Hjem
Lidia Joanna Puka-Kjødes bilde

Lidia Joanna Puka-Kjøde

Rådgiver
  • E-postLidia.Puka@uib.no
  • Telefon+47 55 58 49 73
  • Besøksadresse
    Jekteviksbakken 31 - Juss II
  • Postadresse
    Postboks 7800
    5020 BERGEN

Bistår med kontrakter for eksternfinansierte prosjekter innen forskning og utdanning og EVU (f.eks. med samarbeidsavtaler, konsortieavtaler, MTAs, NDAs).

Finansieringskilder er bl.a. NFR, EU, Diku, Kompetanse Norge, EVU, næringslivet.

Norsk og polsk advokat og politisk forsker med erfaring fra privat og offentlig sektor.