelle betydninger, med særlig vekt på medienes plass og rolle i demokratiske samfunn. Innenfor dette brede interessefelt, er det mulig å peke på tre røde tråder i min forskning: humor og komedie i norsk film- og fjernsynshistorie; journalistikk generelt og kulturjournalistikk spesielt; og offentlighetshistorie og -teori. Interessen for film- og tv-historie ble vekket allerede i hovedoppgaven om reklamefilmens sosialhistorie og deretter en doktoravhandling om den romantisk komedie som moderniseringsagent på 1950-tallet. De siste tyve årene har jeg studert utviklingen i norsk kulturjournalistikk, både gjennom historiske studier, kulturjournalistikkens møte med det digitale og i et nordisk komparativt prosjekt (2017). Offentlighetsforskning har stått sterkt i fagmiljøet mitt ved UiB, og nådde et høydepunkt med det internasjonalt unike storverket "Allmenningen. Historien om norsk offentlighet" (2017), hvor jeg blant annet skrev kapitlet om offentligheten under andre verdenskrig (illegal presse, propganda). De siste årene har jeg også vært opptatt av innovasjon, og særlig betydningen av samspillet mellom akademia og mediebransjen. I 2022 er jeg i gang med en studie av hvordan dette sampillet foregår i europeiske medieklynger, med sikte på økt forståelse av det som gjerne kalles økosystemer for innovasjon innenfor ulike universitetssystem og politiske kulturer.

 

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2007). Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2004). Metodbok för medievetenskap. Liber.
 • Vis forfatter(e) (2002). Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Media‐Tech Companies as Agents of Innovation: From Radical to Incremental Innovation in a Cluster. Media and Communication.
 • Vis forfatter(e) (2010). Documentary in a culture of clearance : a study of knowledge of and attitudes toward copyright and fair use among Norwegian documentary makers. Popular Communication - The International Journal of Media and Culture. 46-60.
 • Vis forfatter(e) (2006). Underholdningens gunst: Leif Juster og filmkomedien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 33-41.
 • Vis forfatter(e) (2005). Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 8-9.
 • Vis forfatter(e) (2004). Du store alpakka! Komiske lærere i norsk film. Historie. 62-73.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kunnskapens gjerder. Intellektuell eiendom og akademia. Norsk Medietidsskrift. 105-120.
 • Vis forfatter(e) (2002). Filmmoro på norsk: Historien om et smertensbarn? Z filmtidsskrift. 5-15.
 • Vis forfatter(e) (2001). Respektløs moro? Satire og parodi i 1960-årenes tv-komedie. Norsk Medietidsskrift. 5-24.
 • Vis forfatter(e) (1996). Situasjonskomedien : humor på samlebånd. Norsk Medietidsskrift. 62-70.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Mediating the welfare state: journalistic representations of institutional dysfunction.
 • Vis forfatter(e) (2012). Migrant Cinema and Cultural Identity - A Public Sphere Perspective.
 • Vis forfatter(e) (2012). A National Laughter: The Popular Film Comedy.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fotografiet og Justers stjernebilde.
 • Vis forfatter(e) (2010). Comic Encounters: Cultural Identity in Popular Film and Television Comedy.
 • Vis forfatter(e) (2009). Is Copyright a problem for Norwegian Filmmakers?
 • Vis forfatter(e) (2009). Fair Use in a Culture of Clearance: A Study of Knowledge of and Attitudes Towards Copyright and Fair Use among Norwegian Documentary Makers.
 • Vis forfatter(e) (2009). Copyright and Fair Use in a Culture of Clearance.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Unruly Body: Leif Juster and Popular Norwegian Film Comedy.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fair Use in a Culture of Clearance: A Study of Knowledge and Attitudes towards Copyright and Fair Use among Norwegian Documentary Makers.
 • Vis forfatter(e) (2008). Entertaining the Nation: Leif Juster and a Century of popular Comedy.
 • Vis forfatter(e) (2008). A Funny Icon: Leif Juster as Star/Comedian.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ikkje med mine skattepengar! Om kulturpolitikkens normative grunngjeving.
 • Vis forfatter(e) (2007). Film in Norwegian History Writing.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kulturjournalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Film in National History Writing.
 • Vis forfatter(e) (2005). Leif Juster og filmen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Filmkomedien og den norske filmkanon.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kjønnsløse bokormer: Komiske lærere i norsk film.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Comedien as Star: Cultural Populism and the Changing Image of a Clown.
 • Vis forfatter(e) (2003). Terningens ubehag.
 • Vis forfatter(e) (2003). En tvilsom coctail: Filmkomedien, revyscenen og moderne moro omkring 1930.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Archive and the Researcher.
 • Vis forfatter(e) (2002). Respektløs moro? Satire og parodi i 1960-årenes tv-komedie.
 • Vis forfatter(e) (2002). Norsk filmhistorie: Status og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2002). Moro i husmorparadiset: Norske filmkomedier og husmorsamfunnets modernisering.
 • Vis forfatter(e) (2001). I den gode saks tjeneste. Kultur i Dagbladet i 1960 og 2001.
 • Vis forfatter(e) (1992). Lessons in the art of marriage: remarks on the most popular Norwegian film comedies of the 1950s.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). The Journalistic Institution Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. University of Chicago Press.
 • Vis forfatter(e) (2016). Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd..
 • Vis forfatter(e) (2012). Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Spartacus.
 • Vis forfatter(e) (2004). Søkelys på kulturjournalistikk. Institutt for informasjons- og medievitenskap.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Kampf um Norwegen: Filmatiske virkemidler og propagandahistorisk kontekst. Nordiki.no. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kampf um Norwegen. Cinemateket USF program. 10-11.
 • Vis forfatter(e) (2003). Bygdetullinger, underbukser og annen billig moro - Norke folkekomedier under lupen. Cinemateket - Bergen Filmklubb. 76-79.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2014). Delineating boundaries between 'us' and 'them'.
 • Vis forfatter(e) (1999). Moderniseringsmoro : romantiske komedier i norsk film 1950-1965 : sjangeren, publikum, sosialhistorien. 42.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2009). Samtale om kulturjournalistikk i norsk presse.
 • Vis forfatter(e) (2007). Og nå: Reklame! (om mat).
 • Vis forfatter(e) (2007). Og nå: Reklame! (om hygiene).
 • Vis forfatter(e) (2007). Og nå: Reklame! (om husmoren i reklamefilm).
 • Vis forfatter(e) (2006). Filmfront om den romantisk komedien.
 • Vis forfatter(e) (2002). Om den amerikanske situasjonskomedien Cosby-show spesielt og svarte komikere i USA generelt.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Prestisjeprosjektet som nesten veltet Norsk Fim A/S. En produksjonsstudie av "Hans Nielsen Hauge". 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Et vaklende kulturpolitisk instrument . 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). What Is Cultural News Good For? Finnish, Norwegian, and Swedish cultural journalism in public service organisations. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Liberalisering og differensiering. 66 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Journalistiske virkelighetsbilder av velferdsstaten: fremstillingen av det offentlige omsorgsapparatet i «Jannes historie». 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Cultural rebels, popular journalism and niche journalism in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). 1940-1945: Erfaringer med det totalitære. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Future of Interpretative Journalism. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). New Voices, New Stories: Migrant Cinema and Television in Norway. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nytt, brett, nett. Journalsitikk i forandring. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kunnskapens apostler: Bilder av læreren i norsk film. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kultur på nett og brett. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lystige spor: Leif Juster som biografisk utfordring. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). En kulturjournalistikkens renessanse? Om kulturdekning i papir- og nettaviser. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Avant-garde Comedy and Populism: The Star Image of Comedian Rolv Wesenlund. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Jentemoro fra Hollywood: 'The Sweetest Thing' og den romantiske komediens konvensjoner. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hva er sjangeranalyse? 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Forskyvninger: Kulturdekningen i norske dagsaviser 1964-2005. 55 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Film og kino - institusjoner og historie. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tekstanalyse. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Generalisering. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forskningsdesign og forskningsrapportering. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Pinlig moro. Kjønn, kjærlighet og humor i romantisk komedie. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Textanalys. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Generalisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forskningsdesign. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Muntre perspektiv: Fjernsynskomediens estetikk. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tekstanalyse. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Generalisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forskningsdesign. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kulturjournalistikk og offentlighet. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Film og kino : institusjoner og historie. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kompaniskap og kjønnskamp. Ekteskapskomedier i norsk film 1951-1964. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Let's Stay Married: Notes on Norwegian Romantic Comedies of the 1950's.
 • Vis forfatter(e) (1993). Let's stay Married : Notes on Norwegian Romantic Comedies of the 1950' s.
 • Vis forfatter(e) (1993). Husmoren vaskes ut : støv på hjernen og 50-tallets familieideal. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Egons planer og Olsenbanden som komedie : et notat om planens bidrag til Olsenbandens narrative struktur. 13 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publikasjoner i Cristin

