Hjem
Lene Synnøve Halvorsens bilde

Lene Synnøve Halvorsen

Overingeniør
 • E-postLene.Halvorsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 35 83
 • Besøksadresse
  Thormøhlens gate 53A
  5006 Bergen
  Rom 
  4B08
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Pollen- og makrofossilanalyse, treartsidentifikasjon. Vegetasjonshistorie, jordbrukshistorie.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). The timing of deglaciation and the sequence of pioneer vegetation at Ringsaker, eastern Norway – and an earthquake-triggered landslide. Norwegian Journal of Geology. 301-318.
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-term changes in regional vegetation cover along the west coast of southern Norway: The importance of human impact. Journal of Vegetation Science (JVS). 404-415.
 • Vis forfatter(e) (2017). Prehistoric agriculture in western Norway – Evidence for shifting and permanent cultivation based on botanical investigations from archaeological sites. Journal of Archaeological Science: Reports. 682-696.
 • Vis forfatter(e) (2012). Human impact and landscape utilization from the Mesolithic to medieval time traced by high spatial resolution pollen analysis and numerical methods. Journal of Archaeological Science. 1368-1379.
 • Vis forfatter(e) (2011). Bjørkum: feasting, craft production and specialisation on a Viking Age rural site in Norway. Antiquity.
 • Vis forfatter(e) (2010). Heathland development and relationship between humans and environment along the coast of western Norway through time. Quaternary International. 133-146.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). Artsidentifisering av trekol til radiokarbondatering - Sotrasambandet lok. 13 Hagen ID 175012. Paleobotanisk rapport 13/2019. Avdeling for Naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen, UiB. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Vegetasjonshistoriske undersøkelser av profil 1. Aure gbnr. 14/7, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal. ID 223796. Paleobotanisk rapport fra Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen, 07/2018. . .
 • Vis forfatter(e) (2018). Paleoøkologiske analyser fra dyrkingslag på Ytre Bø gbnr. 59/2 og 59/3, Stryn kommune, Sogn og Fjordane. id 142353. Paleobotanisk rapport fra Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen, 13/2018. . .
 • Vis forfatter(e) (2018). Paleobotaniske analyser fra dyrkingslag på Ytrehovden gnr. 58, bnr. 10, Hovdebygda, Ørsta k., Møre og Romsdal. Id. 220475. Paleobotanisk rapport fra Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen, 08/2018. . .
 • Vis forfatter(e) (2017). Vegetasjonshistoriske undersøkelser på Sævarhagen gbnr. 3/5, Herand, Jondal kommune, Hordaland. Askeladden ID 214800. Paleobotanisk rapport 6-2017. Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Vegetasjonshistoriske undersøkelser fra Kvålevegen. Kvåle gnr.23, bnr. 14, 42, 43, 67 og 149, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane. Askeladden id.160850 og 161118. Paleobotanisk rapport 2-2017. Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen . .
 • Vis forfatter(e) (2017). Vegetasjonshistoriske undersøkelse ved Nøttveit. Nøttveit gbnr.88/4, Bergen kommune, Hordaland. Id 161355 og 161357. Paleobotanisk rapport 8-2017. Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen . .
 • Vis forfatter(e) (2017). Vegetasjonshistoriske analyser. Lokalitet 1 og 2, Ylvisåker, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane. Id 173774 og 170844. Paleobotanisk rapport 4-2017. Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen . .
 • Vis forfatter(e) (2017). Pollenanalyser fra dyrkingsspor og makrofossilanalyser fra stolpehull, g/bnr. 155/1 og 5, Sperre, Ålesund kommune, Møre og Romsdal, id 214017. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Pollenanalyser fra Astruptunet (Sandalsstrand), Jølster kommune, Sogn og Fjordane. Paleobotanisk rapport 10-2016. Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Vegetasjonshistorisk undersøkelse ved Fosshagen gbnr.19/1, Sogndal, Sogn og Fjordane, Ask. ID 115053 og 135151. Paleobotanisk rapport 13-2014. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Vegetasjonshistorie ved E 16 Filefjell, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Paleobotanisk rapport 16-2014. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Paleobotaniske analyser av forhistoriske dyrkingslag på Aurstad, Volda kommune, Møre og Romsdal. Paleobotanisk rapport 1-2014. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Pollenanalyser av profiler fra Langvatn gbnr. 52/1, Volda kommune, Møre og Romsdal. Prosjekt: Kvivsvegen I. Paleobotanisk rapport 14-2013. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Paleobotaniske analyser på Birkeland, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane. Paleobotanisk rapport 3-2013. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Paleobotaniske analyser fra Mikkjelsflaten, Øystese, Kvam Herad, Hordaland, Ask.ID 97437. Paleobotanisk rapport 11-2013. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Paleobotaniske analyser på Kolset gbnr. 86/1, Bremanger Kommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, i sammenheng med Bremangersambandet. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Grensesprengende småtteri - hva fossilt pollen og frø kan fortelle om fortida.
