Hjem
Leif Ove Larsens bilde

Leif Ove Larsen

Instituttleder
 • E-postLeif.Larsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 16+47 411 06 538
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  511
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Norsk film- og fjernsynshistorie

Komediegenren / genreteori

Kulturjournalistikk og kritikk

Offentlighets- og demokratiteori

Opphavsrett og digitalisering

 

Lærebok
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Larsen, Leif Ove; Nærland, Torgeir Uberg. 2010. Documentary in a culture of clearance : a study of knowledge of and attitudes toward copyright and fair use among Norwegian documentary makers. Popular Communication - The International Journal of Media and Culture. 46-60.
 • Larsen, Leif Ove. 2006. Underholdningens gunst: Leif Juster og filmkomedien. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 33-41.
 • Helland, Knut; Østbye, Helge; Larsen, Leif Ove; Knapskog, Karl Atle. 2005. Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 8-9.
 • Larsen, Leif Ove. 2004. Du store alpakka! Komiske lærere i norsk film. Historie. 62-73.
 • Larsen, Leif Ove. 2003. Kunnskapens gjerder. Intellektuell eiendom og akademia. Norsk Medietidsskrift. 105-120.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Filmmoro på norsk: Historien om et smertensbarn? Z filmtidsskrift. 5-15.
 • Larsen, Leif Ove. 2001. Respektløs moro? Satire og parodi i 1960-årenes tv-komedie. Norsk Medietidsskrift. 5-24.
 • Larsen, Leif Ove. 1996. Situasjonskomedien : humor på samlebånd. Norsk Medietidsskrift. 62-70.
Rapport
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Norgeshistorien og norsk filmhistorie. Teoretiske perspektiver og empiriske poenger. 43. 43. .
 • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2001. Kulturjournalistikk. Rapport til SKUP-konferansen 23.-25.mars 2001 i Tromsø. .
 • Larsen, Leif Ove. 1998. Fleksible konvensjoner : filmsjangre og historie. 31. 31. .
 • Sanaker, John Kristian; Larsen, Leif Ove. 1997. Når voice-over bestemmer rytmen. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Larsen, Leif Ove. 2012. Det lykkelige femtitallet. Etterkrigsårene sett gjennom populære norske filmkomedier.
 • Larsen, Leif Ove. 2011. Skråblikk på velferdssamfunnet.
 • Larsen, Leif Ove. 2011. Samlivets vanskelige kunst.
 • Larsen, Leif Ove. 2011. Hvem er redd for Virginia Wolf?
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Støv på hjernen og femtitallets husmorideal.
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Det lykkelige femtitallet. Etterkrigsårene sett gjennom populære norske filmkomedier.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Klareringskultur og kreative valg i dokumentarfilm.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Begeistringens journalistikk: "Norwave" og norsk filmjournalistikk.
 • Larsen, Leif Ove. 2006. "Kampf um Norwegen" som propagandafilm.
 • Larsen, Leif Ove. 2006. "Kampf um Norwegen" i et propagandahistorisk perspektiv.
 • Larsen, Leif Ove. 2005. Åsane - Hollywood: Filmmannen Rasmus Breistein.
 • Larsen, Leif Ove. 2005. Opphavsrett - en trussel mot ytringsfriheten?
 • Larsen, Leif Ove. 2004. "Kjærlighetens kjøtere" og norsk film.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Moderne humor: Tendenser i dagens film- og fjernsynskomedie.
 • Larsen, Leif Ove. 1994. The missing history of the Norwegian sitcom.
Vitenskapelig foredrag
 • Nærland, Torgeir Uberg; Larsen, Leif Ove. 2015. Mediating the welfare state: journalistic representations of institutional dysfunction.
 • Larsen, Leif Ove. 2012. Migrant Cinema and Cultural Identity - A Public Sphere Perspective.
 • Larsen, Leif Ove. 2012. A National Laughter: The Popular Film Comedy.
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Fotografiet og Justers stjernebilde.
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Comic Encounters: Cultural Identity in Popular Film and Television Comedy.
 • Larsen, Leif Ove. 2009. Is Copyright a problem for Norwegian Filmmakers?
 • Larsen, Leif Ove. 2009. Fair Use in a Culture of Clearance: A Study of Knowledge of and Attitudes Towards Copyright and Fair Use among Norwegian Documentary Makers.
