Hjem
 • E-postleo.larsen@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Leo Larsen er stipendiat ved Fagområde for allmennmedisin i forskningsgruppen SMIL, ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Han er utdannet lege ved Universitetet i Bergen og har en bachelorgrad i kjemi.

Doktorgradsarbeidet hans omhandler bruk av antimikrobielle midler for luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten, før og under covid-19-pandemien. Dette er et registerbasert prosjekt under Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten – CONOPRI.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Respiratory tract infections in Norwegian primary care 2006–2015: a registry-based study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 173-180.
 • Vis forfatter(e) (2021). Antibiotics for gastroenteritis in general practice and out-of-hours services in Norway 2006-15. Family Practice. 19-25.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.