Hjem
 • E-postLeif.Larsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 16+47 411 06 538
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauriz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  511
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Norsk film- og fjernsynshistorie

Komediegenren / genreteori

Kulturjournalistikk og kritikk

Offentlighets- og demokratiteori

Opphavsrett og digitalisering

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2007). Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2004). Metodbok för medievetenskap. Liber.
 • Vis forfatter(e) (2002). Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Documentary in a culture of clearance : a study of knowledge of and attitudes toward copyright and fair use among Norwegian documentary makers. Popular Communication - The International Journal of Media and Culture. 46-60.
 • Vis forfatter(e) (2006). Underholdningens gunst: Leif Juster og filmkomedien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 33-41.
 • Vis forfatter(e) (2005). Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 8-9.
 • Vis forfatter(e) (2004). Du store alpakka! Komiske lærere i norsk film. Historie. 62-73.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kunnskapens gjerder. Intellektuell eiendom og akademia. Norsk Medietidsskrift. 105-120.
 • Vis forfatter(e) (2002). Filmmoro på norsk: Historien om et smertensbarn? Z filmtidsskrift. 5-15.
 • Vis forfatter(e) (2001). Respektløs moro? Satire og parodi i 1960-årenes tv-komedie. Norsk Medietidsskrift. 5-24.
 • Vis forfatter(e) (1996). Situasjonskomedien : humor på samlebånd. Norsk Medietidsskrift. 62-70.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2002). Norgeshistorien og norsk filmhistorie. Teoretiske perspektiver og empiriske poenger. 43. 43. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Kulturjournalistikk. Rapport til SKUP-konferansen 23.-25.mars 2001 i Tromsø. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Fleksible konvensjoner : filmsjangre og historie. 31. 31. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Når voice-over bestemmer rytmen. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Det lykkelige femtitallet. Etterkrigsårene sett gjennom populære norske filmkomedier.
 • Vis forfatter(e) (2011). Skråblikk på velferdssamfunnet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Samlivets vanskelige kunst.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hvem er redd for Virginia Wolf?
 • Vis forfatter(e) (2010). Støv på hjernen og femtitallets husmorideal.
 • Vis forfatter(e) (2010). Det lykkelige femtitallet. Etterkrigsårene sett gjennom populære norske filmkomedier.
 • Vis forfatter(e) (2008). Klareringskultur og kreative valg i dokumentarfilm.
 • Vis forfatter(e) (2008). Begeistringens journalistikk: "Norwave" og norsk filmjournalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Kampf um Norwegen" som propagandafilm.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Kampf um Norwegen" i et propagandahistorisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Åsane - Hollywood: Filmmannen Rasmus Breistein.
 • Vis forfatter(e) (2005). Opphavsrett - en trussel mot ytringsfriheten?
 • Vis forfatter(e) (2004). "Kjærlighetens kjøtere" og norsk film.
 • Vis forfatter(e) (2002). Moderne humor: Tendenser i dagens film- og fjernsynskomedie.
 • Vis forfatter(e) (1994). The missing history of the Norwegian sitcom.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Mediating the welfare state: journalistic representations of institutional dysfunction.
 • Vis forfatter(e) (2012). Migrant Cinema and Cultural Identity - A Public Sphere Perspective.
 • Vis forfatter(e) (2012). A National Laughter: The Popular Film Comedy.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fotografiet og Justers stjernebilde.
 • Vis forfatter(e) (2010). Comic Encounters: Cultural Identity in Popular Film and Television Comedy.
 • Vis forfatter(e) (2009). Is Copyright a problem for Norwegian Filmmakers?
 • Vis forfatter(e) (2009). Fair Use in a Culture of Clearance: A Study of Knowledge of and Attitudes Towards Copyright and Fair Use among Norwegian Documentary Makers.
 • Vis forfatter(e) (2009). Copyright and Fair Use in a Culture of Clearance.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Unruly Body: Leif Juster and Popular Norwegian Film Comedy.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fair Use in a Culture of Clearance: A Study of Knowledge and Attitudes towards Copyright and Fair Use among Norwegian Documentary Makers.
 • Vis forfatter(e) (2008). Entertaining the Nation: Leif Juster and a Century of popular Comedy.
 • Vis forfatter(e) (2008). A Funny Icon: Leif Juster as Star/Comedian.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ikkje med mine skattepengar! Om kulturpolitikkens normative grunngjeving.
 • Vis forfatter(e) (2007). Film in Norwegian History Writing.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kulturjournalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Film in National History Writing.
 • Vis forfatter(e) (2005). Leif Juster og filmen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Filmkomedien og den norske filmkanon.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kjønnsløse bokormer: Komiske lærere i norsk film.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Comedien as Star: Cultural Populism and the Changing Image of a Clown.
 • Vis forfatter(e) (2003). Terningens ubehag.