Noen nyere publikasjoner:

 

Innovasjon

Ana Milojevic og Leif Ove Larsen (2024): "Media-Tech Companies as Agents of Innovation: From Radical to Incremental Innovation in a Cluster" i Media and Communication vol 12. Special issue: Unpacking Innovation and the Locus of Change. http://doi.org/10.17645/mac.7501

 

Film / TV

To kapitler i Helset og Moseng (red): Norsk Film A/S. En kulturhistorie (2020), begge sammen med Ane Tryggeseid:

 • "Et vaklende kulturpolitisk instrument" (om Norsk Film A/S 1950-1965), og
 • "Prestisjeprosjektet som nesten veltet Norsk Film A/S. En produksjonsstudie av Hans Nielsen Hauge (Kåre Bergstrøm 1961)"

"New Voices, New Stories: Migrant Cinema and Television in Norway" in Bondebjerg, Redvall & Higson (eds): European Cinema and television. Cultural Policy and Everyday Life (2015)

"Avant-garde comedy and populism: the star image of comedian Rolv Wesenlund" in S´Tytti Soila (ed): Stellar Encounters. Stardom in Popular European Cinema (2009)

"Lystige Spor: Leif Juster som biografisk utfordring" i Brinch & Gjelsvik (red): Veier tilbake. Filmhistoriske perspektiver (2009)

 

Journalistikk

To artikler i Nete Nørgaard Kristensen & Kristine Riegert (red): Cultural Journalism in the Nordic Countries (2017):

 • "Cultural rebels, Popular Journalism and Niche Journalism in Norway", sammen med Jan Fredrik Hovden og Silje Nygaard
 • "What is Cultural News good for? Finnish, Norwegian and Swedish cultural journalism in public service organisatsions", sammen med Heikki Hellman, Kristina Riegert, Andreas Widholm & Silje Nygaard

"The Future of Interpretative Journalism" i Eide, Sjøvaag & Larsen (eds): Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations (2016)

"Kultur på nett og brett" i Eide, Larsen & Sjøvaag (red): Kultur på nett opg brett. Journalistikk i forandring (2012)

 

Offentlighetsforskning

"1940-1945: Erfaringer med det totalitære" kap.6 i Jostein Gripsrud (red): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet (2017)

"Documentary in a Culture of Clearance: A Study of Knowledge of and Attitudes Toward Copyright and Fair Use among Norwegian Documentary Makers" in Popular Communication (no 1:2010)