 • Larsen, Leif Ove; Nærland, Torgeir Uberg. 2009. Copyright and Fair Use in a Culture of Clearance.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. The Unruly Body: Leif Juster and Popular Norwegian Film Comedy.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Fair Use in a Culture of Clearance: A Study of Knowledge and Attitudes towards Copyright and Fair Use among Norwegian Documentary Makers.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Entertaining the Nation: Leif Juster and a Century of popular Comedy.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. A Funny Icon: Leif Juster as Star/Comedian.
 • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2007. Ikkje med mine skattepengar! Om kulturpolitikkens normative grunngjeving.
 • Larsen, Leif Ove. 2007. Film in Norwegian History Writing.
 • Larsen, Leif Ove; Knapskog, Karl Atle. 2006. Kulturjournalistikk.
 • Larsen, Leif Ove. 2006. Film in National History Writing.
 • Larsen, Leif Ove. 2005. Leif Juster og filmen.
 • Larsen, Leif Ove. 2005. Filmkomedien og den norske filmkanon.
 • Larsen, Leif Ove. 2004. Kjønnsløse bokormer: Komiske lærere i norsk film.
 • Larsen, Leif Ove. 2003. The Comedien as Star: Cultural Populism and the Changing Image of a Clown.
 • Larsen, Leif Ove. 2003. Terningens ubehag.
 • Larsen, Leif Ove. 2003. En tvilsom coctail: Filmkomedien, revyscenen og moderne moro omkring 1930.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. The Archive and the Researcher.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Respektløs moro? Satire og parodi i 1960-årenes tv-komedie.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Norsk filmhistorie: Status og utfordringer.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Moro i husmorparadiset: Norske filmkomedier og husmorsamfunnets modernisering.
 • Larsen, Leif Ove. 2001. I den gode saks tjeneste. Kultur i Dagbladet i 1960 og 2001.
 • Larsen, Leif Ove. 1992. Lessons in the art of marriage: remarks on the most popular Norwegian film comedies of the 1950s.
Annet produkt
 • Børhaug, Kjetil; Jacobsen, Christine M.; Larsen, Leif Ove. 2012. Demokratiboden - ein av 3 stands frå SV fakultetet under Forskingsdagane 2012.
Leder
 • Larsen, Leif Ove; Laine, Kimmo. 2014. Editorial. Journal of Scandinavian Cinema. 179-182.
Leserinnlegg
 • Larsen, Leif Ove; Nærland, Torgeir Uberg. 2010. Sitatrett og monopol. Dagens næringsliv. 50-50.
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Etter profetene. Respons til Daniel Apollon. Norsk Medietidsskrift. 407-410.
Anmeldelse
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Genrefilm i DDR. Norsk Medietidsskrift. 103-106.
 • Larsen, Leif Ove. 2005. Innsiktsfullt om samproduksjon av film og tv-dramatikk. Norsk Medietidsskrift. 68-70.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. The Journalistic Institution Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. University of Chicago Press.
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd..
 • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget.
 • Knapskog, Karl Atle; Larsen, leif Ove. 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Spartacus.
 • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press.
 • Larsen, Leif Ove; Knapskog, Karl Atle. 2004. Søkelys på kulturjournalistikk. Institutt for informasjons- og medievitenskap.
Vitenskapelig monografi
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove; Knapskog, Karl; Moe, Hallvard. 2013. Metodebok for mediefag, 4. utgave.
Hovedfagsoppgave
 • Løland, Tone Iren. 2006. Maskulinitetskonstuksjoner i mann.
 • Nøstedal, Anne. 2006. Iscenesatt autentisitet - Tabloidjournalistikk på glanset papir : Fokus på kjendisukebladet Se og Hør.
 • Jordal, Ane Haugen. 2005. Morskjærlighet og myter : en analyse av morskjærlighet og mødre i reklame.
Mastergradsoppgave
 • Finstad, Ann-Iren. 2006. I den gode sak sin teneste : - Eit casestudie av filmen Import Eksport sitt møte med kulturjournalistikken.
 • Johansen, Øystein David. 2006. Fra Parkteateret til Møllebyen : - en analyse av kinohistorien og filmrepertoaret i Moss i en periode med store forandringer.
 • Økland, Carina. 2006. Filmbyen Bergen? : En undersøkelse av Bergens forutsetninger for å bli en ledende region innen spillefilmproduksjon i Norge.
 • Husnes, Susanne. 2006. "Geir var utro mens jeg fødte" : - en studie av virkelighetsfortellinger i ukebladene Allers og Norsk Ukeblad i lys av samfunnsutviklingen i perioden 1955-2000.