 • Vis forfatter(e) (2003). En tvilsom coctail: Filmkomedien, revyscenen og moderne moro omkring 1930.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Archive and the Researcher.
 • Vis forfatter(e) (2002). Respektløs moro? Satire og parodi i 1960-årenes tv-komedie.
 • Vis forfatter(e) (2002). Norsk filmhistorie: Status og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2002). Moro i husmorparadiset: Norske filmkomedier og husmorsamfunnets modernisering.
 • Vis forfatter(e) (2001). I den gode saks tjeneste. Kultur i Dagbladet i 1960 og 2001.
 • Vis forfatter(e) (1992). Lessons in the art of marriage: remarks on the most popular Norwegian film comedies of the 1950s.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2012). Demokratiboden - ein av 3 stands frå SV fakultetet under Forskingsdagane 2012.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2014). Editorial. Journal of Scandinavian Cinema. 179-182.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2010). Sitatrett og monopol. Dagens næringsliv. 50-50.
 • Vis forfatter(e) (2010). Etter profetene. Respons til Daniel Apollon. Norsk Medietidsskrift. 407-410.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2010). Genrefilm i DDR. Norsk Medietidsskrift. 103-106.
 • Vis forfatter(e) (2005). Innsiktsfullt om samproduksjon av film og tv-dramatikk. Norsk Medietidsskrift. 68-70.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). The Journalistic Institution Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. University of Chicago Press.
 • Vis forfatter(e) (2016). Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd..
 • Vis forfatter(e) (2012). Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Spartacus.
 • Vis forfatter(e) (2004). Søkelys på kulturjournalistikk. Institutt for informasjons- og medievitenskap.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2013). Metodebok for mediefag, 4. utgave.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). Maskulinitetskonstuksjoner i mann.
 • Vis forfatter(e) (2006). Iscenesatt autentisitet - Tabloidjournalistikk på glanset papir : Fokus på kjendisukebladet Se og Hør.
 • Vis forfatter(e) (2005). Morskjærlighet og myter : en analyse av morskjærlighet og mødre i reklame.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). I den gode sak sin teneste : - Eit casestudie av filmen Import Eksport sitt møte med kulturjournalistikken.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fra Parkteateret til Møllebyen : - en analyse av kinohistorien og filmrepertoaret i Moss i en periode med store forandringer.
 • Vis forfatter(e) (2006). Filmbyen Bergen? : En undersøkelse av Bergens forutsetninger for å bli en ledende region innen spillefilmproduksjon i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Geir var utro mens jeg fødte" : - en studie av virkelighetsfortellinger i ukebladene Allers og Norsk Ukeblad i lys av samfunnsutviklingen i perioden 1955-2000.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Day After Tomorrow : markedsføring av en moderne blockbuster.
 • Vis forfatter(e) (2005). Filmanmeldernes makt og avmakt : en studie av filmanmeldelser og forholdet til besøkstallet ved Bergen Kino, med særlig vekt på den estetiske dommen i anmeldelsene.
Database
 • Vis forfatter(e) (2010). Illegale aviser. En database av norske illegale aviser 1940-45.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Kampf um Norwegen: Filmatiske virkemidler og propagandahistorisk kontekst. Nordiki.no. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kampf um Norwegen. Cinemateket USF program. 10-11.
 • Vis forfatter(e) (2003). Bygdetullinger, underbukser og annen billig moro - Norke folkekomedier under lupen. Cinemateket - Bergen Filmklubb. 76-79.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2010). Nyheter på liv og død. Bergens Tidende. 25-25.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nyheter på liv og død. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2010). NRK og sitatretten. Vox publica. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). NRK og sitatretten. Dagens næringsliv. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Humorens normalisering. Dagens næringsliv. 68-68.
 • Vis forfatter(e) (2003). Gøy på landet? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kampen om konsumentens sjel : noen tendenser i etterkrigsreklamens retorikk. Akt. 2.
 • Vis forfatter(e) (1995). I reklamens forheksede skog. Norsk Medietidsskrift. 162-165.
 • Vis forfatter(e) (1994). Kjønnsroller og reklame. Norsk Medietidsskrift. 151-156.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2014). Delineating boundaries between 'us' and 'them'.
 • Vis forfatter(e) (1999). Moderniseringsmoro : romantiske komedier i norsk film 1950-1965 : sjangeren, publikum, sosialhistorien. 42.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2010). Illegale aviser fra krigen blir digitalisert og lagt ut på nettet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Om anmeldernes forhold til norsk film.
 • Vis forfatter(e) (2008). Husmorrollen i ny norsk film.
 • Vis forfatter(e) (2008). Filmatisering av litteratur.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bryllupsfilmene dominerer på kino.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ikke lenger ny humor.
 • Vis forfatter(e) (2005). Evig liv.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tøffe tak for TV3.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norsk komedie i tykk tåke.
 • Vis forfatter(e) (2003). Le deg langlivet og lykkelig.
 • Vis forfatter(e) (2003). Endelig norsk romantikk!
 • Vis forfatter(e) (2002). Tendenser i nyere tv-serier.
