Hjem
Leif Ove Larsens bilde

Leif Ove Larsen

Instituttleder
 • E-postLeif.Larsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 16+47 411 06 538
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  511
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Norsk film- og fjernsynshistorie

Komediegenren / genreteori

Kulturjournalistikk og kritikk

Offentlighets- og demokratiteori

Opphavsrett og digitalisering

 

Bøker
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd.. 226 sider. ISBN: 978-1-78320-718-3.
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. The Journalistic Institution Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. University of Chicago Press. 215 sider. ISBN: 1783207183.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove; Knapskog, Karl; Moe, Hallvard. 2013. Metodebok for mediefag, 4. utgave. Fagbokforlaget. 319 sider. ISBN: 978-82-450-1455-6.
 • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget. 326 sider. ISBN: 978-82-15-02074-7.
 • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press. 350 sider. ISBN: 978-82-304-0035-7.
 • Knapskog, Karl Atle; Larsen, leif Ove. 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Spartacus. 347 sider. ISBN: 978-82-304-0035-7.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 sider. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Larsen, Leif Ove; Knapskog, Karl Atle. 2004. Søkelys på kulturjournalistikk. 154 sider. ISBN: 82-8033-023-2.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 sider. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. ISBN: 8276748120.
Tidsskriftartikler
 • Larsen, Leif Ove; Laine, Kimmo. 2014. Editorial. Journal of Scandinavian Cinema. 4: 179-182.
 • Larsen, Leif Ove. 2012. Kampf um Norwegen: Filmatiske virkemidler og propagandahistorisk kontekst. Nordiki.no. 16 sider.
 • Bagge, Bjørn Arvid; Larsen, Leif Ove. 2010. Nyheter på liv og død. Bergens Tidende. 143: 25-25. Publisert 2010-04-09.
 • Bagge, Bjørn Arvid; Larsen, Leif Ove. 2010. Nyheter på liv og død. Vox publica. 5. Publisert 2010-04-09.
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Genrefilm i DDR. Norsk Medietidsskrift. 17: 103-106.
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Etter profetene. Respons til Daniel Apollon. Norsk Medietidsskrift. 17: 407-410.
 • Larsen, Leif Ove; Nærland, Torgeir Uberg. 2010. Sitatrett og monopol. Dagens næringsliv. 50-50. Publisert 2010-01-13.
 • Larsen, Leif Ove; Nærland, Torgeir Uberg. 2010. NRK og sitatretten. Dagens næringsliv. 1 sider. Publisert 2010-01-06.
 • Larsen, Leif Ove; Nærland, Torgeir Uberg. 2010. NRK og sitatretten. Vox publica. 1 sider. Publisert 2010-01-06.
 • Larsen, Leif Ove; Nærland, Torgeir Uberg. 2010. Documentary in a culture of clearance : a study of knowledge of and attitudes toward copyright and fair use among Norwegian documentary makers. Popular Communication - The International Journal of Media and Culture. 8: 46-60. doi: 10.1080/15405700903502379
 • Larsen, Leif Ove. 2006. Kampf um Norwegen. Cinemateket USF program. 5. 10-11.
 • Larsen, Leif Ove. 2006. Underholdningens gunst: Leif Juster og filmkomedien. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 1. 33-41.
 • Helland, Knut; Østbye, Helge; Larsen, Leif Ove; Knapskog, Karl Atle. 2005. Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 2. 8-9.
 • Larsen, Leif Ove. 2005. Humorens normalisering. Dagens næringsliv. 68-68.
 • Larsen, Leif Ove. 2005. Innsiktsfullt om samproduksjon av film og tv-dramatikk. Norsk Medietidsskrift. 12: 68-70.
 • Larsen, Leif Ove. 2004. Du store alpakka! Komiske lærere i norsk film. Historie. 3. 62-73.
 • Larsen, Leif Ove. 2003. Gøy på landet? Bergens Tidende. Publisert 2003-09-23.
 • Larsen, Leif Ove. 2003. Bygdetullinger, underbukser og annen billig moro - Norke folkekomedier under lupen. Cinemateket - Bergen Filmklubb. Høst 3. 76-79.
 • Larsen, Leif Ove. 2003. Kunnskapens gjerder. Intellektuell eiendom og akademia. Norsk Medietidsskrift. 10: 105-120.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Filmmoro på norsk: Historien om et smertensbarn? Z filmtidsskrift. 1: 5-15.
 • Larsen, Leif Ove. 2001. Respektløs moro? Satire og parodi i 1960-årenes tv-komedie. Norsk Medietidsskrift. 1. 5-24.
 • Larsen, Leif Ove. 1997. Kampen om konsumentens sjel : noen tendenser i etterkrigsreklamens retorikk. Akt. 4. 2.
 • Larsen, Leif Ove. 1996. Situasjonskomedien : humor på samlebånd. Norsk Medietidsskrift. 3: 62-70.
 • Larsen, Leif Ove. 1995. I reklamens forheksede skog. Norsk Medietidsskrift. 2. 162-165.
 • Larsen, Leif Ove. 1994. Kjønnsroller og reklame. Norsk Medietidsskrift. 2. 151-156.
Rapporter/avhandlinger
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Norgeshistorien og norsk filmhistorie. Teoretiske perspektiver og empiriske poenger. Arbeidsnotater. 43. Institutt for medievitenskap, Bergen. 28 sider.
 • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2001. Kulturjournalistikk. Rapport til SKUP-konferansen 23.-25.mars 2001 i Tromsø. Norsk Journalistlag, Oslo. 55 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 1999. Moderniseringsmoro : romantiske komedier i norsk film 1950-1965 : sjangeren, publikum, sosialhistorien. Dr.art. - Rapport. 42. Institutt for medievitenskap. 3610 sider.
 • Larsen, Leif Ove. 1998. Fleksible konvensjoner : filmsjangre og historie. Arbeidsnotater. 31. Institutt for medievitenskap. 26 sider.
 • Sanaker, John Kristian; Larsen, Leif Ove. 1997. Når voice-over bestemmer rytmen. Arbeidsnotater. 25. Institutt for medievitenskap. 10 sider.
Bokkapitler
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø; Moe, Hallvard; Andersen, Ida Vikøren; Esperås, Eirik Nymark; Rasmussen, Terje; Larsen, Leif Ove. 2017. Liberalisering og differensiering. Kapittel 9, sider 484-549. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Hellmann, Heikki; Larsen, Leif Ove; Riegert, Kristina; Widholm, Andreas; Nygaard, Silje. 2017. What Is Cultural News Good For? Finnish, Norwegian, and Swedish cultural journalism in public service organisations. 6, sider 111-133. I:
  • Kristensen, Nete Nørgaard; Riegert, Kristina. 2017. Cultural Journalism in the Nordic Countries. Nordicom. 210 sider. ISBN: 978-91-87957-57-4.
 • Hovden, Jan Fredrik; Larsen, Leif Ove; Nygaard, Silje. 2017. Cultural rebels, popular journalism and niche journalism in Norway. 4. I:
  • Kristensen, Nete Nørgaard; Riegert, Kristina. 2017. Cultural Journalism in the Nordic Countries. Nordicom. 210 sider. ISBN: 978-91-87957-57-4.
 • Larsen, Leif Ove. 2017. 1940-1945: Erfaringer med det totalitære. Kapittel 6, sider 302-333. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Nærland, Torgeir Uberg; Larsen, Leif Ove. 2017. Journalistiske virkelighetsbilder av velferdsstaten: fremstillingen av det offentlige omsorgsapparatet i «Jannes historie». 8, sider 125-145. I:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 sider. ISBN: 9788215027852.
 • Knapskog, Karl Atle; Iversen, Magnus Hoem; Larsen, Leif Ove. 2016. The Future of Interpretative Journalism. Chapter 10, sider 163-180. I:
  • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd.. 226 sider. ISBN: 978-1-78320-718-3.
 • Larsen, Leif Ove. 2015. New Voices, New Stories: Migrant Cinema and Television in Norway. Chapter 8, sider 169-191. I:
  • Bondebjerg, Ib; Redvall, Eva Novrup; Higson, Andrew. 2015. European Cinema and Television. Cultural Policy and Everyday Life. Palgrave Macmillan. 265 sider. ISBN: 9781137356871.
 • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt, brett, nett. Journalsitikk i forandring. 1, sider 11-21. I:
  • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget. 326 sider. ISBN: 978-82-15-02074-7.
 • Larsen, Leif Ove. 2012. Kunnskapens apostler: Bilder av læreren i norsk film. Kapittel 12, sider 183-201. I:
  • Knapskog, Karl; Hovden, Jan Fredrik. 2012. Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press. 859 sider. ISBN: 978-82-304-0090-6.
 • Larsen, Leif Ove. 2012. Kultur på nett og brett. Kapittel 15, sider 250-258. I:
  • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget. 326 sider. ISBN: 978-82-15-02074-7.
 • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2010. The Public Sphere and Models of Democracy. Seksjonsintroduksjon, sider 151-152. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 sider. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Introduction to John Rawls: The Idea of Public Reason Revisited. Introduction, sider 205-205. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 sider. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Larsen, Leif Ove. 2010. Introduction to Nancy Fraser: Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. Introduction, sider 127-127. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 sider. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Larsen, Leif Ove. 2009. Avant-garde Comedy and Populism: The Star Image of Comedian Rolv Wesenlund. Chapter 3, sider 33-42. I:
  • Soila, Tytti. 2009. Stellar Encounters. Stardom in Popular European Cinema. John Libbey Publishing. ISBN: 9780-86196-679-0.
 • Larsen, Leif Ove. 2009. En kulturjournalistikkens renessanse? Om kulturdekning i papir- og nettaviser. Kapittel 12, sider 266-283. I:
  • Eide, Martin. 2009. Journalistiske nyorienteringer. Scandinavian Academic Press. 315 sider. ISBN: 978-82-304-0046-3.
 • Larsen, Leif Ove. 2009. Lystige spor: Leif Juster som biografisk utfordring. Kapittel 15, sider 241-257. I:
  • Brinch, Sara; Gjelsvik, Anne; Gjelsvik, Anne; Iversen, Gunnar. 2009. Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 310 sider. ISBN: 978-82-7634-779-1.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Forskyvninger: Kulturdekningen i norske dagsaviser 1964-2005. Kap. 12, sider 283-338. I:
  • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press. 350 sider. ISBN: 978-82-304-0035-7.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Jentemoro fra Hollywood: 'The Sweetest Thing' og den romantiske komediens konvensjoner. Kap. 8, sider 212-226. I:
  • Bakøy, Eva; Moseng, Jo Sondre. 2008. Filmanalytiske tradisjoner. Universitetsforlaget. 247 sider. ISBN: 978-82-15-01293-3.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Hva er sjangeranalyse? Kap. 8 introduksjon, sider 193-199. I:
  • Bakøy, Eva; Moseng, Jo Sondre. 2008. Filmanalytiske tradisjoner. Universitetsforlaget. 247 sider. ISBN: 978-82-15-01293-3.
 • Larsen, Leif Ove. 2008. Film og kino - institusjoner og historie. kapittel 10, sider 173-196. I:
  • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 sider. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Larsen, Leif Ove. 2007. Tekstanalyse. Kapittel 3, sider 57-95. I:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 sider. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2007. Forskningsdesign og forskningsrapportering. kapittel 9, sider 260-278. I:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 sider. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2007. Generalisering. Kapittel 8, sider 232-259. I:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 sider. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2007. Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. Kapittel 1, sider 11-36. I:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 sider. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Larsen, Leif Ove. 2006. Pinlig moro. Kjønn, kjærlighet og humor i romantisk komedie. Kap.1, sider 39-56. I:
  • Kaare, Birgit Hertzberg; Kjus, Yngvar. 2006. Humor i mediene. Cappelen Damm Akademisk. 256 sider. ISBN: 978-82-02-25756-9.
 • Larsen, Leif Ove. 2004. Textanalys. kapittel 4, sider 62-98. I:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 sider. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Generalisering. kapittel 9, sider 235-260. I:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 sider. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Forskningsdesign. kapittel 10, sider 261-272. I:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 sider. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Larsen, Leif Ove. 2003. Muntre perspektiv: Fjernsynskomediens estetikk. 127-148. I:
  • Gjelsvik, Anne; Iversen, Gunnar. 2003. Blikkfang. Fjernsyn, form og estetikk. Universitetsforlaget. ISBN: 82-15-00392-3.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Tekstanalyse. 61-97. I:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. ISBN: 8276748120.
 • Larsen, Leif Ove. 2002. Familielivets komikk: Hjemmekos i norske filmkomedier. 189-203. I:
  • Eide, Martin. 2002. Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter. Rapportserie. 51. Institutt for medieviteskap, Bergen.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Forskningsdesign. Kapittel, sider 265-276. I:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. ISBN: 8276748120.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Generalisering. Kapittel, sider 239-264. I:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. ISBN: 8276748120.
 • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2001. Kulturjournalistikk og offentlighet. Kapittel 1, sider 11-50. I:
  • Karl, Knapskog; Leif Ove, Larsen. 2001. Kulturjournalistikk. Norsk Journalistlag, Oslo.
 • Larsen, Leif Ove. 1999. Film og kino : institusjoner og historie. 173-192. I:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard. 1999. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-447-8.
 • Larsen, Leif Ove. 1997. Kompaniskap og kjønnskamp. Ekteskapskomedier i norsk film 1951-1964. 105-130. I:
  • Iversen, Gunnar; Solum, Ove. 1997. Nærbilder. Artikler om norsk filmhistorie. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-22716-2.
 • Larsen, Leif Ove. 1994. Let's Stay Married: Notes on Norwegian Romantic Comedies of the 1950's. -. I:
  • Gripsrud, Jostein; Skretting, Kathrine. 1994. History of Moving Images: Report from a Norwegian Project. ISBN: 82-12-00218-7.
 • Larsen, Leif Ove. 1993. Husmoren vaskes ut : støv på hjernen og 50-tallets familieideal. 71-86. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Mediegleder : et festskrift til Peter Larsen. ISBN: 82-417-0255-8.
 • Larsen, Leif Ove. 1993. Egons planer og Olsenbanden som komedie : et notat om planens bidrag til Olsenbandens narrative struktur. 122-134. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Kringkasting og kino. ISBN: 82-12-00128-8.
 • Larsen, Leif Ove. 1993. Let's stay Married : Notes on Norwegian Romantic Comedies of the 1950' s. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. [Mangler tittel].

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publikasjoner i Cristin