 • Byggstøyl, Gøran. 2005. The Day After Tomorrow : markedsføring av en moderne blockbuster.
 • Eie, Janne Sigbjørnsen. 2005. Filmanmeldernes makt og avmakt : en studie av filmanmeldelser og forholdet til besøkstallet ved Bergen Kino, med særlig vekt på den estetiske dommen i anmeldelsene.
Database
 • Bagge, Bjørn Arvid; Larsen, Leif Ove. 2010. Illegale aviser. En database av norske illegale aviser 1940-45.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Larsen, Leif Ove. 2012. Kampf um Norwegen: Filmatiske virkemidler og propagandahistorisk kontekst. Nordiki.no. 16 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2006. Kampf um Norwegen. Cinemateket USF program. 10-11.
 • Larsen, Leif Ove. 2003. Bygdetullinger, underbukser og annen billig moro - Norke folkekomedier under lupen. Cinemateket - Bergen Filmklubb. 76-79.
Kronikk
 • Bagge, Bjørn Arvid; Larsen, Leif Ove. 2010. Nyheter på liv og død. Vox publica.
 • Bagge, Bjørn Arvid; Larsen, Leif Ove. 2010. Nyheter på liv og død. Bergens Tidende. 25-25.
 • Larsen, Leif Ove; Nærland, Torgeir Uberg. 2010. NRK og sitatretten. Dagens næringsliv. 1 sider.
 • Larsen, Leif Ove; Nærland, Torgeir Uberg. 2010. NRK og sitatretten. Vox publica. 1 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2005. Humorens normalisering. Dagens næringsliv. 68-68.
 • Larsen, Leif Ove. 2003. Gøy på landet? Bergens Tidende.
 • Larsen, Leif Ove. 1997. Kampen om konsumentens sjel : noen tendenser i etterkrigsreklamens retorikk. Akt. 2.
 • Larsen, Leif Ove. 1995. I reklamens forheksede skog. Norsk Medietidsskrift. 162-165.
 • Larsen, Leif Ove. 1994. Kjønnsroller og reklame. Norsk Medietidsskrift. 151-156.
Doktorgradsavhandling
 • Hasle, Rolf. 2014. Delineating boundaries between 'us' and 'them'.
 • Larsen, Leif Ove. 1999. Moderniseringsmoro : romantiske komedier i norsk film 1950-1965 : sjangeren, publikum, sosialhistorien. 42.
Intervju
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Illegale aviser fra krigen blir digitalisert og lagt ut på nettet.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Om anmeldernes forhold til norsk film.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Husmorrollen i ny norsk film.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Filmatisering av litteratur.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Bryllupsfilmene dominerer på kino.
 • Larsen, Leif Ove. 2005. Ikke lenger ny humor.
 • Larsen, Leif Ove; Pettersen, Jørn. 2005. Evig liv.
 • Larsen, Leif Ove; Jahren, Hanne. 2003. Tøffe tak for TV3.
 • Larsen, Leif Ove; Persson, Mari. 2003. Norsk komedie i tykk tåke.
 • Larsen, Leif Ove. 2003. Le deg langlivet og lykkelig.
 • Larsen, Leif Ove; Vik, Siss. 2003. Endelig norsk romantikk!
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Tendenser i nyere tv-serier.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Om kvinnelige komikere og kvinnehumor på fjernsyn.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Den nye tv-humoren.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Den nye tv-humoren.
 • Larsen, Leif Ove. 2001. Norsk kulturjournalistikk.
 • Larsen, Leif Ove. 2001. Hvorfor følger "alle" med på "Farmen"?
 • Larsen, Leif Ove. 2001. Allmenkringkastingens framtid.
Programdeltagelse
 • Larsen, Leif Ove. 2009. Samtale om kulturjournalistikk i norsk presse.
 • Larsen, Leif Ove. 2007. Og nå: Reklame! (om mat).
 • Larsen, Leif Ove. 2007. Og nå: Reklame! (om hygiene).
 • Larsen, Leif Ove. 2007. Og nå: Reklame! (om husmoren i reklamefilm).
 • Larsen, Leif Ove. 2006. Filmfront om den romantisk komedien.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Om den amerikanske situasjonskomedien Cosby-show spesielt og svarte komikere i USA generelt.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Hellmann, Heikki; Larsen, Leif Ove; Riegert, Kristina; Widholm, Andreas; Nygaard, Silje. 2017. What Is Cultural News Good For? Finnish, Norwegian, and Swedish cultural journalism in public service organisations. 23 sider.
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø; Moe, Hallvard; Andersen, Ida Vikøren; Esperås, Eirik Nymark; Rasmussen, Terje; Larsen, Leif Ove. 2017. Liberalisering og differensiering. 66 sider.
 • Nærland, Torgeir Uberg; Larsen, Leif Ove. 2017. Journalistiske virkelighetsbilder av velferdsstaten: fremstillingen av det offentlige omsorgsapparatet i «Jannes historie». 21 sider.