 • Vis forfatter(e) (2007). Vegetasjonshistorie og dateringsmetoder.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Småskala jordbruk i Neolittisk tid på Vestlandet - en arkeologisk og botanisk analyse.
 • Vis forfatter(e) (2017). The slow neolithization: a case-study from Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). New insights into development of agriculture along the coast of Norway based on past land cover changes.
 • Vis forfatter(e) (2016). Agriculture and husbandry in western Norway - the potential found in different deposits.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tidlig landbruk i Vest-Norge.
 • Vis forfatter(e) (2015). Landscape transformations through time and Space; the influence of human Activity in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Agricultural development and change in Hordaland, western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Jordbrukshistorien på Kvalsund, Nerlandsøy, Møre og Romsdal.
 • Vis forfatter(e) (2012). Pollenanalyser sjakt 1 og 2.
 • Vis forfatter(e) (2012). A long history of agriculture. Macrofossil and pollen analysis of a profile in Sogndal, Sogn og Fjordane.
 • Vis forfatter(e) (2011). Jordbruks- og vegetasjonshistorie i Nordfjord, Sogn og Fjordane.
 • Vis forfatter(e) (2011). Jordbruks- og vegetasjonshistorie i Nordfjord, Sogn og Fjordane.
 • Vis forfatter(e) (2011). Environmental reconstructions and human/environment interactions based on pollen data from multiple archaeological sites and peat bogs.
 • Vis forfatter(e) (2009). NPP'er i jordbrukskontekster på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Vegetation history and agricultural development at Kvitevoll, Halsnøy, Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2008). NPP,s in prehistoric contexts of Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2008). Landscape and agricultural development in Sogndal, Western Norway, revealed through pollen and macrofossil analysis, modern analogues and modelling approaches.
 • Vis forfatter(e) (2007). Relationships between human culture and environment along the coast of western Norway through time.
 • Vis forfatter(e) (2007). Jordbrukshistorien på Kvitevoll, Halsnøy.
 • Vis forfatter(e) (2005). Jordbruksutvikling på Sunnmøre fra steinalderen til jernalderen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Agricultural development in the Sunnmøre region of Norway.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2000). Palaeovegetation and environment during Weichselian stadials and interstadials at Mamontovaya Kurja and Sokolova in the Pechora basin, northern Russia.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2007). Jordbruk siden bronsealderen.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2011). Om pollen og pollenallergi.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Low-level agriculture in Neolithic western Norway. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Pollenanalyse som metode i hagearkeologiske undersøkelser. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Relationships between human culture and environment along the coast of western Norway through time. 1 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2016). New insights into development of agriculture along the coast of Norway based on past land cover changes. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 168-168.
 • Vis forfatter(e) (2016). Agriculture and husbandry in western Norway - the potential found in different deposits. Boletín de la Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología. 167-168.
 • Vis forfatter(e) (2008). Vegetation history and agricultural development at Kvitevoll, Halsnøy, Western Norway. Terra Nostra. 105-105.
 • Vis forfatter(e) (2008). Landscape and agricultural development in Sogndal, Western Norway, revealed through pollen and macrofossil analysis, modern analogues and modelling approaches. Terra Nostra. 118-118.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2015). Resource Exploitation and Landscape Changes Pollen-based land cover reconstructions reflect environment and land-use in time and space.
 • Vis forfatter(e) (1999). Vegetation and climate history at Mamontovaya Kurja, a Palaeolithic site in northern European Russia.
 • Vis forfatter(e) (1998). Mid and late Weichselian pollen record from Mamontovaya Kurja, a palaeolithic site in Northern Russia.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.