 • Vis forfatter(e) (2002). Om kvinnelige komikere og kvinnehumor på fjernsyn.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den nye tv-humoren.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den nye tv-humoren.
 • Vis forfatter(e) (2001). Norsk kulturjournalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2001). Hvorfor følger "alle" med på "Farmen"?
 • Vis forfatter(e) (2001). Allmenkringkastingens framtid.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2009). Samtale om kulturjournalistikk i norsk presse.
 • Vis forfatter(e) (2007). Og nå: Reklame! (om mat).
 • Vis forfatter(e) (2007). Og nå: Reklame! (om hygiene).
 • Vis forfatter(e) (2007). Og nå: Reklame! (om husmoren i reklamefilm).
 • Vis forfatter(e) (2006). Filmfront om den romantisk komedien.
 • Vis forfatter(e) (2002). Om den amerikanske situasjonskomedien Cosby-show spesielt og svarte komikere i USA generelt.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Prestisjeprosjektet som nesten veltet Norsk Fim A/S. En produksjonsstudie av "Hans Nielsen Hauge". 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Et vaklende kulturpolitisk instrument . 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). What Is Cultural News Good For? Finnish, Norwegian, and Swedish cultural journalism in public service organisations. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Liberalisering og differensiering. 66 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Journalistiske virkelighetsbilder av velferdsstaten: fremstillingen av det offentlige omsorgsapparatet i «Jannes historie». 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Cultural rebels, popular journalism and niche journalism in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). 1940-1945: Erfaringer med det totalitære. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Future of Interpretative Journalism. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). New Voices, New Stories: Migrant Cinema and Television in Norway. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nytt, brett, nett. Journalsitikk i forandring. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kunnskapens apostler: Bilder av læreren i norsk film. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kultur på nett og brett. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lystige spor: Leif Juster som biografisk utfordring. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). En kulturjournalistikkens renessanse? Om kulturdekning i papir- og nettaviser. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Avant-garde Comedy and Populism: The Star Image of Comedian Rolv Wesenlund. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Jentemoro fra Hollywood: 'The Sweetest Thing' og den romantiske komediens konvensjoner. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hva er sjangeranalyse? 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Forskyvninger: Kulturdekningen i norske dagsaviser 1964-2005. 55 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Film og kino - institusjoner og historie. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tekstanalyse. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Generalisering. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forskningsdesign og forskningsrapportering. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Pinlig moro. Kjønn, kjærlighet og humor i romantisk komedie. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Textanalys. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Generalisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forskningsdesign. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Muntre perspektiv: Fjernsynskomediens estetikk. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tekstanalyse. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Generalisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forskningsdesign. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kulturjournalistikk og offentlighet. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Film og kino : institusjoner og historie. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kompaniskap og kjønnskamp. Ekteskapskomedier i norsk film 1951-1964. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Let's Stay Married: Notes on Norwegian Romantic Comedies of the 1950's.
 • Vis forfatter(e) (1993). Let's stay Married : Notes on Norwegian Romantic Comedies of the 1950' s.
 • Vis forfatter(e) (1993). Husmoren vaskes ut : støv på hjernen og 50-tallets familieideal. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Egons planer og Olsenbanden som komedie : et notat om planens bidrag til Olsenbandens narrative struktur. 13 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). The Public Sphere and Models of Democracy. 151-152. I:
  • Vis forfatter(e) (2010). The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
 • Vis forfatter(e) (2010). Introduction to Nancy Fraser: Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. 127-127. I:
  • Vis forfatter(e) (2010). The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
 • Vis forfatter(e) (2010). Introduction to John Rawls: The Idea of Public Reason Revisited. 205-205. I:
  • Vis forfatter(e) (2010). The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2002). Familielivets komikk: Hjemmekos i norske filmkomedier. 189-203.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2000). Medietekster. Teksteori og tekstanalyse.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publikasjoner i Cristin