 • Hovden, Jan Fredrik; Larsen, Leif Ove; Nygaard, Silje. 2017. Cultural rebels, popular journalism and niche journalism in Norway.
 • Larsen, Leif Ove. 2017. 1940-1945: Erfaringer med det totalitære. 32 sider.
 • Knapskog, Karl Atle; Iversen, Magnus Hoem; Larsen, Leif Ove. 2016. The Future of Interpretative Journalism. 18 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2015. New Voices, New Stories: Migrant Cinema and Television in Norway. 23 sider.
 • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt, brett, nett. Journalsitikk i forandring. 11 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2012. Kunnskapens apostler: Bilder av læreren i norsk film. 19 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2012. Kultur på nett og brett. 9 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2009. Lystige spor: Leif Juster som biografisk utfordring. 17 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2009. En kulturjournalistikkens renessanse? Om kulturdekning i papir- og nettaviser. 18 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2009. Avant-garde Comedy and Populism: The Star Image of Comedian Rolv Wesenlund. 10 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Jentemoro fra Hollywood: 'The Sweetest Thing' og den romantiske komediens konvensjoner. 15 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Hva er sjangeranalyse? 7 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Forskyvninger: Kulturdekningen i norske dagsaviser 1964-2005. 55 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Film og kino - institusjoner og historie. 24 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2007. Tekstanalyse. 39 sider.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2007. Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. 26 sider.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2007. Generalisering. 28 sider.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2007. Forskningsdesign og forskningsrapportering. 19 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2006. Pinlig moro. Kjønn, kjærlighet og humor i romantisk komedie. 18 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2004. Textanalys. 37 sider.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Generalisering. 26 sider.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Forskningsdesign. 12 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2003. Muntre perspektiv: Fjernsynskomediens estetikk. 22 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Tekstanalyse. 37 sider.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Generalisering. 26 sider.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Forskningsdesign. 12 sider.
 • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2001. Kulturjournalistikk og offentlighet. 40 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 1999. Film og kino : institusjoner og historie. 20 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 1997. Kompaniskap og kjønnskamp. Ekteskapskomedier i norsk film 1951-1964. 26 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 1994. Let's Stay Married: Notes on Norwegian Romantic Comedies of the 1950's.
 • Larsen, Leif Ove. 1993. Let's stay Married : Notes on Norwegian Romantic Comedies of the 1950' s.
 • Larsen, Leif Ove. 1993. Husmoren vaskes ut : støv på hjernen og 50-tallets familieideal. 16 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 1993. Egons planer og Olsenbanden som komedie : et notat om planens bidrag til Olsenbandens narrative struktur. 13 sider.
Leksikonartikkel
 • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2010. The Public Sphere and Models of Democracy. 151-152. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Introduction to Nancy Fraser: Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. 127-127. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Introduction to John Rawls: The Idea of Public Reason Revisited. 205-205. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
Annet
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Familielivets komikk: Hjemmekos i norske filmkomedier. 189-203.
Digitale læremidler
 • Larsen, Leif Ove. 2000. Medietekster. Teksteori og tekstanalyse.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publikasjoner i Cristin